DE WERELD NU

Wildersproces2 als onrechtmatige vervolging

Wildersproces2, Wildersproces1, rechtsstaat

Toon Kasdorp beschouwde Wildersproces2 als een onrechtmatige vervolging. Dat legde hij ook helder uit, maar zag weinig kansen op aanpak daarvan.

Over Wildersproces2 horen we betrekkelijk weinig [1]. Het was ooit een onderwerp bij Pauw, maar ook daar leek de meerderheid overtuigd te zijn dat het Openbaar Ministerie het recht had hem te vervolgen en vijfduizend euro boete tegen hem te eisen. De Haagse rechtbank veroordeelde hem vervolgens zonder straf op te leggen en dat vond men algemeen een mild vonnis. Over drie maanden speelt het hoger beroep in deze zaak, maar je hoort er maar heel weinig over. Ik ben kennelijk een van de weinige juristen die dit proces een aanfluiting vinden en een schending van het recht.

Ik heb me afgevraagd wat we moeten we met officieren van justitie als deze Wouter Bos en zijn assistente Van der Kallen. We kunnen, vind ik, niet met de armen over elkaar toezien hoe die twee een Nederlands Kamerlid en fractievoorzitter strafrechtelijk vervolgen, omdat hij gezegd heeft dat er te veel Marokkanen in dit land zijn. Ik weet dat ze daarin gesteund worden door het ministerie van justitie en door procureur-generaal Herman Bolhaar. Maar dan nog!

Constateren dat er te veel Marokkanen zijn toegelaten in een land dat toch al flink overbevolkt was, is een juiste en verstandige opmerking, maar ook al ben je het daar niet mee eens, dan is de Kamer het gremium waarin je daarover discussiëren moet en niet de rechtbank.

Zo’n strafvervolging, kunnen we dat zo maar laten passeren? Het lijkt erop dat de juridische wereld die vervolging terecht vindt en dat andere mensen zich er niet erg over op kunnen winden. Toch is dit niet alleen een aanslag op de rechtsstaat omdat rechters ingrijpen in de politiek en dus de trias politica schenden, het is ook een aanslag op de vrijheid van meningsuiting in zijn meest elementaire betekenis. We moeten terug naar de tijd voor de Franse revolutie of als U wilt naar de zeventig jaar communisme en de twaalf jaar Hitler-regime om iets dergelijks mee te maken.

Horen we daar als Nederlandse samenleving niet tegen op te treden? Zo ja, hoe zou dat dan moeten? Het is niet te verwachten dat een andere officier zijn collega’s wil vervolgen voor haatzaaien of hoe je zulk gedrag strafrechtelijk ook zou moeten omschrijven. Rechters veroordelen officieren niet voor wat ze in het kader van hun werkzaamheden doen, ook als is dat nog zo evident over de schreef.

En een oproep aan het publiek om hier tegen in opstand te komen zou alleen maar tot geweld leiden en dat is nu juist iets wat we in Nederland zeker niet hebben moeten en waar Wilders ook altijd tegen gewaarschuwd heeft.

Toch is dit duidelijk onrechtmatig en onduldbaar. We kunnen niet met de armen over elkaar blijven toekijken hoe het recht in Nederland geschonden wordt door de mensen die zijn aangesteld om het te handhaven en te verdedigen.

Ik denk dat de enige oplossing is die voor ons overblijft is om bij de volgende verkiezingen in maart a.s. massaal op Wilders te stemmen, ook al zijn we het helemaal niet eens met zijn politieke ideeën. Onrecht gepleegd door de rechterlijke macht is een aanslag op de rechtsstaat en als we dat laten gebeuren zonder er wat aan te doen, is het onze eigen schuld als het afgelopen is met Nederland als land waar fatsoenlijke mensen willen wonen.


 1. Dit artikel werd begin februari 2018 geschreven.

Dit artikel over Wildersproces2 verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.

Meer analyses over de treurige gang van zaken rond Wildersproces2 en de afloop vindt u hier op Veren of Lood.

3 reacties

 1. scherpschutter1943 schreef:

  In nederland is het recht met hoofdletters, verworden tot misbruik van macht en vriendjespolitiek. Vrouwe justitie heeft definitief haar blinddoek afgedaan en heeft de kant gekozen van de politieke machthebbers en niet de kant van het recht.
  Dit is het einde van de rechtstaat zoals ik die altijd gezien heb en verdedigd heb .

 2. Gerrit Joost schreef:

  Ik zag een tekening van Vrouwe Justitia waarbij haar blinddoek was afgezakt tot over haar mond als mondkapje. Er wordt gekeken naar de persoon en dan de straf bepaald. Vrouwe Justitia is monddood. Het recht is ver te zoeken en de trias politica is verdwenen. Grondrechten zijn “opgeschort”.

 3. Dick Orwell schreef:

  Het grote voorbeeld van onderdrukking van de massa, door de (zich links noemende) rijke blanke elite.