DE WERELD NU

Klimaatwetenschap? Klimaatontkenner is prima geuzennaam

Klimaatwetenschap

Dit – voor mijn doen – korte stuk bouwt voort op een langer verhaal dat ik negen maanden geleden schreef: Wat ìs klimaatwetenschap?

Ik stak toen flink wat uren studie in de voorbereiding van die tekst. De titel van dít stuk had ik toen echter nog niet als conclusie geformuleerd. Ik nam onder andere een aantal proefschriften door en gaf advies aan nieuwe leden van Provinciale Staten. Hier de link naar dat eerdere verhaal. De tweede paragraaf van mijn verhaal heette: Klimaten versus klimaat en daarin zat de kern van dit stuk eigenlijk al verscholen.

Ik vroeg me af wat ik op de lagere en middelbare school ook al weer leerde over verschillende klimaten: met nadruk op dat meervoud.  Klimaten waren anders in andere landen: dàt leerden wij toen. Ze verschilden – en verschillen nog steeds – in plaats. Wij hadden en hebben hier gelukkig geen pool-, land- of woestijnklimaat maar een zeeklimaat.

Tegenwoordig spreekt men voortdurend over hèt klimaat: enkelvoud dus. En dat éne klimaat dat zou dus veranderen; Niet in plaats, maar in de tijd. Hebben we tegenwoordig overal hetzelfde klimaat dan? Gaan de verschillende klimaten steeds meer op elkaar lijken? De vraag stellen is haar beantwoorden.

De manier waarop tegenwoordig de term ‘klimaat’ misbruikt wordt is gebouwd op de nooit daarbij uitgesproken, maar steeds beslist wèl bedoelde suggestie, dat er niet alleen zoiets bestáát als een ‘gemiddeld klimaat’ in de wereld, maar dat dat gemiddelde er ook toe zou doen. Alsof dat gemiddelde klimaat zelfs voor alle mensen, dieren en planten van belang zou zijn.

In werkelijkheid is een berekend gemiddelde klimaat voor geen enkel mens,
geen enkel dier en geen enkele plant op deze planeet van enig belang.

Misschien heeft u nooit eerder stilgestaan bij dat bizarre gemiddelde-verhaal. Dan haal ik voor u dit gedachteexperiment terug, uit een nog wat ouder stuk van me, getiteld Zielige ijsberen, roofridders en een wereldregering –ook nogal lang maar wel smeuiig geschreven–, :

(De gemiddelde temperatuur op de wereld is sowieso erg moeilijk vast te stellen.) Maar stel dat vanaf morgen het hele noordelijk halfrond 80 graden warmer was en het hele zuidelijke 80 graden kouder. Dan zou het binnen twee jaar zo goed als afgelopen zijn voor alle leven op aarde.
Bij gelijkblijvende gemiddelde temperatuur!

Hartelust
Tegenspreken van die valse suggestie die zit in het gebruik van dat rare begrip ‘hèt klimaat’: dat is cruciaal. Waarom? Omdat er naar hartelust op wordt vóórtgebouwd! Neem het begrip ‘klimaatneutraal’. Door volwassen mensen wordt dit absurde woord gebruikt; Niet alleen in halfdronken praatjes aan de bar, maar in geschreven teksten. En –zie de afbeelding boven dit stuk– ze vergaderen en onderhandelen zelfs over het dáár weer van afgeleide ‘klimaatneutraliteit’. Met serieuze gezichten. Dat laatste weet ik niet 100% zeker, maar ik ga er wel vanuit.

Er is een Wikipedia-tekst over ‘klimaatneutraal’ in 16 talen. Zoals zo vaak zit er een vrij groot verschil tussen die verschillende taal-varianten. Veel van die Wikipedia teksten hebben een hoofdstukje “Zie ook“. Zo ziet dat hoofdstukje eruit in de Nederlandse versie van die Wikipedia tekst:

Deze negen links samen illustreren onbedoeld het effect van het verschrikkelijk doorslaande succes van die beruchte 97%-claim. (De 97%-gekte, noem ik het in dat lange verhaal).

