DE WERELD NU

Mondkapjesplicht – Nederland is Hugomaskers spuugzat

Corona, Abnormalistan, Stockholmsyndroom,mondkapjesplicht

Meer dan 90 procent van de Nederlanders wil per direct van de mondkapjesplicht af. Een Noord-Koreaanse meerderheid in de Polder…

Dat valt op te maken uit een poll op Twitter. Nadat de regering van Denemarken heeft besloten de mondkapjesplicht af te schaffen, besteden ook de media in Nederland prominent aandacht aan de vraag wat de mondkapjesplicht nog voor zin heeft.

Een Twitterpoll is zelden representatief. Indicatief is een uitkomst dikwijls wel. In dit geval ging het om een peiling van schrijver dezes, met de hoogste respons die deze twitteraar ooit haalde met een peiling op Twitter. Van de 131 deelnemers ziet 90,1 procent helemaal niets meer in de mondkapjesplicht, terwijl 6,1 procent de huidige maatregel wil beperken tot uitsluitend in het openbaar vervoer (binnen trein, bus, tram of metro) en 2,3% de plicht nog wel zitten voor in openbare binnenruimten (winkels, musea, kerken en dergelijke). Een zeer klein aantal poll-stemmers (1,5%) is voor een mondjesplicht in álle gevallen waarin mensen onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden, dus ook buiten.

mondkapjesplicht

Het leeft wel onder ‘de mense’. Het NOS Journaal opende het 8 uur-bulletin van dinsdag met een reportage over de mondkapjesplicht. Op de site van de staatsomroep heet het:

Bijna negen op de tien Nederlanders (85 procent) verheugen zich op de tijd na de Corona-maatregelen. Kunnen eind van de zomer de meeste maatregelen verdwijnen, zoals minister De Jonge verwacht, dan zijn deze mensen het meest opgelucht dat zij van de mondkapjes af zijn. Gevraagd naar de veranderingen waar zij zich op verheugen, kiest ruim twee derde voor die optie.

Ook Maurice de Hond deed onderzoek, in opdracht van Hart van Nederland:

Bijna driekwart van [3500 respondenten] (72%) wil eerder af van de mondkapjesplicht. Ook Andreas Voss, OMT-lid, ziet graag dat het kabinet die discussie voert. ‘De mondkapjes kwamen later dan de basismaatregelen. Ik denk dat het eraf kan, omdat de toegevoegde waarde, zeker op dit moment, heel klein is. De getallen gaan zeer omlaag. Ik vind afstand houden altijd al een betere maatregel.’

Hart van Nederland tekent aan dat mensen meer “zelf willen kiezen”. OMT-lid Voss:

Je ziet meer en meer mensen die niet bereid zijn een mondkapje te dragen. Omdat ze gevaccineerd zijn en het nut niet meer zien.

Daar wringt iets. Omdat je een mondkapje niet in de eerste plaats draagt voor jezelf, maar om anderen niet te besmetten. Zo was het toch altijd? Je zit in de trein en je krijgt een hoest- of niesbui. Lekker dan, zonder mondkapje. Voor de passagier die naast je zit. Doel van de Corona-maatregelen tot voor kort was overigens dat je in de trein vrijwel NOOIT naast een vreemde zit, omdat de treinen niet te vol mochten zijn. In de praktijk kan dat tegenvallen. OMT-lid Voss zegt dan ook:

Ik zou het niet in het openbaar vervoer doen. Daar is afstand houden moeilijk.

Belangrijkste is volgens hem dat “mensen onderling de anderhalve meter afstand kunnen houden” en zich “aan de andere basismaatregelen houden”.

Blijft de vraag of je mensen meer eigen verantwoordelijkheid moet geven. De meningen en inzichten over het nut van mondkapjes zijn nog steeds verdeeld, ook onder wetenschappers. “Het bewijs gaat alle kanten op”, laat de NOS (“Het nieuws van alle kanten”) Heiman Wertheim, hoogleraar klinische microbiologie aan het Radboudumc, zeggen.

