DE WERELD NU

Rel rond Arib – en zij zwoegden voort..

De rel rond Arib, vanwege de oud-Kamervoorzitter die zich ‘onveilig’ zou hebben gedragen, blijft op de achtergrond voortwoekeren.

De kans dat dit Kamervoorzitter Bergkamp de kop kost blijft levensgroot aanwezig. Het opstappen van de ambtelijke top van de Kamer kan daar aan bijdragen.

Sindsdien is er veel gebeurd. Arib stapte woedend op nadat ze haar opvolger Bergkamp had beschuldigd van een dolkstoot, mede-PvdA’er Henk Nijboer stapte uit het presidium, er werd van alles rond het onderzoek gelekt naar verschillende media en de Rijksrecherche begon een onderzoek naar het lekken. Inmiddels is het onderzoek naar Arib opgeschort, omdat een deel van de Kamer dat wilde.

Rel rond Arib

Arib mag dan vertrokken zijn, de afrekening wordt desondanks voortgezet:

Het onderzoek naar de klachten over oud-Kamervoorzitter Arib moet doorgaan, ook al is zij opgestapt uit de Tweede Kamer. Dat betoogt de huidige Kamervoorzitter, Bergkamp, in een brief aan alle Kamerleden.

De positie van Bergkamp is door het vertrek van de ambtelijke top sterk ondergraven, zoals ook bleek uit haar verklaring dat ze Kamervoorzitter blijven wil, en de scherven gaat lijmen. Geen woorden van iemand die er maar zijdelings bij betrokken was, en er nu mee aan de slag moet:

“Het is vreselijk dat het managementteam opstapt. Het is niet te bevatten”, aldus Bergkamp. “Er is voldoende om de scherven te lijmen.” Ze zegt dat het haar inzet is om het Arib-onderzoek naar een “goed einde” te brengen. “Ik wil de boel bij elkaar houden.”

De vraag zal eerst en vooral worden of ze zichzelf bij elkaar kan houden. Haar positie kwam vrijdag onder extreem hoge druk te staan:

Vanmiddag maakte de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer, griffier Simone Roos, bekend dat ze stopt met haar werk. Een groot deel van het managementteam volgde haar voorbeeld. Aanleiding voor hun vertrek is de onrust rond het in september aangekondigde onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Die onrust verwijten ze onder anderen Bergkamp, bleek uit een toelichtende brief.
Roos vond, op basis van twee anonieme brieven, een extern feitenonderzoek naar Arib onvermijdelijk, schreef ze in de brief. “Sinds het besluit is het zeer onrustig in de Tweede Kamer”, constateert zij. Kamerleden trokken de onafhankelijkheid van het onderzoek openlijk in twijfel. Er werd geheime informatie gelekt naar de pers en namen van betrokken ambtenaren kwamen in de publiciteit.

Roos plakte er nog een zeer ongemakkelijke en dodelijke observatie aan vast:

“Het is onaanvaardbaar dat ambtenaren op deze wijze in een publiek en politiek debat worden getrokken”, stelde de vertrokken topambtenaar. De onrust was “voor een groot deel politiek ingegeven en gestuurd”, schreef Roos, zonder dat toe te lichten.

Het riekt allemaal naar een situatie die de politiek zelf over zich heeft afgeroepen  met de kongsi die Bergkamp op het voorzittersstoeltje bracht, als bijverschijnsel van de kabinetsformatie. Dat de Kamervoorzitter via een kongsi wordt gekozen is in Nederland hoogst ongebruikelijk en zal, naar we mogen hopen, haar langste tijd hebben gehad.

Het is nog nooit eerder voorgekomen dat de complete ambtelijke top van een voorzitter van de Tweede Kamer opstapt. Andere coalitiepartijen waren moeilijk te bereiken voor een openbare reactie. De grootste oppositiepartij PVV wil dat Bergkamp opstapt, zo liet partijleider Wilders weten via Twitter.

Rel rond Arib


Eerder schreven we hier al over.

2 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  “…de oud-Kamervoorzitter die zich ‘onveilig’ zou hebben gedragen…”

  Ik voel me onveilig. Ik voel me er ongemakkelijk bij. Je blaft me af omdat ik mijn werk niet af heb. De werkdruk is te hoog. Ik vind dat je me seksistisch benadert. Je oogopslag spreekt boekdelen (je haat me). Ik word niet gewaardeerd.

  De overheid vind je bezwaar niet ontvankelijk als je niet binnen 6 weken bezwaar hebt gemaakt. Je kunt hoog en laag springen, als de termijn verstreken is. Er wordt er niet meer geluisterd. Waarom geldt dit niet voor klachten of vermeende klachten tegen collega’s of je baas? De kwestie Arib is van de zotte. Geen hoor en wederhoor binnenskamer. Of je sowieso nu nog in moet gaan op beschuldigingen over onveilig voelen is de vraag. Wat is een onveilige werkomgeving? Ben je niet gelukkig op je werk, met je collega’s of met je baas, dan kun je ontslag nemen. Dit staat een ieder geheel ieder vrij. Bij het exit gesprek komt je onveilige gevoel vanzelf ter sprake.

  Arib heeft als kamervoorzitter goed gefunctioneerd. Vierentwintig jaar lang kamerlid. Van de huidige kamervoorzitter krijg ik pukkels. Met het snoeren van de mond van bepaalde kamerleden krijg ik van haar een “onheimisch” gevoel, een onveilig gevoel. Bij haar is onze vrijheid en het spreekrecht van kamerleden daadwerkelijk in het geding.

 2. Mike schreef:

  Er is helemaal niemand opgestapt, er word werkgeweigerd, allen zijn nog in dienst en ontvangen nog salaris.