Wat is in vredesnaam de link tussen klimaat en ‘eerlijk geld’? Ik volg de link en lees: “In Nederland is de Bankwijzer een initiatief van “Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, vredesorganisatie Pax Christi Nederland, vakbond FNV en World Animal Protection.
Helder. De link is ‘activisme verenigd‘.

Had u wel eens gehoord van “Koolstofoxide-equivalent“? Ik niet. Omdat ik me al al wat vaker wat verdiept heb in deze materie en een gedegen opleiding heb gehad, heb ik wel direct een vermoeden. Ik volgde ook deze link en mijn vermoeden bleek te kloppen. Dit is

een maat om aan te geven hoeveel een gegeven hoeveelheid broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van de Aarde, gebruikmakend van een equivalente concentratie CO2.

Geen volkomen onzinnig begrip, alleen: het verhaal over CO2 als echt hèt broeikasgas is als vanzelfsprekende basis genomen om op voort te bouwen. Waarom? Waarom juist CO2 als referentie-stof nemen? De vraag stellen is weer bijna haar beantwoorden: dáár heeft iedereen wel eens van gehoord. Zoveel –of beter gezegd zo weinig – dat je soms spijbelende scholieren in groepen kunt horen scanderen “CO2, weg ermee“. Met wetenschap heeft het niets te maken, met politieke agenda’s des te meer.

Serieuze wetenschappers zouden niet gekozen hebben voor het meest bekende gas dat ervan verdacht wordt een positieve invloed te hebben op de gemiddelde temperatuur op aarde, maar op het gas waarvan dat het zekerste was. In de Engelse Wikipedia-tekst over dit onderwerp is overigens (nog!!) geen sprake van klimaatverandering, maar van ‘Global Warming’…

Broeikaseffect, geen broeikasgaseffect? Ik volg de link en zie dat de allereerste zin van buitengewoon bedenkelijk allooi is:

“Het broeikaseffect is het proces waarbij warmtestraling van een planetair oppervlak geabsorbeerd wordt door atmosferische broeikasgassen en vervolgens uitgezonden wordt in alle richtingen.”

Het broeikaseffect verwijst –het woord zegt het al, hè– naar kassen. Ik ken het van mijn eigen huurappartement. Ook wanneer het buiten onder de 10 graden Celsius is, stijgt de temperatuur binnen regelmatig tot 23 of 24 graden, dankzij dat effect. Met absorptie heeft het niets van doen. De muren zijn hier allemaal spierwit. Mijn energierekening bestaat voor een zeer groot deel uit belasting. En dan die laatste omcirkelde link. De kreet is afkomstig van ene Elkington:

“People Planet Profit, tegenwoordig People Planet Prosperity, (ook wel: de drie P’s) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. De term werd in 1994 bedacht door John Elkington[1], een adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling.”

Sta gerust even stil bij die verandering van naam! En meneer Elkington heeft dus een baan in in de duurzaamheidswereld. Hij heeft een boek geschreven met de weinig wetenschappelijk overkomende titel: Kannibalen met vorken. In de samenvatting van bol.com lezen we:

Elkington convincingly argues that future market success will often depend upon a company’s ability to satisfy the three-pronged fork of profitability, environmental quality, and social justice.”

Ja die nadruk is van mij. Wij klimaatontkenners moeten een streep in het zand trekken.

Wij beschuldigen mensen die zich zorgen maken om het effect van het onherroepelijk ooit ten einde lopen van de zegeningen van de fossiele brandstoffen niet van een fobie. De hoger opgeleiden en of diplomatieker ingestelden in ons kamp bedwingen ons, om niet de term klimaatgekkies over te nemen. Maar soms kost dat wel inspanning. Onder een grafiek van iemand die zichzelf in zijn twitter-bio omschrijft als klimaatwetenschapper, schreef ik dit commentaar: “Source?” en als reactie kreeg ik beledigingen naar mijn hoofd die hintten naar mijn (te) hoge leeftijd…

Onderstaande foto is afkomstig van Forum-Europarlementariër Dirk Jan Eppink. Hij toont de (opkomst in) de vergaderzaal van het Europees Parlement op het moment dat er vergaderd wordt over datgene wat kort daarvoor door de meerderheid in dat parlement is bestempeld als noodtoestand…

Klimaatwetenschap

46 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  Mooi artikel om de Kerstgedachte vorm te geven. Ben benieuwd. Er zijn steeds meer weldenkende mensen die het onvoorwaardelijk toeschrijven van de mens aan de Global Warning in twijfel trekken. Is de mens ook verantwoordelijk voor de vulkaanuitbarstingen en het verschuiven van het aardmagnetisch veld? Ook het Natura 2000 verhaal is NATUURlijk van de zotte. Als je bovenstaande foto ziet van het EU-parlement dan is NEXIT de enige verstandige keuze!

