DE WERELD NU

Moslims zijn niet gelijk

moslims

De premisse dat alle mensen gelijk zijn vindt Toon Kasdorp storend. Ter illustratie vergeleek hij het belang voor de wereld van moslims met dat van joden.

Mensen zijn niet gelijk. We doen alleen maar alsof. Die gelijkheid dateert als idee uit de Franse Revolutie en wil alleen maar zeggen dat er tegenwoordig geen standen meer zijn die hoger in aanzien staan dan andere, wat in de middeleeuwen wel zo was. Er is ook geen onderscheid meer tussen vrije mensen en slaven. Iedereen is vrij. Maar dat alle mensen evenveel waard zijn in de zin dat ze hetzelfde presteren of een gelijke waarde hebben voor de wereld samenleving, dat is natuurlijk niet zo.

Wie ver boven alles en iedereen uitsteken zijn de joden. Als je de waarde van de mensen zou afmeten aan de Nobelprijzen die ze gekregen hebben – wat geen nauwkeurige maatstaf is maar toch een behoorlijke indruk geeft – dan steken de joden ver boven ons en alle andere mensen uit.

Er zijn minder dan 14 miljoen joden op een wereld bevolking van 7 miljard, dat is dus 0,2%, Maar het percentage Nobelprijswinnaars is 22% en als je de Nobelprijzen voor vrede en literatuur niet mee zou tellen is het percentage nog veel hoger. Het aantal moslim laureaten is te verwaarlozen. Er is geloof ik een Pakistani natuurkundige die zijn hele leven in de USA heeft gewerkt en dan nog een paar vredes en literatuurprijzen en dat is het dan.

Al we op de wereld anderhalf miljard moslims minder zouden hebben zou dat voor de wetenschappelijke productie nauwelijks verschil maken en ook economisch geen groot verlies betekenen. Of ze met hun anderhalf miljard per saldo een toegevoegde waarde hebben in enig ander opzicht zou ik niet weten, maar op geen stukken na zo veel als die veertien miljoen joden, dat staat wel vast.

Dat lijkt me een goede reden om voor Israël te kiezen als we het er eindelijk over eens zijn dat we ter wille van de lieve vrede Palestijnen en Israëli’s niet langer bij elkaar moeten laten zitten. Als dat tot oorlog zou leiden met de moslims, wat iedereen liever vermijdt, maar wat een reëel risico is, dan is het risico dat we daarbij anderhalf miljard moslims verliezen toch minder bedreigend dan het verlies van acht miljoen joodse Israëli’s.

Het past niet erg in onze humanistische wereldbeschouwing om zoiets zo harteloos cijfermatig te benaderen, maar reëel is het natuurlijk wel.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

5 reacties

 1. Awi Cohen schreef:

  Er is nog een tragikomische noot: die Pakistaan die de Nobel prijs heeft gewonnen behoort tot een gematigde islamitische stroming (Ahmadiyya) en wordt daarom door veel moslims niet als echte moslim beschouwd!

 2. Juanito schreef:

  De slimmeriken in met name Duitsland en Frankrijk redeneren in tegengestelde richting. Daar is het: moslims erin en joden eruit.

  Werkt ‘prima’ zoals we al jaren kunnen zien. Lekker volhardend ook, zonder enig lerend vermogen.

 3. reageerbuis schreef:

  U noemt die Ahmadiyya Gemeenschap gematigd. Hebt u de folder gezien die ze onlangs huis aan huis hebben bezorgd? Over de leer liegen ze alles aan elkaar vast!

 4. Bennie schreef:

  Duidelijk, fascisten zijn niet intelligent.

 5. hendrikush schreef:

  Mohammedanen vinden zichzelf Übermenschen en gedragen zich als Untermenschen.
  Geen wonder dat ze hun “eer” met liegen en bedriegen in stand moeten houden.