DE WERELD NU

Komt Corona uit een laboratorium? Alles wijst er op

Corona

Er is geen sluitend bewijs dat de oorsprong van het SARS-CoV-2 Corona-virus ligt in een biotech laboratorium in Wuhan. Wel maakt het duidelijk dat virologen bij hun onderzoek bloemen plukken aan de rand van het ravijn.

De Covid-19-pandemie heeft wereldwijd al meer dan een jaar levens ontwricht. Het dodental zal binnenkort de drie miljoen mensen bereiken. Toch blijft de oorsprong van een pandemie onzeker: de politieke agenda’s van regeringen en wetenschappers hebben dikke wolken van verduistering in de lucht gebracht, terwijl de reguliere pers machteloos lijkt deze te verdrijven. De media zijn ook het virus. Totdat onlangs kritische artikelen van The New York Post, wetenschappelijk onderzoeksjournalist Nicholas Wade (Medium, 30 pagina’s) en nu zelfs De Telegraaf verschenen.

Een aanleiding was een artikel in The Wall Street Journal (pay wall) over een rapport van een Amerikaanse inlichtingendienst. Drie onderzoekers van China’s Wuhan Institute of Virology werden zo ziek in november 2019 dat ze ziekenhuishulp zochten, volgens een tot nu toe onbekend rapport van Amerikaanse inlichtingendiensten dat bijdraagt aan de steeds luider wordende roep om een breder onderzoek naar de vraag of het Corona-virus ontsnapt is uit het laboratorium en hoeveel risico de Chinese virologen daarbij hebben genomen.

Virus niet geëvolueerd
Robert Redfield, voormalig directeur van de Centers for Disease Control and Prevention, vertelde op 26 maart 2021 aan CNN dat de ‘meest waarschijnlijke’ oorzaak van de epidemie ‘afkomstig was van een laboratorium’, omdat hij betwijfelde of een vleermuisvirus dat wel zou kunnen doen: van de ene op de andere dag een extreme menselijke ziekteverwekker worden, zonder de tijd te nemen om te evolueren, zoals het geval leek te zijn met SARS2.

Een probleem met dit idee is dat als COVID-19 in een enkele sprong van vleermuizen naar mensen zou springen en sindsdien niet veel is veranderd, het nog steeds goed zou moeten zijn in het infecteren van vleermuizen. En het lijkt erop dat het dat niet is. “Geteste vleermuissoorten zijn slecht geïnfecteerd door SARS-CoV-2 en daarom is het onwaarschijnlijk dat ze de directe bron van menselijke infectie zijn”, schrijft een wetenschappelijke groep die sceptisch staat tegenover natuurlijke opkomst.

Toch is Nicholas Wade [1] iets op het spoor. Wuhan-virologen verzamelden vleermuis Corona-virussen in de grotten van Yunnan (1500 kilometer van Wuhan) die mensen rechtstreeks kunnen infecteren. Bekend is dat in april 2012 zes mijnwerkers die vleermuisguano uit de Mojiang-mijn ruimden een ernstige longontsteking opliepen met Covid-19-achtige symptomen – drie stierven uiteindelijk. Een virus dat is geïsoleerd uit de Mojiang-mijn, genaamd RaTG13, is nog steeds de meest bekende verwant van SARS2. Veel mysterie omringt de oorsprong, rapportage en opmerkelijk lage affiniteit van RaTG13 voor vleermuiscellen, evenals de aard van acht vergelijkbare virussen die werden verzameld.

Donkere grotten en mijnen
Dat het virus daarna naar het Wuhan-lab werd gebracht voor onderzoek is een logisch gevolg. De onderzoekers reisden acht keer van Wuhan naar Yunnan (en vice versa) en brachten in totaal 1300 virusmonsters terug, waarbij ze met vleermuisguano contact kwamen in donkere grotten en mijnen. Onderzoekers kunnen besmet zijn geraakt tijdens hun verzameltrips of tijdens het werken met de nieuwe virussen bij het Wuhan Institute of Virology.

