DE WERELD NU

Vaccinatie – moet RIVM medisch geheimpje bewaren?

vaccinatie

Kritisch-prikkers zijn géén wappies, maar evenmin staan ze voor in de rij voor een vaccinatie met het eerste-de-beste merk vaccin. Of zich zij wel, niet, nooit of ooit laten injecteren, is een zaak van hun geweten, betoogt Dick Kraaij. Een medisch geheim, dat zij hooguit willen delen met hun huisarts. Traag malende ambtelijke molens in Rutteland tekenen vicieuze cirkels in de lucht…

In de tweede helft van mei 2021 heb ik een van deze twee formulieren ingevuld en verzonden aan het RIVM in Bilthoven. In antwoord daarop ontving ik een automatische ontvangstbevestiging, die in de Appendix hieronder wordt geciteerd.

Afgelopen zaterdag ontving ik per post een nieuwe uitnodiging om mij te laten vaccineren tegen COVID-19. Op grond van de tekst van de brief van het RIVM gaat de staat ervan uit dat ik nog geen (eerste) prik heb laten zetten. Of dit soort brieven door het RIVM nu wel of niet door nieuwsgierige mensen worden aangemaakt en/of gelezen, of dat het postproces volledig is geautomatiseerd – over mijn vaccinatiegeschiedenis doe ik tegenover het RIVM noch in dit blog enige mededeling. Het gaat hier om een medisch geheim, dat ik hooguit deel met mijn artsen. Hier en nu zeg ik alleen: het duurt kafkaësk lang voordat het RIVM terugkomt op mijn eis om zulke persoonlijke gegevens van mij niet bij te houden.

Het RIVM beweert dat het tijd kost om een te wijzigen persoonsregistratie “zorgvuldig” in overeenstemming te brengen met de AVG. Maar wat is erger? Dat ik langer dan redelijk is geregistreerd sta als ongevaccineerde, of dat mijn gegevens worden verwijderd of eventueel uitgekleed? Hoe moeilijk is een delete-actie eigenlijk?

Dit schuurt aan tegen oude politiek: de verwerpelijke bestuurscultuur die is ontspoord onder tien jaar Ruttatuur. Bedoeld of onbedoeld worden burgers en andere belanghebbenden die opstaan tegen de overheid murw gebeukt door middel van vertragingstactieken, met complexiteit of (niet in dit geval) het terugsturen van grotendeels weggelakte informatie, die bovendien zeer lang op zich laat wachten[1].

De zaak vereist juist (veel) snellere actie. Rekent men erop dat de belanghebbende de hoop opgeeft dat aandringen iets oplevert en tegen het eind van de tweede coronazomer denkt: ‘tja, dit wordt wel erg mosterd na de maaltijd’?

Bent ú al gevaccineerd?
Overigens vind ik het helemaal prima dat het RIVM gedragsonderzoek doet en specifiek de bereidheid peilt van mensen om zich te laten vaccineren, en waarom zij dat wel of juist niet zouden doen. Dat is maatschappelijk relevant. Elk onderzoek met de juiste vragen is relevant. Als de onbevangenheid en transparantie maar maximaal zijn. Hoe meer burgers worden geconfronteerd met argumenten voor én tegen vaccinatie, des te beter het is. Echter, dan heb ik het over het aanleggen van statistieken of het peilen van opinies (huur Maurice de Hond in!). Herleiding van uitkomsten tot specifieke personen is daarbij volstrekt taboe.

Enkele weken geleden had ik een peiling lopen onder de vraag “Bent u gevaccineerd tegen COVID_19?” Net zoals de vorige keer, en net zoals bijna altijd was deze twitterpoll niet representatief. Maar wel indicatief. Van de 46 deelnemers aan deze peiling gaf tweederde aan geen gebruik te maken van enig aanbod van een Corona-vaccin. Van ‘weigeren’ is in grondwettelijke zin overigens geen sprake.
vaccinatie

Aan de hand van de uitkomsten benaderde deze site het RIVM met de vraag of zij onderzoek naar het aantal Nederlanders dat geen vaccin neemt, en liefst ook naar hun mogelijke motivatie. Daarop verwees een persvoorlichter ons naar hun pagina Gedragswetenschappelijk onderzoek en in het bijzonder Vaccinatiebereidheid, met actuele cijfers:

Van alle deelnemers [aan RIVM-onderzoek, VoL] is 94% gevaccineerd of bereid tot vaccinatie. 4% van de deelnemers is niet gevaccineerd of niet bereid tot vaccinatie en 2% twijfelt nog.

