DE WERELD NU

Polen gaat weer heftig botsen met EU over rechtspraak

Polen, regeerders, wonen

De aanstaande botsing tussen Polen en de EU over rechtspraak is een zoveelste bewijs dat men zich in een eerder stadium van Frans Timmermans had moeten ontdoen.

Vorige maan berichtten de EU-laven er al over:

Polen moet onmiddellijk maatregelen nemen om het werk van de tuchtkamer van het Hooggerechtshof op te schorten. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald in een spoedzaak die de Europese Commissie in januari had aangespannen.
De disciplinaire kamer van het Poolse hof kan rechters bestraffen, maar de onafhankelijkheid en onpartijdigheid daarvan is volgens de Europese Commissie niet gewaarborgd. De tuchtkamer is namelijk samengesteld uit rechters die zijn geselecteerd door de nationale raad voor de rechterlijke macht, die weer is gekozen door het door regeringspartij PiS gedomineerde parlement.

Gisteren besloot de EC als verwacht tot een nieuwe inbreukprocedure:

De Europese Commissie startte woensdag een nieuwe inbreukprocedure tegen de Polen vanwege de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het land. Het is de vierde keer dat de Commissie zo een juridische procedure start tegen Polen. De aanleiding van deze procedure is een nieuwe regeling voor het straffen van kritische Poolse rechters, waardoor er meer politieke invloed komt op de rechtspraak. Naast deze inbreukprocedure is Polen al jaren verwikkeld in een artikel-7-procedure. Hierdoor kan het zijn stemrecht in Europese raden kwijtraken. Polen heeft dus te maken met twee verschillende procedures.

Die artikel-7-procedure is een lachertje zolang Hongarije tegen blijft stemmen (unanimiteit van de rest is verplicht). Dat de Poolse regeling een middel is om juist minder politieke inmenging te garanderen (de meeste rechters zijn benoemd door eerdere, veel linkse regeringen, en die houden maatregelen van de huidige Poolse regering maar al te vaak tegen.

Korte samenvatting van de oorzaken
Wat dit gehele gevecht laat zien is dat in hysterische tijden de onafhankelijkheid van rechters niet eenvoudig te handhaven valt. Maar gezien vanuit het perspectief van de door politiek links gedomineerde EU wordt er nu inbreuk gemaakt op hun recht van dictatuur. Parbleu! Dat willen ze niet hebben, dat begrijpt U. De riposte van Polen gisteren moet dan ook in dat perspectief worden gelezen:

De Europese Commissie heeft volgens Polen het recht niet om zich te mengen in binnenlandse aangelegenheden (die van Polen, red).

“De EU heeft geen enkel recht om zich bezig te houden met Poolse wetten”, aldus de Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro.

Afijn, het wordt weer een gevalletje been there, seen that:

De Europese Commissie startte woensdag een juridische procedure tegen Polen vanwege deze wet. Warschau krijgt twee maanden de tijd om te reageren op vragen van het dagelijks EU

Als Polen dàt verweer overeind weet te houden heeft de EU een gigantisch groot probleem. Intussen perst Polen de laatste beetjes geld uit de haar toekomende delen uit de structuurvetpotten van de EU. Als ik moest gokken hield ik het er op dat Polen al besloten heeft de EU te verlaten als Brussel dingen gaat bedenken die de regering in Warschau echt pijn doen. Dat zou ook al kunnen plaatsvinden als men in Brussel – na afronding van Brexit en wat daarbij allemaal aan precedenten werd gezet – de regels voor het verlaten van de EU gaat aanscherpen. Ook dat is overigens iets dan Nederland zich moet realiseren, en een belangrijk onderwerp om te beschouwen in het verband van hoe verstandig het is de EU tijdig te verlaten.

