DE WERELD NU

Rel rond Arib – ophef binnen PvdA

PvdA, Rel rond Arib

De rel rond Arib, waarbij de oud-Kamervoorzitter publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld, lijkt diepere wortels te hebben binnen slangenkuil PvdA.

De aankondiging van Arib dat ze wegens te weinig interne steun nu alvast opstapt en de wat schizofrene reactie van fractievoorzitter Kuiken laten zien dat er elementen van een afrekening te bespeuren zijn.

Zeker in een tijd waarin het regelmatige falen van huidig Kamervoorzitter Bergkamp de positieve sentimenten over het eertijdse voorzitterschap van Arib aan de orde stellen en er derhalve sprake zou kunnen zijn van een nieuwe voorzittersverkiezing, lijkt men in de Kamer het gevoel te hebben dat Arib maar beter niet beschikbaar kan zijn voor een reprise. En dus:

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib verlaat de Tweede Kamer, kondigt ze aan op Twitter. Afgelopen week lekte via NRC uit dat het presidium Arib onderzocht voor grensoverschrijdend gedrag. Ze sprak direct al van een dolksteek door huidig Kamervoorzitter Bergkamp.

Maar het bulletin van de staatsomroep hieronder laat zie dat er meer gaande was dan alleen een afrekening door Bergkamp. Het gebezigde taalgebruik door Kuiken wijst ook alleszins op een afrekening binnen de PvdA. Het opstappen van Arib zet ook die zaak nu op scherp.

rel rond Arib

Na de verkiezingen vorig jaar was de verkiezing van Bergkamp al een klucht op zichzelf: kongsi’s va het type dat Arib wipte werden altijd als onbeschaafd en onwaardig beschouwd, maar Bergkamps voorzitterschap was een aanstaande coalitie-afspraak. Zoals laatst bij het relletje Baudet-Kaag ook te zien was, toen Kaag Bergkamp een wenk gaf om in te grijpen, die daar braaf aan gehoorzaamde. Een onwaardige vertoning.

Arib zegt dat ze als volksvertegenwoordiger de afgelopen 24 jaar veel heeft meegemaakt, maar nog nooit zoveel als de afgelopen 48 uur. “Ik ben veel gewend, maar de (anonieme) dolkstoten van de laatste dagen hebben ertoe geleid dat ik niet langer wens aan te blijven als Kamerlid. Ik ben bereid veel te verdragen, maar ieder mens heeft zijn grens. Het betreft hier aanvallen op mijn waardigheid.”
PvdA-fractievoorzitter Kuiken zegt dat ze “totaal overvallen” is door het besluit van Arib. “Het doet mij persoonlijk en de PvdA-fractie als geheel veel pijn”, schrijft ze. De afgelopen dagen heeft de PvdA geprobeerd contact met Arib te krijgen, maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder.

Ondertussen wachten we nog steeds op een uitleg door het presidium:

In de brief waarin Arib haar vertrek aankondigt, bedankt ze de Kamerleden Leijten, Omtzigt, Marijnissen, Ouwehand, Van der Plas en Pouw-Verweij. Die drongen bij het presidium aan op opheldering over de kwestie, en stelden een ultimatum: uiterlijk maandag aanstaande om 13.00 moesten Bergkamp en het dagelijks bestuur van de Kamer duidelijkheid bieden.

Enige harde klappen door Arib onderstrepen wat er allemaal gaande is:

In haar tijd als Kamervoorzitter oordeelde Arib regelmatig hard over Kamerleden die voortijdig de Tweede Kamer verlieten voor een andere baan. Daar refereert ze ook aan in haar brief. “Ik heb altijd vastgehouden aan het principe dat een Kamerlid haar termijn dient af te maken. Je bent gekozen door de kiezer en met dat mandaat ga je heel zorgvuldig om”, schrijft ze.
“Ik heb er dan ook nooit aan getwijfeld om door te gaan in de Kamer na de rampzalige nederlaag van de vorige Kamerverkiezingen of na de gang van zaken rondom de Kamervoorzitterschapsverkiezing. Die belofte kan ik niet langer waarmaken”, besluit ze nu. “Het werk als volksvertegenwoordiger en voorzitter van de tijdelijke Corona-enquête is mij door het disfunctioneren van het presidium simpelweg onmogelijk gemaakt.”

Arib was momenteel mogelijk de bekendste PvdA’er in den lande. In hoeverre dat een rol heeft gespeeld weet je nooit, maar in een gecertificeerde slangenkuil als de PvdA kun je dat niet altijd goed overzien.

Rel rond Arib

Dat haar eigen fractie haar niet voor publicatie van de brief die om opheldering verzoekt, niet uitlegde waarom zij die zelf niet ondertekenden, illustreert de manier van werken binnen de PvdA.

13 reacties

 1. niets is wat het lijkt schreef:

  Ratje Kuiken heeft het m.i. op een akkoordje gegooid met VVD66. Tenslotte hebben die er alle belang bij dat er zo weinig mogelijk harde confronterende vragen worden gesteld in de corona-commissie, en heeft ratje Kuiken persoonlijk belang bij een goede verstandhouding voor een omhoogvalplekje in de nabije toekomst.