De angst voor of bezorgdheid om bijwerkingen zou het belangrijkste argument zijn van de (nog) niet-prikkers. En verder:

Het percentage deelnemers [aan RIVM-onderzoek, VoL] dat gevaccineerd is of bereid is zich te laten vaccineren is sinds begin januari licht gestegen. (…) In de laatste meetronde geeft 87,3% van de deelnemers aan gevaccineerd te zijn of bereid zich te laten vaccineren. (…) De grootste stijging zien we bij de groep van 40-54 jaar: 8,3 procentpunt.

Voor de zogenaamde wappies onder ons zijn dit ontmoedigende, zo niet schrikbarende cijfers. Maar ook nuchtere, rationeel denkende kritisch-prikkers behoren tot een slinkende minderheid.

Toch moeten we ervan uit kunnen gaan dat de overheid niet alleen deze mensen bedient, maar ook zij die wél geprikt zijn en dat feit uitsluitend aan hun medisch dossier toegevoegd willen zien. En dat de staat, haar diensten en semi-overheden doordrongen raken van het feit dat dit soort zaken mondige burgers veel tijd en energie kosten, terwijl die meestal wel wat anders aan hun hoofd hebben en voortdurend tijd tekort te komen voor werk en andere verplichtingen.

Op mijn herinnering van die strekking aan het RIVM, kwam overigens ook weer een automatisch antwoord terug: ze ontvangen dagelijks honderden vragen… Stiekem hoop ik dat het RIVM net zo gefrustreerd is over hun eigen bureaucratie als ik. Dat is het begin van de oplossing.


 1. Het Nederland van Rutte heeft verreweg de langste turn-around time rond, bijvoorbeeld, WOB-verzoeken van Europa, terwijl onze benchmarking gericht zou moeten zijn op de cultureel aan ons verwante Scandinavische landen, die dit soort processen juist het best hebben ingericht.

Appendix vaccinatie

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een webformulier ingevuld. Door een grote toename van verzoeken en de zorgvuldigheid waarmee deze behandeld worden, zal de afronding langer duren dan de standaard termijn van 1 maand, zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wij doen ons uiterste best om uw verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken, maar informeren u hierbij dat de reactietermijn met twee maanden wordt verlengd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

AVG-team
Dienst Vaccinvoorziening en Preventie-programma’s
………………………………………………………………………….
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
vaccinatieregistratie@rivm.nl


Meer over de ontwikkelingen richting een vaccinatiepaspoort leest u hier. Meer feiten en opinies over vaccinatie tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

17 reacties

 1. Johan P schreef:

  Ik ben uitermate wantrouwig wat betreft de cijfers die het RIVM uitgeeft over hun onderzoeken.
  Dergelijke percentages zijn heel erg onwaarschijnlijk. Wat mij betreft is hier dus of aan ‘datamassage’ gedaan, of is er een vorm van cherrypicking op los gelaten.
  Het RIVM is duidelijk ook deel van de push van overheidswege met propaganda om de onwilligen te overtuigen dat ze slechts een zeer klein deel van de bevolking vormen en dus maar beter overstag kunnen gaan.
  Gezien de absoluut onzinnige rapportages over de aantallen besmettingen, aantallen dodelijke gevallen, bezettingsgraad van de ziekenhuizen etc die door iedereen die de moeite neemt een uurtje te graven kunnen worden ontkracht heeft het RIVM wat mij betreft geen enkele geloofwaardigheid meer.

 2. Fran schreef:

  De pharma troepen van die clownsschoen zullen mij moeten komen afhalen.

  Gewoon via een razzia of zo.

 3. Bas schreef:

  Er wordt continue gelogen over cijfers. Of het nu het aantal gevaccineerden is, het percentage dat meer EU wil, de hoeveelheid mensen die de npo betrouwbaar vinden, men is zeer creatief met de cijfers. Ik wil me best laten vaccineren, maar niet met mRNA troep en grafeenoxide. Het medisch geheim is al een wassen neus sinds je met je digID moet inloggen bij de zorgverzekeraar.