 2. scherpschutter1943 schreef:

  Het zou al een begin zijn van een kentering in europa, als frans timmermans er niet meer was om ons de das om te doen.

 3. Ad Rek schreef:

  “Is de mens ook verantwoordelijk voor de vulkaanuitbarstingen en het verschuiven van het aardmagnetisch veld?”
  Je zou ze de kost moeten geven.
  Het Indiasche denken, het holisme, het ‘terug naar de natuur’ denken,
  karma, alles is met alles verbonden, alles is een, niets kan gedaan of gedacht worden zonder enig effect op het geheel, enz. enz.
  Dit wordt ook stevig herdacht tijdens de kerst.

 4. karton schreef:

  “Klimaat” kan niemand ontkennen; “klimaatverandering” ook niet; maar dat de mens daaraan schuldig zou zijn én in staat zou zijn om dit gebeuren een halt te roepen, is totaal “van de gekke”.
  Dat een nietsnut als Fransje Timmermans voorop loopt te blèren maakt mij duidelijk dat het een geheel verzonnen verhaaltje is waarmede ons aller Fransje “goede sier” probeert te maken.
  Heel veel mensen trappen in zijn door- en door gemene praatjes, riekt zelfs naar oplichting c.q. afpersing door Fransje; maar ook u weet : niks gaat het linkse gepeupel te ver als ’t om hun macht én inkomen gaat.

 5. Siemon. schreef:

  Wie de stukken van meneer Groenendijk over de islam leest denkt met een ietwat angstig, maar met een verstandig man van doen te hebben. Nu ik zijn visie op de door de mens veroorzaakte/versnelde klimaat verandering lees, begin ik daar ernstig aan te twijfelen. Ik zelf verkeer aan de rechterzijde van de sociaal-democratie en heb grote bedenkingen over het beleid van links ten aanzien van immigratie en islam. Maar bij zoveel simplistische stupiditeit, zoals hier wordt uitgevent, daar wil een fatsoenlijke arbeider niet bij horen.

 6. Cool Pete schreef:

  Laten we het grondig houden :

  Inzake ‘klimaat’ :
  – het klimaat verandert al miljarden jaren
  – de wetenschappelijke kennis over : atmosfeer, stratosfeer, aardbol, heelal, en de daar op gerichte biologie, scheikunde, natuurkunde, staat nog in de kinderschoenen.
  – voor “klimaat”-alarmisme is geen wetenschappelijke basis.

  Bepaalde milieu-maatregelen zijn wel zinnig : o.a.
  – erosie tegengaan; her-bebossen; woestijnen bevloeien; oceanen schoonmaken.
  – kernenergie door-ontwikkelen : kleine reactoren [ ‘small modulair reactor’ ],
  thorium [ ‘melted salt reactor’], kern-fusie.

  Grootste probeem is : OVER-BEVOLKING. Dus : wereldwijde geboorte-beperking.

  Citaat Vaclav Klaus :
  — HET ENIGE KLIMAAT DAT GOED IS VOOR DE MENS,
  IS HET KLIMAAT VAN VRIJHEID —

 7. Ernie van de Wal schreef:

  @Siemon. Hoe zit het volgens jou dan in elkaar met het klimaat?

