Tags: Wildersproces

Islam 8

Het licht op islam en Nederlandse politieke discussies

De manier waarop het debat in ons land over de islam wordt gevoerd is nauw verbonden met de linkse politieke onverdraagzaamheid jegens andere meningen.

extra beveiligde rechtbanken 3

Meer rechtbanken in bunkers – maar over oorzaken hoor je niets

Er zijn méér extra beveiligde rechtbanken nodig, aldus de rechterlijke macht. Over de oorzaken van deze noodzaak hoor je verder niets.

haatimams

Een betere bestrijding van haatimams

De VVD wilde een zwarte lijst maken van haatimams. Haatimams zijn moslim predikers die oproepen tot haat jegens niet-gelovigen en andersgelovigen.

Wildersproces2

Wildersproces2 – uitstel dat eerder had gemoeten

Het uitstel van het oordeel in het Wildersproces2 betekent geen afstel. Dat lijkt een voor de vijanden van Geert Wilders gunstige constatering, maar dat is de vraag.

Wildersproces1

De bedoeling achter Wildersproces1

Eén van de bedoelingen achter Wildersproces1 was volgens Toon Kasdorp dat de stress over de vervolging van zichzelf al als straf functioneerde.

Breivik, Van der Graaf, Wilders

Beschuldigingen aan het adres van Wilders

Breivik, de moordenaar van Oslo, had in zijn manifest Wilders een paar keer genoemd in positieve zin en daarom vonden diens linkse tegenstanders dat hij verantwoordelijkheid droeg voor het Noorse geweld.

Wildersproces1

Wildersproces – een rare rechtszaak

Op 21 januari 2009 besloot de eerste strafkamer van het Amsterdams gerechtshof onder voorzitterschap van raadsheer-plaatsvervanger Tom Schalken om opdracht te geven aan het OM om Wilders te vervolgen. Dat werd het eerste Wildersproces.