DE WERELD NU

Aanleiding boerenprotesten is economische zelfhaat

Boerenprotesten

De boerenprotesten tegen al die regeringsmaatregelen om de agrarische sector verder en verder te fnuiken verzetten zich tegen economische zelfhaat.

Economische zelfhaat is voor het voortbestaan van ons land heel bedreigend. Want we moeten er van leven, maar erkennen doen we dat niet.

boerenprotesten

Nederland is als tweede voedselexporteur ter wereld een buitenbeentje door altijd ook een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld te zijn geweest. Dit feit stamt al uit de Gouden Eeuw. Toen in de rest van de wereld 90% of meer van de bevolking in de landbouw werkzaam was, zakte dat hier al onder de 50%. Niettegenstaande een hoogwaardig productaanbod en lastige omstandigheden.

We voelen ons niet zo, als we vanaf 13 hoog uitkijken over Betondorp, maar Nederland is de ultieme landbouwstaat. Het is waarop onze welvaart is gebaseerd. Niet de producties die Hilversum afscheidt, niet onze industriële productie en evenmin de banken zijn wat Nederland groot maakt: het is het geld dat binnenkomt door de landbouw, die ook nog eens tot de meest gediversifieerde ter wereld behoort. In Nederland kun je letterlijk àlles vers krijgen, mits je weet waar je het halen moet.

Dat politiek en overheid die landbouw vooral als een belasting zien die op zijn best gedoogd wordt is niet alleen schizofreen, maar ook suïcidaal. Een attitude die tevens samengaat met de gedachte dat we meer mensen nodig hebben, en dat daarom de grenzen zijn opengezet?

Waarom? Het is een dwangneurose. Net zo goed als dat je mensen hebt die gaan schuimbekken als het woord neoliberalisme valt, zijn er teveel schuimbekkers die helemaal verliefd zijn op de gedachte van inefficiënte kleinschalige landbouw. Want reken er op dat een ecoboertje dat goed verdient, een stuk minder sympathie zal krijgen dan de kneuzen die zaterdags op de Amsterdamse Noordermarkt hun keuterwaren uitventen voor de hoofdprijs. Unieke producten, dat wel. En Amsterdam is er gek op: geitenproducten zijn niet aan te slepen, en er is geen dier waarvan de melk er niet te krijgen is in handige literverpakkingen.

Maar dat dat mede mogelijk wordt gemaakt door efficiënter bedrijfsvormen die tegelijk het bestaan van ondersteunende maatregelen rechtvaardigen wil er niet in bij naijverige beroepsklagers. Men blijft er zuinigjes over doen over die ‘neoliberale milieuverpesters’. Zo ook bij de staatsomroep:

De landbouwexport is opnieuw gestegen. In 2019 werd voor 94,5 miljard euro uitgevoerd naar het buitenland. Dat is 4,6 procent meer dan in 2018 en de hoogste exportwaarde ooit.
Dat de exportwaarde is gestegen komt vooral doordat de uitgevoerde producten duurder zijn geworden.

Dat producten duurder werden maar men ze nog steeds afnam betekent dus ook dat die producten zeer gewenst zijn. ZEUR NIET ZO!

Dit land zou er een stuk beter aan doen overtollig volk terug te sturen waar het ongevraagd vanuit vertrok. Desnoods met een knapzak vol etenswaren voor de terugreis. Maar wat dit land eerst en vooral nodig heeft is geen woningbouw, maar minder grote steden. Dat eeuwige uitdijen van steden omdat die groeien, en als ze niet groeien is er paniek? Je moest eens weten hoeveel minder uitstoot van wat voor afvalgassen ook dit land zou hebben met een kwart minder inwoners. Minder files, minder woningbouwproblemen en minder mensen die elkaar in de haren vliegen omdat we hier met teveel mensen op een te klein kluitje zitten.

Het moet minder, inderdaad. Maar minder boeren is zelfhaat. Een gezonde krimp begint met minder mensen, niet met minder boeren. Die boerenprotesten zijn een kans dit op de agenda te zetten. Denk eens normaal na, daar in Den Haag.


Meer over boerenprotesten en wat er mee samenhangt vindt u hier.

17 reacties

 1. Juanito schreef:

  Ideologisch verdwaasde milieu- en klimaatdromers bepalen in NL en de Eu het discours. Deze verwende kinderen doen er goed aan een echte baan te zoeken, i.p.v. het gesubsidieerd afbreken van een succesvol bedrijfsmodel.