Daar komt nog bij dat een behoorlijke minderheid van bevolking — die zich vooral roert op sociale media — helemaal niets ziet in welke Corona-maatregel dan ook. Het nieuws van díé kant verzwijgt de staatsomroep dan weer totaal in de berichtgeving over dit onderwerp. Een niet te verwaarlozen percentage van de bevolking (onbekend is hoeveel precies) gelooft zelfs dat er helemaal geen specifiek Corona-virus bestaat of anders: dat Corona een weinig groter probleem vormt dan een zware griepgolf.

De pakketten aan overheidsmaatregelen om de pandemie binnen de perken te houden, vindt deze groep per definitie disproportioneel en extreem schadelijk voor economie en samenleving. Het argument dat zich onder hen geen deskundigen bevinden, die dus in de ogen van de MSM allicht niet of nauwelijks gehoord hoeven te worden, gaat niet op. Onafhankelijk denkende wetenschappers, gepensioneerden en deskundigen met een afbetaalde hypotheek bevinden zich onder de critici. Sowieso is de journalistiek ‘verplicht’ om niet alleen officieel gevestigde deskundigen en vertegenwoordigers van overheid en semi-overheid stem te geven.

Mondkapjes: (veel) meer nadelen dan voordelen
Terug naar de mondkapjesplicht en de ‘angsthazen’ die er liever (nog) niet van af willen. Vanmorgen zagen we er nog een staan, bij de bushalte. Buiten. En de bus was zeker nog niet in aantocht. Brildragend en gemuilkorfd. Wie zijn die mensen??

Enkele weken geleden bezochten we een horecazaak waarvan de zitplaatsen binnen (nog) gesloten waren. Buiten de zaak staan aanwijzingen voor het wachten in rijen bij drukte. Binnen zijn twee vitrines ingericht, elk met dezelfde sortering. Plexiglas schermen houden beide ruimten gescheiden. Van achter dito schermen bedient het personeel. Per vitrine wordt slechts één huishouden tegelijk binnengelaten. En o ja: de buitendeur staat al die tijd wagenwijd open. Een man is aan de beurt en bestelt. “Menéér?! Waar is uw mondkapje!” De klant wordt boos en wijst met z’n vinger op het voorhoofd. Gek hè…?

Of dit land meer eigen verantwoordelijkheid rond de muilkorf van Hugo de Clown aankan? Ik hoop het van harte. Vurig. Persoonlijk ben ik zeer sceptisch over het nut van niet-medische mondkapjes; ik ben er zelfs rotsvast van overtuigd dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. (Die nadelen zijn van uiteenlopende aard.) Anderen gaan nog een stap verder. Die huggen hun familie, vrienden en kennissen gewoon…

Maar zolang je in winkels hysterische klanten tegen het lijf kunt lopen en in de take away-horeca een Befehl ist Befehl-mentaliteit heerst en angst om gewurgd te worden door de BOA Restrictors van Ferd Grapperhaus, heb ik er nog niet veel fiducie in dat de samenleving helemaal ontspant. Gezond verstand, maatwerk en vrijheid in verantwoordelijkheid – je mag hopen dat dat nog bestaat.

9 reacties

 1. Fran schreef:

  Volgens mij in Nederland veel, veel meer zat dan alleen die ideologisch geïnspireerde mondkapjes.

 2. Cylin schreef:

  Nee, eigen verantwoordelijkheid kunnen Nederlanders niet aan. Die zijn te imbeciel.

  Het probleem is dat anderen er last van hebben als je ze niet draagt. Vergelijkbaar met roken: daar zijn het anderen die er last van hebben als je het doet. Rekening houden met anderen is niet ons sterkste punt, zo blijkt steeds weer.

  Dus ‘onze’ overheid moet ze verplichten, of niet. Maar het aan de mensen zelf overlaten, dat werkt niet.

 3. Ahava schreef:

  Gewoon ongemaskerd de winkel binnengaan, wachten tot men wat zegt (praktijk gisteren en vandaag, zelfs bij apotheek!: niemand zegt er wat van) en zou dat toch zo zijn, zeggen dat je een moderne onzichtbare draagt. Of gewoon de zaak weer uit lopen. Het houdt een keer op (hoewel dat qua gezond verstand bij de massa al lang zo is).