Voorlopig doet de Poolse regering wat zij verstandig acht:

De conservatieve PiS-regering had eerdere waarschuwingen dat de regeling om rechters disciplinair te straffen onrechtmatig is naast zich neergelegd. Omdat dat risico’s op “onherstelbare schade” voor rechters met zich meebrengt en de Poolse rechtspraak verder “verkilt”, wilde het dagelijks EU-bestuur dat het Europees Hof in kort geding spoedmaatregelen zou treffen. Dat is met de vooralsnog tijdelijke opschorting nu gebeurd. Een definitieve uitspraak volgt later.

het negeren van Brussel kan bijna niet anders dan uitmonden in een Pools vertrek op de langere termijn.

Wat het Nederlands belang betreft. Nederland heeft de neiging alles klakkeloos over te nemen dat de EU van ons eist, ook als de RvS daar tegen adviseert:

Op 2 april jongstleden heeft minister Grapperhaus de invoeringswet voor het Europees Openbaar Ministerie (EOM) bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Raad van State bekend geworden. Het adviesorgaan plaatst kanttekeningen bij de rechtsbescherming van verdachten in andere lidstaten onder de nieuwe wet.

Hetzelfde probleem andere invulling.

Een slechter idee van de laatste veertig jaar dan de federalisering van de EU op weg naar een ever closer union is moeilijk denkbaar.


Meer over Polen en de conflicten met de EU over rechtspraak vindt u in ons dossier.

13 reacties

 1. scherpschutter1943 schreef:

  “Nog is Polen niet verloren”. Een strofe uit het poolse volkslied. Dat dat nog steeds zo is, toont de opstelling van de polen naar de EUSSR. Zij weten wat het is om onderdrukt te worden. Dat staan ze nooit meer toe, ook niet van de EU met zulke dictators als Verhofstadt (Hitler 2.0) en zijn companen in het kwaad, o.a. Timmermans en Samsom.

 2. Kanaloa01 schreef:

  De rechtspraak in Polen kan nooit slechter zijn of worden als de rechtspraak in Nederland want die is al jaren bankroet. Geldt overigens voor de gehele EU, want er is geen rechtspraak meer als het er toe doet..

 3. BegrensEuropa! schreef:

  De EU is opgetuigd met veel toeters en bellen. Er moet dus wel flink getoeterd en gebeld worden. Dat gebeurt vooral op instigatie van Frankrijk en Duitsland door stropoppen als Verhofstadt, Timmermans, Lagarde etc. Dat landen als Polen, de andere Visegrad landen, Nederland, de andere Hanzegroep landen, Denemarken en Oostenrijk wel eens heel anders tegen de zaak aan zouden kunnen kijken lijkt niet bij hen op te komen. Dat laatste is natuurlijk schijn. Men is het zich wel degelijk bewust, maar men redeneert vanuit één of meerdere deelbelangen. Bij Duitsland zou dat kunnen zijn boetedoening of de herinniering aan de Tweede Wereldoorlog wegpoetsen of iets dergelijks. Bij Frankrijk en Italië (zoals laatst) kan dat zijn die herinnering juist weer naar boven halen. In Nederland hebben we een hekel aan de almachtige staat, in Frankrijk en Spanje vinden ze dat normaal, dus projecteren ze dat makkelijk op de EU. Dat die vervolgens de andere landen ‘in het gareel’ houdt is niet meer dan logisch. Zo werkt een almachtige staat met het ‘latijnse’ legalisme in aanvalsstand. Vrijheid om (ietsje) anders te zijn doet er verder niet toe. Tevens: de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Maar daarop wijzen heeft geen zin bij een almachtige staat. Het democratisch tekort gaat zich steeds meer wreken.

 4. Ernie van de Wal schreef:

  Nee, dan de Nederlandse rechtsspraak. Je kunt vervolging verwachten als je:
  1.
  Volgens het OM een prestigeproject bent. In het huidige klimaat kan je toch moeilijk volhouden dat uitgerekend Willen Holleeder een bedreiging vormt voor de rechtsstaat.

