DE WERELD NU

Symboolpolitiek – Europese kleuterpolitici en het Ottomaanse herrenvolk

symboolpolitiek

Naar aanleiding van de afschuwelijke ontwikkelingen rond Rojava (Syrisch Koerdistan) schrijft Frans Groenendijk over verschillende betekenissen van het begrip ‘symboolpolitiek’ en over de overeenkomst tussen Erdowahn en de Atatürk.

Turkije als buurland
Vanuit soeverein Nederland bekeken ligt Turkije heel ver weg. Istanboel –de oude hoofdstad Byzantium van het Oost-Romeinse rijk, die tot in de vorige eeuw door bijna iedereen Constantinopel werd genoemd, ondanks de uiterst bloedige verovering van deze christelijke stad door de Ottomanen in 1453– ligt hemelsbreed op meer dan 2000 kilometer van Amsterdam.

Ga je er met een vliegtuig naartoe, dan overschrijdt je een stuk of zeven landsgrenzen. Echter, voor wie Nederland begrijpt als serviele provincie van Merkel&Macronland is Turkije een buurland. Een deel van de bewaking van de zogenaamde buitengrenzen van de Europese Unie is zelfs uitbesteed aan Turkije. Niet omdat de EU die grens niet kàn bewaken, maar omdat ‘Brussel’ dat liever niet doet. Het zou immers akelige beelden kunnen opleveren waarmee men niet geassocieerd wil worden; Niet met plaatjes van het binnenwandelen van honderdduizenden mannelijke ‘vluchtelingen’ uit Marokko, Afghanistan, Somalië of Syrië, en al helemaal niet met plaatjes van het tegenhouden van deze mannen, al dan niet vergezeld door enkele fotogenieke ‘ankerkinderen’.symboolpolitiek

Daarmee hebben Den Haag en Brussel aan Erdowahn een ideaal middel overhandigd om ons te chanteren. Nu Erdowahn dat middel weer eens inzet, pruttel-twittert (rechts) een VVD-Kamerlid: “We laten ons niet intimideren“.

En niet alleen is Turkije ons buurland en hebben we een AKP-fractie in onze Tweede Kamer, die zich DENK noemt: sinds 1952 is Turkije gewoon onze partner in de NATO. U weet wel: dat militaire samenwerkingsverband van de VS en West-Europa, dat werd opgericht tegen de imperialistische politiek van de communistische Sovjet-Unie. Nadat het communistische regime in diskrediet raakte en desintegreerde, is een dozijn Oost-Europese landen losgekomen van de Russische invloedssfeer en daarna zelfs lid geworden van de NATO. Rusland zelf werd lid van de Raad van Europa en is sinds kort ook weer terug in de Parlementaire Vergadering van die organisatie.

Veel regeringen in de EU blijven er echter –net als de Amerikaanse Democraten en bijna alle media aan beide zijden van de oceaan– op hameren dat Rusland onze enige echte, je zou bijna zeggen trouwe vijand is. Evengoed werd het dan weer aan de verafschuwde Amerikaanse president Trump overgelaten om de Turkse heerser Erdowahn erover te kapittelen dat hij wapensystemen af ging nemen van datzelfde Rusland. Voor de Haagse en Brusselse politici is dat geen enkel probleem.

Kobani
Turkije als buurland: dat is wat anders dan Duitsland of België. Het is nog problematischer dan Marokko als buurland [1]. Ik begin met enkele korte opmerkingen over de aanleiding om dit stuk te schrijven en ga dan – ietwat schokkerig, ik geef het toe – enige stapjes terug in de geschiedenis van Het laatste mohammedaanse rijk en het ontstaan van Turkije.

Slechts kort vanwege de snelheid van de ontwikkelingen nu. Zie bijvoorbeeld het opmerkelijk uiteenlopende stemgedrag in de Tweede Kamer over twee moties vanuit de SP. Met –nieuw, nieuw, nieuw– GroenLinks als trouwe steunpilaar van de NATO! Ook kort vanwege het absurde vasthouden aan onjuiste opvattingen over Turkije, waarmee Den Haag en Brussel zichzelf al vele decennia verblinden: ik schreef er hier op VoL eerder over –zie met name het dossier Erdowahn– en kom er verderop nog op terug. En natuurlijk vanwege de allesoverheersende haat tegen Trump in de meest uiteenlopende kringen.

Trump, die nu in feite verweten wordt dat hij de Turken in het algemeen en Erdowahn in het bijzonder, bijna evenzeer lijkt te vertrouwen als Den Haag en Brussel al zo lange tijd als vanzelfsprekend hebben gedaan.

Laten we beginnen met een kaart-met-commentaar van het noorden van Syrië en het zuid oosten van Turkije: de delen van die twee landen waar veel Koerden wonen. Het stukje blauw links is het meest oostelijke deel van de Middellandse Zee, het blauw rechts is de beroemde Eufraat rivier: in het zuiden hier overgaand in het Assad (!) stuwmeer.

symboolpolitiek

De inleiding van mijn boek ‘IS, the Kurds and the Caliphate’, ‘Turkey: from sick occupant to paranoid neighbor’, [2] begon met een verwijzing naar de stad Kobani (zie de dikke zwarte pijl). Een hoofdzakelijk door Koerden bewoonde stad in noord Syrië, strategisch gelegen aan de enige noord-zuid aanvoerroute naar de hoofdstad van het IS-kalifaat Raqqa.

Toen de Koerdische stad Kobanî wereldwijd bijna dagelijks in het nieuws was, steeg de hoop dat het het Stalingrad van IS zou worden: zowel materieel als symbolisch het keerpunt in de Tweede Wereldoorlog in Europa. Nadat de Koerden in januari 2015 IS verslagen hadden, gaf de YPG (Volksbeschermingseenheden, Yekîneyên Parastina Gel) – een verklaring uit: “De strijd om Kobanî was niet alleen een strijd tussen de YPG en Daesh [ISIS], het was een strijd tussen menselijkheid en barbaarsheid, een strijd tussen vrijheid en tirannie, het was een strijd tussen alle menselijke waarden en de vijanden van de mensheid.”
Het beleg van Kobanî was de aanleiding voor mij om dit boek te gaan schrijven. Ik schreef de laatste pagina’s toen Turkije – blijkbaar met steun van alle leden van de NAVO – begonnen met het gelijktijdig bombarderen van PKK-bases in het noorden van Irak en het arresteren van leden van zowel de PKK als van de politieke partij HDP in Turkije. Bij de verkiezingen van 7 juni 2015, had de HDP de Turkse president Erdoğan getergd door het passeren van de buitensporig hoge kiesdrempel.

