DE WERELD NU BLOG

soorten 5

Soorten

Een soort is een groep levende wezens die samen nakomelingschap kunnen produceren. Er zijn andere definities, maar deze is de meest bruikbare, in elk geval voor dieren en planten die zich seksueel voortplanten.