DE WERELD NU

Het probleem van onze overbevolking

immigratie en overbevolking, asielmigratie

Dat er in Den Haag niet structureel wordt gedacht over de toekomst van Nederland en haar huidige overbevolking is een probleem an sich.

Ik denk niet dat er een P.V.V.’er of een lid van de Ouderen Partij hoge ambtenaar is of bestuurder. Misschien een enkele SP’er, maar ook niet veel, denk ik. Die partijen of bewegingen zijn niet verankerd in de Nederlandse overheid en ook maar nauwelijks in de Nederlandse samenleving. Dat zijn tegenpartijen. Men stemt er op uit ongenoegen over andere partijen en niet in de hoop of verwachting dat ze ooit iets voor hun kiezers zullen kunnen doen.

Dat is een bedenkelijke ontwikkeling. De politiek heeft de neiging om op te gaan in het Haagse wereldje en zich af te sluiten van ontwikkelingen in onze samenleving. Ook als de kiezer van zijn ongenoegen blijk geeft, lijdt dat niet tot de vorming van nieuwe partijen die in staat zouden zijn met alternatieve programma’ s te komen, waar de mensen meer brood in zien.

Dat betekent dat de volksvertegenwoordiging in toenemende mate bezig is zich zelf te vertegenwoordigen of de ideologie van de partij die haar benoemt, in plaats van de mensen die haar gekozen hebben.

Dat betekent ook dat we langzaam en geleidelijk zijn overgegaan van een vertegenwoordigende democratie in een partitocratie, wat, volgens de mensen die zich met het onderwerp hebben bezig gehouden, als een vorm van aristocratie moet worden gezien.

Democratie betekent niet dat ieder idee dat bij het volk opkomt meteen in beleid moet worden omgezet. Maar het betekent wel dat er verband moet bestaan tussen kiezers en gekozenen. Er moet door de politiek naar de mensen worden geluisterd en die mensen zijn daar helemaal niet moeilijk in. Ze weten best dat er verschil is tussen wil en daad en ze gunnen politici hun fouten. Maar ze willen niet genegeerd worden en dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker.

Het belangrijkste probleem dat de gewone Nederlanders bezig houdt en waar in Den Haag zo goed als niets tegen gedaan wordt, is de massale immigratie met een grote overbevolking als resultaat.

Nederland is met dik zeventien miljoen inwoners zwaar overbevolkt en dat onze overheid de laatste decennia vier miljoen vreemdelingen hier toegelaten heeft van wie een groot deel Arabisch en Afrikaans is onbegrijpelijk. De Bijlmer is de eerste Afro-Europese stad op het continent en alle grote steden in ons land hebben nu Arabische wijken met een overmaat aan geweld en misdaad.

De overheid en de politieke partijen beroepen zich op verdragen en wetgeving die hulp aan vluchtelingen van ons eisen, maar een overbevolkt land moet dergelijke verdragen niet sluiten en ze opzeggen als blijkt dat de gevolgen niet langer beheersbaar zijn.

Bovendien is de grote meerderheid van de nieuwkomers geen vluchteling maar economisch migrant. Gewoon iemand die liever een uitkering in Nederland krijgt dan een hongerloon te verdienen in het land waar hij vandaan komt.

Je kunt het die mensen persoonlijk niet kwalijk nemen. Je zou het in hun plaats misschien ook doen, maar wie er even bij stil staat ziet in dat we aan die immigratie een einde moeten maken en hoe eerder hoe beter. Europa kan het potentiële aantal migranten niet herbergen en Nederland in vergelijk met landen als Frankrijk of Spanje al helemaal niet. Hoe sneller we voor een andere oplossing zorgen, het liefst een in Afrika zelf, hoe beter.

Ook als ons dit erg veel geld gaat kosten is het toch beter dan de zaken op hun beloop te laten gaan. Beter voor ons zelf maar per saldo ook beter voor de migranten.

