DE WERELD NU

Wildersproces2 en cassatie bij de Hoge Raad

Wildersproces2, Wildersproces1, rechtsstaat

Het houdt niet op, niet vanzelf. Het haatzaaien vanuit de PvdA tegen andersdenkenden blijkt structureel, en diep ingebakken bovendien. Wildersproces2 was er een gevolg van, maar niet het enige.

Om met dat Wildersproces2 te beginnen: de procureur-generaal van de Hoge Raad heeft de Hoge Raad geadviseerd het vonnis in hoger beroep tijdens Wildersproces2 in stand te houden. De staatsomroep formuleert het heel merkwaardig, maar dat is de portee:

De veroordeling van PVV-leider Wilders voor groepsbelediging op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, kan in stand blijven. Dat is het advies van de procureur-generaal van de Hoge Raad.

“kan in stand blijven” is vanzelfsprekend een bizarre manier om te schrijven dat een herziening niet nodig zou zijn. Het kan dus. Maar moet het ook? Je houdt er de indruk aan over dat de procureur-generaal het eigenlijk wel een goed idee vindt een politicus op deze manier de mond te snoeren. De procureur-generaal kijkt alleen naar wat het gerechtshof heeft geconcludeerd, en velt daarover geen nieuw oordeel, zo blijkt:

Ook hebben hoge ambtenaren van het ministerie van Justitie zich niet bemoeid met de vervolging van Wilders, oordeelt de procureur-generaal. “Na uitvoerig onderzoek had het hof geconstateerd dat er geen inmenging van de minister of zijn ambtenaren in de vervolgingsbeslissing of in de strafzaak is geweest”, staat in het advies.

Achtergrond, voor wie het vergeten was:

Het gerechtshof veroordeelde Wilders in september vorig jaar in hoger beroep voor groepsbelediging, maar sprak hem vrij van het aanzetten tot haat en discriminatie met zijn ‘minder Marokkanen’-opmerking. Net als de rechtbank legde het hof hem geen straf op. Wilders ging tegen de uitspraak in cassatie.

Duidelijkheid heeft het oordeel van het hof klaarblijkelijk niet geschapen:

Volgens het hof gingen zijn uitlatingen te ver en waren ze “onnodig grievend” voor alle Marokkanen. Het gerechtshof zei dat uitlatingen wel provocerend mogen zijn, maar niet bepaalde grenzen mogen overschrijden, vooral waar het gaat om “het respect voor de eer en goede naam en de rechten van anderen”.

Dat lijkt mij een goede reden een ander hof (Nederland heeft er vijf, en dat was ook wat de procedure werd bij het proces tegen Raffie Chohan) dit werk nog eens over te laten doen, maar dáár wil de procureur-generaal zijn vingers niet aan branden. Dat blijkt ook uit:

De Hoge Raad kijkt niet inhoudelijk naar de zaak, maar alleen naar de manier waarop het gerechtshof in Den Haag naar de feiten heeft gekeken. Dat is goed gegaan, constateert de procureur-generaal in het advies.

En ook:

“Het hof oordeelt dat het recht op de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder ook dat van een politicus, niet een veroordeling in de weg staat”, staat in het advies. De inbreuk op de vrijheid van meningsuiting die daardoor ontstaat, is volgens de procureur-generaal gerechtvaardigd, “omdat het in een democratische samenleving noodzakelijk is op te treden tegen discriminatie door groepsbelediging wegens etnische afkomst“. [1]
De Hoge Raad doet naar verwachting op 6 juli uitspraak en is vrij het advies al dan niet te volgen.

Dit impliceert dat de bizarre oprekking van het begrip ‘ras’ – hetgeen een centraal onderdeel werd van Wildersproces2 – in stand moet blijven, aldus de procureur-generaal. En derhalve onderdeel moet worden van de jurisprudentie.

Het is prettig dat de NOS meldt dat het de Hoge Raad vrij staat van het advies af te wijken. Minder prettig is dat ze de gewoonte heeft die adviezen vrijwel ongewijzigd over te nemen.