 4. Bas schreef:

  Even een zijpaadje via via, een medewerker van Albert Heijn heeft bevestigd aan personeel dat er binnenkort QR scancode palen voor de supermarkten worden geïnstalleerd.
  Wat een complotwappies zijn we toch hè…

 5. Baytep schreef:

  Een peiling van het RIVM zou ik niet meenemen in enig verhaal.

 6. Sdv schreef:

  Het is een manier om onze bereidheid van opgeven van vrijheid voor “vrijheid” te testen. Want onze gezondheid gaat het natuurlijk niet over.

 7. Cool Pete schreef:

  Medische testen, injekties, certificaten, kunnen onder geen enkele omstandigheid
  verplicht gesteld worden.
  Grondwet.
  Raad van Europa, 27-1-2021.

  WHO : IFR “covid-19” : gemiddeld, wereldwijd : 0,15%.
  Geen ‘A-ziekte’.

 8. Deserio schreef:

  Ach Ach

 9. Deserio schreef:

  Het RIVM registreert allen of je gevaccineerd bent als je daar bij de vaccinatie duidelijk aangeeft of je gegevens wel of niet doorgegeven mogen worden aan het RIVM
  Als er geen informatie van u staat bij het RIVM betekent dat niet of u gevaccineerd bent of niet maar is dat er geen informatie op hun website staat dat u wel gevaccineerd bent.
  Uw, inderdaad niet representatieve peiling, geeft eigenlijk aan dat u kennelijk veel belangstelling van antivaxers heeft.
  U lijkt wel in een spagaat te zitten, aan de ene kant uw idool Baudet te willen volgen in zijn tegenstaand betreffende vaccineren, en aan de ander kankt de angst om op uw leeftijd besmet te geraken met Covid-19.

 10. Henk Albarda schreef:

  De afgelopen jaren steeds geconstateerd dat VOL in mijn beleving goed bezig is.
  Re Covid NIET.
  Kennelijk past logisch nadenken en gezond verstand gebruiken zelfs voor Hannibal niet als het gaat om covid.
  De basis van de vaccins klopt al totaal niet. Kennelijk weet niemand hier, of weigert iedereen hier, zich te realiseren dat:
  In het maken van een vaccin een test periode van minimaal 2, bij voorkeur 3 jaar moet worden opgenomen. Waartoe dient die volgens de tientallen personen die ik ken die met ontwikkeling van vaccins actief zijn of zijn geweest? Om uit te zoeken of het virus, dan wel het vaccin danwel de bijwerkingen van het vaccin gevaarlijker zijn.
  Bij covid zijn deze regels achteloos opzij geschoven, geen enkele deugdelijke reden.

  De test? Zelfs de bedenker(s) van de pcr test stellen dat de test zowel als de vermenigvuldigings factoren onzinnig en ondeugdelijk zijn.
  Een positieve test zegt helemaal niets of de persoon wel of niet covid heeft.

  Deze punten lijken me meer dan genoeg reden alle vaccins als levensgevaarlijke experimenten te zien.

  Ik lees ook niets op VOL over het wetenschappelijk en medisch bewezen FEIT dat slechts een heel klein % Nederlanders vatbaar zijn om ziek te worden van covid.
  Het lijkt wel, Hannibal, of je je voor covid afhankelijk opstelt van de series leugens die de NOS brengt.

  Voor alle duidelijkheid, ik blijf onder de indruk van VOL en de bijdrages van Hannibal!!

 11. Hannibal schreef:

  @Henk Albarda
  We berichten over de vaccins met terughoudendheid. Er is genoeg in omloop om te beseffen dat de ontwikkeling er van teveel een haastklaus werd vanwege gevreesde nefaste gevolgen. Wat je meldt is ons bekend, maar er is een grens die we niet over zullen gaan met waarschuwen daartegen, anders dan te melden dat mensen – zoals ik zelf – er voor geen prijs aan zullen beginnen. VoL richt zich ook op de goede verstaander, en op hen die de wens hebben dat te worden. Maar wie zich wil laten vaccineren moet dat vooral doen. Op sommige redenen daarvoor geven we stevig af, maar that´s it.

  Ik heb ooit al wel eens uitgelegd dat voor een adequate berichtgeving meer nodig is dan VoL kan bieden, of wat ik zelf bereid ben er aan tijd in te steken. Daarvoor interesseert het me niet genoeg. Al blijven de manoeuvres van de MSM een constante bron van verbazing, en dat nemen we dan ook consequent mee.