Voor wie zich er weinig of niets van herinnert is zelfs de korte Nederlandse versie van de Wikipedia-tekst over De slag om Kobani best een aanrader: behoorlijk informatief en –zeker naar Wikipedia-maatstaven– verrassend weinig pro- of anti-Turks of Koerdisch. Erdowahn kneep een oogje dicht voor de toevloed van mohammedaanse extremisten uit Europa en andere delen van de wereld die in Syrië gingen vechten tegen Assad en een ‘Islamitisch kalifaat’ wilden gaan stichten. Maar onder druk van het Westen liet Erdowahn ook enige steun toe voor de belaagde Koerden. Niet van Koerden uit Turkije zelf, maar van Koerden uit Irak. Met steun van special forces uit de VS en GB op de grond, die de Amerikaanse en Britse luchtmacht aanstuurden, konden de Koerdische YPG-troepen op het nippertje standhouden en kon later ook vanuit het noorden het IS-hoofdkwartier met succes worden aangevallen.

Turkse symboolpolitiek is anders
Wat het Wikipedia-artikel niet vermeldt, is dat omgekeerd de Koerden – die dat inmiddels zeker zullen betreuren – Turkse troepen ongehinderd het noorden van Syrië binnen lieten trekken voor een heel bijzondere onderneming: het vernietigen van de gebouwen die op de foto boven dit stuk te zien zijn. Die gebouwen stonden op de plaats die ik op de kaart heb aangemerkt als ‘Locatie 2/4‘. Ongeveer 30 kilometer van de Syrisch-Turkse grens. Het vernietigen van die gebouwen was niet het belangrijkste doel. Het ontzetten van de daar aanwezige Turkse troepen in die piepkleine, door IS bedreigde exclave ook niet. Het ging om de aanwezigheid daar van de stoffelijke resten van ene Suleyman Shah: een voorouder van de eerste (!) Ottomaanse heerser. Wat destijds mijn wantrouwen tegen Erdowahn enorm aanwakkerde was de nieuwe, ‘tijdelijke’ plaats (‘Locatie 3‘) voor die stoffelijke resten: ongeveer 30 kilometer noordelijker, maar nog nèt in Syrië: luttele tientallen meters van de grens! Mijn wantrouwen was terecht: ruim anderhalf jaar geleden liet de Turkse vice-premier al weten dat de tombe van deze Suleyman terug zou gaan naar die Turkse (!) locatie in Syrië. De Daily Sabah schreef:

The tomb of Süleyman Shah will eventually be relocated to its original location after the area is completely liberated from the People’s Protection Units (YPG) terrorists in northern Syria, Deputy Prime Minister Fikri Işık said Monday.
Speaking on a live broadcast of TRT Haber newscaster, Işık said “Süleyman Shah Tomb was moved temporarily and will be moved to its final destination because it is Turkish land.”
Süleyman Shah, who died in 1236, was the grandfather of Osman Gazi, the founder of the Ottoman Empire.

Ja, dat is mijns inziens toch wel een heel ander soort symboolpolitiek dan het in regenboogkleuren schilderen van zebrapaden….

De twee aspecten van de Turkse en van de mohammedaanse problematiek
Deze absurde vorm van voorouderverering is bepaald geen mohammedaanse, maar meer een Ottomaans-imperialistische kwestie. En daarmee belanden we tegelijkertijd bij dat halsstarrige vasthouden aan foute denkbeelden over Turkije enerzijds en bij de grootste omissie in de kennis van politici, journalisten en matige historici en andere ‘islamkenners’ over de leer van Mohammed anderzijds. In teksten van Turken en hun vrienden over dat stukje Turkije in Syrië is sprake van een ‘Verdrag van Ankara‘ waarin dit geregeld is.
Het Assad-gezinde Syrian Arab News Agency wond er destijds, in 2015, geen doekjes om:

“Turkey went far beyond providing all forms of support to its tools of the gangs of ISIS, Jabhat al-Nusra and other al-Qaeda-linked terrorist organizations to carry out a blatant aggression on the Syrian territory,” the source said in the statement.
The suspicion lies in the fact that this reputed tomb has been all along spared the acts of ISIS, which, on the other hand, has been destroying mosques, churches and tombs in various areas across Syria, according to the statement.
This “confirms the deep connection between the Turkish government and this terrorist organization,” the source added. (23 februari)

Het Assad-regime liet zelfs weten dat die (tweede) verplaatsing van die tombe een schending was van dat verdrag van Ankara. Dat verdrag was in diverse opzichten nogal opmerkelijk: het werd in 1921 gesloten tussen alleen Frankrijk enerzijds en ‘Turkije’ anderzijds. Let op het jaar: Kemal Mustafa, ook bekend als ‘de Atatürk’, was toen de facto de absolute leider van de Turken! En het betrof dus niet de wapenstilstand van het Ottomaanse Rijk en de Britten en andere geallieerden. Een heel ander verdrag was dit dus ook dan de vredesverdragen van Sèvres in 1920 respectievelijk dat van Lausanne in 1923.

Turkije van 1921 plaatste ik tussen aanhalingstekens, omdat het toen immers nog volop in ontwikkeling was. Generaal Kemal Mustafa trok zich van de wapenstilstand van het officiële sultan-regime met de geallieerden niets aan, en ging door met oorlog voeren. Hij heroverde aanzienlijke stukken terug op de geallieerden en met name op de Italianen en Grieken die buiten de grote geallieerden om, Klein-Azië waren binnengetrokken.

Het Ottomaanse regime (van ‘De Drie Pasha’s, die later ter dood veroordeeld werden – door Turkije zelf!) deed destijds een beroep op mohammedaanse solidariteit om de Koerden over te halen te helpen bij de genocidale deportaties van de Armeniërs. Met succes. Enkele jaren later deed Mustapha iets vergelijkbaars. Mede dankzij de toenmalige sullige en ziekelijke Amerikaanse president Wilson, was ‘in Sèvres’ nog sprake van zowel een Armeense als een Koerdische staat in Klein-Azië. Maar de Koerden werden ook door Mustapha ingepalmd en ‘in Lausanne’ was er geen sprake meer van een onafhankelijk Koerdistan (noch van een groter Armenië).

De Atatürk was zich donders goed bewust van de omissie die ik noemde. Hij had volstrekt geen (misplaatst) respect voor ‘islamgeleerden’, de oelema, maar hij kende die beide aspecten van de leer van Mohammed als geen ander. Hij kende de beperkte inhoudelijke reikwijdte van de mohammedaanse leer en de arrogante pretenties van Mohammeds/Allahs vertegenwoordigers op aarde EN hij onderkende de mogelijkheid om via die leer voor zo ongeveer elk denkbaar beleid steun te verwerven dan wel af te dwingen van de bevolking. Zo liet hij bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van Turkije uitroepen in alle moskeeën van het land. Bij die gelegenheid moest onder andere de volledige Koran worden voorgedragen![3]

De Haagse en Brusselse mythes over de mogelijk zelfs anti-mohammedaanse Atatürk hebben een min of meer begrijpelijke, zelfs een tikje sympathieke achtergrond. Ondanks zijn afschuw van christenen nam Atatürk namelijk ook bepaalde ‘westerse’ waarden over. Zo was de allereerste militaire vrouwelijke piloot van de wereld een Turkse. Sterker nog: zij was een van de aangenomen dochters van Kemal Mustapha! En de eerste doelen die ze bestookte, waren … opstandige Koerden. Bij de zogenaamde Dersim Rebellion, waarbij duizenden, mogelijk tienduizenden Koerden werden afgeslacht… In de 21e eeuw maakt Erdowahn op zijn beurt gebruik van mohammedaanse jihadisten om oorlog te voeren tegen de Koerden. Hij deed dat in 2014 en hij doet het nu in 2019 weer.

