DE WERELD NU

Referendum Donorwet, GeenPeil en de premature(?) angstreactie

GeenPeil II

De aanvragen voor een referendum over de Donorwet lopen te langzaam om een goede kans te maken voldoende handtekeningen te halen. Er kan nog een inhaalslag komen, maar het algemene beeld is op dit moment niet erg gunstig. Van start af was de belangstelling minder (naar ik aanneem) werd gehoopt. Dat roept heel grote vragen op, en de eerste antwoorden bevallen me niets.

Op vrijdagavond 4 mei ging de campagne voor de aanvraag voor een donorwet in ernst van start. Maar het loopt nog geen storm. Wat zouden de redenen kunnen zijn dat deze referendumaanvraag vooralsnog zo stroef verloopt? Er zijn er meerdere denkbaar.

  • Het mooie weer van de afgelopen tijd,
  • Desinteresse voor het onderwerp,
  • Te beperkte bekendheid,
  • Het nieuwtje is er af,
  • Verloren vertrouwen in de resultaten van de democratie
  • Te groot vertrouwen in de democratie,
  • Defaitisme van het electoraat.

  Als een van bovenstaande zou domineren, zou dat een zeer slechte zaak voor de democratie zijn. Gek genoeg zou het mooie weer me nog het minst bedroeven als oorzaak – dat het weer verkiezingen altijd op de een of andere wijze beïnvloedt is onomstreden. Daar kun je mee leven. Desinteresse voor het onderwerp? Dat kan, maar dat zou betekenen dat men niet goed begrijpt wat hier gebeurt. Dit referendum is immers primair gericht tegen de manier waarop de donorwet zaken aanpakt: u bent donor zonder vooraf iets te hoeven doen. Het is geen positieve actie, maar een verplichting waaronder u zich uit kunt wurmen.

  Beperkte bekendheid is ook zoiets waarvan ik vermoed dat het een optie is, maar in dit stadium zie ik daarvoor helaas geen remedie meer. Dat zou betekenen dat de organisatie haar eigen middelen heeft overschat, of de invloed van de publiciteit rond voorgaande referenda onderschatte. Dat het nieuwtje er af is valt ook enigszins in deze categorie: wat niet voelt als dringend maar als onderdeel van het dagelijks leven dat je er soms ook nog bij doet, kan er voor zorgen dat je het makkelijker vergeet, of gewoon minder belangrijk bent gaan vinden. Al vraag ik me dan in gemoede af of je de democratie dan wel waard bent. Maar daarvoor heb ik meer redenen dat wel eens te denken, en dit referendum vormt er geen speciaal hoogtepunt in.

  Is het vertrouwen in de democratie veranderd? Zowel een stijging als een daling kun je gebruiken om deze mindere belangstelling te duiden. Een vergroting van het vertrouwen zou duiden op vertrouwen in de acties van het parlement rond deze wet (die mijns inziens overigens geen schoonheidsprijs verdient, omdat dergelijke ingrijpende principiële afwijkingen van vereiste instemming naar vereiste ontstemming niet met zeer beperkte meerderheden moeten worden doorgedrukt). Waarschijnlijk is het niet, maar het kan. Het verloren vertrouwen in de werking van de democratie (en mutatis mutandis van een referendum) is een belangrijker probleem. Dat met de uitslag van beide voorgaande referenda een kluitje in het riet werd gecreëerd om de indruk te wekken dat er iets mee was gedaan, is mogelijk dodelijker voor het democratisch gevoel in Nederland geweest dan iets wat daarvoor heeft plaatsgevonden – inclusief de moord op Pim Fortuyn en de hele nasleep daarvan. Als dat zou kloppen hebben Rutte cs met de intrekkingswet van het raadgevend referendum daadwerkelijk de democratie in Nederland om zeep geholpen. Het is niet ondenkbaar dat dit de belangrijkste reden is voor het gebrek aan enthousiasme voor het Referendum Donorwet tot nog toe.

  Waarmee we gelijk door kunnen naar het laatste punt dat ik noemde: het defaitisme van het electoraat. Anders gezegd: men gelooft er niet meer in. Ook hierin heeft het kabinet gigantische steken laten vallen, puur uit angst. Het was elegant geweest als men dit referendum nog door had laten gaan, inclusief de keiharde toezegging dat elk resultaat zou worden gevolgd. Politiek was dat vervelend voor D66 geweest, maar dat is deze hele exercitie en de smoes dat men er als het mogelijk was zeker nog in geloofde had veel verloren geloofwaardigheid terug kunnen brengen.

  In plaats daarvan zien we een minister die probeert het bord onder het spel uit te trekken terwijl het nog gaande is (dixit Bart Nijman, zie hier onder). De Regentenpartij, tegen jou en voor mij.

  Referendum Donorwet

  Referendum Donorwet

  Enfin, laat u zich nu al kisten? Zodat u al dan niet in onderdelen democratisch wordt weggezet? Tekenen voor de aanvraag van het donorwetreferendum kan hier. U heeft tot en met 14 juni.

10 reacties

 1. Geert schreef:

  Volgens mij zijn er mensen die inspraak heel belangrijk vinden, zich kapot ergeren aan de afschaffing van het referendum, maar die in dit geval de donorwet wel acceptabel vinden en daarom een referendum niet nodig achten.