 12. Deserio schreef:

  Leuk reisadvies wat u te melden heeft,

  Wij van FVD ezel adviseren FVD ezel.

  Mocht het dan helemaal mis lopen dan moet dat Forumland toch maar naar Uruguay komen.
  Er is vast plek voor 2 miljoen fijne mensen.

  De grenzen van Uruguay zijn gesloten.
  Uruguayaanse reizigers en ingezetenen mogen terugkomen vanuit het buitenland.
  Zij moeten een negatieve PCR-COVID-19 testuitslag (niet ouder dan 72 uur op moment van vertrek) bij aankomst in Uruguay laten zien.
  Na aankomst moet de Uruguayaanse reiziger of ingezetene verplicht 7 dagen in thuisquarantaine.
  Op de 7e dag van de thuisquarantaine moet een COVID-19-test gedaan worden.
  De uitslag moet negatief zijn om de thuisquarantaineperiode af te ronden.
  Als de Uruguayaanse reiziger of ingezetene kiest voor een 14 dagen thuisquarantaine is, hoeft de COVID-19-test niet gedaan te worden.
  Hoewel de regering van Uruguay een beperkt aantal speciale internationale vluchten toestaat, zijn alle internationale lijnvluchten tot nader order niet toegestaan.
  De grenzen blijven open voor vertrek.

 13. Johan van Vught schreef:

  Ben ik even blij dat ik coronavrij, testvrij en vaccinvrij ben!
  De coronahysterie is vele malen erger dan die vervelende griep

 14. Deserio schreef:

  Of je je nou wel of niet laat vaccineren, dat is sowieso je eigen beslissing.

  Nu zie je dat voorstanders mensen proberen over te halen om je wel te laten vaccineren en tegenstanders voorstanders van vaccineren gaan bedreigen.

  Dat lijkt mij geen goede zaak.

  Dat al het geschrijf van u zaait u twijfel, verdeeldheid en polarisatie.

  Onderstaand las ik in de krant over een sportschoolhouder die alleen gevaccineerden les wilt geven.

  Ik zou den denken, ga lekker dansen met Engel, al dan niet des lichts.

  Antivaxers bedreigen Peter, omdat hij vaccinatie verplicht voor zijn dansschool: ‘Ik ben niet bang’
  De Utrechtse dansschoolhouder Peter Vlug is naar de politie gestapt vanwege aanhoudende bedreigingen en overlast van antivaxers. Hij is aangeslagen, maar piekert er niet over om zijn vaccinatieplicht voor salsaleerlingen in te trekken. ‘Dit is discriminatie.’
  Opeens staan ze dinsdag tegen middernacht bij hem voor de deur: drie bezorgers met een maaltijd. Maar Peter Vlug (64) heeft helemaal niets besteld, die streek hebben onbekenden hem geflikt. Het is een nieuwe scène in de slechte film waar hij al dagenlang middenin zit. ,,Dit gaat echt te ver.”
  Honderden reacties kreeg de Utrechter al, sinds hij vorige week besloot om tijdens salsalessen alleen nog volledig gevaccineerde mensen toe te staan. Toen hij die nieuwe toegangsvoorwaarden communiceerde via zijn site, barstte de bom op sociale media.
  Ze noemen me een goede helper van Hitler. Iemand belde om me te wijzen op het Nürnberg­pro­ces en de volgens hem experimen­te­le fase van vaccins
  Aan de lopende band krijgt Vlug vooral via Facebook opmerkingen naar zich toe geslingerd. De ene nog schunniger dan de andere. ,,Wildvreemden betichten me van discriminatie. Terwijl mijn eerste en enige doel de zorg om mijn leerlingen is. Ik doe dit om hen te beschermen tegen corona.”
  Hitler
  Het overgrote deel van zijn dansers is ook blij met de voorwaarden. Maar dat zijn de reageerders niet. ,,Ze halen zelfs de Tweede Wereldoorlog erbij en noemen me een goede helper van Hitler. Iemand belde om me te wijzen op het Nürnbergproces en de volgens hem experimentele fase van vaccins. Ik zou meewerken aan experimenten en de doodstraf riskeren.”
  Vlug zegt ontdaan en geschrokken te zijn van zoveel haat, terwijl hij ‘met de beste wil van de wereld’ gehandeld heeft. ,,Ik wist dat dit bestond maar nu word ik voor het eerst zelf geconfronteerd met wappies. Die mensen zijn blind voor andere meningen.”
  Politie
  Omdat de dansleraar alle ongewenste aandacht als ‘heel naar’ ervaart, heeft hij vanmorgen de politie gebeld. Hij wil zijn verhaal kwijt en hoopt waar nodig op bescherming. ,,De politie begreep mijn verhaal direct, ik hoop dat ik snel langs kan komen.”
  Ik schrok me eerder al dood van al die reacties van dit soort mensen maar nu overkomt het me zelf
  Ondertussen negeert hij alle opmerkingen op sociale media en verwijdert hij alle mails met reacties. ,,Ik schrok me eerder al dood van al die reacties van dit soort mensen maar nu overkomt het me zelf. Ik heb hier nu maar rekening mee te houden.”
  In eerste instantie bood hij met zijn kleine dansschool (60 leden) ook nog lessen voor niet-gevaccineerden aan, als ze een negatieve testuitslag konden tonen. Maar dat risico vindt hij toch te groot, vandaar de strengere toegang.

