DE WERELD NU

Vrijheid van godsdienst, en consequenties

Vrijheid van godsdienst

De vrijheid van godsdienst is een van de grondwettelijk vrijheden. Artikel 1 van de grondwet zegt dat als volgt:

Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Die vrijheid wordt hier impliciet en niet expliciet geformuleerd: discriminatie wegens godsdienst is niet toegestaan. Wat godsdienst is, wordt verder niet aangeduid. We worden geacht dat te weten. Er zijn mensen die menen dat er een God bestaat. Dat geloof en de manier waarop zij met elkaar over die God denken, plus een aantal rituelen, dat is godsdienst.

De grondwet vraag van ons om dat te respecteren en ook om de ene godsdienst niet anders te behandelen dan de andere. Je zou zeggen dat dit een kwestie is van moraal en fatsoen. Je gunt een ander zijn opvattingen, tenzij daar ongelukken uit voort kunnen komen.

Je had vroeger in Zuid Amerika en wat tegenwoordig het Spaans sprekende deel is van Noord Amerika, godsdiensten die we nu niet meer zouden tolereren, onder meer omdat mensenoffers tot hun rituelen behoorden.

Er zijn ook godsdiensten waarvan de officiële inhoud te respecteren is, zoals bijvoorbeeld de islam, maar waar de daarbij behorende cultuur niet te pruimen is. Het is lastig om te bepalen hoe we daar mee om moeten gaan. Als er in Nederlandse moskeeën haat gezaaid wordt tegen autochtone Nederlanders en de voorgangers in het gebed de criminele gedragingen van moslim jongeren goedkeuren, hebben we dan het recht zo’n moskee te sluiten en zo ’n imam het land uit te zetten? En ook die jongeren? Mogen we in die gevallen de islam net zo behandelen als vroeger de godsdienst van de Azteken?

Ik denk het wel, al zal de regering daar heel voorzichtig mee omgaan. Goed beschouwd behandelen we de imams overigens gelijk als ze wegens schending van ons recht worden aangepakt. Hetzelfde doen we immers met mensen van andere godsdiensten en met mensen zonder godsdienst. Maar het is betrekkelijk zinloos. Het probleem dat we met de islam hebben is niet zozeer de enkele imam die de wet overtreedt. Het echte probleem is de omvang van de moslim bevolking in ons land en de buurlanden en de afwijkende en vijandige cultuur die men erop na houdt. Die zal ons vroeg of laat dwingen om een flink deel van die mensen het land uit te zetten en dat gaat nooit lukken zonder dat onze eigen cultuur daar fikse schade bij oploopt. Dat lijkt het echte probleem en het beroerde daarvan is dat hoe langer je daarmee wacht hoe ernstiger straks de gevolgen zullen zijn.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

9 reacties

 1. Dries Bovenkamp schreef:

  Je had vroeger in Zuid Amerika en wat tegenwoordig het Spaans sprekende deel is van Noord Amerika, godsdiensten die we nu niet meer zouden tolereren, onder meer omdat mensenoffers tot hun rituelen behoorden.

  Wel eens bekeken wat voor rituelen en offers in de naam van Islam worden gedaan? Youtube staat er vol mee. Iedere keer dat een moslim zijn vrouw afranselt doet hij dit in naam van Islam. Om er zelf beter van te worden. Het zijn allemaal offers. Daar kunnen we niet omheen. Net zo goed als rituele slacht bij joden en moslims. Ook een bloeddorstig ritueel. Anderen laten leiden om er zelf beter van te worden.

 2. Erik schreef:

  De officiële inhoud van de islam is absoluut NIET te respecteren of te tolereren, omdat het haat, moord en genocide predikt tegen iedereen die deze ideologie niet aanhangt.
  Het maakt niet uit of het nu handelt over christenen, joden hindus, buddisten agnosten, atheïsten of natuurgodsdiensten , iedereen moet dood.
  Trouwens ook de afvallige moslims, die moeten direct dood, de anderen mogen eerst nog belastingen opbrengen.
  Daar kun je niet mee op hetzelfde grondgebied leven.

 3. Jan de Jong schreef:

  Vrijwaring van godsdienst. Kan dat niet in de grondwet?

 4. Cool Pete schreef:

  ‘k Heb het al vaker vermeld, maar dit is mijn standaar antwoord :

  “Godsdienst” is een passieve vrijheid : er niet om vervolgd worden.
  Het is niet een actieve vrijheid, die bijzondere rechten verleent.
  Zie : de beroemde jurist Isaiah Berlin – ‘Two concepts of liberty’ [ 1958 ]

  Mijn standpunt is :
  In principe moet “godsdienst” uitsluitend onder de Vrijheid van Menings-Uiting vallen.

 5. Erik schreef:

  “In principe moet “godsdienst” uitsluitend onder de Vrijheid van Menings-Uiting vallen.”

  Dat is juist, nu staat er in de wet dat die vrijheid geldt behoudens de wet.
  Maar dat wordt niet gehandhaafd, omdat 90% van de koran oproept tot genocide en moord, er niet wordt ingegrepen onder het mom van godsdienstvrijheid , kennelijk wel wordt toegestaan.
  Maar het kan nu al, optreden.
  Het is inderdaad beter om de verwarring te beëindigen en de godsdienstvrijheid niet langer apart te benoemen maar onder de vrijheid van meningsuiting en vergadering te brengen, iedereen en alles gelijk behandelen.
  Godsdienst is tenslotte nix meer dan een mening over god.

 6. Evilette de Hooligan-Heks schreef:

  Wij willen oock vrijheid van godsdienst !!!
  Om te beginnen van de islam.

 7. Ron schreef:

  Universele verklaring van de rechten van de mens.
  Artikel 20.
  Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
  Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
  De doctrine van onderwerping: op apostasie staat de doodstraf.

 8. reageerbuis schreef:

  De officiële inhoud van de islam is niet alleen niet te respecteren, maar is faliekant in strijd met onze wetten. Iedere islamiet moet de koran in zijn geheel aanvaarden (Soera 2, vers 85) en moet strijden totdat alle andere godsdiensten uitgeroeid zijn (Soera 8, vers 39). Dit gaat gepaard met terreur, zoals “Slaat hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Soera 8, vers 12).

 9. Grapjas schreef:

  Elke vorm van religie zou grondwettelijk enkel toegestaan moeten zijn achter de eigen voordeur- en geheel verbannen uit de openbare ruimte. Het is ABSURD dat religieuzen meer vrijheden kennen dan een seculier.