 1. Je vraagt je in gemoede af of hier wel; goed over doorgedacht is. Het geeft veel groepen van een etnische afkomst een vrijbrief  zich op een gegeven moment beledigd te verklaren door het gebruik van een tot nu toe normaal beschouwd woord, en daar moet het OM dan achterheen? Dit klinkt vergezocht, vindt u? Maar dat is precies wat de wokies doen, met het verbannen van Zwarte Piet, de negerzoen en diverse andere zaken waarin het woord ‘zwart op een of andere wijze in is verwerkt.

Meer analyses over de treurige gang van zaken rond Wildersproces2 op Veren of Lood vindt u hier.

8 reacties

 1. carthago schreef:

  Interessant precedent van de hoge hoedraad .Een zeer grote groep voelt zich al jaren geschoffeerd door het linkse ras ,een extreem grote groep nazi’s.Daar zijn heel veel dreigementen en uitspraken van politici, hallo paul pot rosemuller enz,van te achterhalen .Let’s go juristen !

 2. Ei schreef:

  Dan moeten ze wel tot vervolging overgaan. En wie beslist dat? Juist! Maar er was geen inmenging van de politiek bij Wilders volgens het advies? Of toch wel, na al die adviezen en druk van het ministerie en de politiek over hoe, wat en wanneer Wilders te vervolgen.

  Het einde van het vrije woord is het einde van de democratie.

 3. Peter Louter schreef:

  Met Wilders worden een paar miljoen Nederlanders veroordeeld die ook wel minder Marokkanen willen

 4. Rien schreef:

  Ik begrijp niet dat een vaag juridisch clubje bij monde van pg Silvis zo serieus wordt genomen. Het meten met 2 maten kent geen grenzen want antisemitsch gebral in de nederlandse straten blijft zonder gevolgen en de politie durft geen poot uit te steken. Maar wel makkelijk te pakken targets zoals mw Chohan en dhr Geert Wilders met zijn “minder uitspraken” en ik begrijp ook niet wat hier uberhaupt beledigend aan is. Kortom Nederland en haar instanties zijn hardstikke ziek en ten dode opgeschreven. Een omwenteling is dringend nodig maar met onze huidige politici en niet te vergeten ambtenarij is dat een utopie en een bevestiging van de continue neergang van ons land.

 5. Grapjas schreef:

  Mooi. Heb aangifte gedaan tegen Sylvana. Groepbelediging jegens de Blanke Nederlander. Blanken zijn namelijk wel een ras- en de ontmenselijking van ins moet stoppen. Via de rechter- of de vuist.
  Haatzaaien, smaad, groepsbelediging op basis van etniciteit. Allemaap wat die achtergrond-danseres- van-ooit bezigt. Maar let maar op- dot is ALLEEN strafbaar als NIET- LINKS dat uit. Wedden?

 6. Grapjas schreef:

  En conform de woke- geatapo; “zwarte politicus’.
  Ook verwijderen dan. In persoon, a.u.b.

 7. Dick Kraaij schreef:

  Ik begrijp niet goed waarom de auteur hier specifiek de PvdA op de korrel neemt. Een verklaring zou kunnen zijn dat de rechterlijke macht is vergeven van de PvdA-rechters. Waar we eerder dachten dat ze allemaal D66 stemden. Niet dat het verschil nou zou heel groot is, maar meer feitelijk, zeg maar. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de auteur had willen ingaan op de ophef rond de professor zonder wiskundige eigenschappen – Sarah de Lange aan de UvA namens de WBS der PvdA, die het verschil tussen de X- en de Y-as niet zag, en daardoor niet snapte dat juist binnen haar eigen PvdA de haatzaaierij het grootst is. In dit blog wordt e.e.a. niet expliciet gemaakt. En ja, natuurlijk werd de PvdA onder Hans “Jankstem” Spekman de grote aanjager van het cordon sanitair tegen de PVV. Maar ook dat zou ik dan nog even genoemd hebben. Spekman was geen minister van justitie overigens.

 8. oude vlegel schreef:

  Moslims hebben in dit land een vrijbrief om andere burgers te beledigen te bedreigen en uit te schelden.In moslimscholen worden al jaren kinderen geleerd ons te haten of erger, wanneer komt deze PG van de Hoge Raad eens onder die steen vandaan met zijn hoge salaris of uit het villapark om te ervaren hoe het in de steden er aan toe gaat.