DE WERELD NU

Natuurherstelwet EU – onnozele zelfvernietiging

politieke strategie, Natuurherstelwet EU 10

Plastic tax, suikertax, rekening rijden en zelfs de Vierdaagse van Nijmegen worden gecheckt op stikstof en milieuproblematiek. Met de Natuurherstelwet EU is nog meer dwingelandij in aantocht.

Woensdag 12 juni heeft het Europees Parlement de nieuwe Natuurherstelwet aangenomen. De EU denkt dat landen al hun ‘habitat’ terugbrengen naar de staat van 70 jaar terug. De Natuurherstelwet wil de biodiversiteit meer ruimte geven. Tegen 2030 moet minstens 20 procent van alle land- en zee-oppervlakte in de EU zijn hersteld, tegen 2050 alle ecosystemen die in moeilijkheden verkeren. Tegenstanders vrezen niet geheel ten onrechte dat actiegroepen met de wet in de hand alles zullen ‘stilleggen’. Niet alleen zullen woningbouw, wegenbouw, landbouw en allerlei andere economische activiteiten onmogelijk worden, maar ook projecten die moeten bijdragen aan CO2-reductie.

De Natuurherstelwet verplicht lidstaten om leefgebieden van kwetsbare dieren en planten te herstellen en deze niet te laten verslechteren. Nederland en andere tegenstanders vrezen dat bouwprojecten stil komen te liggen en dat boeren in hun bewegingsvrijheid worden beknot, wat de prijzen van voedsel kan opjagen. Zoals nu al volop met allerlei snippers Natura2000-gebied, schrale wensdenknatuur door de overheid kunstmatig is aangelegd die gezien het Nederlandse klimaat en de bodemsamenstelling hier van nature niet of nauwelijks zouden voorkomen – indien een natuurlijk verloop gegarandeerd was.

Volgens een vurig betoog van Eurocommissaris Timmermans zijn klimaat- en biodiversiteitscrises de grootste bedreigingen voor de voedselzekerheid en dus ook voor het levensonderhoud van onze boeren’. De wet is een boekwerk vol concrete en minder concrete eisen, in de ogen van de tegenstanders vooral een wet waarmee klimaatactivisten straks naar de rechter kunnen gaan om allerlei projecten te laten verbieden en die de inflatie zal opjagen, omdat boeren minder kunnen produceren. Ook projecten die er juist zijn om de energietransitie te versnellen, zullen in het gedrang komen. Net als de huizenbouw.

Nederland, dat in de Rutte in de Raad (regeringsleiders en staatshoofden) tegen de wet stemde – voor de vorm, denken wij dan, want het gaat toch door en dat wilde Rutte – zag een tweederde gekwalificeerde meerderheid tegenover zich. Nu de Natuurherstelwet de eerste ronde in de Raad en het Parlement heeft overleefd, zullen er honderden amendementen in stemming worden gebracht, de meeste om de wet af te zwakken. De EU kennende gaat alles gewoon door: de Commissie houdt de poot stijf en de Raad stemt gewoon weer in meerderheid vóór volgens de gangbare Brusselse dwingelandij.

Met goedkeuring van Europese Natuurherstelwet duwt Frans Timmermans ons land rechtstreeks de volgende crisis in. Als het in 2024 effectief goedgekeurd wordt, komt er vervolgens een bureaucratische en juridische machine op gang die een grote impact zou kunnen hebben op de nu al zieltogende, de-industrialiserende en steeds verder achterop hinkende euro-economie. Niemand weet overigens hoe groot die impact gaat zijn: de EU vond het niet nodig om het na te gaan.

Dat de Europese natuur ‘ziek’ zou zijn en op grote schaal hersteld moet worden, is je reinste boerenbedrog en een herhaling van leugens over stikstoffabel, die voortdurend herhaald worden en op links en bij gesubsidieerde klimaat- en milieumalloten groot gejuich oproepen. Voor wie ijvert voor de goede zaak en strijdt tegen kapitalisme en voor een onze welvaart bevorderende economie heiligt het doel nu eenmaal alle middelen.