In reacties van Turken –ook hier op VoL– op stukken die betrekking hebben op Turkije en/of Erdowahn, klinkt het extreme nationalisme sterker door dan een extreme vorm van mohammedanisme. En vooral de volkomen minachting voor Koerden. Vandaar mijn gebruik van de term ‘Herrenvolk’ in de titel.

De rolwisseling van Turken en Koerden
Ten tijde van Atatürk waren de Turken meer Europees gericht dan de Koerden. De Koerden zijn zowel later als sterker geïnspireerd door de ‘Europese’ cultuur en dat geldt voor de Koerden in Syrië –Rojava is de Koerdische naam voor dat gebied– nog sterker dan voor de Koerden in Rojhelat (Iran), Bakur (Turkije) en Bashur (Irak)! De situatie waar de Koerden van vandaag zich in bevinden heb ik samengevat in onderstaande kaart.symboolpolitiek

Het nawoord van mijn e-book noemde ik: The revolting concept of ‘regional hegemons’. Mijn grootste vrees toen, en vandaag de dag ook richting Trump, is dat de Koerden onder de bus gegooid worden vanwege de misplaatste wens om (alleen) met ‘de grote spelers’ rekening te houden. De grote vraag is of President Trump en zijn adviseurs zich op enigerlei niveau bewust zijn van de hierboven in kaart gebrachte positie van de Koerden èn van de betekenis van zijn stap richting Erdowahn voor de tegenstelling tussen Iran enerzijds en zowel Saoedi-Arabië als Israël anderzijds.

Het is wel zeker dat niemand met enige invloed op Trump kennis genomen heeft van deze brief die ik hem nog voordat hij de officiële kandidaat van de Republikeinen op zak had, toestuurde: Accepting your challenge. Evengoed zal ik ook proberen een licht bewerkte Engelstalige versie van dit stuk tot zijn omgeving te laten doordringen. Geen misverstand: ik denk dat de kans 100 keer groter is dat Caroline Glicks analyse onder de kop Trump did not betray the Kurds zijn omgeving bereikt. In zekere zin legt ze een deel van de schuld voor de Turkse invasie bij de Koerden zelf. Met name bij hun grote onderlinge verdeeldheid. Haar oordeel heeft uiteraard te maken met haar Israëlische insteek: voor geen enkel land in de wereld is de Iraanse dreiging zo groot als voor Israël. Een neveneffect van Trumps akkoord met Erdowahn werd deze week al verwoord door Jonathan Spyer, een andere Israëlische kenner van de verhoudingen in het Midden Oosten:

In June, I sat with a senior Syrian Kurdish official in the Iraqi Kurdish city of Suleymaniya. Did he expect, I asked him, that US forces would withdraw from the area under de facto joint US-Kurdish control? The man’s answer avoided emotionalism or rhetoric. ‘I don’t know. We hope not. But they may well leave,’ he said, before adding: ‘If they do, we have made it clear that the following day we will make a deal with the regime.’

De Syrische Koerden zijn, met andere woorden, zo gewend om in de steek gelaten te worden, dat ze geen moment zullen wachten om de banden met Assad aan te halen. Assad was en is een meedogenloze autoritaire leider van Syrië. De omvang en het voortduren van de ‘burgeroorlog’ in Syrië is echter maar voor een deel te wijten aan hem. De absurditeit van de Europese ‘buitenlandse politiek’ komt nergens zo duidelijk naar voren als in de misdadig infantiele houding tegenover het Assad-regime.

Het feit dat hij géén bedreiging vormt voor christenen, atheïsten en ècht relaxte moslims, pleitte en pleit in Den Haag en Brussel juist tegen hem, waardoor hij steeds steviger in de armen gedreven wordt van de Iraanse ayatollahs.

Dat is niet alleen een gevaar voor Israël en Saoedi-Arabië. De Iraanse dreiging wordt nog groter indien ook Koerden in dat kamp gedreven worden.

Ten slotte
Op het eerste kaartje duidde ik dat stukje Turkije in Syrië aan als op twee na laatste toevoeging aan Turkije. Die van 1921. De ook aangeduide op een na laatste toevoeging betreft de provincie Hatay. Het initiatief voor die inlijving kwam ook nog van de Atatürk, hoewel hij de eigenlijk aansluiting –via een op speciale wijze voorbereid referendum– niet meer meemaakte. De laatste aansluiting betrof het noordelijke deel van Cyprus. Een EU-land nota bene! De Haagse en Brusselse kleuterpolitici hoor je er nooit over. Zoals je ze ook niet zult horen over een voor de hand liggende reactie op Erdowahns dreigement de EU te overspoelen met ‘vluchtelingen’: het terugsturen van mensen met een halve Europese en een halve Turkse nationaliteit.

Reeds in juli schreef Hannibal over de scenario’s die zich nu ontvouwen. In dat stuk schemerde door dat de kwestie Cyprus zo langzamerhand door enige krachten van betekenis in Groot Brittannië en Frankrijk eindelijk wat serieuzer genomen gaat worden. Dit vanwege het feit dat Erdowahn niet alleen meer controle wenst over het noorden van Cyprus, maar ook claims legt op alle Cypriotische rechten met betrekking tot boren naar gas en olie in de Middellandse Zee.

Zo langzamerhand ga je het voor mogelijk houden dat Frans Timmermans zich ermee zal bemoeien. Hij zou de Grieks Cyprioten namens de EU aan kunnen bieden om het eiland, uiteraard op kosten van de Nederlandse en Duitse belastingbetalers, vol te plempen met windmolens en zonnepanelen zodat ze zonder zorgen dat gas en die olie door de Turken kunnen laten exploiteren. Ik ben hier niet helemaal serieus meer. Maar vrezen doe ik dit een beetje wel…


 1. Hoewel niet iedereen in Westelijk Sahara en in de exclave Ceuta het daar mee eens zal zijn.
 2. De preview van het bijna 80.000 woorden en ruim 500 noten tellende politieke verhaal, is tamelijk uitgebreid.
  Een aantal hoofdstukken van dit Engelse E-book heb ik vertaald naar het Nederlands en is te bekijken op mijn Academia-account. Ga daar naar de ‘Thesis chapters’. Een stukje meer naar boven is ook de Engelstalige versie van de bibliografie te vinden.
 3. De koran uit iemands naam laten voorlezen in de moskeeën van het land is een islamitische wijze van bevestigen van de macht van een heerser. In het Indiase Groot-Mogelrijk werd een prins die dit in zijn provincie liet doen direct aangemerkt als opstandeling tegen het gezag van de Groot-Mogol (Red.). Alle serieuze islamitische opstanden in India – tot de machtsovername van de Britten –  begonnen zo.

