DE WERELD NU

Wanordelijkheden? Burgemeester Enschede faalt

Pegida, Wanordelijkheden

Donderdag al verbood de burgemeester van Enschede de Pegida-demonstratie die voor zondag 18 (gisteren) gepland was, uit vrees voor wanordelijkheden. Met dat verbod waren we in zekere zin weer terug bij af – bestuurlijke smoesjes na linksextremistische pressie.

Dat Pegida het er niet mee eens was, is voorstelbaar. Dat men ondanks het verbod toch protesteren wilde was minder fijn, maar gezien de omstandigheden niet geheel onredelijk.

De rechtvaardiging van toch demonstreren zit hem in het terugkerende proces waar de burgemeester van Enschede voor boog. Demonstraties verbieden omdat een (politiek) concurrerende organisatie tezelfdertijd een tegendemonstratie aankondigt – waar van men (terecht) verwacht dat die tot agressieve confrontaties leiden zal – is bukken voor postzegelterreur. Met postzegelterreur bedoel ik de aankondiging van een tegendemonstratie waarna de oorspronkelijke wordt verboden. Ook dit is een methode om de vrijheid van meningsuiting te fnuiken. Daaraan zou een burgemeester zich niet voor mogen laten gebruiken – alleen al omdat het het gevaar in zich draagt dat hij zich daardoor encanailleert met de tegendemonstranten. Een burgemeester dient een neutraal gezagsdrager te zijn.

Dat aan het verbod ook een gebiedsverbod voor Pegida-voorman Erwin Wagensveld werd verbonden is tamelijk bizar. Op welke gronden? Opnieuw die vrees voor wanordelijkheden? Een preventieve noodverordening (Pdf)? We leven in hysterische tijden.

Het geheel draagt in zich de wetenschap van de zittende bestuurder van Enschede dat het aanvechten van een en ander maanden duren gaat – zodat het demonstratiemoment vergleden is, en de postzegelterroristen gewonnen hebben. Wat dat betreft vind ik het van lef getuigen dat Erwin Wagensveld zich in Enschede vertoonde en zich liet arresteren. Dat zal de zaak op de spits drijven en dwingt de burgemeester zich te verantwoorden voor de genomen maatregelen. Juridisch lijkt Wagensveld sterker te staan dan de gemeente. Met zijn onvermijdelijke arrestatie kan hij eenvoudiger dan anders de gehele gang van zaken aan de kaak stellen.

Was dit allemaal nodig? Nee. Het goede voorbeeld werd precies een jaar geleden gegeven door de gemeente Breda (in omvang vergelijkbaar met de gemeente Enschede). zéker als je dat vergelijkt met de demonstratie die Pegida een paar maanden daarvoor hield in Amsterdam. In Breda liet de burgemeester zich niet van de wijs brengen door Antifa-dreigementen en toen die hun eerdere dreigementen waar leken te gaan maken werden ze en bloc gearresteerd. Die demonstratie verliep daarna rustig. Sindsdien volgde ik deze demonstraties al een stuk minder – domweg omdat ze verder niet erg interessant zijn wat mij betreft – maar ze leken sindsdien rustiger te verlopen. Kennelijk omdat de Antifa ietwat bedremmeld waren afgedropen. Gezagsuitoefening hielp dus – en niet zo’n beetje ook.

De NOS
Interessant was weer hoe de NOS-berichtgeving evolueerde naarmate men een grotere rel rook. Het begon met een objectief bericht.

Het berichtje dat bovenstaande verving had al een heel wat militanter karakter. Nationalisme is bij de NOS een toverwoord waarmee men extremisme aanduidt. Pegida wordt hier qua agressie ook op één lijn gesteld met duidelijk zeer agressieve extreem(/radicaal)-linkse tegendemonstranten. Dat de NOS hen zo benoemt is al een novum. Duiding is aan Teletext niet besteed, maar ze doen hun best. De dreiging die uitging van 15 mensen kan niet genoeg worden benadrukt:
.

Volgens mijn informatie is van Pegida alleen Wagensveld gearresteerd (aan het begin van de dag), de overige tien arrestanten waren aanhangers van de Antifa die zich te buiten gingen aan wat ze doen als ze protesteren: geweld gebruiken of pogingen daartoe doen.

Wat dat betreft was het kenmerkend voor de manier waarop de NOS dit in beeld brengt, dat door het Journaal de arrestatie van speciaal Wagensveld werd gemeld terwijl op de achtergrond te zien was dat een Antifa-lid door arresterende politiemensen met geweld tegen de grond gedrukt moest houden. De suggestie dat het hier om Wagensveld ging lager duimendik bovenop, maar ja, de NOS is dan ook niet voor niets de staatsomroep. En de staat zit in haar maag met demonstranten tegen haar beleid, dus die worden zo veel mogelijk verdacht gemaakt.

Over de door de Antifa tevoren gebruikte propaganda (zie boven dit stukje) verder geen woord, natuurlijk.

Resumerend moet je concluderen dat de burgemeester van Enschede opzichtig gefaald heeft. Ook, dat als je ongeregeldheden de kop in wilt drukken het voldoende is de aanpak van de Antifa-demonstranten te bestrijden. Nadat afgelopen jaar sinds ‘Breda’ geen ellende meer bekend werd met Pegida, was deze hernieuwde Antifa-tegendemonstratie prompt goed voor toestanden.

Is het geen tijd gearresteerden wegens geweldpleging tijdens demonstraties eens wat strenger aan te pakken? Desnoods niet de eerste keer, maar indien ze op herhaling gaan? Want ik maak me sterk dat de groep betrokkenen niet erg groot is – net zo min overigens als die van Pegida. Zo lang de rechtsstaat Pegida en haar aanhangers het recht van demonstratie niet ontzegt, moet zij in staat worden gesteld die protesten te uiten zonder gemarchandeer met de regels van de rechtsstaat door laffe regenten. Dat de Antifa-demonstranten wat langer achter de tralies mogen zal de afschrikking verbeteren, en dan kunnen we in de toekomst beide groeperingen weer vergeten.

2 reacties

 1. Tommie schreef:

  Waarin de MSM ook BEWUST ‘faalden’ Is de vermelding van wapenbezit bij enkele opgepakte lieden zonder te vermelden dat die wapendragers uitsluitend onder de Antifa’s te vinden waren . Waardoor de voordelen over PEGIDA bij vele krantenlezers bevestigd werden.

  “dan kunnen we in de toekomst beide groeperingen weer vergeten.”

  Deze opmerking acht ik onterecht en denigrerend.

  PEGIDA gaat het om het levensnoodzakelijke verzet tegen de sluipende islamisering die op vele plaatsen in Europa al zo ver is voortgeschreden dat sommigen s;preken van een voor de westerse cultuur gepasseerd station.
  Verzet tegen de islamisering zal de komende decennia voorzeker niet verdwijnen. Clubs als PEGIDA zijn zowel hoogst noodzakelijk als uiterst nuttig.. In dit opzicht wellicht nuttiger dan Schreibtischritter als scribent Hannibal.

 2. Erik schreef:

  Het is onaanvaardbaar dat een groep burgers een andere groep burgers kan kan beperken bij het uitoefenen van haar burgerrechten en zelfs het recht van demonstratie kan ontnemen.
  Dit is instijd met de grondwet, enige andere wet en de geest van onze nog steeds niet ingetrokken wetten.
  De burgemeester dient dus te worden ontslagen.