DE WERELD NU

Zuid Europa heeft de macht overgenomen – Willem Middelkoop met Lex Hoogduin

euro

Het verdrag van Maastricht bestaat 7 februari (overmorgen) precies 25 jaar. Het zilveren jubileum! Hoe kan het dat er in 25 jaar het met Europa zo fout is gegaan? Over euro èn EU.

“De landen uit Zuid Europa hebben na Maastricht de macht overgenomen en interpreteren het verdrag nu zoals het hun uitkomt”.

Lex Hoogduin was ooit de gedoodverfde opvolger van DNB bestuurder Nout Welling, maar werd door Klaas Knot gepasseerd. Sinds 2004 is Hoogduin hoogleraar monetaire economie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast vervult hij diverse bestuursfuncties.

Hoogduin loop niet weg voor verantwoordelijkheid, maar zou het zelf erg moeilijk vinden nu (mede)verantwoordelijkheid te moeten hebben voor het ECB beleid.

Klaas Knot de huidige directeur van de DNB heeft ook openlijk kritiek geuit op het ECB-beleid, maar probeert er, volgens Hoogduin het beste van te maken.

“Hij zit in een moeilijke positie met een minderheid binnen het ECB die het met hem eens is. Een burgemeester in oorlogstijd”.

Knot en zijn collegae van de andere Europese centrale banken hebben onder persoonlijke titel, als monetair deskundige zitting in de bestuursraad van het ECB. Zij worden per toerbeurt uitgenodigd om over onderwerpen te stemmen. Hoewel de bestuurders NIET hun landen vertegenwoordigen, is het roulatiesysteem daar wel op ingericht. Grote landen rouleren minder dan de kleintjes. Daarnaast heeft het effect van “one man, one vote”, tot gevolg dat de stem van de president van de Bundesbank even zwaar weegt als die van Malta of Cyprus. Volgens Hoogduin zien we daardoor dat ook Bundesbank directeur Jens Weidmann pijnlijk moet toezien dat dit QE opkoopbeleid tegen de zin van Duitsland in, voort gaat.

Hoe kan het dat er in 25 na het ‘Verdrag van Maastricht’ het met Europa zo fout is gegaan? Volgens Hoogduin is het onmogelijk gebleken in een verdrag afspraken werkelijk te verankeren. Noord-Europeanen, met name Duitsers denken dat als je iets in regels vastlegt dit ook door iedereen gerespecteerd wordt. De zuidelijke landen hebben daar een ander idee over, met daarbij een meerderheid van stemmen binnen de ECB. Hoogduin:

“Zij hebben na Maastricht de macht overgenomen en interpreteren het verdrag nu zoals het hun uitkomt”.


Duur: 45:51

Gepubliceerd: 29 januari


Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13

1 reactie

  1. Who Cares schreef:

    Verkeerde interpretatie
    De EU elite was van plan de Euro te gebruiken om de EU geforceerd te integreren aangezien dat de enige oplossing was/is voor de te kort komingen in het EMU. En als dat niet gebeurd dan is de enige optie dat de Euro uiteindelijk weer opbreekt. En de zuid Europese landen zijn slechts de zwakste schakel dus de eerste die uit de EMU moeten. En dat wil de elite dus niet omdat dat de centralisatie van de EU blokkeert. En daarom wordt er zo krampachtig gewerkt om de zwakke schakels van de Euro overeind te houden.

    Het helpt niet dat Draghi tijdens zijn baan als baas van de Italiaanse centrale bank waarschijnlijk een de bron van de problemen die de Italiaanse banken heeft weg gemoffeld en dat hij nu aan het proberen is om te voorkomen dat er een onderzoek gestart wordt om uit te vinden waarom die banken in Italie omgevallen zijn of staatsteun nodig hebben.