DE WERELD NU

PvdA-politici mogen meer dan anderen?

Wilders

Dat ze de media in hun zak hebben wordt de kijkers naar de nationale televisie elke dag in het gezicht gewreven, maar dat de rechterlijke macht daarin mee gaat sis toch ietwat bijzonder. Voor een zich democratisch noemend land.

De heren Spekman en Samsom, respectievelijk voorzitter en partijleider van de PvdA, zijn door het gerechtshof in Amsterdam vrijgesteld van vervolging over omstreden uitspraken die zij eerder in diverse media deden. De rechtszaak die door de PVV daartoe werd aangespannen is afgewezen vanwege het ontbreken van een direct belang. Dit is een uitermate interessante manier van de handen schoonwassen van het gerechtshof, die nog wel eens als een boemerang terug kan komen in het kader van het tweede Wildersproces.

Het is niet geheel onverwacht, want tot op heden vertoonde de rechterlijke macht opvallend weinig animo iets aan deze zaak te doen. Dat het belang van de PVV in de eerste plaats een kwestie van jurisprudentie was, maakt inderdaad niet voldoende aannemelijk dat de partij een kennelijk belang had bij de vervolging van deze beide voormannen van de sociaaldemocratie. Toch is hiermee door de PVV grotere winst geboekt dan zo op het eerste gezicht lijkt, en dat zit hem in de wijze waarop het gerechtshof het vervolgingsverzoek afwijst.

Als we namelijk even teruggrijpen op de voortgang in het Wildersproces2 tot dusver, dan viel daarin in vergelijking met de zaak tegen Samsom en Spekman op dat de verdediging maar een beperkt aantal van de aangiften mocht laten onderzoeken op realiteitsgehalte. Want, zo stelden rechters en OM eendrachtig: de aangiften waren niet noodzakelijk voor het instellen van vervolging tegen Geert Wilders. Dit is belangrijk. In ons rechtsstelsel zijn een aantal zaken alleen vervolgbaar wanneer daar over aangifte wordt gedaan. Andere worden altijd vervolgd, dan geldt dat het OM niet alleen het recht, maar ook de plicht heeft zelfstandig te vervolgen.

Hieruit volgt mijns inziens dat het van tweeën een is: òf alle aangiften dienen te worden onderzocht door de rechtbank in Wildersproces2, en een volledig onderuit halen van al die aangiften zou voldoende het proces te beëindigen, òf het OM is nalatig geweest door beide heren van de PvdA niet in staat van beschuldiging te stellen over de door hen gedane uitspraken die de PvdA aankaartte. Dat de partij niet ontvankelijk werd verklaard suggereert het tweede, maar dat het gerechtshof dit nu toe lijkt te dekken is ietwat bijzonder, gezien de gehele toestand. Mocht Wildersproces2 tot een veroordeling leiden, dan kan het gerechtshof in Amsterdam alvast de borst natmaken. Want dat de verdediging van Geert Wilders dit vergeet is onbestaanbaar.

Het laat opnieuw zien dat dit tweede Wildersproces nog meer dan het eerste een politiek proces is, waarbij zowel rechterlijke macht als OM zich tot het uiterste inspannen om een veroordeling te bereiken. Dat daarbij wat hoekjes worden afgesneden lijkt men voor lief te nemen.

Knap walgelijk, welbeschouwd.

3 reacties

 1. Erik schreef:

  Het gaat om het zwijgen opleggen aan iedereen die de jihad wil vernietigen en daarmee de islamisering wil stoppen.
  De waarheid spreken wordt hier dus een misdaad, een halsmisdaad zelfs als de zelfbenoemde sharia politie hun zin krijgen.
  De elite stuurt aan op burger oorlog, omdat ze de kant van de Jihadisten kiest, zonder hun keuze zou er slechts sprake zijn van nationale bevrijdingsstrijd , bevrijding van de islam!

 2. carthago schreef:

  Bovendien is helaas geen aangifte ooit gedaan tegen de twee pvda hoofdmannetjes, vandaar de rekkelijke niet ontvankelijkheid. Het Om heeft wel al publiekelijk alles verloren aan geloofwaardigheid door inderdaad de pvda niet in het geding te betrekken , een grote knauw voor de rechtsstaat. Om de vrijheid van meningsuiting dreigt in nederigland een oorlog.

 3. Guus schreef:

  Als advocaat van de duivel zou ik zeggen dat uitspraken strafbaar zijn als zij
  òf (ernstig) racistisch zijn,
  òf personen in hun belangen zijn geschaad,
  (óf beide).
  Voor Wilders zou dan het eerste van toepassing zijn (en is aangifte niet nodig), voor de PVDA-mannen geen van beide.