DE WERELD NU

Nieuws om snel te vergeten – hoopt men

Rechtspraak

Vrijdagmiddag, zo tegen het einde van de week – op een moment dat de media geen zin meer hebben om zaken adequaat en kritisch te verslaan – komt het nieuws dat men van overheidswege het liefst buiten alle aandacht houdt naar buiten.

En ook deze week zijn weer enige pronkstukken van overheidsfalen pas zojuist gepubliceerd:

Nieuws

Dit soort combinatiestukjes wordt maar zelden via Twitter naar buiten gebracht, maar zelfs bij de staatsomroep lijkt men dit eerste bericht ietwat vreemd te vinden. Als het OM in hoger beroep gaat tegen een besluit van de rechter-commissaris iemand niet langer vast te houden laat men de verdachte dus toch maar alvast lopen? In een moordzaak??? Enfin, wordt vervolgd. Verscherpte grenscontroles dus – of wacht, dat zouden we vroeger hebben gedaan…

Nieuws

Fijn voor de niet-gevallen slachtoffers, maar het zet wel korpschef Akerboom van de nationale politie in zijn hemd. Die zat eerder deze week met veel vertoon van spierballen in Nieuwsuur om te roepen dat het feest ‘mislukt’ was. Dat spierballenvertoon was op zichzelf al volkomen bespottelijk, want het apepakkie dat Akerboom droeg lijkt gereserveerd voor televisieoptredens. Het is niet zijn gala-uniform en niet zijn dagelijkse kloffie. Conclusie: de korpschef probeert zijn imago van nationale pennenlikker te verbeteren. Dom en opzichtig, dat dan weer wel.

Nieuws

Maar voor de hoofdprijs van vandaag was al een moment eerder in de middag beschikbaar, omdat men er van uit gaat dat u hier toch te weinig sjoege van heeft. Alleen in december al werden 6000 elektrische golfkarretjes voor de beter gesitueerden op kenteken gezet, want de aanschafsubsidie voor die dingen liep per 1 januari af. Niets om trots op te zijn, want het is een duidelijk geval van mensen met geld die aan het eind van het jaar na een brainstormsessie met de accountant nog voordelig wat speelgoed aanschaffen. Waarbij dan nog even volledig buiten beschouwing blijft, dat er een België-route bestaat om die dingen voor meer geld van de hand te doen dan ze na ontvangst van die subsidie hebben gekost. Speciaal voor dat duurdere segment is dit lucratief.

Maar het taalgebruik van de staatsomroep houdt het er op dat voor elke verkochte electrieker nog minstens 19 verbranders van fossiele brandstoffen (ziet u de vieze uitdrukking op het gezicht voor u?). Hoewel niemand er verbaasd van zal opkijken als na aftrek van de via België verkochte voertuigen blijkt dat het gemiddelde dichter tegen de 20 van de 20 aan ligt.

Maar NOS en overheid denken dat u te dom bent om dat te snappen, dus dit bericht kon vanmorgen al wel. Ook iets om te onthouden, uiteindelijk zijn er over een paar maanden weer verkiezingen.


Meer over de problemen bij de Nederlandse politie op Veren of Lood vindt u hier in ons dossier.

1 reactie

  1. Carthago schreef:

    Als je de brandstapel in shjgeveningen erbij optelt is het gemiddelde 21 fossiele voertuigen.