Tags: veranderingen

Veranderingen

Veranderingen – Niet te bevatten

Veel veranderingen staan Bea Scheurwater niet aan. De manier waarop de overheid daar tegenwoordig mee om gaat nog veel minder.

veranderingen

De veranderingen in Europa

Niet alle veranderingen in Europa zijn verbeteringen gebleken. De EU is een teleurstelling, ook dankzij hen die haar moesten propageren.

Nederland, Nederland is vol, Nationalisme

Veranderingen in Nederland

Vroeg in de zestiger jaren is er een cultuuromslag gekomen in Nederland die merkwaardig weinig aandacht heeft gekregen in de literatuur.

Veranderingen in onze cultuur

Maatschappelijke veranderingen – het verdwenen dialect

De maatschappelijke veranderingen in Nederland gaan snel. Vaak sneller dan normaal je beseft. Nergens zie je dat zo duidelijk als op plekken die je goed kende, maar waar je niet veel meer komt.