Het is gedocumenteerd dat onderzoekers van het Wuhan Institute of Virology gain-of-function-experimenten deden met Corona-virussen menselijke cellen en gehumaniseerde muizen te laten infecteren. Dit is precies het soort experiment waaruit een SARS2-achtig virus zou kunnen zijn voortgekomen. De onderzoekers waren niet ingeënt tegen de virussen die werden bestudeerd, en ze werkten in de minimale veiligheidsomstandigheden van een BSL2-laboratorium, terwijl bijvoorbeeld BSL4 verplicht is voor virussen als ebola.

Het ontsnappen van een virus zou dus helemaal niet verrassend zijn. In heel China brak de pandemie uit over de drempel van het Wuhan-instituut. Het virus was al goed aangepast aan de mens, zoals verwacht voor een virus dat in gehumaniseerde muizen werd gekweekt. Het bezat een ongebruikelijke versterking, die niet voorkomt bij andere bekende SARS-gerelateerd beta-Corona-virussen, en een DNA-variatie, waarvoor hetzelfde geldt.

Wie zijn verantwoordelijk?
Daarmee wordt het interessant te onderzoeken wie er verantwoordelijk zijn voor de experimenten met het virus. Allereerst zijn Chinese virologen verantwoordelijk voor het uitvoeren van gain-of-function-experimenten in voornamelijk BSL2-veiligheidscondities die veel te laks waren om een virus van onverwachte besmettelijkheid zoals SARS2 veilig te bewerken. Ook als het de bedoeling was om een vaccin te ontwikkelen in het vervolg hierop.

De centrale autoriteiten in China hebben zeker hun best gedaan om de aard van de tragedie en de verantwoordelijkheid van China ervoor te verbergen. Ze hielden alle verslagen achter van het Wuhan Institute of Virology en sloten de virusdatabases. Ze deden hun best om het onderzoek van de WHO naar de oorsprong van het virus te saboteren en leidden de leden van de commissie tot een vruchteloze ommekeer. Tot dusver zijn ze veel meer geïnteresseerd in het afwenden van schuld dan in het nemen van de nodige maatregelen om een tweede pandemie te voorkomen.

Virologen over de hele wereld vormen een losse professionele gemeenschap. Ze schrijven artikelen in dezelfde tijdschriften. Ze wonen dezelfde conferenties bij. Ze hebben gemeenschappelijke belangen bij het zoeken naar fondsen van regeringen en om niet overbelast te worden met veiligheidsvoorschriften. Virologen wisten als geen ander de gevaren van functieonderzoek. Maar de kracht om nieuwe virussen te creëren, en de onderzoeksfinanciering die daarmee kon worden verkregen, was te verleidelijk.

Ze gingen door met gain-of-function-experimenten. De voordelen van het onderzoek bij het voorkomen van toekomstige epidemieën zijn tot dusver nihil geweest, de risico’s enorm. Als onderzoek naar de SARS1- en MERS-virussen alleen kon worden gedaan op het BSL3-veiligheidsniveau, was het zeker onlogisch om enig werk met nieuwe Corona-virussen op het lagere niveau van BSL2 toe te staan.

In 2014 drongen wetenschappers die zichzelf de Cambridge Working Group noemden aan op voorzichtigheid bij het creëren van nieuwe virussen. In vooruitziende bewoordingen omschreven ze het risico van het creëren van een SARS2-achtig virus: “Risico’s met nieuw gecreëerde, potentieel pandemische pathogenen geven aanleiding tot ernstige nieuwe zorgen”, schreven ze.

De rol van de VS
Van juni 2014 tot mei 2019 ontving Dr. Daszak’s EcoHealth Alliance in de VS fondsen van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), onderdeel van de National Institutes of Health (NIH), voor onderzoek aan het Wuhan Institute of Virology. Dit betekent dat ofwel de directeur van de NIAID, dr. Anthony Fauci, ofwel de directeur van de NIH, dr. Francis Collins, of misschien allebei, ervoor zorgden dat geld naar het risicovolle onderzoek werd gesluisd, zonder dat het federale rapportagesysteem van dit onderzoek op de hoogte werd gesteld. Geen wonder dat de Amerikaanse Senaat inmiddels onderzoek doet naar de gang van zaken.

