DE WERELD NU

Waar wij ons geld aan uitgeven

Verdeeld over Onderwijs en wetenschappen, Gemeenten, Rijksoverheid, Defensie, Politie, Universitair Medische Centra, Gemeenschappelijke Regelingen, Provincies, Waterschappen, Rechterlijke macht en onderzoeksinstellingen hebben we in Nederland ongeveer een miljoen ambtenaren, mensen die hun salaris van de overheid krijgen.

Waarom volgens deze indeling beroepssoldaten en officieren van justitie geen rijksambtenaren meer zouden zijn, of wat je – andersom – precies onder rijksambtenaren moet verstaan is mij niet meer duidelijk. Ook het begrip ‘gemeenschappelijke regelingen’ was mij onbekend, maar dat heb ik op het internet gegoogeld. Dat blijken regelingen te zijn krachtens een megawet die vorig jaar is aangenomen en waar allerlei samenwerkingsvormen tussen overheden onder vallen.

Geen gek idee zo’n wet, dacht ik, en ik wilde hem downloaden bij Overheid.nl om er eens naar te kijken. Maar dat lukte niet. Te omvangrijk waarschijnlijk. In een land dat nummer 133 staat in de volgorde van landen naar omvang gemeten, dat met een oppervlakte van 41.526 km² niet veel groter is dan een flinke Argentijnse boerderij en een bevolking heeft van nog geen zeventien miljoen, één miljoen ambtenaren! Dat is veel.

Gemiddeld verdienen mensen in loondienst met een mbo-, hbo- of universitair diploma bijna 37.000 euro bruto per jaar. Bij de overheid is dat meer, namelijk 43.188 euro per jaar. Dat is zo’n 6000 euro meer dan het gemiddelde en het kost ons dus meer dan 43.000.000 000 euro per jaar. Als je alleen maar het bedrag neemt dat de ambtenaren ons kosten boven het gemiddelde salaris van gewone mensen, dan is dat in orde van grootte het bbp van een land als Kosovo of Guinée Bissau.

Is dat nodig of redelijk? Ik meen van niet. Ik zou in principe wel op een partij willen stemmen die de salarissen van ambtenaren en andere mensen gelijk zou trekken in een redelijk aantal jaren. Zeg in tien jaar bijvoorbeeld. Voor zover ik weet is dat helemaal geen issue. We hebben het te druk met de immigratie en integratie van moslims en met de vraag of de cliënt van Jan-Hein Kuijpers nu indertijd wel of niet gegevens over andere criminelen heeft afgegeven in ruil voor strafvermindering en teruggave van zijn geld.

Onze media hebben het te druk, als je het mij vraagt. Die komen aan de werkelijk interessante maatschappelijke kwesties niet meer toe. Met name laat iedereen onze overheid zijn ongecontroleerde gang gaan, terwijl het parlement er toch ooit gekomen is om de overheid op dat punt te controleren.

———————————————————————————————–

Eerder verschenen op het Blog van Toon Kasdorp