Het moet verder iedereen duidelijk zijn dat we niet kunnen volstaan met de grenzen te sluiten. De praktijk leert dat er altijd middelen zijn om over die grenzen heen te komen en bovendien leidt het tot een vorm van geweld gebruik waar onze samenleving niet op is gebouwd.

We zullen moeten zorgen voor een alternatief voor al die mensen die nu hun landen verlaten en deze kant op komen in de hoop op een beter leven. We zullen met andere woorden wel voor dat betere leven moeten zorgen maar dan in Afrika in plaats van hier.

Het is ook duidelijk dat Nederland dat niet alleen kan en dat het een project moet worden van de gezamenlijke Noord-Europese landen. Die hebben er allemaal hetzelfde belang bij. Wat nodig is, is dat we een andere inhoud gaan geven aan het begrip ‘wir schaffen es’. Dat zal moeten gaan betekenen dat we de niet integreerbare vreemdelingen zullen tegenhouden en repatriëren en zodoende Europa leefbaar houden.


Dit artikel over overbevolking verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp.

Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.

Meer over overbevolking in Nederland vindt u hier.

10 reacties

 1. Bennie schreef:

  Dat is beter dan een burgeroorlog van Lokalen contra Import.
  De oprotpremie moet omhoog, redt het klimaat!!!.

 2. carthago schreef:

  Te laat al voor de domme dhimminederlander .De ic’s bijv .worden bezet door allochtonen ,de premie betaald door de dutchies en die liggen zelf bij ziekte verder thuis te wachten tot ze creperen,want geen plaats in het ziekenhuis.En ondertussen gaan de immigratie sluizen nog veel verder open volgens gevonden documenten in een trein . Te laat, bye bye .

 3. scherpschutter1943 schreef:

  Bennie, je snapt nog steeds het probleem niet. Die burgeroorlog komt er toch wel, daar zorgt de islam wel voor. Die wil alleen europa domineren, dus ook nederland. Die oprotpremie heeft een aanzuigende werking. Die lui worden wegwijs gemaakt door de NOG,s die roepen kom naar europa, gratis geld, wonen, verzorging, enz. De asielzoekers komen bij grens A binnen, worden doorgestuurd naar een AZC, tekenen een ontvangstbewijs, beuren de poen en verdwijnen in de illigaliteit. en niemand die ze uitzet. Als er al een asielzoekler vertrekt met een zak vol duiten, dan komt ie weer onder een andere naam terug en het spel herhaalt zich. Je kan er maar op 1 manier van afkomen. Iedere illigaal die gesnapt wordt,opsluiten in dententie op water en brood. Als hij vrijwillig vertrekt krijgt hij geen cent alleen een brief in 86 talen dat, als hij weer als illigaal wordt gesnapt, hij in het AZC wordt opgeknoopt zonder vorm van proces. Maak hulp aan illigalen strafbaar. Geef de bakker die een illigaal een brood verkoopt 1000 euro boete en lieden van de N GO’s die de asielzoeker helpen in de illigaliteit, langdurige gevangenisstraf, dat geldt ook voor gemeentebesturen en ambtenaren. .Dat zal ze leren. Maar…………….wij hebben een regering ( of wat daarvoor doorgaat, die in het openbaar A zegt en in het geniep B doet, zie de verloren papieren van Zegers van die verdervelijke christenunie. Conclusie, nederland, eens ons vaderland, nu verkocht en verraden aan brussel, door de demissionaire regering . En de zittende kamerleden zien het weten het en doen niets. Dat geldt ook voor Wilders. Ik krijg langzamerhand genoeg van al die gespierde taal zonder daden, want ja, democratie, er zijn grenzen. Democratie is goed maar als dat is uitgewerkt ( in dat stadium zijn we dus nu), dan moeten de oppositieparttijen iets anders verzinnen en daden stellen. Daar zijn ze voor. We gaan het zien en niet te lang wachten want dan ligt scherpschutter1943 onder de zoden ongeacht of hij nog een boosterprik krijgt of de pil van Drion, gesponserd door de belastingdienst en bedrukt met het logo van Dood66. Iets heel anders maar ook vrselijk erg. Paul Rozemuller, die oud Mao-supporter en gestaalde communist, gewezen voorzitter van de communistische eenheidsvakcentrale, is door het bestuur van het AB P, het pensioenfonds van en voor ambntenaren, benoemd in het bestuur van het ABP. Nu is het wachten op nhety verdwijnen van de pensioengelden in de luchtkastelen van de B .V. Nederland.