53 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Wat ieders oplettendheid verdient is het woordje ‘aansluiting’ in het stuk van Groenendijk. Een bekend duits woord ervoor is ‘Anschluss’. Het betekent dat als het volk het wil de internationaal erkende nationale grenzen van nul en generlei waarde meer zijn. Dit ‘Anschluss’ principe is al vele malen gemanipuleerd of gedwarsboomd. Vaak, maar niet altijd, ging het gepaard met enorme migraties. Denk aan de migrasi’s van Java naar Papoea of van Han chinezen naar Tibet. Het ‘Anschluss’ principe ligt diep verankerd in de islamitische ziel. Het is de basis van de tijdrekening (de hidjra of uittocht) en einddoel (islam = totale onderwerping van alles en iedereen). Voor de turken rechtvaardigt het hun ‘verovering’ van Klein-Azie op het Christendom en de gelijkdelijke totale uitroeiing ervan (denk aan de Armeense genocide, die overigens al in 1019 begon) en hun herrenvolk status in de islamitische wereld. Dat Saladin een Koerd was zal ze wel dwars zitten. Door miljoenen Erdogan-vriendelijke arabieren te hervestigen in Noord-Syrie plaveit hij de weg voor een derde ‘Anschluss’ (na Hatay en Noord-Cyprus). Volkenrechtelijk kan dat niet natuurlijk, maar dat zal de VN een worst zijn. Dat is na een hoopvol begin omgeturnd tot een ongeleid projectiel dat gedomineerd wordt door totalitaire regimes in Azie en Afrika.

 2. Sem schreef:

  Begrenseuropa,

  Dat Saladin een Koerd was zal ze wel dwars zitten.

  Dat is totaal niet waar. In Turkije staat in alle geschiedenis boeken wat voor een held hij was. De turken hebben samen gevochten tegen de kruisvaarders en hebben in de afgelooe. 1000jaar nooit problemen gehad zelfs in de 1eww toen ze de turken konden verraden hebben ze dat niet gedaan. Het westen zoekt altijd een groep om voor het karretje te spannen en nu proberen ze dat bij de koerden. Zonder rusland en de vs was het probleem in syrie allang opgelost.

 3. Frans Groenendijk schreef:

  Meneer @Sem geeft een mooie illustratie van wat ik schreef over de grenzeloze, bijna vanzelfsprekende minachting onder Turken richting Koerden. Minachting die niet mohammedaans, maar puur imperialistisch geïnspireerd is. In een moeite door zet hij indirect nog eens een schijnwerper op wat de huidige president van Turkije gemeen heeft met de eerste. De Atatürk die in zijn beruchte, maar door bijna niemand gelezen, 6-daagse speech van 1927, duidelijk maakte dat de Turken twee vijanden hadden: christenen van buitenaf en Koerden van binnenuit.

 4. Bennie schreef:

  Het wordt hoog tijd dat er een boycot komt op alle turkse producten en vakanties naar dat totalitaire land worden afgeraden.
  Europa dient deze veroverings- en uitroeiingsoorlog te veroordelen en aan te pakken op welk vlak dan ook.
  In 1938 lieten de Fransen, Engelsen et cetera de Duitse fascisten hun gang gaan, laten we het turkse fascisme snel in de kiem smoren.

 5. Faraday schreef:

  Op de vrije markt voor nieuwsrapportage is de strijd vrij maar ongelijk, een media die alleen de Westerse belangen verdedigt is enkel een referentie voor haar eigen schizofrenie. De Koerdische milities YPG heten vrijheidstrijders in Irak of Syrië fundamenteel dezelfde milities PKK zijn terroristen.

 6. Cool Pete schreef:

  Uitmuntend artikel.

  De islamo-fascistische diktator Erdogan, is een lid van de Moslim Broederschap.
  Zie hun “Handvest’.
  Hij heeft altijd soennitische jihadi’s gesteund : ISIS, alQaida, alNusra, internationale
  jihadi’s, Hamas, enz.
  De Syrische burger-oorlog is een van de gevolgen van de islamitische wanen van
  Barak Hussein ‘Obama’ : “arabische lente”, “iran deal”, enz.

  Al 10 / 15 jaar, waarschuwen verstandige mensen hier tegen.
  Dat hele “EU”-konstrukt heeft nooit geluisterd. Ook Hannepikkie ten Broeke niet.
  Merkel verkocht onlangs nog meer dan 100 Leopard-II tanks aan Erdogan;
  hij misbruikt Nato-materieel en Nato-mandaat; hij valt militair een ander land binnen.
  Hij chanteert dat “EU”-konstrukt met illegale, islamitische massa-immigratie

  En nog ……………”weet men het niet” …………………

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @Sem 12 oktober 2019 om 13:57 Je schrijft “Zonder rusland en de vs was het probleem in syrie allang opgelost.” Hoe dan? (En niet speculeren, hè)

 8. Sem schreef:

  Begrenseuropa,

  We zagen dat hoe langer de opstand in syrie duurde assad terrein aan het verliezen was en het regime bijna was gevallen totdat de russen hem begonnen te steunen.

  Anderzijds hebben de vs de koerden gesteund dmv wapens en die gingen voor een eigen regio en hebben het machtsvacuum van is opgevuld. Feitelijk was assad blij met zijn grondgebied en de koerden pkk dus waren tevreden met wat zevhadden. Onder deze omstandigheden zouden de vluchtelingen in turkije ongeveer 4miljoen groot nooit meer terugkeren.

  Wat turkije probeert is de grondgebied van de pkk sfpakken en de gevluchte syriers terug naar hun land sturen en hopende op een regime change syrie terug naar normaal te brengen.

 9. BegrensEuropa! schreef:

  @Sem 12 oktober 2019 om 19:09 Beste Sem. Ik heb moeite je te volgen. 1. Welk machtsvacuum hebben de koerden opgevuld? Volgens mij hebben ze voor elke vierkante meter IS grond keihard gevochten. 2. Waarom zou Turkije een regime change willen in een buurland? Wat is het gevaar van Assad voor Turkije? Wie moet die regime change in Syrie gaan leiden? Welke groeperingen? Ik hoor het graag van je.

