De wereld nu Site

Asielmigratie 10

Asielmigratie en de stop – reken maar nergens op

Het kabinet heeft eindelijk door gekregen dat haar aanpak van de asielmigratie een doodlopende weg is. Maar daar kunnen de neo-communisten van de ChristenUnie niet tegen, en die worden nu opstandig.

Corona,, beurs en cycli, Brexit, recessie, centrale banken, USA2020 1

Beurs – wat te doen met centrale banken?

Op de beurs vindt men dat centrale bankiers de basis van het probleem van de inflatie zijn, omdat ze nauwelijks of niet beseffen wat ze doen.

doodstraf, euthanasie, recht 5

Recht, een proces en de dood

Recht is geen exacte wetenschap. Er is geen wetenschap van het recht. Er is een ars iuris, de kunst van de rechtstoepassing. Wat een jurist achter zijn studeertafel uitdoktert zijn opinies, geen zekerheden.

Corona, 8

Corona – Arts mogelijk aansprakelijk voor schade vaccin

Artsen kunnen aansprakelijk zijn voor gezondheidsschade die het door hen toegediende anti-Corona Covid-19 vaccin teweegbrengt, waarschuwt oud-advocaat Frank Stadermann.

Asielmigranten, apenpokken, racist, Naar een revolutie, Wachtlijst voor verlof?, Stikstofbeleid,boerenprotesten,Pakistan, ,Bankiers, Inflatie, linkse paranoia, Soumission 2

Na ‘apenpokken’ mag er meer niet worden benoemd

Het gebruik van de term apenpokken wordt door veel progressieven als laatdunkend ervaren. Wie zijn dan degenen met bijgedachten?

Einde klimaathoax, GreenPeace, Corona 6

Klimaathoax – EU ziet nu kansen beleid te versnellen

In Brussel is deze zomer een document afgescheiden dat bepleit de klimaathoax in een hogere beleidsversnelling te gooien. Want opletten doet niemand nu en de energieprijscrisis zorgt voor meer begrip dan verstandig is.

Malthus 0

Malthus en het teveel aan mensen

Over het gelijk van Malthus wenst niemand na te denken, aangezien het in gaat tegen onze overtuiging dat de wereld maakbaar is en ook vermaakbaar.