DE WERELD NU

Wanneer is de grens bereikt? Nou …

Gisteravond laat toch nog even naar de herhaling van Pauw gekeken, en wat schetst mijn verbazing? Jeroen Pauw die de goede vraag stelt, en Halbe Zijlstra die het correcte antwoord bijna op de punt van zijn tong heeft liggen, zodat een snelle tweede vraag het er af had kunnen scheppen. Omdat Pauw met zijn gedachten in een te rigide frame zit om die sprong te kunnen maken, leest u hier vandaag vraag èn antwoord.

Het fragment ontstond na 18 minuten gezever en wegbereiding door Erik de Vlieger en anderen, hieronder op ongeveer minuut 17.30 .

Wat zien we? Pauw die vraagt: Wanneer is het dan in Nederland vol?

Na veel vijven en zessen kwam er op 18:56 als antwoord: “Er zijn van die zaken waarbij de bevolking draagvlak verliest (over het slechte Nederlands van sprekende politici gaan we het niet hebben, U begrijpt wat hij zeggen wil). Daarna wijkt Zijlstra weer af van het heikele punt met een lang politiek leuterverhaal over punten 1 en 2, wat nauwelijks ter zake doet omdat een kleuter van 3 het u voor kan rekenen.

Pauw vist naar getallen, Zijlstra geeft terug dat je dat nooit precies kunt zeggen (sic!!!). Maar ook zit hij nog in het frame waar hij om de zaak heen praat, maar Pauw ziet het niet. Pauw hernieuwt zijn vraag naar aantallen, maar dat is de kwestie niet! Het gaat niet om aantallen waarbij de grens wordt bereikt.

“Het gaat er om wanneer U het zat bent.”

Ergo, de regering gaat pas over tot concrete harde maatregelen, als de onvrede onder de Nederlandse bevolking een niveau bereikt, waarbij fysieke agressie de overhand neemt. Hetgeen niet het aansteken van een nog leegstaand kamp betreft (alsof we die overigens nog hebben), maar serieuze fysieke aanvallen op migranten en bijvoorbeeld de politici die hun ongebreidelde toelating propageren. En Zijlstra zegt vrijwel letterlijk dat die grens dicht genaderd is.

Op dat moment zal de regering-Rutte opgelucht ademhalen, hard ingrijpen tegen de onrustige autochtonen (lange straffen, u bent gewaarschuwd), de grenzen sluiten om de maatschappelijke onrust tegemoet te komen – is naar de EU toe dan te excuseren, en Geert Wilders en de PVV aan de schandpaal nagelen omdat hij de bevolking heeft opgejut.

Oh, en hoogstens drie maanden daarna zijn er verkiezingen, dat ook natuurlijk.

1 reactie

 1. NumoQuest® schreef:

  De grenzen van deze politieke kaste, waar het de meerderheid van Nederland het dan betreft volgens mij, was al met de implementatie/uitrol van de door Rutte bejubelde ‘Participatiesamenleving’. In plaats van kordate en adequate maatregelen te nemen de schade van de crisis zoveel mogelijk in te dammen, heeft Rutte blijk gegeven van verregaand gebrek aan visie, inzicht en management.

  Dat heeft zich verder voort gezet door het vele geharrewar tussen coalitie genoten maar meer nog, daar wordt m.i. veel te weinig naar gekeken, de miljardenschade die Rutte en consorten de Nederlandse economie en de sociaal maatschappelijke cohesie heeft toegebracht. Totale wanorde en ons aan de rand van maatschappelijke chaos brengend.

  Uiteraard is nu dit net waar ‘journalisten’ het niet graag over hebben want het niveau van ‘journalistiek’ in Nederland is ontluisterend te noemen en steeds meer pretentie en falen komen aan het licht waar het de gesproken en geschreven pers betreft. De druppel die de maatschappelijke emmer doet overlopen is dit asielzoekers debacle. Dit even los van de werkelijke oprechte asielzoeker natuurlijk.

  Even politiek incorrect:
  1. De vraag is op geen enkele maal beantwoord of al die asielzoekers wel echte asielzoekers zijn
  2. Er is geen enkele versnelde uitzettingsprocedure, wel tal van vertragingsprocedures waar de ‘asielzoeker’ recht op heeft
  3. Het gegeven dat er geen enkele politicus is die gewoon, ‘klip en klaar’ een getal wil noemen? Dat riekt naar lafhartig gedrag. Immers, zij die ons dienen te dienen en leiden weten niet hoeveel asielzoekers er Nederland in aan het stromen is? Waar deze vandaan komt? wat de oprecht en werkelijke achtergrond is?

  Dat is namelijk de TAAK van de politiek dit te weten en het vermogen tot managen en anticiperen op maatschappelijke veranderingen zoals een plotse instroom van asielzoekers. Waar de politiek zich nu vooral mee bezig aan het houden is is het schoonvegen van hun eigen blazoen en straatje in eerste en het bespelen van de maatschappelijke tegenstellingen het tweede. Verdeel en heers weet u wel? want zolang je tal van nutteloze discussies hebt, kun je heel lang floreren en grossieren in totale mismanagement.

  Halbe Zijlstra WEET NIET om welke aantallen het gaat en kan dat dus gewoon niet uitspreken. ‘Geen idee’, of ‘Ik weet het niet…’ Dat toont lafheid en incompetentie maar bovenal, dat hij geen toevoegende waatde heeft in deze NONdiscussie. Het antwoord moet namelijk zijn, hoe je heel snel de economische asielzoeker haalt tussen de meute asielzoekers en hoe snel je die terug stuurt waar die vandaan komt.

  Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Behalve als politici hier een maatschappelijke NONdiscussie van maken, dan natuurlijk wel. Dan geef je ze grond voor mismanagement.

  NB
  NumoQuest® is apolitiek, areligieus en hangt geen enkele maatschappelijke stroming aan. Staat op tegen voldongen feiten te worden en oeverloze discussie.