 10. Von Abel schreef:

  Ik ben niet bekend met een “Assad-regime” ..een manier van terminologie om een overheid te delegitimeren, wel is er een Syrische overheid die zoals elk land in de Mohammedaanse landen geen voorbeeld zijn van een democratische liberale rechtstaat maar wel stabiliteit, orde en veiligheid brachten aan onder meer de christenen, niet-gelovigen, vrouwen etcetera. Laat ik u er aan herinneren dat de meeste vluchtelingen en Syriers leven in gebieden van de Syrische overheid.

  Het noemen van een “burgeroorlog” is je reinste begoocheling en misleiding, het waren de actoren van de NAVO ( met name de Amerikanen, Turkije, Frankrijk en GB) en de GCC-regimes die voor Al Qaeda en uiteindelijk ISIS hebben gebruikt voor regime-change in dat land, de Turken en Qatari waren en zijn in bed met Moslimbroeders militanten waar de AK-partij van Erdoğan nauwe banden mee heeft. De Saoeds en Amerikanen en hun westerse gevolg hebben Al-Qaeda gefinancierd, getraind en bewapend vanaf het begin. Nu de Russen uitgenodigd waren Door de Syrische overheid om het land te bevrijden van de meest ontaarde jihadisten, wat ook voor een groot gedeelte gelukt is ( de man in het westen reppen met geen woord dat de Russen samen met het Syrische leger ook tegen ISIS en Al Qaeda zwaar vochten).

  De Turken en de VS zijn beide illegaal in het land en de Koerden worden door de laatste misbruikt om het land op te splitsen en zo de overheid te verzwakken ( de weg naar Teheran gaat via Damascus) ..dat is op mede op conto van de Turkije die langs hun grenzen de meest gevaarlijke jihadisten hebben toegelaten en gesteund voor hun Ottomaanse droom, dit met medeweten van de Amerikanen en hun gevolg

 11. Sem schreef:

  Begrenseuropa,

  Ten eerste heeft assad syrie van zijn vader geerfd. Baas regime is een dictatoriaal regime met assad aan het hoofd ala saddam een dictator dus. Een syrie waar koerden totaalgeen rechten hadden en werden onderdrukt. De mensen gingen de straat op om een vrijer en democratischer land daarom is turkije en erdogan anti assad.

  De koerden hebben de gebieden overgenomen wat is heeft achtergelaten ze hebben het niet veroverd dat is allemaal zo gepland. Als de vs is had willen verslaan hadden ze dat makkelijk kunnen doen dat weet jij net zo goed. Turkije wil vrije verkiezingen in syrie waar alle groepen samen kunnen leven weet niet of dat realistisch is maar dat is het doel. Turkije zal nooit een koerdische staat willen die turkije zijn belangen ondermijnt waar de pkk het voor het zeggen heeft een marxistische terreur organisatie. Turkije dwarsboomd deze plannen waardoor de vs uk duitsland en frankrijk gek worden hun plannen vallen in het water.

  Sisi pleegde een staatsgreep in egypte en is een echte dictator net als mubarak maar word als een held binnengehaald dat is het westen immorerel kun je niet zijn.

 12. Sem schreef:

  Von Abel,

  Ben het deels met je eens. Turkije wil de tweedeling door de vs voorkomen door de pkk te elimineren. Turkije heeft niets tegen de koerden maar wil geen strook onder hun gezag.

  Plus turkije wil de 4milj vluchtelingen terugsturen naar de overgenomen syriese grens die vluchtelingen gaan niet terug zolang de pkk daar de baas is

 13. BegrensEuropa! schreef:

  @Sem 12 oktober 2019 om 20:30 Nou, nou. Dat is weer een goed voorbeeld van grote stappen, snel thuis. Je zegt dat “turkije en erdogan anti assad” is. Dat is pas sinds kort. Daarvoor waren Erdogan en Assad dikke vriendjes. Het is eerder zo dat Erdogan denkt dat vrije verkiezingen zouden kunnen leiden tot een overwinning van moslimbroederschap partijen. Dat leidt natuurlijk tot bloedbad. Wat daar het nut van is, snap ik echt niet. Natuurlijk willen de koerden een eigen staat. Ze zijn met genoeg. Wereldwijd zijn de koerden met tientallen miljoenen een van de grootste volken zonder eigen staat. Dat is raar. Maar de koerden zijn ook realistisch. De doelen van moslimbroederschap partijen zijn uiterst anti-democratisch, of dit nu in Turkije is of in Egypte of in Syrie. Ben je zelf soms een aanhanger? Dan zou ik wel eens willen weten hoe je dat verdedigt.

 14. Von Abel schreef:

  Erdoğan wil geen “democratie” in Syrië maar een vazalstaat gelieerd aan de Moslimbroederschap, een stroming die niet ver staat aan de ideologie van de salafisten. Net zoals in het verleden is een van de eerste taken van een kalief om land te veroveren en het te islamiseren, dat is nu het geval met Erdoğan die zich daar mee meet. Trouwens Erdoğan en Assad waren geen dikke vriendjes net als Rusland dat niet is met Turkije maar noodgedwongen, men kent de verraderlijke praktijken van de Turken.

 15. Kees Bruin schreef:

  “Europese kleuterpolitici”, dat is een aardige en rake typering van de ‘leiding’ van de EU en de leiders van Duitsland en Frankrijk, Merkel en Macron, voorop. Twee figuren die totaal geen benul hebben van waar ze mee bezig zijn.
  Wat wil je van twee dusdanig enorme oelewappers verwachten in een gecompliceerd, militair-ideologisch krachtenveld als het Midden-Oosten? Daar kan niets goeds uit voortkomen. Eén voordeel is nog dat de EU geen leger heeft – en geen ballen, dus afgezien van veel gebabbel en geroep in de marge stelt de EU niets voor.
  Erdogan, Rusland, de VS en de andere actoren in de regio weten dat, die lachen Europa gewoon uit.
  Europa heeft alleen economische macht, is lid van de NAVO en heeft kernwapens achter zich staan. Dat, en dat alléén, zorgt er nog voor de West-Europa niet meteen onder de voet gelopen wordt door bijv. de Russen of de islam. Verder is West-Europa zo slap als een vloeitje.
  Ieder volk krijgt de regering die het verdient, luidt het bekende gezegde, en ik vrees dat dit voor de West-Europese landen, met hun debiele, totaal gefeminiseerde ouwe wijven aan het roer, in hoge mate geldt.
  Niet voor niets hebben we Tüterturken en criminele Marokkanen in overvloed, en liepen de hordes islamitische ‘vluchtelingen’ hier in 2015 bij honderdduizenden zonder problemen naar binnen.
  Ze weten dat de West-Europese landen en hun leiding totale slappe hap zijn, dat ze in feite alles kunnen flikken wat ze willen, omdat er hoegenaamd geen tegengas wordt gegeven. Die vijfde colonne groeit als kool, en als de autochtone West-Europeanen zich niet eens gaan vermannen en écht gaan nadenken over hun toekomst, ziet het er zéér slecht uit voor hun nakomelingen.

