DE WERELD NU

Veranderingen in Nederland

Nederland, Nederland is vol, Nationalisme

Vroeg in de zestiger jaren is er een cultuuromslag gekomen in Nederland die merkwaardig weinig aandacht heeft gekregen in de literatuur.

Die omslag viel ongeveer samen met het optreden van de Amerikaanse president Kennedy en ik heb altijd het gevoel gehad dat diens grote populariteit in Nederland te maken had met het wegvallen van de culturele last, die tot dan toe op de Nederlandse schouders drukte. Dat associeerden we met Kennedy, al ad er natuurlijk hoogstens zijdelings iets mee te maken.

Wij hadden de eerste wereldoorlog niet meegemaakt en de tweede gaf in eerste instantie aanleiding om alles wat van voor de oorlog stamde te verheerlijken. Wat we een tijdlang probeerden te doen was die wereld van voor de wereldoorlog te herstellen. Dat kon natuurlijk niet en was bovendien onwenselijk want in die wereld pasten de moderne omwikkelingen niet, die overal om ons heen plaats vonden.

Het heeft tot de zestiger jaren geduurd en tot het optreden van een aantal jonge en moderne politici, voor we tot het besef kwamen dat we ons aan de omringende landen moeten aanpassen als we onze welvaart wilden behouden. Toen we dat eenmaal aanvaarden gingen de veranderingen in een adembenemend tempo. Van een godsdienstig verdeeld maar vreedzaam land werden we in een paar jaar tijds een seculiere samenleving waarin de godsdienst opeens een ondergeschikte rol speelde[1].

Voor de jongeren onder ons, die ook voor de omslag al niet zo vreselijk godsdienstig waren, was het een grote opluchting. We konden opeens zeggen wat we dachten en leven zoals we wilden en dat werd ons zo maar in de schoot geworpen.

Ik denk eigenlijk dat het de grootste culturele verandering geweest is in Nederland sinds de Franse tijd en dat er in de moderne geschiedenis niet meer nadruk op wordt gelegd, verbaast me.


 1. Dat is door de immigratie van grote aantallen moslim gelovigen nu weer veranderd, maar de tegenwoordig godsdienstige tegenstellingen missen het vreedzame karakter van de tegenstellingen tussen katholieken en protestanten uit het verleden.

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

1 reactie

 1. Bosgeus schreef:

  Seculier ­čśé
  Dat is Latijn voor werelds.
  Ging vaak over me nek van dat woord op de universiteit, want het was een stopwoord van de paters die me les gaven. Ik wist dat het een leugen was, want de paters geloofden er in.

  Jaren later hoorde ik het woord op TV, van Freek de Jonge. Hij gebruikte dat woord op ongeveer op dezelfde manier als in dit artikel. LoL. Maar goed, Freek had toen nog geen moordaanslag gepleegd op Thierry Baudet. Voor mij als zuiderling, was Freek een zoon van een dominee, een echte protestant. Maar ik wist al dat er iets niet klopte met de “protestanten”, want ik had er al enkele tegen gekomen bij de paters. Die studeerden daar ook, in Limburg. Eucumene, zoals in het CDA. Zoals de remonstranten van Johan van Oldenbarnevelt, ik zal pissen op zijn graf, ….had Oldenbarnevelt niet ergens een standbeeld wat ik kan bekladden?

  Wat moeten de Vlamingen gelachen hebben, toen ze in de 16de eeuw Holland, Groningen, Gelderland, Overijssel en al die andere provincies, kwamen bekeren uit het papisme. Ik las ooit, dat ze nog grappen maakten, totdat ze gegeseld werden door de bloedraad.

  Secularisatie…. hoe ga ik dit uit trachten te leggen.
  Kijk, de mensen stoppen dan met papist te wezen. De mensen geloven de leugens van de paters niet meer, de RK kerk is in paniek, doodsangst in de Jezu├»eten huizen…

  De jaren ’60. Vaticanum II was gehouden, 1962-1965, de missen waren niet meer in Latijn. Voor het eerst in de geschiedenis, was er een Rooms Katholiekr president, over dat ketterse land de VS.
  JFK werd neergeschoten, om katholieken als helden, die het niet zijn, voor te stellen. Vergeet niet, John F Kennedy deed ook Marilyn Monroe, dus ze moest geruimd worden om de reputatie van de getrouwde president in stand te houden. Ik ontmoette Amerikanen, die weten dat Kennedy achter de moord op Marilyn Monroe zat, toch vinden ze hem de beste president die ze ooit hadden, volledig in de lijn van de intenties…

  Volgende poging:
  Er was geen secularisatie, integendeel, mensen verlieten het papisme en gingen op zoek naar spiritualiteit middels Yogi’s, Boedhisme, in de leer bij inheemse Amerikanen, Baghwan, Trancedente meditatie, LSD, vele zaken meer ter spiritualiteit. De enige term om over deze beweging de term “secularisatie” te rechtvaardigen, is dat die mensen geen katholieken meer waren. Ontpapistisering is de gezochte term hier, en ja, Freek de Jonge is zo een papist. Niet dat hij katholiek is, maar hij hecht wel meer geloof aan de secularisatie leugen, dan aan een sanyassin voor Bagwan, een Hara Krisna, een van de vele nieuwe boeddhisten, en vele andere levensbeschouwingen werden gevolgd door de kinderen, van de zogenoemde secularisatie reformatie.

  Nu zal ik niet zeggen dat de wijze van spiritualisering op doordachte wijze plaats vond, integendeel, vaak was er eerder een conflict met de generatie daar voor, dan een volgende stap in een evolutionair proces. Er was ook erg veel propaganda, LSD kwam bijvoorbeeld uit de militaire psychiatrie en was gebruikt voor MK-ultra. De Beatles introduceerde de Britse heroïne, deze gespiritualiseerde jeugd werd ook erg hard aangevallen met alle middelen. De katholieken noemen dat secularisatie, vervolgens gaan ze al die levensbeschouwingen sektes noemen, ketterijen die vervolgd moeten worden. Men doet daar automatisch aan mee, als men die term klakkeloos gelooft.

  Op Freek werd ik kwaad dat hij die term gebruikte, op Toon Kasdorp om een of andere reden niet. Misschien slechts omdat hier een commentaarveld is, dat had je op TV niet.

  Katholicisme is hetzelfde als islam, ze hebben ook taqiya. Onwetendheid is het belangrijkste argument in die manipulaties, kennis is het beste wapen deze sektes te bestrijden. Want die twee zijn het wel echte ketterijen. Propaganda komt uit die hoek, niet van links, en het eerste wat Lenin deed toen communisme de Sovjet Unie had veroverd, weer toelaten van de Jezuïeten in Rusland. Verbanning opgeheven.

  En zo modderen de Jezuïeten maar door achter de schermen, het was niet de eerste keer dat ze een seksuele revolutie poogden.