  Aan de grijze muizen politiek zou ik willen zeggen: Probeer op zijn minst even hoofd- en bijzaken uit elkaar te houden. Alleen daarmee valt al veel te winnen.
  Overigens niet alleen op dit dossier.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Hear, hear. Dit is al tientallen jaren bekend. Als Nederland niet zulke goede boeren had gehad was het platteland allang volgebouwd. Dat dit platteland grotendeels een soort nepnatuur vertegenwoordigt is onvermijdelijk in een dergelijk dichtbevolkt land. Dat het land zo dichtbevolkt is komt door unieke geomorfologische omstandigheden waarin simpele afwateringsmethoden rijke landbouwgrond lieten vrijkomen. Zo kregen we mooie cultuurlandschap zoals we dat nu nog zien en dat door blinde natuurliefhebbers in Den Haag op verschillende departementen heel verschillend wordt gewaardeerd. Nu zijn de stikstofhaters de baas, maar als je die hun gang laat gaan blijft er van dat cultuurlandschap niets meer over. Wat die kennelijk niet weten is dat stikstof = eiwit = hoge (duurzame) productiviteit voor hoogwaardig voedsel. Leve de boeren!

 3. Gerrit Joost schreef:

  De klimaatdombo’s beseffen niet dat ze als een olifant door de porseleinkast drammen. We zetten een winstgevende sector bij het grof vuil. Waarom? Zelf als je al gelooft in de tegenstrijdig wetenschappelijke CO2 schade, dan nog is het onzin. Wat wie hier afbreken wordt in andere landen met slechtere efficiency en slechtere milieu-uitstoot opgebouwd. Het milieu gaat er per saldo op achteruit. Bij hardwerkende vissers, boeren en bouwers verpulveren de politici hun motivatie en halen ze het brood uit de mond. De burgers mogen komende jaren op een houtje bijten.

 4. Cool Pete schreef:

  De agrarische sector is, altijd al, de voedsel-productieve en economische basis van onze welvaart.

  No farmers, no food !

 5. Henk Albarda schreef:

  Ik sluit me aan bij alle overige reacties, ook al omdat zelfs HET Nederlandse vraagstuk van de afgelopen 50 jaar wordt vermeld. Ik heb helaas iedere dag mijn 5 minuten gedachte dat ik verbijsterd ben dat linkse partijbazen kwaadaardig hun voetvolk (het linkse kiesvee) zorgvuldig doodzwijgen dat er met name een direct verband is tussen meer mensen op het zelfde oppervlak en uitstoot van van alles en nog wat. Ik ben niet meer tegen geweld tegen links, omdat links met groen links rutte nu al 15 jaar alles bij elkaar liegt wat ze maar kunnen.

 6. Theo schreef:

  Atheisme puur: wie de mens als centraal middelpunt stelt van het Universum ziet de natuur als een machine waaraan knoppen zitten.Beetje naar links draaien,iets naar recht zodat je de stikstof en CO2 kunt reguleren.Complete waanzin ,en het gevolg van het afschaffen van God en de Duivel.Niet voor niets dat het atheistische D’66 voorop loopt.Is dat ook niet de partij die van mening is dat je de Drion pil mag slikken indien je van mening was dat jouw leven voltooid was.Wat zegt u bij 65 jaar? Waarom niet reeds bij 16?

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @Henk Albarda 17 januari 2020 om 12:22 Geweld aanwakkeren, tegen links of ‘rechts’ (Jinek, Herman Koch), is verwerpelijk. Dat er, zoals een verstandige wethouder in R’dam zie, zeker niet meer dan 1 promille immigranten/jaar in Nederland opgenomen kunnen worden. Vermoedelijk ligt dit promillage nog lager, in de buurt van 0.5 promille. Gezien de aantallen die de afgelopen 10 jaar binnen zijn gekomen moeten de grenzen voor vluchtelingen, migranten en gelukzoekers voor onbepaalde tijd dicht, direct nuttige uitzonderingen daargelaten. De huidige koers is onhoudbaar. Het alomvattende rapport daarover van de WRR mag kennelijk niet geschreven worden. Interdisciplinair denken is klaarblijkelijk verboden.

 8. Ian schreef:

  De analyse van de RIVM stikstofdata gaat enkele weken duren. Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim hebben na lang juridisch getouwtrek na uitspraak van de rechter de data in handen gekregen.
  Het is al van de zotte dat je, om te kunnen en willen overleven als boer, een juridische procedure moet starten om de gegevens in handen te kunnen krijgen die je toekomst breken of maken.
  De boeren moeten zich losmaken van alle overheids gerelateerde organisaties en minder afhankelijk worden van subsidies. Het zijn de subsidies die als chantagemiddel ingezet worden wie er straks kan overleven.
  Dat geldt straks ook voor de EU green deal; gewenst gedrag wordt beloont (door ECB en banken), ongewenst gedrag afgestraft. Crowdfunding gaat nog eens heel erg groot worden…