  ,,Ja, uiteraard ga ik om een vaccinatiebewijs vragen voordat mensen binnenkomen. Een papieren bewijs, want een QR-code geeft te weinig duidelijkheid. Ook vraag ik mensen om een identiteitsbewijs, ter controle. Maar ik noteer niets, behalve de naam en of iemand gevaccineerd is. Ik schrijf absoluut niets op over bijvoorbeeld welk vaccin is toegediend.”
  Discriminatie
  ,,Hier is sprake van discriminatie, want in Nederland bestaat geen vaccinatieplicht”, zegt Martin Buijsen, hoogleraar Recht & gezondheidszorg aan de Erasmus School of Law (ESL). Hij wijst erop dat nog niet iedereen de kans heeft gekregen om zich volledig te laten vaccineren. ,,Bovendien kunnen sommige mensen zich op medische gronden niet laten vaccineren. En dan is er nog de groep die dat om uiteenlopende redenen niet wil.”
  Buijsen beaamt dat die laatste groep ‘luidruchtig’ is. ,,Maar alleen om een vaccinatiebewijs vragen, gaat echt te ver. Want ook een herstelbewijs dat je de ziekte al hebt doorgemaakt of een negatieve test geldt als bewijs. Het advies van de Gezondheidsraad is ook om niet alleen naar een vaccinatiebewijs te vragen.”
  Utrechter Vlug besluit: ,,Ik ben zó geschrokken. Maar ik ben geen lafaard en ik ben ook niet bang. Ik word juist gesterkt door al deze reacties en blijf bij mijn standpunt.” Hij gaat dus gewoon door met voorbereiden van de eerste proeflessen deze maand. ,,Maar eerst vakantie.”

 15. Hannibal schreef:

  @Deserio
  Dat dit soort artikelen eveneens agitprop zijn heeft u niet door, kennelijk? Dat bedreigen van die Vlug-man doen alleen geschifte mensen, die het meest verontrust zijn niet tot een meerderheid te behoren. Maar zo’n verhaal zó uitspinnen is geen ongelukje.

 16. Desirio schreef:

  Zeker, er is in de media aandacht voor de uitwassen van antivaxers, maar brandstichtingen, intimideren, bedreigen, teststraten in de brand steken, prikbussen belagen, GGD medewerkers lastig vallen, stupide stickers op brievenbussen en lantarenpalen plakken, vergelijkbare acties ben ik nog niet tegengekomen van mensen die zich wel laten inenten.
  Niet dat ik alle mensen die moeite hebben met vaccineren in een kwaad daglicht wil stellen, maar als je maar lang genoeg al dat gebazel lees, dan zijn er genoeg mensen die de realiteitszin verliezen.
  Mede mogelijk gemaakt door mensen met teveel vrije tijd hebben, of veel pandapunten verzameld hebben.

 17. Dick Kraaij schreef:

  Mijn verzoek aan het RIVM is per vandaag ingewilligd. In Bilthoven worden mijn gegevens niet meer bijgehouden, maar mogelijk nog wel door mijn “huisarts en/of de GGD”. Ah, de GGD. Die moet ik dus ook nog aanschrijven… Enfin, met het RIVM heeft het vier maanden geduurd.