De waarheid? Zelfs in het rijke en dichtbevolkte landbouwland Nederland is de natuur in vrij goede doen, ook indien we kijken naar de favoriete parameter van ecologen: biodiversiteit. De Europese natuur is alleen ‘ziek’ of ‘onevenwichtig’ voor wie, zoals de voorzitter van Milieudefensie of Greenpeace, droomt van de authentieke, wilde en meer diverse Europese natuur van weleer. Toen hier maar een fractie van de huidige populatie leefde, waarvan de meesten ook nog eens straatarm waren.

De meest fundamentele reden voor de Natuurherstelwet en meteen ook verklaring waarom er alleen in de EU aan grootschalig natuurherstel gedaan gaat worden, is simpel: de EU is ontstaan als idealistisch eliteproject en grossiert in prestigieuze projecten die geen enkele verbetering voor gewone mensen opleveren.


Meer over de Nederlandse natuur leest u hier, de Natuurherstelwet EU en dwang zijn eveneens al vaker belicht.

10 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  We mogen nog net ademhalen. Of er nog iets te eten zal zijn? Vissers en boeren kapot. Dit komt nooit meer goed. Er wordt niet gekeken naar de kosten en het verwoestend karakter op allerlei sectoren die de Natuurherstelwet heeft. Of het de natuur gaat helpen? NATUURLIJK NIET. Waarom herstellen de de natuur niet tot voor de tijd voor Jan Adriaansz. Leeghwater? Afsluitdijk slopen, Wieringermeer, Haarlemmermeer, Schermer en Beemster onderwater. Sompige gronden rond de 15 minuten steden. Natuurherstel betekent ook “weiden” met zonnekollektoren weg en alle windmolens weg!

 2. Bernardo A. schreef:

  Ik las dat ASML de personeelsaanwas fors terugbrengt. Dat goed voor Eindhoven en omgeving dat door de groei van dat bedrijf ontwricht raakt, maar het is een signaal dat er minder nieuwe chipmachines nodig zijn, of dat vervanging wordt uitgesteld. Dat betekent, dat het internationale bedrijfsleven rekent op economisch magerder tijden.
  Het aantal faillissementen loopt op en gaandeweg zijn er steeds meer signalen die lijken te duiden op een behoorlijke economische crisis.
  Aangezien Clubmed de facto failliet is, Frankrijk inmiddels incluis, gaat er over 2 a 3 jaar helemaal geen geld meer zijn voor een green deal of voor dit soort fratsen. Het wordt economisch overleven met afschaffing van heel wat debiliserende praktijken en rassengedoe.

  Hoever die wet het in praktijk gaat brengen is dus nog maar hard de vraag.

 3. Anonymous schreef:

  https://www.google.com/search?q=natuur+nederland+1955 (ook afbeeldingen en video’s)

  geen wolven
  veel meer bomen in de stad (geeft tevens verkoeling)
  geen bomen omhakken voor windmolens
  heel veel boeren en dieren (niet volgespoten en volgepropt met van alles)
  geen zonnepaneelweiden maar juist meer boerderijen, tevens volle grond groenten en vruchten
  veel minder bevolking
  brandnetels, bramen, distels, overal
  nauwelijks gehakselde vogels
  heel veel paling en andere vis overal (de Noordzee niet vergiftigen met toekomstige milieurampen)
  geen Natura 2000 gebieden
  verboden te bouwen in natuurgebieden
  uitstervende dier- en plantsoorten hadden gewoon pech, de natuur doet haar ding
  natuur/klimaat/milieu radicalen en rebellen werden neergeknuppeld
  geen biomassacentrales
  (nood)weer, erg warm of erg koud, hoorde er gewoon bij; als je dat tot naderend onheil verklaarde werd je voor gek verklaard
  ambtenaren en politici die in landsbelang handelde en het volk dienden, of anders wegwezen
  geen fopstudies, maar realistische studies van wereldniveau hetgeen positief verschil maakte op vele terreinen
  mest mag gewoon in de grond verwerkt worden of verkocht worden aan belanghebbenden
  BBQ en haardvuur geen probleem
  geen insectenprut of soja/palmolie/avocado’s of andere onzin
  geen herpakte chloor plofkippen of andere zooi uit landen met twijfelachtige voedselveiligheid
  kinderen op school leerde praktische zaken, geen eenhoorn wensdenken, ze wisten waar voedsel echt vandaan komt
  focus op zelfvoorzienigheid, geen afhankelijkheid van ondemocratische papieren bureautijgers met waanideeën, geen EU
  soevereiniteit weggeven was landverraad
  stemrecht op je 26ste
  vreten wat de pot schaft

  alles leidend tot steeds stijgende welvaart en sociale voorzieningen (zodat ook welhaast wereldwonderen gerealiseerd konden worden), geen geld naar onzin noch waanzin

