DE WERELD NU

Asielmigratie – 2e generatie is zo blij niet

Asielmigratie

De resultaten van asielmigratie en immigratie zijn niet wat het SCP vindt dat ze zouden moeten zijn. Wie moeten zich meer aanpassen?

Het SCP komt met enige onderling tegenstrijdige observaties:

Tweede generatie migranten met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Caribisch-Nederlandse achtergrond worden door de onderzoekers tot de ‘gevestigde groepen’ gerekend. Zij zijn geworteld in Nederland, maar het onbehagen in deze groep is groot. “Dat gaat onder meer over uitsluiting, discriminatie en weinig vertrouwen in de politiek”, zegt Jaco Dagevos, een van de onderzoekers van het SCP.

Waar men meldt dat de somberste groep behoort tot voorheen migranten in koninkrijksverband:

Hoewel in vergelijking met hun ouders het opleidingsniveau en de arbeidsmarktpositie van de tweede generatie zijn verbeterd, ervaart deze groep juist meer uitsluiting en discriminatie. Dat geldt met name voor mensen met een Surinaamse en Caribisch-Nederlandse achtergrond. Deze groep is het somberst.

Asielmigratie

Gaat men er in het verslag van de staatsomroep direct naadloos van uit dat dit ook geldt voor de andere door het SCP onderzochte groepen, en redeneert daaruit verder:

Vooral onder mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond is het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie sterk toegenomen, zegt Dagevos. “Maar daarmee is niet gezegd dat er geen knelpunten zijn.”
Zo blijkt uit het onderzoek dat veel mensen uit de tweede generatie een tijdelijke baan hebben en relatief vaak moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Uit eerder onderzoek bleek dat ze tegen stage- en sollicitatiediscriminatie aanlopen.

Tijdelijke banen zijn vaker dan ooit de norm tegenwoordig, dus dat die relatief veel  meer voorkomen dan voorheen heeft daarom zijn eigen logica, die ook onder autochtonen tot onvrede leidt. Maar het SCP lijkt te vinden dat gedram van staatswege de aangewezen weg is om ontevreden groepen aan meer instemming te helpen. Zou dat echt de juiste weg zijn?

Om te zorgen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, benadrukt het SCP dat antidiscriminatiebeleid onderdeel moet zijn van integratiebeleid. “De sociaaleconomische stijging is niet genoeg om mensen het gevoel te geven dat ze erbij horen”, zegt Dagevos. “Daarom is onze boodschap: zonder antidiscriminatiebeleid heb je geen integratiebeleid”.

Impliciet komt het er op neer dat uitingen van autochtone tevredenheid als ongewenst worden beschouwd. We moeten ons wat meer aanpassen aan de ontevredenheid van mensen die als bijverschijnsel van het behoud van hun eigen cultuur na hun migratie nu ontevreden zijn. Dat is niet alleen intern tegenstrijdig, maar ruikt ook verdacht veel naar een mislukking van eerder gevoerd beleid. En dat suggereert weer dat we geen behoefte hebben aan meer antidiscriminatiebeleid, maar juist aan minder: we zijn tegenwoordig zó bang dat ergens racisme in sluipt, dat we het op voorhand al ontwaren – en er dan preventief stampij om maken. Daar moeten we maar eens van af.


Meer over asielmigratie en immigratie vindt u hier en hier. Zie ook verder op Veren of Lood hoe we de discussie over racisme voeren.

9 reacties

 1. Jan schreef:

  Het SCP, het linkse zogenaamde onderzoeksinstituut. Steeds weer dezelfde bagger, hoe discriminerend die verdomde autochtone Nederlanders zijn. Wil wel eens een onderzoek zien hoe discriminerend deze groepen, voornamelijk islamitische Nederlanders zijn. Voorspel dat het daarmee véél erger is. Voor wie de 5 zuilen van islam nog niet kent: rascisme, fascisme, seksisme, antisemitisme en geweldsfetesjisme.

 2. Tim schreef:

  Ze zijn ook niet welkom en maken ons hele leven kapot!!!!

 3. scherpschutter1943 schreef:

  Natuurlijk discrimineren islamieten anders denkenden. Die andersdenkenden hebben nog geluk dat de islamieten hen in leven laten als nuttige dimmys. Chistenen discrimineren ook, die zeggen over zwarten “Ons lieve heer heeft ze vast niet voor niks zwart gemaakt, zal ie vast wel een bedoeling mee hebben, we moeten alleen nog uitvinden welke”. Christenen hebben ook een hekel aan joden want die hebben jezus vermoord (of laten vermoorden). Ik discrimineer ook, zeker weten. Als ik savonds op straat een groepje marokkanen tegen kom dan ik snel een andere straat in om problemen te vermijden. Maar volgens de antidiscriminatenactivisten moet ik dan gewoon doorlopen om mij door die groep marokkanen te laten aftuigen en beroven. Ja zeggen die goodmensen dan, risico loop je toch ook bij niet marokkanen? Helaas geven ze geen voorbeelden van hun weerwoord.

