DE WERELD NU

Woonlasten, pensioenen – inflatie wordt niet benoemd

Inflatie

Inflatie is er te weinig zegt iedereen. Dat is niet waar, er is te weinig rente op euroleningen om de pensioenen op peil  te houden.

Inflatie die er wel degelijk is wordt in de cijfers verstopt. Want de kosten van het levensonderhoud stijgen gewoon door, maar die worden niet meegerekend.

Inflatie

Wat schrijft de staatsomroep er nog meer over?

Huiseigenaren betalen volgend jaar gemiddeld zo’n 820 euro aan onroerendezaakbelasting, afvalstoffen- en rioolheffing. Dat is zo’n 4 procent meer dan dit jaar. Vooral de afvalstoffenheffing neemt toe, met een gemiddelde van 7,5 procent. Dat blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 112 gemeenten.

Tja, die afvalstoffenheffing. Die is ‘groen’, nietwaar? Dat is althans de smoes. Er zin heel veel onderdelen van de kosten van het levensonderhoud die niet mee worden gerekend in de inflatiecijfers. Omdat ze theoretisch kosten(toename) neutraal (zonder winst uitgevoerd) zijn, en dus meegaan in de inflatiecorrecties. Dat de gemeenten dergelijke belastingheffingen al sinds jaar en dag gebruiken om de slinkende rijksinkomsten te compenseren is echter een feit. Het is een zoveelste illustratie dat de burger aan het eind van het sommetje wordt ingevoegd om de kosten te dragen. Net zoals dat gaat met prijsverhogingen en belastingverzwaringen voor bedrijven. Aan het eind van de rit betaalt de burger. En met zaken als woonlasten kun je niet zeggen: dan maar niet – betalen zult u.

Een vergelijkbaar verhaal geldt voor de pensioenen, maar dan omgekeerd. Geruststellend krijgt u te horen:

De regels voor pensioenfondsen worden in de aanloop naar het nieuwe stelsel versoepeld, schrijft de Volkskrant. Daardoor hoeven de pensioenen de komende jaren minder snel te worden verlaagd.

Wie het bijbehorende artikel leest is al heel wat minder gerust. Wie beseft dat de sluipende inflatie – die officieel niet bestaat dus ook niet in pensioenuitkeringen verdisconteerd wordt – de pensioenen verder aanvreet, slaapt al een stuk minder goed.

Zo’n woonlastenstijging wordt niet benoemd als inflatoir, maar aangezien woonlasten circa een derde van uw inkomen (een overheidsdoel!!) uitmaken is dit een gemiddelde inflatie voor elke Nederlander van ruim 1%. Waarbij de sociaal zwakkeren door de gemeenten ontzien moeten worden, dus wie het gelag betalen weet u dan ook.


Meer over inflatie onder deze link, over pensioenen vindt u hier meer.

8 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  De vernietiging van de middenklasse gaat voort. De middenklasse moet kapot, want die is bourgeois en past niet in het beeld van een samenleving gebaseerd op de superdeugende politieke elite die het beste voor heeft met het wereldproletariaat. De middenklasse staat in de weg met haar wensen tot inspraak. Een totaal afhankelijk gemaakt proletariaat is veel beter.

 2. Ernie van de Wal schreef:

  @BE. Ik vraag me af of er wel zoveel intelligentie in onze regenten schuil gaat. Het lijkt mij eerder zo dat de overheid steeds meer geld nodig heeft. O.a. om zaken als de peperdure immigratie, energietransitie en de EU te bekostigen.

  Waar haal je dat geld vandaan?
  Het meeste geld zit bij de rijke bovenlaag. Maar voor zover die zich niet kan verschansen in gunstige fiscale constructies is dit een groep die makkelijk uit het land vertrekt. Dan heb je niets meer. Bovendien zijn er te weinig rijke mensen om daarmee het gat te (blijven) dichten.

  Er is een onderlaag, waar -zoals al gememoreerd- niets valt te halen.
  Dat gaat m dus ook niet worden.

  Wat blijft er dan over?
  Juist ja. Modaal tot 4x modaal. Daar hebben we er het meest van, die lui kunnen geen kant uit, dus die kan de overheid elke keer pakken met een belastingverhoginkje hier, een belastingverhoginkje daar etc. Totdat die groep uiteindelijk compleet geplukt is.

  Overigens krijg je een ontluisterend beeld wanneer je op RDW het kenteken van je auto intoetst en je gaat naar het vakje “fiscaal”. Daar kon ik herleiden dat mijn Renault Clio uit 2018 (gekocht als demo, ik ben niet helemaal achterlijk) een nieuwprijs had van € 23.185 ,= Daarover werd aan aanschafbelasting (BPM) € 4.857 ,= betaald en de btw moet dan € 3.180 ,= zijn betaald.
  Dat houdt in, dat je over een auto met een aanschafwaarde van € 23.185 ,= € 8.037 ,= belasting betaalt bij aanschaf.
  Dit illustreert aardig hoe de belastingdruk in Nederland naar krankzinnige hoogte wordt opgedreven.

 3. Fran schreef:

  De collectieve lastensdruk is sinds het aantreden van Rutte gestegen van 33 naar bijna 40% (bron Syb Wynia). Wat dat betreft is de naam niet ‘Mark’ maar meer ‘Marx’.