 8. Siemon. schreef:

  Laten we het grondig houden? Cool Pete. Over kernenergie, herbebossing en OVER-BEVOLKING zijn we het heel snel eens, allemaal zaken die aangepakt dan wel ingevoerd moeten worden. 1) Het klimaat veranderd al jaren, de grootste open deur die je maar kunt bedenken zeker. 2) De wetenschappelijke kennis over atmosfeer stratosfeer etc. etc. staat nog in de kinderschoenen, zelden zulk geklets gelezen, die staat helemaal niet in de kinderschoenen het is 2019 en niet 1820, toen stond dat allemaal in de kinderschoenen 3) Voor klimaat alarmisme is geen wetenschappelijke basis, die wetenschappelijke basis is er wel degelijk, wie dat niet geloofd is ongelofelijke bangebroek, die blijkbaar de werkelijkheid zoals die zich aan ons opdringt niet kan verdragen, onvolwassen dus.
  Wat te doen:
  Verdere ontwikkeling van kernenergie
  Een gerichte bevolkingspolitiek om de groei van de wereldbevolking te stabiliseren en over een periode van 100 tot 150 jaar terug te brengen naar 3 a 4 miljard.
  De andere door u genoemde zaken neem ik over.
  Als de bliksem terugdringen van de Co2 uitstoot.
  En tot slot verwar VRIJHEID niet met STUPIDITEIT

 9. Willie schreef:

  Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen. Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout. Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?
  Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.

 10. Ezel schreef:

  Klimaatontkenner is een geuzennaam voor wie geen kennis van de nederlandsche taal heeft. Net zoiets als zwaartekrachtontkenner.

 11. Siemon. schreef:

  Ernie van de Wal, “hoe zit het volgens jou dan in elkaar met het klimaat?”, Er is wel degelijk sprake van een door de mens veroorzaakte versnelde opwarming van het klimaat. Daar is een solide wetenschappelijke basis voor. Iedereen die dit gegeven ontkend zet zichzelf neer als een ongelofelijke domme koekwaus en speelt het linkse rapaille een prima argument in handen om je voor de rest dan ook maar niet serieus te nemen.

 12. El Cid schreef:

  @Siemon. 25 december 2019 om 12:00

  U begint uw betoog met een ad hominem. Niet zo sterk maar dat zijn we wel gewend van uw soort. Maar nu u toch begonnen bent. U bent een bange wezel. Vergelijkbaar met een lijfeigene in de middeleeuwen. Toen de adel nog wegkwam met: Ga dat enge bos maar niet in hoor.. Daar zitten spoken! Nu maken uw leiders u bang met pseudo wetenschap. Wetenschap is gebaseerd op feiten en niet op modellen. En als we dan vragen om de modellen? Dan krijgen we die niet van uw leiders. Ik doel op het proces in Canada waar Michael Mann weigerde om zijn pseudo-cijfertjes wereldkundig te maken. Iedereen weet dat wetenschap staat en valt bij: falsificatie!

  U is een angstig man. U leeft in een schijnwereld. Wij doorzien het hele verhaaltje voor wat het is. Weer een angstig sprookje. Bedoelt om angstige mensen in het gareel te houden en baantjes uit de delen aan nep-wetenschappers op de universiteiten en scholen. Daarmee invloed en stemmetjes winnend. Niks nieuws onder de zon. Communisten/socialisten die doen waar ze goed in zijn. Handelen in angst.

 13. Cool Pete schreef:

  @Siemon : net als bij u, zie ik bij de “klimaat”-alarmisten,
  GEEN wetenschappelijk verantwoorde bewijs-voering.
  Alleen al temperaturen meten, en hoeveelheden ijs/water/waterdamp meten ,
  bijvoorbeeld, is onbetrouwbaar; om het simpelste te noemen.
  Want – ook u weet dat – : WIE BEWEERT, MOET VOLLEDIG EN SLUITEND BEWIJZEN.

  Elke stelling door “klimaat”-alarmisten ingebracht, is falsificeerbaar.
  Kijkt u eens bijvoorbeeld bij : GertJan van Ulzen [ @gjvu ], Marcel Crok [@marcelcrok], en vele anderen.

 14. Cool Pete schreef:

  @Siemon :

  Alwie niet verdwaasd is, beseft :

  ZONDER VRIJHEID : VAN GEEST, IS DE MENSHEID ZEKER VERLOREN.

