DE WERELD NU

Wordt basisbaan dwang- of bezigheidstherapie?

Deeltijdwerk, basisbaan

De WRR gooide het balletje op, en de coalitie wil er over nadenken: de basisbaan. Maar de Melkertbaan mag er niet mee uit het stof herrijzen. Wat dan wel?

Het besef begint hier en daar door te dringen dat ledigheid des duivels oorkussen is, en dat er een excuus moet zijn voor mensen die geen vast werk hebben maar wel een uitkering. Prima. Maar de suggestie van een basisbaan zoals die door de WRR wordt gepusht is een andere dan hulp bij het opstapje naar een normaal volwaardig werk.

Wat dit onder andere laat zien is dat de overheid zich nu pas bewust begint te worden wat de massamigratie het land allemaal heeft opgeleverd aan nieuwe problemen en in het rond rovende mensen. Uit de Telegraaf:

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit in een advies aan het kabinet ervoor om basisbanen in te voeren voor werklozen. De raad denkt daarbij aan structurele basisbanen, waarbij er lessen moeten worden getrokken uit de oude ’Melkertbanen’. „Die waren bedoeld als tijdelijk opstapje”, zegt WRR-onderzoeker Monique Kremer. Dat is nu niet per se de bedoeling: de basisbanen zijn niet per definitie bedoeld om voor doorstroming te zorgen.

Zoals het hier staat betekent het dat wie werkloos wordt is aangenomen voor een basisbaan. Oh ja? Dat zal me een administratie geven. Uitzendbureau’s als het eertijdse Start zouden er een puntje aan kunnen zuigen, en gegarandeerd dat het meer gaat kosten dan het ooit oplevert.

Dan wordt derhalve de vraag: wat gaan die mensen verplicht doen? Dat je een glijdende schaal introduceert met in het achterhoofd dat de lengte van de uitkeringsgerechtigheid (die hieraan vanzelfsprekend verbonden zal worden) het minimale niveau van het werk dat je doen gaat is niet heel vreemd, maar ook hiervoor geldt: wie gaan dat allemaal managen, hoe, en met welke criteria?

Bovendien lijkt mij dat na de vrijheid blijheid van de afgelopen twintig jaar het een aantal immigranten rauw op het dak zal vallen als ze er achter komen dat ze zijn aangekomen in een baan als assistent-billenwasser. Dat het de billen in kwestie ook niet direct goed zou kunnen bekomen staat daar dan nog buiten, maar is wel een punt van zorg. De coalitie ziet dat inderdaad aankomen:

De coalitiepartijen vragen zich af wat voor banen dat precies gaan worden. „Wij staan een andere invulling van de basisbaan voor dan die van de WWR”, zegt CDA’er Hilde Palland. „Het perspectief moet zijn: doorstroom naar regulier werk. Dat is in dit advies anders.”

Het probleem dat naar je hopen mag ook bij de coalitie nog op het netvlies staat is dat van die man die bij de gemeentereiniging ontslagen werd, en door de arbeidsverschaffing van zijn woonplaats in diezelfde baan werd teruggeplaatst – als werkervaringstraject om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Per saldo kreeg hij 30% minder loon, en zijn kansen bleven nul.

Als de basisbaan een andere manier wordt om goedkoop verplichte arbeidskrachten in te kunnen zetten dan gaat dit niet werken. Er is ook een moreel probleem: dit lijkt verdacht veel op de horigheid die de onderklasse in middeleeuws Europa te beurt viel – een systeem dat in Rusland pas in het midden van de 19e eeuw begon te verdwijnen. Maar bij de VVD hoor je al de eerste opmaten die die aanpak zouden moeten excuseren:

Ook Judith Tielen van de VVD voelt weinig voor een basisbaan waar mensen in blijven hangen: „Het moet niet de bedoeling zijn dat mensen in een ’fopjob’ aan de kant staan.” Toch schuift Tielen het idee achter de basisbaan niet meteen terzijde. „Liever de warmte van een baan dan de kilte van een uitkering.”

De kilte van een uitkering versus de warmte van een baan? Alsof je het Meisje met de Zwavelstokjes het paradijs van werken in een chique bordeel voorspiegelt. Reuze verwarmend, en zo.

De andere kant van het verhaal is wat D66 – kennelijk ongewild – ter tafel brengt, en dat is de waanzin van de maakbare samenleving die in zichzelf verknoopt is geraakt;

„Want we moeten ook niet vergeten dat mensen bang zijn om hun toeslagen kwijt te raken als ze aan de slag gaan of bij gaan verdienen.”

Zucht. Dit zijn dezelfde mensen die zo graag praten over het arbeidsloos inkomen, zonder te beseffen waartoe dat onvermijdelijk leiden zal. Als de staat alle financiële zeggenschap krijgt over grote groepen mensen, dan weet je waar je begint maar kunt slechts vermoeden waar je uitkomt. Maar reden voor optimisme is er niet veel. Dat verklaart wel de positie die de PvdA instinctief inneemt:

In de oppositie is de PvdA zeer enthousiast over het idee. „Dit is ons uit het hart gegrepen”, zegt Henk Nijboer. Zijn partij wil dat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het idee opvolgt en er werk van maakt.