 4. niets is wat het lijkt schreef:

  Als de instituties in NL, in dit geval met name het SCP, én de media nu eens stoppen met het zieligheid, achterstelling en discriminatie aanpraten van bevolkingsgroepen, zou het voor iedereen in het land al een stuk beter voelen.
  We worden regelrecht onrust, angst en kwetsbaarheid ingel#ld op elk domein.

 5. Grapjas schreef:

  Hoe? De allochtoon en segregatie zijn synoniem? ZIJ hokken in dezelfde buurten, blijven de eigen taal spreken, willen alles aangepast hebben aan hun barbarisme.
  Hoe kunnen ze zich dan gediscrimineerd voelen?verklaring: “nee’ horen danwel tegenspraak worden gezien als discriminatie da’s alles. Loos alarm. Hou op met op de kosten van de Nederlander leven, en je wordt serieuzer genomen. Wie van de inkomsten van een autochtoon wil leven is daaraan ondergeschikt. Simpel.
  En de aloude stelling blijft staan- wie het hier niet bevalt, ondanks gratis leven op kosten van de autochtoon, mag direct weg. Daar betaal ik liever via de belastingen voor.

 6. Bernardo A. schreef:

  De discriminatie is inmiddels ruimschoots omgekeerd. Werkende en belastingbetalende Nederlanders komen niet in aanmerking voor betaalbare huurwoningen. Zwartjes en allerhande lichter getinte leeglopers daarentegen vallen hier binnen, dragen niets bij aan de samenleving, maar vreten enkel uit de ruif. En die komen dus wel in aanmerking voor die woningen.

  Afijn, het linkse wanbeleid in werkelijk elke sector van de samenleving wordt op alle fronten op het spits gedreven, totdat de bom een keer barst.

 7. Anonymous schreef:

  “een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen”

  Misschien als er PVV en FvD burgemeesters komen, er massaal AZC’s en windmolens vlakbij de “betere wijken” geplaatst worden, ambtenaren niet ruimschoots gecompenseerd worden voor allerlei “ongemakken” terwijl MKB’rs failliet moeten gaan en hun werknemers op straat komen, als corrupte bestuurders daadwerkelijk zeer stevig aangepakt worden, je niet voor racist wordt uitgemaakt als je het over blanke mensen hebt, dat je op normale wijze je eigen mening mag uiten zonder dat je canceled wordt, er geen leeftijdsdiscriminatie is, eigen jongeren net zoveel rechten en plichten hebben als asiel/gelukszoekers, gelukzoekers die zich niet gedragen (of weigeren te werken; terwijl zoveel bijstandsgerechtigden tot dwangarbeid worden gedwongen) verbannen worden of tot die tijd permanent opgesloten, rechters zonder politieke voorkeur en ander ideologisch deugdenken echt recht spreken, verzuim tot tijdig en volledig inlichten van de Kamer onmiddellijk en onherroepelijk tot ontslag zonder wachtgeld leidt, stichtingen voor “algemeen nut” tot staatsgevaarlijke organisaties worden bestempeld en als zodanig behandeld, alle WEF/WHO/VN/EU/enz stukken volledig lakvrij openbaar worden gemaakt, politie die fysiek bedreigd wordt de knuppel en desnoods het dienstwapen mag inzetten (hetgeen diverse culturen vanuit hun thuisland gewend zijn), TBS’rs en andere criminelen met ‘een smetje’ de eerste vijf jaar na vrijlating of tijdens proefverlof uitsluitend in de buurt van de ‘betere wijken’ mogen vertoeven, het inflatiecijfer gelijk staat aan de korting die politici en hogere ambtenaren op hun totale inkomen krijgen, evenzo op alle subsidies die diverse organisaties van de overheid krijgen, iedere ex-politicus tien jaar lang verboden wordt om (in)direct voor een multinational werkzaam te zijn, alle (aan)bestedingen die de overheid heeft gedaan de afgelopen decennia volledig openbaar worden, iedere burger die opkomt voor de veiligheid van direct bedreigde anderen niet veroordeeld wordt, subsidie NPO en andere media volledig ingetrokken wordt wanneer het éénzijdig nieuws spuit, meten met twee maten door publieke functies als strafbaar wordt behandeld, en nog heel veel meer.

  Een mens mag dromen…

 8. jantje schreef:

  70% van de Marokkanen heeft een strafblad. Dan houden de mooie banen wel op en moet je sabbelen. Dan kan je alleen nog maar jezelf de schuld geven. Maar dat gaat nooit en te nimmer gebeuren.

 9. carthago schreef:

  Nog nooit is door het Stasi Communistisch Planburo onderzocht hoe ernstig alle generaties autochtonen worden gedishjcrimineerd door wetgeving voor uitsluiting ten faveure van de immigratie van asieluitvreters . .Zal ook wel nooit gebeuren want dat kost stemvee in sheepl.NL