Gemeenschap en gemeenschappelijkheid – wat de honden kregen

Gemeenschap en gemeenschappelijkheid zijn voor het christendom van groter belang dan tegenwoordig vaak wordt aangenomen.