Tags: immigratie

vergrijzing 2

De volgende vergrijzing – kosten, ouderdom en solidariteit

Via solidariteit, AOW, gebrekkigheid  en seniliteit koerste Toon Kasdorp met vaste hand af op het volgende probleem van vergrijzing, waarover men niet spreekt.

Dialoog 9

De Rat van Amsterdam – door Wim van Rooy

Wim van Rooy las ‘De Rat van Amsterdam’ van Pieter Waterdrinker, en vond er de grote Europese roman in waarop hij hoopte en naar verlangde.

denkfout over immigranten 24

Fatale denkfout over immigranten nekt Nederland

Er bestaat bij weldenkend Nederland een kardinale denkfout over immigranten, die de omgang met immigratie fundamenteel beïnvloedt.

De kerk van de Holy Spirit 13

Immigratie – een bespottelijk gebed zonder end

De omgang met immigratie in dit land is erger dan bespottelijk. Dat iemand dit ooit zo bedacht tekent de beklagenswaardige staat van onze bevolking.

Huizenprijzen, huren 8

Huren stijgen, net als inflatie. Gevolg: stille denivellering

Stijgende huren, meldt de NOS. De grootste stijging sinds 2014. Een gemiddelde toename van 2,9%, wat betekent dat in een groter verband?

humanisme,christendom 1

Het christendom als cultuur versus immigratie

Integratie en inclusiviteit gaan niet samen met multiculturalisme, zo blijkt in de praktijk. Het christendom als cultuur vermijdt grote botsingen, maar dekt dat niet teveel toe?

immigratie, racisme 3

Racisme, slavernij, integratie & Hoek

De zucht naar bevrediging van de eigen geërfde schuldgevoelens is ongeveer het enige harde bewijs dat historica Hoek inbrengt in het racisme debat.