 9. Henk Albarda schreef:

  BegrensEuropa, politieke partijen, de media en de rechterlijke macht keuren heden ten dage geweld tegen rechts goed, tegen links wordt veroordeeld. Daarmee hebben die 3 groepen die de veiligheid van de burger in Europa horen te beschermen, hun taak opzij geschoven en iedere vorm van goed bestuur in een afgrond gesmeten.
  Dat heeft als consequentie dat naar mijn overtuiging de burger op EEN moment in verzet zal komen. De Franse ECHTE Gilets Jaunes (dus niet de laffe spoorarbeiders) worden door oproer-politie te grazen genomen. Zou iets dergelijks hier gebeuren dan ben ik op dat moment niet meer tegen geweld tegen links, immers links heeft deze ontwikkeling in gang gezet.

 10. Juanito schreef:

  @Ian

  In de socialistische Eu moslimstaat wordt crowdfunding voor ‘ideologisch niet-correcte onderwerpen’ verboden, worden rekeningnummers van individuen en niet ‘goedgekeurde’ organisaties wegens ‘subversiviteit’ opgeheven, worden overmakingen onmogelijk gemaakt en contant geld verboden.
  Er staat vrije burgers wat te doen, anders stemmen of emigreren. Het is erop of eronder. Het niet de klimaat- of milieu-klok die tikt, maar die van de vrijheid, de voortgaande repressie en die van de voortgaande islamisering van ons Europese huis.

 11. Juanito schreef:

  Het IS niet de kli….

 12. BegrensEuropa! schreef:

  @Henk Albarda 17 januari 2020 om 13:50 Ik geef toe dat de geweldsdreiging jegens weldenkdenden bizarre vormen aanneemt. Ik zou Macron overigens niet tot links rekenen, maar tot de horde van opportunisten waarmee Europa overspoeld is geraakt. Denk aan Merkel, Michel, Rutte en Conte. We hebben er meer nodig van het type Kurz.

 13. Tommie schreef:

  Minder mensen in Nederland. Tien miljoen is genoeg.
  Grenzen dicht, minder moslims.
  Hoe eenvoudig kan het zijn.
  Hoe plezierig ook.

 14. Ian schreef:

  @Juanito 14:18: mijn insteek was om de lezer niet in een acute depressie te brengen zo vlak voor het weekend…

 15. Juanito schreef:

  😁

 16. Johan P schreef:

  De Nederlandse agrarische sector staat mijlenver boven welk ander land dan ook als men kijkt naar de opbrengst/hectare. Daar komt nog eens bovenop dat door alle regelgeving de Nederlandse landbouw ook nog eens voor een groot deel aan precisie-bemesting doet: vrijwel ieder perceel wordt regelmatig bemonsterd om te zien wat er aan voedingsstoffen in zit en wat er nodig is om te voorkomen dat er een enorme opbouw van bepaalde elementen zou zijn. Hetzelfde geldt overigens voor het beregenen, ook daar wordt steeds exacter gewerkt om nodeloos waterverbruik tegen te gaan. Wat betreft de veestapel idem. Hoge opbrengsten waarbij het dierenwelzijn -in het algemeen- op een zeer hoog peil staat.
  Het afbreken van deze sector, zoals al decennia aan de gang is, heeft geleid tot een steeds verdere specialisatie om toch de productie omhoog te krijgen, ondanks steeds minder boerenbedrijven en minder areaal. Minder areaal dat steeds meer mensen moet voeden.
  Maar het betekent ook dat die kennis steeds verder in het gedrang komt en in een steeds sneller tempo verdwijnt. Nederlandse boeren zijn in principe welkom in zo ongeveer ieder land waar ze maar heen zouden willen, juist vanwege hun hoogstaande kennis en de hoge opbrengsten die ze weten te realiseren. De boerenstand in Nederland is aan een enorme krimp onderhevig. Ja, we zien een opkomst van allerlei kleinere ‘biologische’ bedrijfjes. Het probleem is dat die alleen kunnen bestaan dankzij de bedrijven die wel maatregelen nemen om allerlei planten- en dierenziekten te voorkomen. Juist daardoor is de kans dat zulke ziektes zich verspreiden enorm afgenomen. Als we straks terug moeten vallen op de opbrengst van dergelijke ideologische bedrijfjes omdat de rest om zeep is gebracht dan valt de productie enorm terug en zitten we in no-time weer met enorme mislukte oogsten iedere paar jaar.

 17. Cool Pete schreef:

  @Johan P : Goede uitleg.
  Dank.

  Het “EU”-beleid en het “partij-kartel”-beleid, is, zoals gewoonlijk, weer destructief.