 16. Sem schreef:

  Begrenseuropa,

  De moslimbroederschap heeft in egypte de verkiezingen gewonnen maar nu zijn ze verboden. Hoe democratisch is dat dan je kunt niet menen dat als een partij of groepering je niet bevalt ze niet hebt recht hebben om het land te regeren.

 17. Sem schreef:

  Kees bruin,

  Wat europa moet doen is de oostgrens dichtgooien en voor de rest niet bemoeien met het middenoosten scheelt een hoop ellende.

 18. Von Abel schreef:

  Voor de geïnteresseerden een mening naar mijn hart, van een van oorsprong Assyrische journalist Augin Kurt Haninke:

  “Zal de beoogde veiligheidszone in Noord-Syrië worden omgevormd tot een soennitische gordel? Politieke analisten zijn van mening dat zowel de Verenigde Staten, Turkije, de EU als het Syrische regime blij zouden zijn dat een paar miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije, evenals jihadisten in Idlib en gevangen genomen terroristen, hun toevlucht zouden kunnen krijgen in nieuw gebouwde gemeenschappen langs de Syrische -Turkse grens.
  Alle bovengenoemde partijen lijken te profiteren van een mogelijke soennitische Arabische gordel; Turkije verlost een toekomstige Koerdische dreiging voor zijn grondgebied. De Syrische regering zal de soevereiniteit over Idlib herwinnen. De VS en Israël voorkomen dat Iran een sjiitische gordel vormt van Iran naar Libanon. De EU hoeft geen miljoenen nieuwe vluchtelingen en hun eigen IS-terroristen te accepteren die Europees burgerschap voeren. Dat laatste is in ieder geval waar de EU-landen op hopen, maar IS-terroristen met bijvoorbeeld Zweedse paspoorten zullen waarschijnlijk nog steeds proberen thuis te komen in Zweden.
  Het Turkse offensief tegen de Koerdische regio Syrië is net begonnen. Aan dithering van de VS kwam eindelijk een einde toen president Trump afgelopen weekend duidelijk maakte dat de VS zijn hand wegtrok van zijn Koerdische “huurlingen”, de YPG / SDF. Trump zegt dat de Koerden natuurlijk een grote rol hebben gespeeld bij het helpen van de VS en de coalitie om IS te verslaan. Ze zijn echter goed betaald voor hun diensten met “enorme hoeveelheden geld en apparatuur”. Hij erkent ook voor het eerst dat de Verenigde Staten hebben samengewerkt met de PKK. Eerder ontkende de Amerikaanse regering banden tussen YPG en de terreurgeclassificeerde PKK. Om die reden hebben de VS de zogenaamde Syrische Democratische Krachten (SDF) opgericht, die in werkelijkheid volledig wordt gecontroleerd door de Koerdische YPG.
  YPG, de Syrische tak van de PKK, heeft zichzelf gezien als een bondgenoot van de Verenigde Staten en heeft groot gedroomd over Koerdische onafhankelijkheid of zelfbestuur vergelijkbaar met die in Noord-Irak. De westerse media en de Koerden zelf hebben zich gepresenteerd als de garanties voor democratie en diversiteit. Maar wij als Assyriërs hebben de afgelopen jaren een bittere ervaring gehad met het Koerdische PKK-regime in Gozarto. Gerichte moorden op Assyrische leiders, etnische zuivering van homogene Assyrische gebieden, gedwongen rekrutering van Assyrische jongeren, inbeslagname van Assyrische eigendommen, bomaanslagen van Assyrische bedrijven en pogingen om Assyrische schoolkinderen te indoctrineren zijn gemeengoed. Vrije Assyrische media zoals Assyria TV en Hujådå magazine hebben deze misbruiken voortdurend benadrukt, maar het algemene beeld in het Westen is nog steeds dat het Koerdische regime een voorbeeldmodel is voor Syrië.
  Op woensdag 9 oktober 2018, toen het Turkse offensief begon, werden Koerdische militaire posten het primaire doelwit voor Turkse artillerie. Maar de YPG, die door de jaren heen een vals beeld heeft gegeven dat alle volkeren van het gebied zijn heerschappij steunen, blijft Assyriërs en andere christenen als een propagandamiddel gebruiken. Om aan te tonen dat zelfs Assyriërs het primaire doelwit van Turkse brand zijn, beschoten YPG raketten van Assyrische districten in Kameshly naar de stad Nsibin (Turkse Nusaybin) aan de andere kant van de grens. Als een natuurlijk gevolg reageerde de Turkse verdediging door te schieten op de plaatsen waar de raketten vandaan kwamen. De Turkse bommen raken een Assyrisch huis in de buurt van de kerk van Mor Giwargi, die behoort tot de Assyrische kerk in het oosten in het district Bsheriye. De familie Fadi Habsuno werd getroffen door de bommen. Rudaw en andere Koerdische media spraken onmiddellijk beelden van de gewonden, bewerend dat ze dood waren en spraken over “christelijke martelaren van Turkse agressie”. Fadi Hapsuno en zijn vrouw werden naar het ziekenhuis gebracht waar ze werden behandeld. Fadi’s verwondingen zijn niet levensbedreigend, maar de toestand van zijn vrouw is onzeker, volgens Assyria TV-verslaggever Ahiqar Issa.
  Uiteraard voelt de YPG zich onder druk en gebruikt alle middelen om de aandacht van de wereld te trekken om het offensief van Turkije te stoppen. De YPG werkt hard om de oorlog naar gebieden te brengen waar burgers bestaan ​​en heeft de inwoners ook opgeroepen tot algemene mobilisatie door als menselijke schilden naar de grens te gaan. De oproep is echter een klap in de lucht geweest, zegt Ahiqar Issa. De bevolking koopt het Koerdische regime niet voor vijf cent en wacht ongeduldig van zijn juk te worden bevrijd. De Assyriërs van de provincie Gozarto (al-Jazeera) behoren tot deze mensen, hoewel ze liever geen Turkse regel hebben als vervanging. Veel Assyrische organisaties en activisten hebben het Turkse offensief veroordeeld en vertrouwen op de ervaring na de Assyrische genocide Seyfo. Aan de andere kant voelen velen zich opgelucht dat de impasse nu wordt doorbroken, dat er eindelijk een verandering kan plaatsvinden. De meeste inwoners hopen dat het regime in Damascus de controle zal herwinnen, en daarmee een einde zal maken aan de misbruiken van het Koerdische regime die het karakter van terrorisme zijn gebleken. Ook tegen Koerden met een andere visie lijden deze terreurregel.
  Wat de veiligheidscorridor betreft, valt echter nog te bezien hoe de ontwikkeling ter plaatse zal verlopen”.

