DE WERELD NU

NL2021 – PvdA moet coalitie aangaan met DENK en Bij1

PvdA, NL2021

Frits Bosch constateert dat met de verregaand incompetente Lodewijk Asscher de achterban van DENK en BIJ1 bij gelegenheid van NL2021 terug kan bij de PvdA.

Tijdens een discussie bij Jinek liet Lodewijk Asscher weten dat hij uitsluiting van allochtonen op de arbeidsmarkt wil tegengaan. Asscher plaatst allochtonen in de slachtofferrol zoals DENK en Bij1. Het sleutelwoord bij DENK is ‘discriminatie’ en bij Bij1 ‘racisme’. Asscher zegt het hen na. Een coalitie van PvdA met hen is logisch. Asscher weet er voldoende kiezers mee achter zich te krijgen. Nederland barst immers van de naïeve simplistische burgers die niet verder willen kijken dan hun neus lang is.

Discrimineren Nederlandse bedrijfsleven en instellingen sollicitanten met een ‘bepaalde naam’? Nee. Het is een onheuse beschuldiging. Het is te betreuren dat ze niet worden uitverkoren vanwege een ‘bepaalde naam’. Maar dat heeft niets met bewuste discriminatie te maken. Mensen stereotyperen, dat doen we allemaal in een reflex. Het is zelfs een overlevingsmechanisme – altijd geweest ook. Gelukkig vinden velen met een ‘bepaalde naam’ een goede baan en leveren een uitstekende bijdrage aan onze samenleving.

Hoe komt het dat sollicitanten met een ‘bepaalde allochtone achtergrond’ lastig een passende werkkring vinden? Profielen van kandidaten verschillen. Sociaal-culturele verschillen zijn belangrijk. Allochtonen opgegroeid in een andere cultuur met een moreel systeem kan conflicteren. Als die hobbel niet genomen wordt, dan dreigt “de andere weg” om aan veel geld te komen: de criminaliteit. Reputatieschade treedt op door hoge criminaliteitscijfers, vroegtijdig schoolverlaten, wangedrag, groepsdwang, liquidaties, narcotica en desintegratie. We zijn er steeds getuigen van.

Is de reputatie van mensen met een ‘bepaalde naam’ beschadigd? Ja. De goeden lijden onder de kwaden. Donkere werknemers uit India met een exotische naam worden niet gediscrimineerd. Immigranten uit de ene cultuur blijken moeilijker of makkelijker te integreren dan andere culturen. Dat is niet vreemd en heeft niets met discriminatie te maken. Werkgevers handelen in het belang van het bedrijf, werknemers en henzelf. Een negatief groepsprofiel weerhoudt werkgevers risico te dragen. Het is van evident belang voor allen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. De kwestie is echter hoe. Hier splitsen de wegen. De oplossing is niet via kunstmatige en dwangmatige diversiteit. Dat werkt averechts.

Wat is verstandig advies aan Sollicitanten?

“Het gaat telkens om vaardigheid en gedrag. Score uitstekend in educatie en aangepast gedrag. Toon bijvoorbeeld in een video hoe positief je erin staat. Of je slaagt is jouw verantwoordelijkheid! Geef anderen niet de schuld en klaag niet over discriminatie. Kruip niet in de slachtofferrol. Want dan zul je niet slagen. Pak ieder werk aan dat je kunt vinden, al is het niet direct wat je zoekt. Werk keihard! Je zult op je neus gaan, maar daar leer je van. Gebruik geen voortrekkerij. Beschouw het als een belediging, want het is strijdig met je gevoel voor eigenwaarde. Blijf weg van de “gemakkelijke weg”, de criminaliteit. Mensen met een allochtone achtergrond moeten inderdaad extra goed presteren om de hobbel te nemen. Je zult je moeten bewijzen en je ’invechten’. Succes!”

Wat is verstandig advies aan Werkgevers?

“Probeer mensen te zien als individu, los van groepsidentiteit. Kom niet tegemoet aan de morbide diversiteitsdwang. We leven hier niet in een totalitaire samenleving. Laat ‘competentie’ het enige uitgangspunt zijn voor uw personeelsbeleid. Gun ze een stageplek. Besteed meer aandacht en tijd aan sollicitanten, zonder obligaat briefje van afwijzing. Neem de moeite om persoonlijk contact op te nemen. Er is niets negatiever voor een sollicitant dan clichématig afgewezen te worden. Hier ligt uw bijdrage aan inclusie.”

Wat is verstandig advies aan Politici?