 2. Thom schreef:

  De mensen zijn apathisch geworden. Als er een wandelend tapijt voorbij komt dan wordt ze wijs gemaakt dat dat erbij hoort. Worden ze aan het mes geregen in Parijs dan staan de kranten vol dat Frankrijk niet zal wijken. Dit horen ze dag in dag uit. Het merendeel der mensen leeft het leven zoals de overheid wil met het fake-nieuws op t..v. en in de krant.
  Lees maar wat ze over Trump schrijven. Neem Obama die had de nobelprijs al verdiend toen hij amper in functie was. Nederland is ziek, onze bestuurders en hun trawanten de pers is ziek en het volk is dolende. Het komt hier nooit meer goed met de deze Soros-EU. In Amerika wellicht nog wel met Trump.

 3. Cool Pete schreef:

  Een referendum over het intrekken van de referendum-wet — was noodzakelijk en
  had afgedwongen moeten worden.

  Heb er velen over benaderd. Helaas.
  De gelijkgeschakelde media hebben elk debat afgeschaft.
  En de Tweede Kamer zit te slapen.

 4. Bert Peters schreef:

  De reden voor deze desinteresse is simpelweg omdat de burger het nu wel weet. Dat de bazen in dit land geen ruk doen met je aangifte van een misdrijf of iets simpels als geluidshinder en dat alle pogingen om de democratie een handje te helpen stranden op onwil en geleuter. Ik heb aan alle acties meegedaan, ook deze, gedoneerd, handtekeningen gezet met een muis, de hele omgeving opgeruid om te tekenen en elke keer na afloop met het hoofd geschud en gedacht dat ik ’t allemaal al van te voren had geweten.

  Ik denk dat de meeste mensen minder last van hoop hebben dan ik en dat ze wat vaster met de voetjes in de vaste grond staan. Dus nee, jammer van deze poging, maar het was niks, het is niks en het wordt niks zei ooit een praatpop van de VVD. Als ik ooit nog iets kies is het voor de hooimeid, met zo’n vork.

 5. Der Ganzumsonst schreef:

  Te veel Bart Nijdam met z’n virtue signalling, dat hij al donor is vanaf z’n achttiende is niet relevant.
  De organisatoren trekken het teveel naar zich toe, er kan geen linkje naar de kiesraad af.
  Wie een natuurlijke afkeer heeft van activisme wordt afgeschrikt.
  Wie ziek is van het gedram krijgt nog even een linkje naar het donorregister onder z’n neus gedrukt.

  Het is domweg een zieke wet
  Zou invoering daarvan meer donorregistraties opleveren?
  De motivering om te registreren is alleen maar afgenomen.

  Citaat brief aan de Eerste Kamer:

  “Het is echter niet de bedoeling van de wetgever in dit voorstel om deze situatie
  –nabestaanden maken aannemelijk wat de wens van de overledene is-
  te laten overeenkomen met de huidige situatie bij niet – registratie, waarin om toestemming gevraagd moet worden aan de nabestaanden.”

  Hier gaat het om, dit moet meer donoren opleveren.

  Deze wet moet haar donoren halen in de familiekamer van het ziekenhuis.
  De nabestaanden, die de voorgestelde handelingen als lijkschennis zullen ervaren
  en wiens gemoedstoestand hen belemmert om dit weg te rationaliseren, moeten in gesprek met de arts, en verantwoording afleggen aan deze buitenstaander.
  Met kromme tenen zijn meelevendheid aanhoren, geheel volgens de richtlijn, cursus gehad.
  In de praktijk zal dit, op wat langere termijn, leiden tot druk op- en intimidatie, kortom schoffering, van de nabestaanden.

 6. Der Ganzumsonst schreef:

  Linkje naar de kiesraad:

  https://www.referendumovereenwet.nl/wetten/33506

 7. Der Ganzumsonst schreef:

  Ik denk dat Jorritma inside informatie heeft gekregen van de Kiesraad.
  Het zou mij niet verbazen als daar al meer handtekeningen binnen zijn dan bij de actiegroep.
  Denk hierbij aan:
  ~SGP stemmers, tegenstanders van het referendum maar waar staat geschreven dat je consequent moet zijn?
  -Voor Christen Unie en CDA stemmers gaat dit ook op, zij het in mindere mate.
  -De ware democraten in D66, die hun eigen Kafka een hak willen zetten.
  -Denk stemmers, maar die zullen er, terecht, vanuit gaan dat voor hem speciale geldt.

  Je zit zomaar op 300.000 met deze categorieën er bij.

 8. Carthago schreef:

  Ik hou het meer op tolerantie en apathie , de laatste deugden van een maatschappij die ten gronde gaat ( Aristoteles).Refererendum ? Op de Wannsee conferentie in het catshuis van een jaar terug is besloten dat mensheid onterende referendum eens eindelijk af te schaffen , een historische daad van Pechtrol en dus eindelijk Sein kampf tot een goed einde gebracht .Sein Van Mierlo draait zich nog eens om.

 9. LT schreef:

  Dat stemmetje in het hoofd dat je je altijd via het donorregister als weigeraar kun laten registreren nam eerder de drive tot directe actie wat weg. Gevolg; vergeten. Daarom blij met deze herinnering voor het referendum.. Nu maar meteen getekend.