DE WERELD NU

Wildersproces2 – uitstel dat eerder had gemoeten

Wildersproces2

Het uitstel van het oordeel in het Wildersproces2 betekent geen afstel. Dat lijkt een voor de vijanden van Geert Wilders gunstige constatering, maar dat is de vraag.

Door alle commotie en petty politics rond Wildersproces2 (alsmede het eerste Wildersproces) zou je bijna vergeten waarom het bij dit proces gaat: een strijd tussen Vrijheid van Meningsuiting en het soort statisme dat problemen ontkent door ze onbespreekbaar te verklaren. Als iets daar minstens zozeer symbool voor staat – of zou moeten staan – is het de aanval op de Twin Towers in 2001. De ontkenningen en het verplichte zwijgen hebben sinds 2001 veel voortgang gemaakt, maar ook zijn de stille mechanismen die achtergronden bepalen meer aan de oppervlakte gekomen dan door de aanstuurders wenselijk wordt geacht. Ook dat speelt in dit proces een grote rol, die steeds minder onder tafel blijkt te kunnen blijven. In het digitale tijdperk komen bestuurders er achter dat een webcam ook onder de tafelrand kan worden gemonteerd, en dat het bewaren van de anonimiteit. van klokkenluiders beter bewaarbaar blijkt dan ooit voorstelbaar was.

Wildersproces2

De NOS berichtte er vrij summier over:

Het gerechtshof heeft de behandeling van het hoger beroep tegen Geert Wilders in ieder geval tot 9 december uitgesteld.
Het Openbaar Ministerie moet voor die tijd verslag uitbrengen van een zoektocht naar stukken bij het OM en het departement van Justitie, die erop zouden duiden dat de voormalige minister van Justitie Opstelten en zijn ambtenaren in 2014 invloed op het OM hebben uitgeoefend, om Wilders te vervolgen voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak. Als er bij die zoektocht tot nu toe onbekende stukken boven water komen, moeten die voor maandag naar het hof worden gestuurd.

Enerzijds lijkt deze beslissing op dit moment weinig anders dan een doekje voor het bloeden, en bovendien aardig laat in dit proces, gezien de ontwikkelingen. Het hof kan niet ontkennen dat er gaande het proces wel erg veel boven gekomen is dat niet zou hebben mogen bestaan. Maar door het OM nu op te dragen te gaan zoeken naar stukken die wijzen op iets dat het OM zelf ten stelligste ontkent, zal altijd met zich mee blijven dragen dat de slager hier werd opgedragen haar eigen vlees te keuren. Dat is iets waarvan je in de rechtsstaat zoals we ons die voorstellen dat normaliter in Nederland bestond, gewóón had moeten zijn. Maar dit proces heeft al diverse malen laten zien dat die notie op fictie berust. Dat maakt dat dit uitstel het karakter van een uitvlucht heeft, ook als dat niet zo bedoeld zou zijn.

Dat wordt nog eens versterkt door:

De verdediging had het hof ook gevraagd de uitspraak van een hoger beroep in een WOB-procedure van RTL Nieuws, op 22 november, af te wachten. Het hof vindt dat niet nodig, omdat de “noodzaak daarvan niet is gebleken”.

Na al het voorgaande dat RTL boven haalde, is dit een tussenoordeel dat het meest aanvoelt alsof het met stijf dichtgeknepen ogen en oren is gedaan, terwijl tegelijkertijd Gods zegen over deze noodgreep wordt afgesmeekt. Al was het alleen maar omdat wat op 22 november nog boven zou komen de hele planning van dit hof dooreen zou kunnen smijten, want komen er op 22 november inderdaad stukken boven die het hof moet meewegen, dan staat het al zodanig voor schut dat het zich beter zelf zou kunnen verschonen dan af te wachten tot het wordt gewraakt.

Anderzijds – en ook dat moet worden benadrukt – is er tijdens dit proces al zoveel boven gekomen dat door het ministerie en het OM stil gehouden werd, dat het voor het eindoordeel van het hof om deze zaak te verwerpen wellicht niet nodig zal blijken dat er nòg meer kan zijn dat niet door de beugel kan. Want dat ook de rechterlijke macht met plezier zou wensen dat dit proces nooit had plaatsgevonden vereist weinig fantasie. Dat bij veroordeling dit proces weer een stapje hoger zal gaan evenmin. Voor rechters nooit een plezierige wetenschap, heb ik me laten vertellen.

Het zelfvertrouwen van Geert Wilders lijkt vooralsnog ongeschokt:


Meer analyses over de treurige gang van zaken rond Wildersproces2 op Veren of Lood vindt u hier.

9 reacties

 1. Jantje schreef:

  Het OM moet zich schamen, zo ook de 2e kamer.
  Wilders moet gewoon “kald gesteld” worden, zodat ze gewoon met hun afbraak (VN, Davos, Agenda2030, Marrakech “pact”) door kunnen gaan, zonder enige oppositie.
  De Nederlandse democratie is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een oligopoly van meeheulers van de wereldorde.