 2. Gerrit Joost schreef:

  Die laatste zin zegt alles. De eigen PvdA fractie heeft dus geen greintje empathie voor Arib. Het zou niet meer dan fatsoenlijk zijn geweest om na het uitlekken van het onderzoek samen met Arib de strategie te bepalen om haar zoveel mogelijk te ontlasten. Een knuffel, een arm om de schouder, een top advocaat, goede gesprekken enz. Er blijkt niet eens contact te zijn geweest… Dat PvdA-er Nijboer in het Presidium zit en kennelijk heeft ingestemd met een onderzoek doet niet ter zake.
  Overigens horen anonieme aanklachten met een sierlijke boog in de prullenbak thuis. Wellicht heeft Rutte of Bergkamp of een ambtenaar van Algemene Zaken op hun voordracht zelf wel de klacht geformuleerd/geuit. De timing is opmerkelijk/verdacht. Moest Arib worden gesloopt en weg voordat ze de voorzitter werd van de Corona-enquête? Dit komt de Jonge en Rutte goed uit. Arib was al heel fel bij de Mexicaanse Varkensgriep “pandemie”. Wordt Nijboer nu de voorzitter of Kuiken? Kuiken is meer dan 100% voor alle grondrechtenschendende maatregelen van het Kabinet.
  Nijboer is wellicht nog aangeschoten/teleurgesteld na de fractievoorzittersverkiezing waar het Kuiken won en ruikt hij nu een kans (die hem misschien zelfs wel is beloofd als hij zou instemmen; ook goed voor jouw carrière Henk….). Ik sta helaas nergens meer van te kijken bij de list en bedrog politici van dit Kabinet. Ratten gedragen zich als ratten.

 3. Gienekehado St. schreef:

  NRC onthult;’ Arib maakte stelselmatig mensen kapot’! Waar rook is ……

 4. Gerrit Joost schreef:

  @ Gienekehado St. – Zelf als dit waar is en misschien nog erger, dan behoor je toch een behoorlijke procedure te volgen. Je moet de betrokkene meedelen dat het speelt en hoe je er als Presidium mee wilt omgaan. Aan anonieme klachten heb je niets. Hoeveel waarde moet/kan je hieraan hechten? Ben benieuwd naar de antwoorden van het Presidium op de brief van de kamerleden.

 5. Rien E schreef:

  Anonieme briefjes, moet ik nog meer zeggen. Kunnen we geen anonieme briefjes over Kaag en Rutte sturen? En gaan die dan ook weg? Ik zeg doen.

 6. Rien E schreef:

  @ Gienekehado St. en u gelooft nog in nrc66? Net zo bedorven als nu66

 7. Gienekehado St. schreef:

  Bij de APB zaten Arib en Nijboer naast elkaar. Viel mij op dat Arib er nogal passief bij zat en er weinig interactie actie was tussen die twee.

 8. Bernardo A. schreef:

  @Gienekehado St. Als je mensen kunt cancelen voor een functie o.b.v. “waar rook is, is vuur” dan krijg je geen enkele aanstelling meer rond. Er zal afdoende bewijs moeten worden geleverd waaruit blijkt, dat de omstreden persoon echt fout zat/zal zitten.
  Daarvoor heb je zogezegd namen en rugnummers van klagers nodig en een goede omschrijving van de klacht(en). En die klachten zullen objectief bezien ook hout moeten snijden.

  Wat er nu gebeurt is een volgende stap in de geleidelijke staatsgreep van VVD/D66.

 9. scherpschutter1943 schreef:

  Arib stond nogal op goede voet met de PVV, ik denk dat dat ook een grote spel in dit spel om de macht binnen de pvda (zij heulde met de vijand)

 10. carthago schreef:

  Kapo kaag , kapo kuiken,kapo bergkamp,kapo gundrogan …….wat een heksenketel in het parlement en voor welk volk.?

 11. niets is wat het lijkt schreef:

  Dat er eventuele misstanden onderzocht moeten worden is duidelijk.
  Dat Arib geen lieverdje is ook.
  Ik persoonlijk veroordeel daarom ook niet dat het presidium unaniem akkoord is gegaan met nader onderzoek. Maar de manier waarop nu weer trial by media wordt opgevoerd is schandalig. Er spelen ongetwijfeld dubieuze belangen, met name het tijdstip van op straat gooien is veelzeggend.
  Wat mij betreft gaat er eerst daarop eens een grondig onderzoek plaatsvinden.

 12. El Benny schreef:

  Het is typisch marxistisch gekonkel.
  Dit soort mensen zijn onvebeterlijk en veroorzaken alleen maar ellende.
  De PvdA soort heeft genoeg schade aan NL toegebracht.
  Weg met die subsidieparasieten.
  Tribunalen zijn verpilde moeite.
  Nooit meer marxisme.

 13. Eddie schreef:

  “Gewoon een heel erg naar”, aldus Ratje Kuiken.