DE WERELD NU

Slavernij, projectie, fantasie

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast, Vrouwen en kinderen

Voor mij het meest irritante aan dat eeuwige gejammer over de slavernij van eeuwen her, is dat mensen er te weinig van weten. Dat het bestaan heeft vinden velen wel genoeg om regelmatig een keel op te zetten, vaak onder dankbare verwijzing naar een aangeboren smoes: een huidskleur waarop menige Nederlandse huisvrouw in stilte jaloers is.

slavernijNu vind ik dat persoonlijk weinig boeiend, en alle fixaties met kleur en (geestelijke) gezondheid die er een gevolg van zouden zijn komen me de neus uit.

Niet dat iemand beter wordt van slavernij, maar dat het in de westerse maatschappij genoeg is om zelfvoldaan te kunnen wijzen op een slachtofferschap vèr terug in je voorgeslacht is absurd. Zoiets leidt dan ook tot absurde situaties, waarbij hijgerige Regenten (in zekere zin zèlf moderne slavenhoeders) hun toekomstige electoraat lekker maken met eventuele schadevergoedingen, die worden opgebracht door andere bewoners van dit land, die er structureel niet anders aan toe zijn, dan de nazaten van die slaven van eeuwen her.

Hierboven rechts een heel treffend verbeeld.

Maar daar wilde ik het dus eigenlijk niet over hebben. Uit de titel heb ik nu de slavernij en de projectie behandeld, en ik wilde graag overgaan op de fantasie. Daar hebben we teveel van, of de verkeerde, dat moet u zelf maar bepalen. Wat ik in ons land node mis, is een degelijk en uitgebreid onderzoek naar het beeld dat hier van de slavernij bestaat: Wat het was, hoe het werkte en hoe rendabel het was. Ik maak me sterk dat we een soort projectie van Roots (de serie) kunnen verwachten. Dat moet maar eens worden gecorrigeerd. Anders gezegd: hoe de fantasie dit aan gaande eigenlijk werkt, welk beeld realistisch is, en dat bijwerken.

Ongetwijfeld zou dat voorstel door de Wekkeroïden hijgend worden begroet met een rekening en een subsidievoorstel, maar het lijkt me beter het aan deskundigen over te laten. Het lijkt me dienstig dat te koppelen aan een presentatie van de kans van Nederlandse zeelieden die op de Middellandse Zee voeren om zelf in slavernij te raken, en hoeveel kans er was daar weer uit te komen.

Dat dàt er niet komen zal staat wel vast: aangezien ik goed op de hoogte ben met wat daar uit zou moeten komen, kan ik met redelijke zekerheid constateren dat dat politiek als ongewenst zal worden beschouwd. Dàt willen we niet weten! zal men in politiek Den Haag om het hardst krijten.

Hoe zou fijn zijn als iemand dan eens zou opschrijven wat men dan wel wil. Persoonlijk ben ik het gezaag echt zat.


Meer over het onderwerp Slavernij vindt u hier.

15 reacties

 1. karton schreef:

  Slavernij slavernij ? Heb ik me nooit mee ingelaten of anderszins aan deel genomen , dus het woord “slavernij” doet mij totaal, helemaal niks.

 2. scherpschutter1943 schreef:

  het gelul over slavernij is alleen maar een kutsmoes om de staat een poot uit te trekken. Ja daar zijn die blmfiguren goed in. Op andermans zak teren. Voor mij mogen ze allemaal aan het gas (niet te lang natuurlijk want het gas is al zo duur, maar 10 minuten, vooruit maar, laat ik ook eens gul zijn).

 3. Erik schreef:

  Leest de boeken van professor Piet Emmer, die ook in artikels op wynia’s week een erudite en gefundeerde weerlegging van de activistische geschiedvervalsers geeft.

 4. hendrikush schreef:

  Slavernij en seksslavernij zijn voorgeschreven in de koran en navolgenswaardig tot de dag van heden.
  Iedereen bekeert zich tot de islam en alles is vergeven en vergeten.

 5. Erik schreef:

  De westerse cultuur is de enige cultuur die vrijwillig de slavernij heeft afgeschaft, in de islamische cultuur komt slavernij nog steeds op grote schaal voor en is veel wreder.

 6. jaantje schreef:

  Tja slavernij is breed gedragen heb ik begrepen.
  Afrikaanse stammen onderling deden niet anders het was onderdeel van de oorlogsbuit.
  Amerika nog ver voor Columbus er een voet aan wal zetten, was het onder de inheemse indianen stammen ook gebruikelijk de overwonnenen werden slaven.
  Zal ongetwijfeld ook in China enz gebeurd zijn net als hier alleen heette het anders namelijk lijfeigenen en horige.

 7. jaantje schreef:

  Nog zo een mooie benaming uit die tijd : De vrije .

 8. Youp schreef:

  Zoals Erik ook al heeft gezegd, het boek dat een realistisch beeld schetst van de slavernij bestaat. Ik heb het gelezen en kan het je van harte aanraden.
  https://www.bol.com/nl/nl/p/geschiedenis-van-de-nederlandse-slavenhandel/9200000096665367/?c2a=buy#productTitle

 9. Ernie van de Wal schreef:

  Intussen zijn heel wat slaven-nazaten naar Nederland gekomen, om hier van de welvaart en de vrijheid te genieten. Vaak i.c.m. een uitkering, zodat ze -hoewel karig- hier al vanaf hun jeugd konden rentenieren. Onze gewoontes moeten ze niet, maar ons (gratis) geld hebben ze maar wat graag.

 10. Cool Pete schreef:

  Voor geschiedenis van de slavernij : zie prof. Piet Emmer.

  Overigens, tegenwoordig is er meer slavernij, dan er ooit geweest is :
  Afrika, Midden-Oosten, China, Azie, enz.

 11. huls schreef:

  Slavernij is bedacht door zwarten en afgeschaft door Blanken.
  Kunnen die zwarten effe dokken?

 12. carthago schreef:

  Zou Willem pils ook een BurgerSlaafNummer hebben ?
  Ik vraag dit voor de belastingbetaler.

 13. Johan P schreef:

  Er is geen ras dat slavernij NIET van 2 kanten heeft meegemaakt.
  China, India, het hele midden-oosten, geheel Afrika, de Zuid Amerikaanse indianen, Noord Amerikaanse indianen, allen kenden slavernij in beide richtingen, evengoed als de Rus, de Gothen,, de galliers, de vikings, de Romeinen, de Grieken en ga zo maar door.
  Het enige verschil is dat alleen de zwarten er eeuwig over doorzeuren. En wat dat nog eens erger maakt is dat die zwarte nazaten in de westerse wereld een stuk beter af zijn dan de nazaten die niet tot slaaf waren gemaakt.
  Dat eindeloze gelul moet maar eens afgelopen zijn.

 14. henz schreef:

  En wat te denken van de duizenden die in zelf gemaakte plaghutten moesten wonen. De turfstekers. Hoewel het een tijd uitstekend winstgevend was, leefden velen van onze voorouders in armetierige hutten. vaak niet meer dan 25 vierkante meter tezamen met hun kinderen en geit/varken, mochten ze die al konden betalen. Tot ver in de 20e eeuw waren er nog mensen hier die zo leefden.

 15. Cool Pete schreef:

  In Westerse landen : blanke fabriek-arbeiders, mijnwerkers, land-arbeiders enz. leefden eeuwlang in praktische slavernij.

  Huidige transporten over Middellamdse zee, zijn gewoon de nieuwe slaven-handel;
  weer uitgevoerd door gesubsidieerde opportunisten [ ‘links’, dus. ]