 2. grapjas schreef:

  Let de AIVD WEL EVEN OP VOLKERT-DE-LINKS-HUURMOORDENAAR?
  Want REKEN erop dat ze hem WEER gaan inzetten, als dit extreem-links ingezette intimidatieproces natuurlijk gaat FALEN.
  Want leugens, smaad, en openlijke poging tot monddood maken van en GEKOZEN politicus.
  ‘Links’ houdt niet van andersdenkenden weten we al sinds de jaren ’70.
  De BOMaanslag door links oip het huis van Aad Costo, de vele brandstichtingen op o.a. de MAkro en andere links-onwelvallige bedrijven, de BRANDBOMAANSLAG op Janmaat door linksextremisten, de VELE pogingen doodslag (die NOOIT zodanig worden berecht- WANT ER WORDEN NOOIT LINKSEXTREMISTEN GEARRESTEERD), de POLITIEKE MOORD op Pim Fortuyn door LINKSTERRORIST Volkert van de Graaf, we kunnen doorgaan.
  En nu probeerde de anti-Nederlandse elite Wilders monddood te maken om die linksterreur maar in stand te houden.
  Ik stel voor dat wij conservatieve Nationalisten dezelfde tactieken gaan toepassen als die Nazi-stoottroepen van ‘links’ (zie de Internationaal Socialisten= oftewel InterNazi, en de SS van huidig extreem-links-de AFA).
  Pak die linksterroristen aan waar ze je lastigvalen. Roep/bel/app ALLES wat je kent, en laat ze opkomen.
  Gebruik intimidatie, geweld, bel HUN bazen (haha-grapje; het is immers werkschuw parasitair TUIG), en gooi wat je kan vinden.
  Terreur moet met gelijke middelen worden bestreden-anders wint men niet.
  F**K ‘links’, en de AFA.

 3. grapjas schreef:

  Onder ‘links’, ter uitleg, vat ik de HELE elite in dit stervende land samen. OOK RUTTE- er is immers GEEN ECHT RECHTSE partij in dit land.
  Enkel op papier-en we weten dat de VVD NET ZO EXTREEMLINKS IS ALS Groen-communisten.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Dit proces gaat over politieke communicatie. De VVD (Opstelten, Rutte) communiceert aan het kiezerspubliek en de rechterzijde van de VVD (Bolkestein) dat de islam buiten de discussie gehouden moet worden. Dat moet omdat samenwerking over links anders onmogelijk wordt. Dat dit ten koste gaat van de vrijheid van meningsuiting en van geweten van politici is van ondergeschikt belang. En dat Wilders een gewetensvol politicus is lijkt een aantoonbaar goed verdedigbare stelling. Praktisch gesproken – met ‘regeerbaarheid’ als argument – mag de VVD houding enig nut hebben, maar principieel is hier sprake van een onvergeeflijke fout. Daarbij komt dat de islam, alsook de wijze waarop deze overtuiging via het gedrag van haar gelovigen doorwerkt in de samenleving, enige kritiek wel verdient. Net als op een aantal andere punten wordt via ‘regeerbaarheidmeerderheden’ de politieke discussie in de kiem gesmoord. En daarmee de democratie de nek omgedraaid. En die heeft het toch al moeilijk door het voortdenderende supranationalisme, waarbij politici monddood zijn en rechters of buitenlandse regeringsleiders het voor het zeggen krijgen.

 5. Niets is wat het lijkt schreef:

  Ik ben bang dat dit uitstel alleen gaat betekenen dat het OM/Justitie/de VVD meer tijd hebben om een van Rutte’s bekende geitenpaadjes te vinden.
  Hij heeft ooit gezegd dat hij Wilders kapot zou maken, en dat is precies wat hij met de macht die hij nu blijkbaar heeft aan het doen is.
  Al zou ik Grapperhaus het voordeel van de twijfel willen geven, dan nog denk ik dat hij niet tegen Rutte en diens machinaties en ambtenaren is opgewassen.

 6. Tommie schreef:

  Rutte van de VVD = Ephialtes van Trachis (x 3).

 7. Juanito schreef:

  De rechters zullen wel meer tijd willen inbouwen voor juridische formuleringen zodat de uitspraak t.z.t. niet te hard, als een boomerang, terugslaat op henzelf en/of een van de andere opzichtig verrotte instituties van dit land.

 8. Complurk schreef:

  Hoe langer het proces duurt hoe langer de aandacht voor de zaak en des te groter de kans dat er nog meer ongerechtigheden van Opstelten, Grapperhaus, Rutte, OM en rechterlijke macht naar boven komen. Ik mag hopen dat er ook nog cassatie volgt op een van de gronden:
  Zijn verdachte of partijen van mening dat het gerechtshof fouten heeft gemaakt in hun rechtszaak? Dan kunnen ze in cassatie gaan. Bijvoorbeeld als het gerechtshof:
  -een wet of regel verkeerd heeft uitgelegd
  -zijn uitspraak niet goed genoeg heeft onderbouwd
  -onterecht heeft geweigerd een getuige te horen
  -geen hoor-wederhoor heeft toegepast
  -een belangrijke vraag niet heeft laten onderzoeken
  Het lijkt me dat dit bij de mrs. Knoops in goede handen is ;=)

 9. Cool Pete schreef:

  Politiek proces, van begin tot eind.
  Net als het eerste.
  Alles zal in de doofpot blijven. Behalve als er een revolutie komt.

  Waarom hebben Wilders en Knoops er überhaupt aan meegewerkt ???????