 19. carthago schreef:

  Heel goed artikel.Eigenlijk is turkije al eeuwenlang in een constante staat van oorlog met z’n buren om imperialistische redenen en met de islam als heersmiddel.

 20. Ottoman schreef:

  Pfffff wat kunnen jullie maar lullen zeg heyyyy.
  Bespaar jullie je hart.
  Blijf maar gewoon kijken, volgen en geniet ervan want wij doen dat ook🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

 21. BegrensEuropa! schreef:

  @Sem 12 oktober 2019 om 21:44 Ik ben van mening dat alle moslimbroederschap steunende organisaties moeten worden verboden, of althans niet vanuit het buitenland financiering mogen ontvangen, en dat zij geen recht hebben op politieke vertegenwoordiging in welk land dan ook. De reden is simpel: Het doel van de Broederschap is om seculiere democratische regeringen te vervangen door een wereldwijd islamitisch kalifaat onder de sharia. Sharia is een islamitische wet die mensen voorschrijft hoe te handelen en denken. Het is dus gericht tegen de menselijke vrijheid. Dat kan alleen onder een kalifaat worden afgedwongen. Dat gaat door middel van indoctrinatie en intimidatie, in uiteenlopende gradaties van gewelddadigheid. Personen, zoals u, die de moslimbroederschap gedachten steunen dienen te worden bestreden. Met woorden. Maar ook door beleidsmaatregelen.

 22. Karina schreef:

  Al eerder gezegd door een andere reageerder in een ander artikel: Waar bemoeien wij ons mee!!!
  De Koerden hebben weliswaar krachtig opgetreden tegen IS en mijn complimenten daarvoor.
  Maar voor de rest is 90% van de Koerden moslim. En iedereen weet hoe diep de vriendschap van een moslim voor een niet-moslim gaat.
  De Koerden vragen nu onze steun en medeleven. Maar zodra alles over is kunnen wij doodvallen.

  Zoals @Sem hierboven zegt: Bemoei je niet met het midden-oosten.
  Alleen vind ik dit niet om Erdogan te steunen, maar eens af te komen van dat eeuwige gezeur met de zieligheidsindustrie van Islam-figuren.

 23. Joop de Uil schreef:

  De gefeminiseerde nederturken blijven lekker in het gemakkelijke Nederland. Beetje goedpraten wat krom is en wat tütteren op dit forum. Echte turken waren allang vertrokken naar hun vaderland om hun bijdrage te leveren aan de militaire mobilisatie.

 24. BegrensEuropa! schreef:

  @Karina 13 oktober 2019 om 10:10 je herhaalt “waar bemoeien wij ons mee!!!” en “bemoei je niet met het midden-oosten.” welnu: 1. Turkije zit in het NAVO bondgenootschap, maar gebruikt nu NAVO middelen voor oorlog i.p.v. vrede; 2. Erdogan volgt een politiek die uit het handboek voor de moslimbroederschap (MB) ontleend zou kunnen zijn, zij het met een ultranationalistisch karakter. Er zijn tussen de 5 en 10 miljoen turken in europa, die dankzij voortdurende indoctrinatie op de hand van erdogan zijn; 3. Turkije annexeert waar het kan: noord-cyprus, hatay, afrin en nu heel noord-syrie. Historisch gezien is turkije het resultaat van een eeuwenlange jihadistische verovering op de volken van de armeniers, de koerden en de grieken en wel door genocide en andere militaire middelen en inhumane middelen (bijv. levend spietsen bij honderdtallen); 4. deze annexaties zijn stuk voor stuk in strijd met het internationaal recht. Het internationaal recht, met als belangrijkste punt het respecteren van internationale grenzen, zeker als men niet wordt aangevallen, is een voorwaarde voor internationale vrede; 5. de islam, dus het midden-oosten en dus ook Erdogan, erkent het internationaal recht niet. Dus sommige conflicten lijken burgeroorlogen, maar zijn in feite internationale conflicten. Veel MB groeperingen in syrie werden gesteund door qatar en turkije, beide belangrijke bevorderaars van het MB gedachtengoed. Het doel van de MB is om seculiere democratische regeringen te vervangen door een wereldwijd islamitisch kalifaat onder de sharia. Sharia is een islamitische wet die mensen voorschrijft hoe te handelen en denken. Het is dus gericht tegen de menselijke vrijheid. Dat kan alleen onder een kalifaat worden afgedwongen. Dat gaat door middel van indoctrinatie en intimidatie, in uiteenlopende gradaties van gewelddadigheid. Personen, zoals Erdogan, en landen, zoals Turkije, die de MB gedachten steunen dienen te worden bestreden. Economische en militaire isolatie lijkt me het overwegen waard. Als dat is wat je bedoelt met “waar bemoeien wij ons mee” dan ben ik het geheel met je eens.

 25. Cool Pete schreef:

  Moslim Broederschap = totalitaire, islamitische diktatuur :

  – sharia: inclusief besnijdenissen, ophangingen, onthoofdingen.
  – jihad : elke niet-moslim moet gedood worden
  – kalifaat.
  Gaat als eerste, de democratische rechtstaat afschaffen.
  Verbieden dus.

 26. Bennie schreef:

  Dat gedreig en gescheld van Erdogan moet maar eens afgelopen zijn.
  Stuur die Syriërs maar naar Europa, dan sturen we jouw fijne turken linea recta retour, zou het antwoord van de Europese leiders moeten zijn.
  Nood breekt wet, we hebben ons lang genoeg laten beledigen en intimideren door die turkse fascisten.

 27. Bakkes schreef:

  2,6 miljoen Syriërs ‘ruilen’ tegen 10 miljoen turken die in Europa rondhangen, lijkt mij een prima turkijedeal 2.0
  Die Syriërs kunnen dan zo door naar Duitsland. Merkel is er gek op.
  Is Rütte al ingelicht? Werk aan de winkel!

 28. carthago schreef:

  @Karina.Zoals @begrenseuropa al prima verklaart is het van een veel groter veiligheidsbelang direct nazi turkije uit de nato te mieteren en een wapenembargo op te starten .
  Dan neemt de (vooral opporunistische )bemoeizucht van de Eussr ook meteen af en hoeft alleen putin nog het probleem op te lossen in koerdistan en Syrië.Hem lukt dat wel.

 29. Sem schreef:

  Von abel,

  Eindelijk een artikel waar ik volledig achter sta en de sitiuatie goed schetst ik hoef hier niets aan toe te voegen maar sommigen zullen dit weer niet geloven en zullen hun anti turkije houding niet veranderen.

 30. Sem schreef:

  Begrenseuropa,

  Dat is allemaal theorie de moslimbroederschap heeft nog nergens de kans gehad om te regeren. In egypte kwam al heel snel een coup dus het tegendeel is waar. Het westen zal nooit willen dat de moslimlanden democratisch worden en zich zullen ontwikkelen omdat ze dan niet meer te controleren zijn. Het westen steunt juist dictators waarom word egypte van sisi niet geboycot.