  De collectieve sector, die vooral veel kost en een grote bron van inflatie is, levert maar weinig op en drukt als een molensteen op de productief werkenden. In de productieve sector staat de arbeidsproductiviteit steeds meer onder druk, vanwege onzinmaatregelen van de overheid, explosief gegroeid sinds half maart, in hun ‘strijd’ tegen een ‘levensgevaarlijk’ virus.

  Ik zeg: Nog even doorgaan, tot de boel instort. Ook niet hypocriet hele bedrijfstakken (blijven) subsidiëren, want als je als regering institutioneel hebt gecommitteerd aan de kreet ‘build back better van het WEF, dan is het toch de bedoeling dat die bedrijfstakken worden weggevaagd, Marx?

  Ondertussen vlucht het ‘slimme’ geld; weg van de banken, naar Bitcoin, de huizenmarkt, aandelen en edele metalen. Kan ik overigens iedereen aanraden.

  De financiële en maatschappelijk schade is niet te overzien, maar die Don Quichote sukkels in Den Haag zien alleen hun eigen agenda en hebben zichzelf wijsgemaakt dat ze een thermostaat van het klimaat kunnen bouwen.

  Ik was naïef te denken dat de, voor Nederland vernietigende, invoering van de Euro en na het verraad van Balkeneinde, niet slechter zou kunnen.

  Kennelijk is het wachten op de katharsis, voordat Nederland eindelijk inziet dat we beter af zijn zonder deze klunzen.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  @Ernie van de Wal 8 december 2020 om 10:54 U vraagt zich af “of er wel zoveel intelligentie in onze regenten schuil gaat” (uw woorden) dat ze zouden kunnen streven naar de vernietiging van de middenklasse ten gunste van zichzelf en hun overheersing van de het wereldproletariaat, zodat democratie overbodig wordt (mijn woorden) . De moeilijkheid is dat ze zich wel van de domme kunnen houden, maar dat is gewoon niet geloofwaardig. Als het wel geloofwaardig zou zijn, dan zouden de regenten allang weggestemd zijn. Tenzij de verdeeldheid van het stemvolk zo wordt gemanipuleerd (door mainstream media en politiek) dat het nog steeds gelooft dat die regenten het beste met de meerderheid ervan voor hebben. Onderdeel van die manipulatie is de geleidelijkheid van het (kook-)proces. Dat eindigt in een kort moment van illuminatie waarin men zich realiseert dat het te laat is.

 5. Ernie van de Wal schreef:

  @BE.
  Wat de beweegredenen van die regenten zijn maakt voor het resultaat niet zoveel uit.
  En nee, ik heb geen hoge dunk van hun kwaliteiten.

  Mijns inziens ligt het grootste probleem bij het stemvolk, dat te belabberd is om zich eens fatsoenlijk te informeren.
  Als je niet verder kijkt dan je neus lang is en je beperkt je voor je informatievoorziening op wat de msm je voorschotelen, heb je de indruk, dat de regenten hun werk nauwgezet en gewetensvol doen.

  Daarom is Karin Ollongren zo een warm voorstander van het demoniseren van alternatieve media; als de bevolking morgen van de hoed en de rand weet breekt overmorgen de revolutie uit. Bij wijze van spreken.

 6. Youp schreef:

  Op economische universiteiten is de neoklassieke economische school nog altijd dominant. Deze stelt, indachtig dhr Keynes, dat matige inflatie heilzaam is. Dat moet je vervolgens even goed tot je laten doordringen. Inflatie, of geldontwaarding maakt iedereen wat armer. Maar, zo is de gedachte, dat is goed voor je. Daar krijg je het beter van. Alleen iemand die economie gestudeerd heeft kan dergelijke onzin uitkramen.

  Het consequent uitvoeren van structureel inflatoir beleid hoeft niet noodzakelijkerwijs een gebrek aan intelligentie te betekenen. Er zijn namelijk wel degelijk mensen die profiteren van inflatoir beleid en dat zijn de banken en de overheid. Zij krijgen immers als eerste het nieuwe geld in bezit, voordat het door inflatie in waarde gedaald is. Overigens wordt het monetaire beleid bepaald door de centrale bank die in principe onafhankelijk zou moeten zijn van de politiek.

  Óf en in welke mate bestuurders het beste met je voor hebben is een vraag die moeilijk te bantwoorden is. Niet alle bestuurders zijn hetzelfde, evenmin de bestuurden. Wat prettig is voor de één is onaangenaam voor een ander. Waarom mensen zo graag bestuurd willen worden is daarentegen een compleet raadsel voor mij.

 7. carthago schreef:

  Er is al maanden deflatie in de eu zone ( bron ecb )maar in .NL wordt de stijgende koopkracht als resultaat van deflatie bij voorbaat afgejat door het kartel dmv stijgende belasting en overheidstarieven.
  De import van dobbernegers en jihadisten mag wat kosten ,dat moet natuurlijk gwoon doorgaan.
  En wat stemt het dhimmivee weer 21 maart ?

 8. Cro Magnon schreef:

  De echte inflatie uit zich tegenwoordig in hogere prijzen voor huizen, goud, aandelen, hogere lasten en accijnzen. De lonen en pensioenen stijgen niet mee. We zijn dus relatief minder gaan verdienen en daarom zijn ook de kosten voor levensonderhoud relatief weinig gestegen. Om gelijke tred met de echte inflatie te houden zouden we een forse looneis moeten neerleggen van minstens 10% per jaar.