Tags: bankencrisis

bankencrisis, bankenunie, banken 0

Het wereldgeldstelsel en controleerbaarheid van banken

Het vertrouwen in banken is in Nederland wel eens groter geweest. Toon Kasdorp besprak in dit artikel de ontwikkelingen die daar mede aan de basis van lagen.

bankencrisis

Nieuwe bankencrisis – Willem Middelkoop en Paul Buitink

De laatste 12 jaar rollen we van de ene crisis in de andere. Zal de Corona-crisis het opstapje blijken voor een nieuwe bankencrisis?

bankencrisis, bankenunie, banken

Bankencrisis? Zombiecircus versus realiteit

Is er een nieuwe bankencrisis in aantocht? Na de vorige bankencrisis in 2008 werd herstel in Europa niet fundamenteel aangepakt.

bankencrisis

Bankencrisis? Toezicht houden is lastig

Toen in oktober 2008 de geldcirculatie dreigde te stokken als gevolg van de bankencrisis, grepen de nationale overheden hard en prompt in.

Ierse bankencrisis, saneren van banken

Het saneren van banken

De financiële wereld is de afgelopen decennia dusdanig verknoopt geraakt dat het saneren van banken geen nationale aangelegenheid meer kan zijn.

bankencrisis, banken, bancaire stelsel

De bankencrisis

De oorzaken bankencrisis zijn nooit voldoende aangepakt, zodat we bij een volgende crisis weer herkenbare taferelen zullen krijgen. Daar had de Nederlandse politiek in ieder geval anders op moeten reageren vindt Toon Kasdorp.

euro

De euro heeft modern bankieren 6 jaar vertraagd

Dankzij de euro is Europees betalen juist jarenlang uitgesteld.