De Amerikaanse regering – onder leiding van ‘China’ Joe Biden – deelt een curieus gemeenschappelijk belang met de Chinese autoriteiten: geen van beide wil de aandacht vestigen op het feit dat het werk het gebied van Corona-virus werd gefinancierd door de Amerikaanse National Institutes of Health. Je kunt je het gesprek achter de schermen voorstellen waarin de Chinese regering zegt: “Als dit onderzoek zo gevaarlijk was, waarom heb je het dan gefinancierd, en ook op ons grondgebied?” Waarop de Amerikaanse kant zou kunnen antwoorden: ‘Het lijkt erop dat jij het was die het liet ontsnappen. Maar moeten we deze discussie echt in het openbaar voeren?”

Wat verklaart het ogenschijnlijke gebrek aan nieuwsgierigheid van de media? De omerta onder virologen is een van de redenen. Wetenschapsverslaggevers hebben, in tegenstelling tot politieke verslaggevers, weinig aangeboren scepsis over de motieven van hun bronnen: de meesten zien hun rol grotendeels als het overdragen van de wijsheid van wetenschappers aan de domme massa. Dus als hun bronnen niet helpen, hebben deze journalisten geen idee of praten ze de regering, het RIVM en het OMT na.


 1. Nicholas Wade is wetenschapsjournalist en heeft jaren voor Nature, Science en de New York Times gewerkt.

Meer over de ontwikkelingen richting een vaccinatiepaspoort leest u hier. Meer feiten en opinies over vaccinatie tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

11 reacties

 1. leonardo schreef:

  Er is geen pandemie in de gebruikelijke zin van het woord. De definitie is om opportunistische redenen aangepast. Verder was het onderzoek van de WHO van een zelfde niveau als het bezoek van het Rode Kruis aan Theresienstadt in 1943. Heel veel sportende en toneelspelende Joden, en de topvirologen van die tijd konden geen kwaad vinden. Gelukkig hebben wij ook zo een deugbroekje naar Bejing gestuurd waar ze op kosten van de belastingbetaler drie weken in een Intercontinental Hotel heeft kunnen bivakkeren, ondertussen via haar telefoon de Chinese regering toegang verschaffend tot de databases van haar werkgever. Want als er een sneetje aan de voorkant zit, dan ben je top, top, top. Nieuw leiderschap en diversiteit, en zo. Persoonlijk vind ik dat dit soort faalhazen op staande voet ontslagen moeten worden wegens moedwillig, incompetent en schadelijk gedrag.

 2. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.
  Wat hier geschreven wordt, was afgelopen jaar ook bekend; maar de MSM-media
  verzwegen het en promootten een ander verhaal : het globalistische W.E.F. narrative.

  Sars-nCVoV-2 is gemodificeerd Sars-1. Gain of function.
  Genetische code is een computer-simulatie. Virus is nooit geïsoleerd, of met de Koch postulaten aangetoond.
  Ct-PCR-laboarorium-techniek is ongeschikt, en onbetrouwbaar voor dit doel.
  Er is geen pandemie / epidemie; er is geen wereldwijde, significante oversterfte.
  De nooit goedgekeurde mRNA- en vectorDNA-injekties hebben een genetische werking, en zijn schadelijk voor het auto-immuun-systeem.
  Er zijn goed werkende medicijnen : Ivermectine, HCQ+, Budesomide, Sotrovimab, e.a.

 3. Dick Kraaij schreef:

  Dit fantastische overzicht roept bij mij toch een aantal vragen op. Ten eerste: Is een voldoende grote populatie van vleermuizen (en eventueel andere dieren) onderzocht? Of is dat überhaupt niet nodig, en kon men al conclusies trekken op grond van de populatie die men had?
  In de tweede plaats, is het virus nu wél of niet volkomen “natuurlijk”? In hoeverre is het synthetisch, genetisch gemanipuleerd?
  Ten derde, is de enige fout van de Chinezen rond hun doofpot, of hebben ze bewust een fout virus laten lekken, en dat bovendien zelf gefabriceerd – dus in het volle besef dat het virus niet volledig “natuurlijk” was?

 4. Cool Pete schreef:

  @leonardo : Er zijn berichten, dat M. Koopmans, via WHO, jarenlang betalingen van CCP krijgt.

 5. Fran schreef:

  Het artikel begint al ‘goed’.

  Citaat “De Covid-19-pandemie heeft wereldwijd al meer dan een jaar levens ontwricht.”