  2.
  Je belasting niet, of te laat betaalt.

  3.
  Een bekeuring ontvangt voor te snel rijden of andere lichte overtredingen met je auto.
  Dit op voorwaarde dat je een witte man bent, want als je als lichtgetinte man met je auto op een voetgangersgebied een aantal mensen omver rijdt, zal het OM je niet vervolgen.

  Zoals Kanaloa01 al stelt, onze rechtsspraak is al jaren geleden vervangen door een kwaadaardig amateurisme, waarvan de dictator van een bananenrepubliek nog veel kan leren.
  In negatieve zin dan.

 5. Raymond Peil schreef:

  Het Poolse rechtsstelsel is vergelijkbaar met dat van bijvoorbeeld Denemarken of Spanje. Misschien kan Grapperhaus eens naar Nederland kijken, waar rechters ook benoemd worden door de regering, en de Raad van State en de Hoge Raad zich aan politieke uitspraken schuldig maken. En naar het feit dat ondanks fatale blunders als in de zaak Lucia de B. eigenlijk nooit een rechter wegens disfunctioneren wordt ontslagen. Zo’n Hof van Discipline als in Polen zouden we in Nederland best kunnen gebruiken.

 6. Muriel schreef:

  Nu begrijp ik waarom de EU zoveel miljarden richting Polen smijt, de Polen moeten verleidt worden met veel geld, maar dan moeten ze wel SOEVEREINITEIT inleveren en dansen naar de pijpen van Brussel.
  Ik hoop dat Polen zich niet laat verleiden POLEXIT

 7. grapjas schreef:

  LEF. Dat wat dit voornamelijk Hollands’deel van het volk geheel mist.
  Gewoon anderen eens de VINGER flippen-en het MENEN.
  Wat wens ik onze ‘overheid’ een ruggengraat toe.
  Voor er een bijl ingezet gaat worden.

 8. Juanito schreef:

  Dit is weer een voorbeeld van de denkwijze van het Kadaver Regiem uit de Bunker in Brussel.
  Zowel bij een reguliere als niet-reguliere opheffing van de Bunker, gaat hier de vlag uit.

 9. Cool Pete schreef:

  @Raymond peil : helemaal juist verwoord.

  En : dat “EU”-konstrukt schendt de Grondwet in alle landen.
  En : wij hebben een Constitutioneel Hof nodig.

  POLEXIT !
  NEXIT!
  Op naar onafhankelijke, samenwerkende, democratische landen.

 10. Bennie schreef:

  NL kan een voorbeeld nemen aan de Poolse maatregelen om rechters, die nog onder de communistische dictatuur zijn benoemd, of extreem linkse sympathieën hebben uit de rechterlijke macht te verwijderen.
  Alhier is de rechterlijke macht al lang geen afspiegeling meer van de werkelijke politieke verhoudingen in het land.
  Links heeft heel sneaky diverse geledingen in de maatschappij overgenomen: Universiteiten, Rechterlijke macht, Openbaar Ministerie, het onderwijs, in alles wat de politiek en of jeugd kan beïnvloeden heeft links een onevenredig grote vinger in de pap.

 11. Henk Albarda schreef:

  Dank aan allen dat u mijn mening al zo duidelijk heeft omschreven dat ik me alleen laat horen om me aan te sluiten.

 12. Ravian schreef:

  In Polen begint de “mars door de instituten” spaak te lopen, en dat zien de EU socialisten niet graag.
  Als de EU straks leeg begint te lopen zal Nederland uiteraard de laatste zijn om dit goede voorbeeld te volgen, en dus als een geplukte kip achterblijven.

 13. Peter Louter schreef:

  Eerder werd de Poolse rechtsspraak volkomen gedomineerd door de ex-communistische sociaal-democraten en vanuit linkse netwerken kon worden beïnvloed. In die tijd domineerde links (het Burgerplatform van ex-communisten) ook de regering. Daar had Europa geen moeite mee.