Tags: Wildersproces

haatimams 5

Een betere bestrijding van haatimams

De VVD wilde een zwarte lijst maken van haatimams. Haatimams zijn moslim predikers die oproepen tot haat jegens niet-gelovigen en andersgelovigen.

Wildersproces2 9

Wildersproces2 – uitstel dat eerder had gemoeten

Het uitstel van het oordeel in het Wildersproces2 betekent geen afstel. Dat lijkt een voor de vijanden van Geert Wilders gunstige constatering, maar dat is de vraag.

Wildersproces1 4

De bedoeling achter Wildersproces1

Eén van de bedoelingen achter Wildersproces1 was volgens Toon Kasdorp dat de stress over de vervolging van zichzelf al als straf functioneerde.

Breivik, Van der Graaf, Wilders

Beschuldigingen aan het adres van Wilders

Breivik, de moordenaar van Oslo, had in zijn manifest Wilders een paar keer genoemd in positieve zin en daarom vonden diens linkse tegenstanders dat hij verantwoordelijkheid droeg voor het Noorse geweld.

Wildersproces1

Wildersproces – een rare rechtszaak

Op 21 januari 2009 besloot de eerste strafkamer van het Amsterdams gerechtshof onder voorzitterschap van raadsheer-plaatsvervanger Tom Schalken om opdracht te geven aan het OM om Wilders te vervolgen. Dat werd het eerste Wildersproces.

rechtsextremisme

De rechtszaak tegen Wilders

De meeste rechtszaken gaan over het vaststellen van de feiten. Is dat eenmaal gebeurd dan is de juridische oplossing vaak niet lastig meer.

Wilders

Minder, minder, minder schadevergoeding

Het AD bericht vandaag dat de veertig klagers in het tweede Wildersproces geen recht hebben op schade vergoeding volgens het OM.