 4. Anders schreef:

  Maskers zijn een afleiding. Focus op vijand niet zijn streken.

 5. Jim schreef:

  Mondmaskers zijn irrelevant voor het stoppen van een virus. Virussen zijn 1000 keer kleiner dan een haar en 50 keer kleiner dan een bacterie. “Het is hetzelfde als stellen dat een hek met kettingschakels een mug kan tegenhouden” (citaat arts Simone Gold).
  In de wetenschappelijke literatuur voor het jaar 2020 is ook niets te vinden dat het tegendeel beweert. Daarom deed Hugo de Jonge destijds ook een van zijn weinige zinvolle uitspraken dat het dragen van mondmaskers niets toevoegt en slechts schijnveiligheid biedt. Pas toen deze marionet van hogerhand opdracht kreeg om de plandemie in werking te zetten, ging hij oreren dat het wel hielp.
  De overheid geeft gewoon zelf toe dat de mondkapjesplicht is bedoeld als gedragsbeinvloeding, niet zozeer als bescherming tegen een virus. Toegegeven, het is een ontzettend slimme zet gebleken. Het houdt de angst in stand, alsmede de voortdurende herinnering dat er toch wel iets heel ergs aan de hand moet zijn. En conformisme en groepsdruk om je aan de meerderheid aan te passen zorgen er voor dat een dergelijke maatregel optimaal het beoogde effect heeft. Weliswaar een misdadige maatregel want in strijd met de Code van Neurenberg die onder meer de soevereiniteit van het lichaam waarborgt. Maar zolang het volgzame volk niet eindelijk eens zelf gaat denken en blijft geloven dat we te maken hebben met een killervirus, kan de overheid ongestoord allerlei grondrechten aan haar laars blijven lappen.

 6. Anonymous schreef:

  Mondmaskers zijn volstrekte flauwekul, want niet alleen zijn ze fysiek niet in staat virusdeeltjes tegen te houden, ook zijn ze gezondheidsbedreigend omdat de meerderheid geen flauw benul heeft hoe ze werkelijk correct te gebruiken, dus bacterieel ziekmakend verhogend (wat is ook alweer het advies bij bacteriële infecties: zo warm, vochtig en afgesloten als mogelijk houden, precies wat die goedkope mondkapjes met microfiber lozing bewerkstelligen, of iets anders, zoals voortdurend blootstellen aan de open lucht, precies wat vroeger gedaan werd bij mensen met longaandoeningen, verplaatsen naar berggebieden met openlucht inrichtingen; weleens gehoord van Sick Building Syndrome, gevaarlijke schimmels in super geisoleerde muren?), nog afgezien van het feit dat onbeschermde ogen ook een besmettingsbron kunnen zijn, of heeft u wel eens HAZMAT uitrusting, en militaire gasmaskers, gezien zonder oogbescherming? Maar misschien staan uw ogen niet in verbinding met uw keel/neusholte, en daarmee uw longen? Wel eens flink gehuild zonder snotterneus? Dit zijn feiten die de mensheid slechts millennia kent, maar in de politieke waan heden ten dage kennelijk vergeten is.

 7. Joost schreef:

  Jim. Precies. Een virus Is 10 tot de macht -9 meter groot. O2, toch noodzakelijk, kan bij een werkend muilkorfje er niet Meer doorgeven en ben je dus binnen vijf minuten dood. Toch wel knap dat iemand in India achter een naaimachientje zulke kleine gaatjes kan maken. En ook nog.zo mooi verdeeld over dat lapje stof

 8. Cool Pete schreef:

  Sars-2 [ g.o.f. ] heeft IFR : gem. 0,15% [ WHO ]; vergelijkbaar met influenza-seizoen.

  In een aantal landen en state, zijn – al tijden – alle maatregelen afgeschaft, en zelfs verboden.
  Way to go.

 9. deserio schreef:

  Ach ja.