Ook in de jaren 80 dacht die partij te kunnen rekenen op een massa onderhorigen, waarvoor zij immers toch zo goed zorgde? Het is een even ongezonde attitude als onbeperkt nieuwe mensen het land in laten stromen om te ontdekken dat het de arbeidsmarkt heeft geruïneerd en de sociale structuren in een beangstigende chaos heeft gestort. Want dat is altijd de schuld van iemand anders.

Met de steeds hoger schuivende grens van inkomens die daadwerkelijk bijdragen aan de welvaart (dat je belasting betaalt betekent niet dat je iets bijdraagt, sorry) is dit een ongezonde ontwikkeling die sociaal gezien bijna niet goed af kan lopen. Maar! Dat veel nieuwe instromers hun eigen alternatieve carrièrepaden ontwikkelen is eerder een probleem dan een oplossing.

Sociaal zijn die vaak niet al te gewenst, en bovendien kijkt justitie er liever van weg, omdat men zich er te ongemakkelijk bij voelt en het bovendien niet van eminent belang vindt. Dit onderstreept ook de noodzaak van een radicaal andere aanpak.

Het hele WRR-rapport en de samenvatting vindt u hier.

13 reacties

 1. ton schreef:

  oude wijn in nieuwe zakken,de Melkertbaan opnieuw uitgevonden, gaan terug naar dat al oude communistische systeem iedereeen werkt, er bestaat geen werkloosheid

 2. Ezel schreef:

  Natuurlijk gaat dit gebeuren. Langzaam maar zeker. Het volk is tevreden en de individualisten zwemmen vrolijk door de mazen. Vecht niet meer tegen de bierkaai en red uzelf!

 3. peter klein schreef:

  Animal Farm
  De mensen onderaan de arbeidsmarkt mogen, MOETEN, het samen uitvechten, de elite ( belastingvlucht en ontwijking, witwassen) blijft ongemoeid. Met inderdaad: justitie – met een uitgeklede politie- op een zijspoor..
  #EliteHelpersSlavenAfhankelijken

 4. Karina schreef:

  @ Hannibal

  ‘Dat veel nieuwe instromers hun eigen alternatieve carrièrepaden …..’

  Wat een mooie woordkeuze.
  Die ga ik onthouden.

 5. Niets is wat het lijkt schreef:

  Laten we eens beginnen bij het begin: de jeugd.
  Iedere jongere vanaf 12 jaar tot 27 jaar die niet of onregelmatig naar school gaat en geen reguliere baan heeft, of met justitie in aanraking komt, wordt aan een jeugdheropvoedingsdienstplicht van 2 jaar onderworpen, op een liefst veraf gelegen omheind compound met strenge discipline en paramilitaire tucht. Zonder mobieltjes en internet. Maximaal 1 x per maand familiebezoek.
  Daar kan dan zo nodig ook taalachterstand enz. bijgespijkerd worden, en kunnen ze een vak leren.
  Noem het gerust een kamp. Het lijkt hard nodig te zijn met al die alternatieve carrierepaden.

 6. TSPHQ 92 schreef:

  Ik gok op dwang

 7. Gerrit Joost schreef:

  wie bepaalt, wie verschaft, wie betaalt, wie handhaaft en wie bestraft?

 8. Dick H. Ahles schreef:

  We moeten beginnen met alle niet-llegale immigranten (want illegalen worden uitgezet) te huisvesten in kampen en een sociale dienstplicht op te leggen. Tijdens die twee jaar wordt hen de taal geleerd, en moet iedereen na vermogen, ervaring en opleiding in (zinvolle) maatschappelijk werk verrichten. Pas na het volledig uitvoeren van deze dienstplicht kan bekeken worden of men een definitieve verbliujfsstatus kan krijgen, zelfstandig kan wonen en werken in het landen, en na gebleken loyaliteit aan ons land en de daar geldende waarden na vijf jaar in aanmerking komen voor een (uniek) nederlanderschap.
  Het laten overkomen van vrouw en kinderen is een gunst en kan pas na de sociale disntplicht worden overwogen. Ook de eventueel over te laten gezinsleden zullen 2 jaar dienstplicht opgelegd krijgen (kinderen zodra ze 18 worden!). Voor die tijd zitten ze verplicht op school.

 9. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  – geld drukken
  – schulden-bergen opbouwen
  – geen rentes uitkeren
  – “gratis” geld uitdelen
  – gedwongen “banen” verzinnen
  – vraag en aanbod, concurrentie, efficiëntie uitschakelen
  – kortom : de hele productieve economie, vervangen door een nutteloos stelsel

  What could possibly go wrong ?

 10. Erik schreef:

  Dit zal leiden tot verdere loondruk aan de onderkant, en mogelijk ook ontslagen bij groepen die nu hetzelfde werk doen voor een marktconform bedrag.
  Ongetwijfeld zal dat bedrag 30% zakken.

 11. Eddie schreef:

  @Dick Ahles Kampen? Ik begrijp de strekking van je verhaal en kan er ook in meegaan, maar kampen voor allochtonen is m.i. niet de weg

 12. carthago schreef:

  Een basisbaan is wel de oplossing voor het immigratievraagstuk ,want er komt dan natuurlijk geen Turk ,marokhaan ,jihadist of dobberneger meer binnenlopen.

 13. Rob Mieremet schreef:

  @carthago.dat is het, geen gratis geld, geen immigratie. Misschien kunnen de raketgeleerden nu wel hierheen komen.