  Kortom, onmiddellijk afbreken van die energietransitie zooi, kerncentrales bouwen, kolencentrales weer aan, geen veel goedkoper gas leveren aan buurlanden, de natuur haar gang laten gaan, grenzen dicht, massamigratie van de eigen bevolking promoten, meer land naar boeren, radicalen en rebellen neerknuppelen en desnoods in het gevang smijten, enzovoorts.

  Zijn dat de doelen van de natuurherstelwet? Nee, juist land- en tuinbouw opofferen voor nog meer gereguleerde “natuur”, conform het wensdenken van pennenlikkers en radicalen, die extra beschermd worden tegen een ieder die ook maar een stikstofdeeltje mogelijk teveel, of iets anders “erg”, voor de rechter te slepen (want wat er in die wet staat gaat natuurlijk juridisch bevochten worden, en drie keer raden wie er gelijk gaat krijgen), wat bakken met geld van anderen gaat kosten. Echter moeten die radicalen wel hun mond houden als er “energievoorzieningen” (lees: windmolens en ander toekomstig chemisch afval) in natuurgebieden gebouwd worden, wat eveneens bakken met geld van anderen gaat kosten. En nog meer van dergelijk “fraais”.

  En waarom wil de, totaal niet over het paard getilde, EU dat? Om de gehele planeet te beschermen/redden.

  Kortom, weer meer nieuwe geldstromen waarvan afgeroomd kan worden door enkelen ten koste van velen, nog meer landjepik, verder doordrammen van klimaat/natuur/milieu waanzin, en nog meer stokken om anderen mee te slaan.

 4. scherpschutter1943 schreef:

  De politici die deze wet goed keuren en ook degenen die deze wet gemaakt hebben, hebben in hun leven nog nooit zelf de kost hoeven te verdienen en hebben altijd uit de staatsruif gevreten. Tot dat door hun stompzinnige toedoen de hele economie naar de bliksem is en niemand meer te vreten heeft . Dan wordt het toch tijd om dit soort politici onder de guillotine te leggen.

 5. Jaan schreef:

  De natuur is wel degelijk ziek en dat is hij al 70 jar. Het heeft niks met stikstof of CO2 te maken, maar alles met het uitroeien van de schadelijke insecten en planten wereldwijd in de land- en tuinbouw. Sinds er 70 jaar geleden begonnen is et DDT te spuiten en later met andere landbouwgif is het merendeel van de alle insecten en amfibieën verdwenen. De kikkers en hagedissen zijn weg, die kregen door landbouwgif een schimmelziekte. Meikevers en sprinkhanen zijn weg, korenbloemen zijn weg. De schrijvertjes lopen niet meer op de sloten, maar verdronken doordat de oppervlaktespanning verdwenen is. Wat willen ze terugbrengen aan natuur. Laat ze eerst maar stoppen met de bossen op te stoken en de houtcentrales. Wie ziet er nog leeuweriken of geelgorzen. De rest van de vogels verhakselen ze met hun windmolens. we worden door gekken bestuurd.

