DE WERELD NU

Rusland en domme politieke spelletjes

energierekening

Nederlandse politici excelleren nergens meer in dan in domme politieke spelletjes, waarbij ze tegenstanders uitzoeken die hen persoonlijk niets zullen doen.

Maar waar ons land bepaald niet wel bij vaart.

Aan een parlementaire missie die eens ging kijken of de relatie met Rusland verbeterd kon worden, voegde D66 officieel derhalve Sjoerd Sjoerdsma toe, waarvan al enige weken bekend was dat Rusland hem niet toe zou laten. Zodat de Kamer opgelucht kon besluiten dat met Rusland niet te praten valt, en men dus in het geheel niet gaat.

Daarvoor bestaan precedenten, en die worden nu gevolgd.

domme politieke spelletjes

De Russische regering windt er geen doekjes om. De NOS noteert:

Het Russische ministerie wijst erop dat het Kamerlid in 2013 pleitte voor een einde aan het toen geldende Nederland-Rusland Vriendschapsjaar. Een jaar later eiste Sjoerdsma een boycot van de Olympische Winterspelen in Sotsji en hij wilde ook dat het door Rusland georganiseerde WK voetbal in 2018 zou worden verplaatst naar een ander land, somt de verklaring op.
De weigering om Sjoerdsma volgende maand toe te laten, kan volgens het ministerie geen verrassing zijn geweest. De Nederlandse zaakgelastigde in Moskou was er op 14 januari in een gesprek al over geïnformeerd.

Gevolgd door:

“Ondanks onze waarschuwingen gingen ze doelbewust door met deze provocatie, terwijl ze perfect begrepen wat de mogelijke consequenties konden zijn. Ze zochten liever een schandaal, dan een constructieve discussie over manieren om de Russisch-Nederlandse relaties recht te zetten”, staat in de verklaring van het Russische ministerie.

Sjoerdsma zelf praat er om heen:

Sjoerdsma noemt de Russische beschuldigingen aan zijn adres “potsierlijk”. “Ze gebruiken grote termen voor wat ik als Kamerlid doe: vragen stellen en opkomen voor mensenrechten en internationaal recht.”

Hij ontkent niet te hebben geweten dat zijn aanwezigheid op de lijst van bezoekende Kamerleden zou leiden tot afblazen van de reis. Integendeel: hij leest opnieuw de Russen de les. Als dat het perspectief was waarmee Sjoerdsma naar Rusland had gewild, was het inderdaad maar beter dat Rusland hem niet binnen wilde laten. Er is reeds genoeg schade aangericht aan de betrekkingen met Rusland dan dat een zelfingenomen Kamerlid daar ook nog eens doorheen gaat fietsen met een grote mond en weinig identificeerbaar actieve hersencellen.

Dat Sjoerdsma zelf ook nattigheid voelt blijkt wel uit zijn argumentatie:

Het D66-Tweede Kamerlid zei al dat zijn kritische houding in onder meer het MH17-dossier daarvoor de aanleiding kon zijn.

Als dit waar was, dan was er nooit sprake geweest van een reis van Kamerleden naar Rusland – de Kamer zit vol mensen die een kritische houding hebben vanwege MH17. Als Sjoerdsma zichzelf beschouwt als een voldoende prominent en kritisch Kamerlid op dit vlak bewijst hij alleen hoe terecht ik hem hierboven al karakteriseerde: dom, ijdel en zelfingenomen.

Wie de meeste last hebben van de onmin tussen Nederland en Rusland? De landbouwsector. Maar dáár voelen ze zich bij D66 niet verantwoordelijk voor. Dat Nederland door het boycotten van Rusland zelf meer pijn ondervindt dan Rusland? Als een serie landbouwers door de boycot van Rusland het loodje zou leggen? Bij D66 kan men dat nauwelijks betreuren – ook nu al wordt het opruimen van steeds meer boeren bepleit, zonder nadenken over wat de economische gevolgen zullen zijn.

