DE WERELD NU

Wachten op het volgende illegalen pardon

De Zweedse Professor Hans Rosling geeft op Youtube korte video-colleges. Ik beveel graag aan: Why Boat Refugees Don’t Fly! Dit nog geen drie minuten durende praatje gaat over de vraag waarom al die ‘vluchtelingen’ uit Turkije, Ethiopië of Libië niet gewoon het vliegtuig pakken. Van Ethiopië naar Engeland of Zweden kost dat ongeveer 400 euro. Ze reizen dan comfortabel en betrekkelijk veilig naar Europa.

Dus: Waarom stappen ze voor twee tot drie keer zoveel geld in een overvol bootje?

Het antwoord is eenvoudig. Een missive van de Europese Unie dwingt luchtvaartmaatschappijen maatregelen te nemen op het vliegveld van vertrek om illegale immigratie tegen te gaan.

Luchtvaartmaatschappijen houden zich aan deze opdracht omdat zij anders moeten opdraaien voor de kosten van het terugzenden van de illegale immigrant die met hun maatschappij is mee gevlogen. De missive dateert van 2001 en is uitdrukkelijk niet bedoeld om vluchtelingen tegen te houden. Iedereen die onder de Geneefse Vluchtelingen Conventie van 1951 valt mag gewoon mee vliegen. Die mensen worden ook niet teruggestuurd. Maar iedereen zonder visum kan bij de gate worden tegen gehouden.

De conclusie is onontkoombaar, de mensen die naar Europa gaan, steken zonder visum op eigen risico de Europese grenzen over als illegale immigrant. Eenmaal in Europa zullen waarschijnlijk veel van die illegale immigranten in het verwervingsproces van de verblijfsstatus, een ‘sans papier’ blijken te zijn. Iemand die zegt wie hij is en waar hij vandaan komt, maar dat niet kan bewijzen. Al heeft hijzelf zijn identiteitspapieren moedwillig vernietigd, het gastland zal zijn uiterste best doen om zijn opgegeven identiteit te checken.

Gedurende de jaren die dat in beslag neemt, gesteund door vrijwilligersorganisaties die ieder verhaal voor waar aannemen en linkse advocaten wier enige doel is de staat te ontregelen, raken in ieder geval de kinderen van de ‘sans papiers’ hier geworteld. Bij een dreigende uitzetting staan dan weer de media klaar met zakdoeken voor de kijkers en boze commentaren op de autoriteiten.

De volgende vraag is natuurlijk, hoe houd je illegale immigranten en bonafide vluchtelingen uit elkaar? En, maar dat is meer een persoonlijke wens; hoe maak je een onderscheid in gewenste en ongewenste immigranten? Immigratielanden stellen hoge eisen aan immigranten wat betreft opleiding of eigen kapitaal. Waarom zouden Europese landen dat ook niet doen? Zij hebben onder hun eigen werklozen veel mensen met een lage opleiding die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Geen enkele maatschappij zit op nog meer onrendabelen te wachten.

Alleen een snel onderscheid bij welke grens ook: buitengrens van EU of een ouderwetse staatsgrens, kan de ‘vluchtelingenstromen’ indammen, kanaliseren en deels ombuigen.

Maar weigeren en terugsturen is uiteraard zielig, harteloos en een christelijke welvaartsstaat onwaardig.