Tags: dekolonisatie

natiestaten, four horsemen, crisis, recensie, Dedecker, Unorthodox,, Recensie, Haagse Schilderswijk, immigratie, Merdeka, Indië, Nova 1

Indië verloren – een onvergetelijke oorlog

“Selling a colonial war” is, het moet gezegd, informatief en onderhoudend en dat zeg ik niet snel over een film die de dekolonisatieperiode in Nederlands-Indië/Indonesië behandelt.

Bersiap

Bersiap-onderzoek krijgt genadeloze kritiek

De vrees dat het onderzoek ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’ eenzijdig de focus richt op Nederlands geweld en het Indonesische geweld grotendeels ignoreert, is bewaarheid geworden. Dat blijkt althans uit een...

Nederlandse woke

Nederlandse woke over Nederlands-Indië

Van Nederlandse woke hoor je doorgaans niet meer dan gejengel over Zwarte Piet. Dat wordt komende maand fundamenteel anders.

dekolonisatie

Dekolonisatie en Europa

Ik kwam de vraag tegen op het internet waarom de Europese landen na de Tweede Wereldoorlog de dekolonisatie hebben geaccepteerd. Het antwoord dat daar gegeven werd is dat zij die niet tegen konden houden.

Afrika, Oekraïne

Afrika en de koloniale problemen die achter bleven

Een van de problemen die de kolonisatoren in Afrika hebben achtergelaten is de grote omvang van de gedekoloniseerde staten. De meeste van die landen zijn veel te groot om centraal bestuurd te kunnen worden...

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast, Vrouwen en kinderen

Dekolonisatie, en andere woorden die er niet toe doen

Dekolonisatie is een modewoord, met een gevaarlijke achterliggende gedachte. Niet voor niets wordt het in een adem genoemd met inclusiviteit en wat dies meer zij.

onderzoek dekolonisatie

Onderzoek dekolonisatie? – geen feiten, maar koorzang

Het onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands Oost-Indië moet begin volgend jaar zijn uitkomst krijgen. Dan presenteren het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en...