 4. Gienekehado St. schreef:

  Een TRIBUNAAL asap voor de nog Levenden die ons landje naar de verdoemenis geholpen hebben!! TRIBUNAAL NU!! En nav. de “verdwijning” van 10tallen miljarden!!

 5. politiek profeet schreef:

  De PVV en het Forum zijn dus niet alleen partijen waar kiezers uit onvrede op zouden stemmen,deze 2 partijen hebben wel degelijk een programma maar Kasdorp speelt hier wel duidelijk de coalitie-kaart.
  En aan die overbevolking wordt keihard gewerkt door de coalitie en heel veel schaapjesvolk.
  De begrafenisondernemers komen personeel en ruimte tekort….
  Waarschijnlijk heeft Kasdorp nog niets gehoord of iets (willen) vernemen van de huidige gepleegde genocide op ons volk?
  Net als scherpschutter stelt…..illegalen en niet westerse criminelen uitzetten…en ook daadwerkelijk eruit ermee.
  Verder hulp aan dat soort strafbaar stellen en keihard handhaven.
  Geldkranen en opvang dichtdraaien…..afknijpen die uiers…

 6. Willie schreef:

  Moeten de verantwoordelijke voor de massa instroom met de daarmee gaande de woningnood en de instortende zorg voor een tribunaal wegens misdadig gedrag tegen eigen volk.
  Het zou normaal zijn.

 7. carthago schreef:

  Overbevolking is nooit een probleem geweest ,het werkelijke probleem is de immigratie van imbecielen voor de omvolking.Grenzen dicht ,nexit.

 8. jaantje schreef:

  Blijf het zeggen NEE wij MOETEN niet voor de hele wereld zorgen .
  Geen idee waarom Toon Kasdorp dat steeds schrijft.
  Waarschijnlijk vanuit een zendelingen werk denken ouders wellicht missionaris?
  Want doe je het voorgestelde dan kun je er gif op in nemen dat de stroom blijft komen.
  Wat uiteindelijk betekent dat elk NL gezin er een niet NL gezin moet onderhouden hier of elders.
  Dat word hard werken voor ons en lekker in het zonnetje zitten voor de ontvangers.
  Wij hier in overvolle steden in dure huurwoning en hun in thuisland in eigen stulpje .
  Hoe verzin je het?
  Morgen staat de hele wereld hier op de stoep voor naar huis terug geld..

 9. jaantje schreef:

  Weet je wie dat doen dat soort praktijken?
  Maffia
  Beschermgeld en anders zit je met de brokken.
  Nooit aan toegeven want het houd nooit op.
  Beter zorgen dat ze niet te groot en teveel worden opdat chantage zoals bv Erdogan doet over de vluchtelingen.
  Dat is helemaal verkeerd alsof je een lichtpijl afschiet van hier moet je wezen.
  Heb dan ook het vermoeden dat onze regering het in de hand werkt het is de bedoeling dat we overbevolkt en verdeeld raken.

 10. Youp schreef:

  Ik begrijp dat de globalistische elites ook vinden dat er te veel mensen op de wereld zijn. Als ik mij niet vergis is er recent een offensief ingezet om de bevolking drastisch te reduceren middels ‘vaccinaties’.