 31. Sem schreef:

  Joop de Uil,

  Dat zijn 2 losstaande dingen. De meeste turken zijn hier geboren maar snap niet waarom het jou steekt als de nederturken sympatiseren met hun land omdat daar onrecht word gepleegd door de vs en sommige eu landen door de pkk te bewapenen. Wees eerlijk en belicht ook eens die kant het is toch immoreel om te zeggen dat de pkk goed is omdat ze de belangen van het westen steunen maar is slecht omdat het je niet uitkomt.

 32. Sem schreef:

  Cool pete,

  Snap het hier heb jij toch geen last van laat die mensen leven zoals ze willen. Jou word door die mensen ook niets opgelegd dus het is geen ISLAMOFOBIE
  Moslim Broederschap = totalitaire, islamitische diktatuur :

  – sharia: inclusief besnijdenissen, ophangingen, onthoofdingen.
  – jihad : elke niet-moslim moet gedood worden
  – kalifaat.
  Gaat als eerste, de democratische rechtstaat afschaffen.
  Verbieden dus.

 33. BegrensEuropa! schreef:

  Sem 13 oktober 2019 om 12:19 Je beschuldigt me van een theoretisch verhaal, maar op welke punten dan? Geloof je niet in de algemeen bekende grondslagen van de moslimbroederschap?

 34. Ottoman schreef:

  Ik lach me helemaal kappot. Lekkerrrrr 😀😀😀
  Wat erg knap van Erdogan dit allemaal.
  Alleenmaar lullen jullie voor de rest geen enkel land die de ballen hem om er wat aan te doen.🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
  Ik ga nu weer eens heerlijk tüüterennnnn😀😀😀

 35. BegrensEuropa! schreef:

  Ottoman 13 oktober 2019 om 13:11 Mooie inhoudelijke reactie weer. Maar je heet niet voor niets Ottoman, natuurlijk.

 36. Cool Pete schreef:

  Voor moslims betekenen woorden : niets;
  maar lost MASSAAL GEWELD alles op. Jihad.
  Want: des te meer ze moorden, des te zeker gaan naar hun “77 maagden” ……….

 37. Karina schreef:

  @Carthago
  @BegrensEuropa

  Er zullen maatregelen genomen moeten worden zodat dit niet langer een internationaal probleem is.
  Wij zijn tenslotte ook minimaal betrokken bij problemen in bijvoorbeeld Zuid Amerika.
  Uiteraard behoort Turkije niet aangesloten te zijn bij de NAVO. Uiteraard moet dit land eruit geschopt worden. Gewoon stoppen met bemoeienissen van wat voor aard dan ook. Zakelijk houden …niet meer, niet minder.
  En uiteraard zorgen dat Europeanen beschermd worden (dus geen landjepik van Europa…zie Cyprus).

  Ik sta volledig achter Trump.
  Hulp aan onze eigen mensen in MO (Israël)… ja.
  Hulp aan die eeuwige moordlustige islamieten….nee.
  Wij hebben deze waanzin (protestant/katholiek) gelukkig achter de rug.

 38. Ottoman schreef:

  Elke dag dat jullie hier zinloos kletsen en de held uithangen achter toetsenbord bevrijden wij zachtjes dagelijks een stadje van de ypg/pkk terroristen. Ga zo door.
  Lang leve Sultan Erdogan✌️✌️🇹🇷🇹🇷🇹🇷

 39. carthago schreef:

  Wat een bofkonten daar op de Ebi in Vught als je zoals ottjeplofkip zo vaak mag luchten in het weekend.

 40. BegrensEuropa! schreef:

  @Ottoman 13 oktober 2019 om 15:44 Wie het laatst lacht lacht het best. De islam is de tyrannosaurus onder de overtuigingen. Het wachten is op de definitieve implosie. Had natuurlijk in de 12e eeuw al moeten gebeuren.

 41. Ottoman schreef:

  @BergensEuropa.
  Helemaal gelijk wat je nu zelf zeg. Dat zeg ik toch ook ???
  Jullie wachten en kijken alleenmaar toe zo’n 1000 jaar al😀😀😀😀.
  Echt grappig dit. Volgensmij had ik het eerder ook al gezegd. Ik lach me kapottttt dankzij deze site.

 42. Faraday schreef:

  @Ottoman, u hebt wel gelijk, we (de christelijke Westerse Wereld) hebben zelf de kat bij de melk gezet…
  @Frans Groenendijk, dit had ik nog ergens op mijn bureaublad staan:
  https://www.newyorker.com/magazine/2004/06/28/plan-b-2
  en verder 1,2en3:
  https://willyvandamme.wordpress.com/

 43. Kees Bruin schreef:

  @Ottoman 19:53
  Zeg, Ottomaanse vleermuis, ik zie dat je om 7 minuten voor acht je lol nog niet op kon. Maar wist je dat er inmiddels een deal gesloten is tussen Assad, Rusland en de Syrische Koerden? Die gaan samen jouw grote held Erdogan terug in zijn Turkse hok jagen. Wat zeg je daarvan?
  Wie het laatst lacht, lacht het best!

 44. carthago schreef:

  We hebben in .NL no iq ottomaf met ongelofelijk veel geduld toch nog een beetje leren lezen en schrijven en kijk eens wat er uiteindelijk alsnog van geworden isis.

 45. Ottoman schreef:

  Hey mijn berichten worden verwijderd. Kijk heel de hollanse pers en meningsvrijheid gaat de grond in door voor 1 ottomaan. Wat zouden jullie doen met duizenden terroristen aan je deur. Die ook eens honderden aanslagen hebben gepleegd waardoor 40000 mensen zijn omgekomen.

 46. Ottoman schreef:

  Don’t forget!! Her türk asker dogar.
  Zoals onze leider Erdogan ook zegt.: Onze gelovigen zijn onze soldaten.

 47. carthago schreef:

  @Kees Bruin .Nu ook no fly zone ingesteld door putin.De toerken zijn uiteindelijk kansloos in Syrië en hebben de volgende decennia de Koerden op bezoek in Turkije.
  Hup ottomaf ,op naar je turkse hut want die staat in brand ,,vooruit met je geit .

 48. Ottoman schreef:

  @carthago
  En jij denk nu echt dat dit eerder niet besproken is tussen Putin en Erdogan. Zelfs Ruhani doet op achtergrond mee. Wat denk je dat ze al die tijd onderling hebben besproken ?? De stikstof van boeren ?? 😀😀😀😀

 49. carthago schreef:

  Alles is besproken maar nog niet uitgevochten .

 50. BegrensEuropa! schreef:

  Ottoman 13 oktober 2019 om 19:53 Je begrijpt het niet. Je moet zelf tot het inzicht komen. (Dit ter aansporing).