“Besef dat de enige manier om inclusie te bevorderen is dat mensen competent worden en verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. De basis is opleiding. Mensen kunnen gestimuleerd worden, maar dwang met streefcijfers en quota is uit den boze. De focus moet liggen op verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling, in plaats van het opeisen van rechten. Positieve discriminatie is tegengesteld aan het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Je kunt niet met onze arbeidsmarkt sjoemelen. Bedreig onze liberale samenleving niet. Verander uw houding tegenover kwaadwillenden. Wees niet ‘soft’ tegenover bikkelharden. Keihard moet met keihard geconfronteerd worden. Sta beter achter onze politie, onze beschermers. Bescherm onze rechtsstaat en geef zelf het goede voorbeeld”

Zijn deze verstandige woorden aan Lodewijk Asscher besteed? Nee. Ambtenaar. Wethouder. Hij heeft nog nooit een bedrijf van binnen gezien, laat staan erin gewerkt. Hij is een volkomen wereldvreemd wezen. Hij leeft in een droomwereld, de maakbare samenleving. Dream on!

Was de houding van de Nederlandse overheid goed? Nee. Sinds de jaren 70 heeft onze overheid de houding van gedogen, politieke correctheid, wegkijken en blind geloof in multiculturalisme, “het komt vanzelf goed, het heeft tijd nodig” tot ideologie verheven. Nee dus. Als immigranten het Nederlands niet machtig zijn, wordt dit eufemistisch ‘taalachterstand’ genoemd. Het wegkijken heeft een desastreus effect gehad op Marokkaanse jongeren. Het Nederlandse gedoog- en welzijnsbeleid heeft ertoe geleid dat deze groepen nooit op eigen benen zijn komen te staan.

Het is nog steeds de Nederlandse houding. Alles is geprobeerd op deze jongeren op het goed spoor te helpen. Niets lukt. Het is sleuren aan een dood paard. Lodewijk Asscher en al die naïeve Nederlanders sleuren mee.

Waren de uitkeringen verstandig? Nee. Door mensen verslaafd te maken aan uitkeringen is hen elke prikkel ontnomen om zelf echt te werken voor geld en inkomsten. Een snelle integratie in het criminele milieu was het resultaat van het ontkennen en gedogen. We hebben het gewoon de vrije loop gelaten, weggekeken. Onze overheid is ook schromelijk tekort geschoten met de bescherming van de bevolking, hooguit “rot op” als losse flodder van onze visieloze leidsman.

Werkten allochtone leiders en imams mee aan integratie? Nee. “Integreer niet!”. Allochtonen die wel integreren wordt dit verweten. Moslims verschijnen amper bij nationale feestdagen en nationale herdenkingen. Hoe kun je dan autochtonen ‘uitsluiting’ verwijten?

Zijn autochtonen naïef? Ja, onvoorstelbaar naïef en onwetend. “Integratie zal op termijn gebeuren” menen de autochtone elites. Nee dus. De problematiek is buitengewoon complex. Maar hoe hoger het opleidingsniveau van de autochtone Nederlanders is, hoe naïever ze lijken.

De hemel verhoede dat slachtofferdenkers als Lodewijk Asscher aan het roer komen te staan.


Pensioenakkoord

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.


Ons archief over de PvdA puilt uit; helaas zelden iets positiefs te melden.

Meer over de start van het nieuwe politieke jaar richting NL2021 met de Algemene Politieke Beschouwingen gisteren en vandaag vindt u hier,

3 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Ik heb ook wel tips voor allochtonen met een negatieve reputatie.
  Bijvoorbeeld:
  Heb oprechte interesse voor de moderne westerse cultuur
  Probeer je te verdiepen in de geschiedenis van die moderne westerse cultuur
  Probeer bijvoorbeeld te begrijpen dat praktisch heel de moderne wetenschap ontwikkeld is in die moderne Westerse cultuur
  Realiseer je dat overwegend moderne Westerse culturen hoog scoren in cultuurvergelijkend onderzoek met gunstige uitkomsten in de Human Development Index, de Social Progress Index, de World Happiness Index, enzovoort
  Realiseer je dat aanhoudend heel negatieve kritiek op de moderne Westerse cultuur alleen maar mogelijk is in de moderne Westerse cultuur en dat je overal elders daarvoor wordt opgesloten of vermoord
  Realiseer je dat de moderne Westerse cultuur bestaat dankzij mensen die iets kunnen, die constructief zijn, die creatief zijn, die inventief zijn, die humaan zijn, of die althans inspanningen plegen voor het bijdragen aan de algemeen hoge kwaliteit van die cultuur.
  En realiseer je dat een constructieve inzet vaak heel veel welwillendheid ontmoet voor het je begeleiden naar een baan en de ontwikkeling van je verdere carriere.
  Realiseer je verder dat de keuze voor een criminele carriere vaak eindigt in je vroegtijdige dood of in een langdurig verblijf in een ‘hotel’ waar je niet wil zijn.
  Realiseer je ook dat je altijd kan migreren naar landen waar het allemaal veel beter is in je idee.

 2. Cool Pete schreef:

  Goed gezien van Frits Bosch.

  Die pvda is afgezakt tot “denk” en “bij1”.
  Aan de vruchten, kent men de boom.

 3. Cool Pete schreef:

  En, in aansluiting op @Neef Jansen, raad ik alle allochtonen, die niet volledig willen integreren :
  snel, zeker, en blijvend, terug te gaan naar hun eigen landen. Op eigen kosten.