 15. Siemon. schreef:

  El Cid, koene ridder zonder vrees of blaam, strijder tegen de islaam. Dat u nu hier de Nar uithangt mag toch wel een grote afgang voor uw waardigheid genoemd worden. Wat wetenschap is en voor staat, is voor u in ieder geval te hoog gegrepen. Uw gescheld is een nog grotere afgang , waar ik overigens weinig op tegen heb. Maar het moet wel enig niveau hebben, maar schelden zoals vroeger op het schoolplein, ach zo kinderachtig, zo klein.

 16. Jaan schreef:

  @Frans Groenendijk. Ik vind het artikel wel grappig. Beter was geweest als U het nou eens heeft over klimaatverdichtingspunten en wel in het bijzonder de klimaat lim inf en de klimaat lim sup, dan kun je nog lachen en heb je een leuk weekend als je de commentaren leest.

 17. Ernie van de Wal schreef:

  @Siemon.
  Ik lees een aantal beweringen, u speelt het behoorlijk op de persoon, maar u brengt geen enkele onderbouwing in.

  Ik heb weinig verstand van klimaatverandering. Wat mij betreft is het dus best mogelijk dat het klimaat inderdaad door ons toedoen verandert.

  Als ik aan de andere kant zie hoe u hier tekeer gaat tegen andersdenkenden en hoe bijvoorbeeld op sites als “weer.nl” wordt geëvangeliseerd over die klimaatverandering met een godsdienstige gedrevenheid twijfel ik.
  Degene die gelijk heeft hoeft niet te “schreeuwen” ; bewijzen volstaan.

  Van het IPCC is bekend dat alternatieve meningen er op straffe van ontslag / berufsverbot niet getolereerd worden. Als je op die manier je gelijk moet krijgen heb je het dus duidelijk niet.

  Svp iets minder stellingen en iets meer onderbouwing.

 18. Henk Albarda schreef:

  De aarde beweegt zich in een heelal waarin die aarde een nietig object is. De gassen om de aarde heen, duizenden, zoals CO2. De interacties in het zonnestelsel. De gassen heeft de mensheid nodig om te overleven, ALLE. IK ben overtuigd dat het klimaat verandert, ieder jaar. Ik ben ervan overtuigd dat de mens er heel weinig invloed op heeft.
  De voorgaande observaties heb ik geleerd van Climategate, en DAT wordt door een menigte oa Nederlandse politieke partijen doodgezwegen. Alle vragen over het waarom van ‘Klimaat’ worden doodgezwegen.
  Zoals ook in dit artikel, reacties hier en reacties op Climategate en vele andere sites, is het aantal wetenschappers die durven stellen dat de mens niet meer dan een te verwaarlozen invloed op het klimaat heeft (pas op, ik heb het niet over milieu!!), afgelopen jaar crescendo gegaan. Reactie van de klimaat hystericas? Ons tot nazis verklaren omdat we jullie (Siemon) DURVEN tegen te spreken met FEITEN.
  Voor mij zijn de Siemons en Ezel zeer welkom op dit forum, als ze met gefundeerde verhalen komen en erkennen veel meer NIET te weten dan WEL te weten.
  Siemon, mag ik je voorstellen in het vervolg met gefundeerde reacties te komen, ipv loze kreten. Lees eerst eens, zoals ik ook heb gedaan, een jaar lang wekelijks een half uurtje Climategate. Ook op Climategate reageren lieden die een dwangneurose hebben ons de fabeltjes van klavertje te laten geloven, maar al diegenen die met fundering reageren, moeten erkennen dat klavertjes klimaat hysterie vrijwel zeker onzin is, zelfs uit zijn eigen partij…..
  Op basis van je reacties bij deze column, kan ik alleen vreselijk om je lachen. Als je doorgaat met je kreten en scheldpartijen, realiseer je je over 10 – 15 jaar hoe dom je je nu hier hebt getoond.