  Gezien de aantallen covid griep doden in Nederland en wereldwijd is er geen sprake van een pandemie en ook nooit geweest.
  Verder heeft NIET de “pandemie” levens ontwricht, maar de politieke reactie daarop. ingegeven door hun “medische adviseurs” en afgedwongen door hun moraal beperkte politie stoottroepen.

  Toch een gemiste kans, na meer dan een jaar, met de grootste HOAX sinds het begin van de menselijke geschiedenis.

 6. Bas schreef:

  Onderstaand de werkelijke pandemie. Die van corruptie, liegen, bedriegen en wegkijken.

  https://rumble.com/vhdmd3-bewijs-dat-de-media-liegen-en-bedriegen.html

 7. Youp schreef:

  We weten niet goed wat Covid19 is. Het kan heel goed een labvirus zijn. Dat lijkt me het meest waarschijnlijk. Daarnaast is de seizoensgriep volledig opgegaan in Covid19. Wat in ieder geval opmerkelijk is is dat Covid19 ‘vrijkomt’ vrijwel direct na Event 201 waar de globalisten een corona pandemie geoefend hebben. Dat is te veel toeval om toevallig te kunnen zijn. Verder moeten we denk ik goed begrijpen dat het level 4 lab in Wuhan een internationale affaire is. Gebouwd en opgezet door de Fransen met voornamelijk Amerikaanse financiering. De baas ervan is een Australiër en er werken wetenschappers uit de hele wereld. Het is dus geen exclusief Chinees feestje.

  Feit is dat de lockdowns volstrekt onnodig waren uit medisch opzicht. Alleen Zweden heeft in eerste instantie de correcte wetenschappelijke positie ingenomen. In NL en het VK leek het daar ook op, maar NL is bijgedraaid en de topviroloog in het VK is ontslagen. Hoe zou dat nu komen?

  Feit is ook dat de media een keiharde propaganda oorlog hebben gevoerd met bewust foute beelden van excessieve situaties in Italië en China. Feit is dat critici de mond gesnoerd is. Dat andere inzichten en ervaringen niet gehoord zijn. Feit is dat aantoonbaar goedwerkende medicijnen verboden zijn om een vaccinatie programma te kunnen starten en het vaccinatiepaspoort uit te rollen, wat een belangrijke doelstelling is geweest van deze excercitie.

  Het mag duidelijk zijn dat hier een plan wordt uitgerold, een agenda die jaren voorbereiding heeft gevraagd. Misschien is er wat misgegaan met het labvirus omdat dit niet de verwachte mortaliteit van 2 a 3% had als waarmee gespeeld in Event 201. Dan zouden de lockdowns ook beter te verkopen zijn geweest. Nu snapt iedereen met een halve hersencel dat je belazerd wordt.

 8. Youp schreef:

  Wat ik wil zeggen is dat als het allemaal een plan is, dan is er ook een ziekteverwekker in elkaar gedraaid. Zoiets kun je als organisator niet aan het toeval overlaten. Hopen of wachten op een flinke griepgolf is te traag. Nee, je moet zelf iets hebben. Waarschijnlijk is Covid19 niet de eerste variant die ze in elkaar gedraaid hebben. Er zijn virologen die beweren dat ook SARS, MERS en zelfs AIDS uit een lab komen. Of dat waar is kan ik niet beoordelen. Maar logica dicteert dat een virus in een lab is gemaakt en bij vol bewustzijn is losgelaten. Dit is geen ongelukje.

 9. Baytep schreef:

  Duidelijk stukje, er kantelt iets.
  Overigens is de bron de NEW YORK post, niet de WASHINGTON post.
  Dat is een wereld van verschil.

 10. Dick Kraaij schreef:

  @Baytep Kan het de WSJ zijn misschien? Staat mij iets van bij.

  @Youp Kortom, het virus kon dus nooit in de natuur ontstaan? Hoe gevaarlijk die natuur ook kan zijn (vvleermuizen in grotten), is dat wat u zegt? En wat betekent dat dan voor het medische antwoord daarop, nu we dit weten?

 11. Raymond Peil schreef:

  Dank voor de reacties,
  @Baytep: dank voor de correctie, hersteld ;=)