 6. Anonymous schreef:

  @Jaan, op zich is er niets mis met het terugbrengen van de natuur (en bijbehorend dierlijk leven die vele vogels nodig hebben) van 70 jaar geleden, maar dan inderdaad zonder het gif van toen (alsmede het gif van nu, zoals het gif wat nodig is om windmolens en dergelijke te bouwen en te onderhouden, biomassacentrales met 10 jaar durende wurgcontracten, PFAS en zo meer waar winstmaximalisatie belangrijker is dan volksgezondheid en natuurbescherming; neem asbest bijvoorbeeld, wie is er rijker door geworden, en wie draait er op voor de opruimkosten), maar dat gaat niet gebeuren, want “de natuur” is slechts de kapstok waarmee de EU nog meer bossen wil rooien voor nog meer insecten- en vogelhakselaars, alsmede nog meer boerenland inpikken en/of boeren hun bedrijfsvoering onmogelijk maken, teneinde de afhankelijkheid van die voedselhubs (waaronder ultra bewerkt dus ongezond “voedsel”) te vergroten, want zoals de EU omschrijft hoe zij biologische en natuur beschermende voedselproductie (uiteraard met uitzondering van die hubs, want die zullen het stempel duurzaam of hernieuwbaar krijgen, de rest planeetvernietigend) wil zien komt dat neer op minstens drie keer minder voedselproductie. Voedselprijzen exploderen dan, en het enkele wat dan nog te betalen valt voor de meerderheid is dan die prut uit die hubs. Ook zal winst maximaliserend (nieuw) gif blijven stromen. Privatiseren van de winst, socialiseren van de kosten, is het ideale winstmodel, gefaciliteerd door niet wegstembare bestuurders met toenemende en grensoverschrijdende (kun je op twee manieren uitleggen) politieke macht die niet of nauwelijks verantwoording afleggen, laat staan met grote persoonlijke gevolgen.

  In de natuurherstelwet staat weliswaar dat ze de vogelstand willen terugbrengen naar wat het was, in het bijzonder zeldzame (waaronder toevallig voornamelijk insecteneters) en beschermde vogels (overigens kunnen windmolens uitgezonderd worden van de Wet Natuurbescherming als er sprake is van een “groot openbaar belang”, zelfs in Natura 2000 gebieden), maar je kunt op je klompen aanvoelen dat als dat niet lukt niets van hun wilde plannen als schuldige zal worden aangewezen. Nu al zijn er “onderzoekers” die intensieve landbouw als hoofdoorzaak zien van dalende vogelstanden.

  Overigens, die veganistische zooi waarvoor ze complete bossen blijven omleggen in verre landen en alles wat leeft en groeit dat die zooi kan hinderen doodt met massa’s gif, om het vervolgens met stookolie en diesel naar winkelschappen hier te brengen, bevatten niet de noodzakelijke dierlijke micronutriënten die omnivoren nodig hebben (dus dat zou wel besparen op de zorgkosten voor bejaarden, simpelweg omdat ze minder oud worden; qaly’s waren ook niet van doorslaggevend belang tijdens covid, “dor hout” opruimen kennelijk wel). Voornamelijk insecten eten bevordert een lange levensduur ook niet overigens, helemaal indien onvoldoende verhit en/of massaal gekweekt met winst maximaliserend goedkoop voedsel waar hormoonverstoorders en gifstoffen in kunnen zitten, zie ook: chitine, oöcyten, tannines, fytaten, oxalaten, saponinen en alkaloïden. Daarbovenop, bij massaproductie van insecten in compacte ruimtes in ideale (tropische) temperaturen wordt de kans verhoogd op nieuwe ziekten en parasieten (maar misschien helpt het om de insecten mondmaskers op te doen?). Helemaal als de productie gebeurt in (corrupte) landen waar ze creatief omgaan met voedselveiligheid.

 7. joojootje schreef:

  Het is opvallend dat geld graaien en nobele doelen altijd door elkaar lopen bij de overheid.
  Het is ook opvallend dat de oplossing voor hun nobele doelen altijd uitkomt op belastingen, heffingen, geld graaien.
  Je gaat je zo langzamerhand afvragen of het ordinair geld graaien is en het nobele, versiersels ter afleiding.
  En we hebben het over onvoorstelbaar veel geld, miljarden, biljoenen.

 8. El Benny schreef:

  Jetje of Klavertje gaan de verkiezingen niet winnen en zullen ook niet in het nieuwe kabinet terecht komen.
  NL is op op tijd wakker aan t worden.

 9. Hanne schreef:

  Onze habitat terug naar 70 jaar geleden? En waar moeten bijv. alle mensen naar toe die nu in de Flevoland wonen, en is het de bedoeling dat de Oostvaardersplassen ook weer samen met de hele polder wordt terug gegeven aan het IJsselmeer. Ook zal er veel natuur vernietigd moeten worden om alle NL burgers en asielimmigranten onder dak te brengen, hoe willen ze dat spinnen. Het is allemaal kolder, ze willen NL onderdeel maken van TristateCity dan zal een groot deel van de natuur die er nog is ook moeten verdwijnen, behalve op plekken waar de boven ons gestelden kunnen genieten van wat er nog over is van natuur en uitzicht en rust.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.