Verwachtte Sjoerdsma serieus dat Rusland voor de lieve vrede Nederland ter wille zou zijn door hèm toe te laten? Dat is de muis die vindt dat de olifant maar bij haar op bezoek moet komen, en zich voor de gelegenheid moet aanpassen aan de behuizing van de muis. Wie zo denkt heeft geen benul van internationale verhoudingen, en de plek van Nederland en Rusland in de wereld. Hoe noemde ik dat ook alweer? Oh ja: dom, ijdel en zelfingenomen.

Dit fiasco was eenvoudig niet in het Nederlands belang. Het zijn de domme politieke spelletjes van nitwits die hun eigen ego belangrijker vinden dan iets doen voor het land.

Ben ik kritisch achteraf? Nou nee:

Domme politieke spelletjes

Drie uur later gevolgd door de bevestiging.

Domme politieke spelletjes

11 reacties

 1. Ron tinor-Centi schreef:

  Ik heb steeds vaker de neiging te denken dat sjoerdsma meer schade toebrengt aan zijn (inmiddels) partijtje d66, dan goed voor dat partijtje is, uitgebreid naar wat goed voor nederland is. Overigens geldt dat ook voor de omhooggevallen omroepster van dat partijtje…ook dom, niet al te slim, en arrogant….is dat soms besmettelijk bij dat partijtje of een selectie criterium?

 2. karton schreef:

  NL-politici zijn ongelooflijk stom. Dat blijkt o.a. uit het feit dat een groot deel van hen dat ná de verkiezingen uit de Kamer verdwijnt geen écht werk meer vindt , niemand wil hen in dienst ! Of ze achten zichzelf veel te hoog voor een normale baan of het wachtgeld is veel te hoog.

 3. Ernie van de Wal schreef:

  dom, ijdel en zelfingenomen
  d 6 6

 4. carthago schreef:

  Typische domme en provocerende arrogantie van dit horrorkabinetje.Ze wanen zich onafhankelijk van rusland en tegelijkertijd verzekerd van belangrijke gaslevering via nordstream 2 onder de vleugels van Duitsland maar beseffen niet dat Rusland zelf elke gasaanvoer kan afsluiten.De boycot van groente en fruit was al de eerste stap.

 5. Ian schreef:

  Wat ‘66 ‘vergeet’ te vertellen is dat de omhooggeneukte arabiste Petra Stienen een half jaar geleden weigerde een Russische delegatie te ontvangen. Hoezo selectieve verontwaardiging? ‘66, de nieuwe NSB.

  https://eerstekamer.d66.nl/2019/06/25/d66-stemt-niet-in-met-toelaten-russische-delegatie/

 6. Karina schreef:

  Heeft Nederland al excuses aangeboden aan Rusland over het optreden van Halbe Zijlstra?

 7. Erik schreef:

  Het is helaas een constante in de Nederlandse politiek sinds 1917.

 8. Hannibal schreef:

  @Ernie van de Wal
  Lol!!

 9. Willie schreef:

  Ik vond het al knap van Rusland om zo zooitje uit te nodigen die een Pechtholt bejubelde die alle Russen onbetrouwbaar noemend

 10. Atila Yavuz schreef:

  k ben nu wel benieuwd naar de reactie van de Nederlandse minister van buitenlandse zaken op dhr. Lavrov en of dat met voldoende tact en klasse wordt aangepakt. Doch ik ben bang dat hij net zo dom en ijdel is en daardoor ongeschikt voor zaken en relaties opbouwen met ervaren buitenlandse ministers buiten de EU comfort zone.

 11. Faraday schreef:

  Rusland heeft zich ondertussen stevig genesteld in de BRICS dat Brazilië, Rusland, Indië, China en Zuid-Afrika omvat. Qua economische betekenis 33,72% van de wereldeconomie gevolgd door de G7 uit op 29,72%. Het zijn de knikkers die tellen, niet de bloembollen uit Holland.