 19. Frans Groenendijk schreef:

  Meneer @Siemon, u noemt mij simpel en stupide. Dat mag. Dat is onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Het zal u wellicht niet heel erg verbazen dat ik de rest van uw woorden daardoor wel een tikje minder serieus neem.
  Alleen … de rest is zonder inhoudelijk argument en bovendien tegen het lasterlijke aan.
  Voor wat de inhoud betreft, krijg ik de indruk dat u een flink stuk jonger bent dan ik, en daardoor niet echt in staat bent om dat kapen van de term klimaat zelfs maar in overweging te nemen.
  Tegen het lasterlijke aan vind ik het wanneer mensen suggereren dat ik “ietwat angstig” zou zijn. Waar u dat op baseert valt alleen maar te raden. Ik raad dan maar dat u nog niet of nauwelijks heeft nagedacht over verschillende visies op de term ‘islamofoob’. Ik raad u aan daarover een eerdere bijdrage van mijn hand te lezen. Deze: http://verenoflood.nu/islamofoben-fobie/

  Ik had misschien helemaal niet gereageerd wanneer uw commentaar niet ook nog dit bevatte: “daar wil een fatsoenlijke arbeider niet bij horen”. Ik ben een arbeiderszoon. Ik was de enige in de (grotere) familie die naar de Hogere Burgerschool ging en daarna naar de universiteit. In de vorige eeuw heb ik niet alleen sociaal democraten gestemd, maar ben zelfs actief lid geweest van de PvdA.
  De PvdA heeft daarna ontwikkelingen doorgemaakt en ik ook.
  Ik vraag me of u mensen als Ronald Plasterk en Thilo Sarrazin ook als simpele dommeriken ziet. (Over Ned Nikolov, Karl Popper of de oude Drees begin ik niet eens)

 20. Jaan schreef:

  @Frans Groenendijk.
  Er zijn wel degelijk zeer grote linkse intellectuelen.
  Lees wat er over het democratische toptalent geschreven wordt in reacties op Yahoo.

  A noted psychiatrist was a guest speaker at an academic function where Alexandria Ocacional-Constipacion` happened to appear. Ms. Constipacion` took the opportunity to schmooze the doctor a bit, and asked him a question.
  ‘Would you tell me doctor’, she asked, ‘how do you detect a mental deficiency in someone who appears completely normal?
  ‘Nothing is easier’, he replied. ‘You ask a simple question that anyone should answer with no trouble. If the person hesitates, then you’re on track..’
  ‘What kind of question?’ asked Constipacion`.
  Well, I’ll ask you this as an example.
  ‘Captain Cook made three trips around the world and died during one of them.
  Which one?
  Constipacion` thought for a moment then said with a nervous laugh ‘do you have any more examples? I really wasn’t paying attention much in history.’

  Hou dit in gedachte als links U aanvalt.

 21. Jaan schreef:

  Met Alexandria Ocacional-Constipacion wordt AOC bedoeld dat is Alexandria Ocasio-Cortez

 22. Siemon. schreef:

  Geachte meneer Groenendijk, ik noemde de gedachten over klimaatverandering die op dit blog geuit worden simpel en stupide. Ik heb uw reactie op de islam ietwat angstig genoemd maar inhoudelijk juist en verstandig. Voor het woord angstig had ik beter het woord geobsedeerd kunnen gebruiken excuus daarvoor. Over de islam en hoe daar mee om te gaan zullen u en ik het waarschijnlijk snel eens zijn. Verder over het klimaat, door een aantal medereaguurders wordt van mij verlangd mijn beweringen te onderbouw, alsof zij dat zelf wel doen, ik zie geen enkele onderbouwing wel veel beweringen, ook van u meneer Groenendijk, ik zie dus niet in waarom ik op dit blog roomser dan de paus zou moeten zijn.
  Maar het via een andere invalshoek wel proberen, ik volg al vijftig jaar wetenschappelijke publicaties over weet ik al niet wat, ook over het klimaat. Er is een ruime consensus binnen de wetenschappelijke wereld, dat er een door menselijk toedoen, versnelde klimaat opwarming plaats vindt. Er is ook een ruime consensus binnen de wetenschappelijke wereld dat de aarde rond is en zich in een baan om de zon beweegt.
  Toch beweren een aantal mensen dat de aarde plat is en dat dit door van voor machten dan ook voor ons verborgen wordt gehouden. Ik beschouw zulk soort lieden met een mengsel van ergernis en medelijden. Waar het gaat om uw stellingname tegen de islam, daar valt inhoudelijk weinig tot niets tegen in te brengen. Uw stellingname in de klimaat discussie is er een die te vergelijken valt met degenen die beweren dat de aarde plat is. Ik wens u dan ook dezelfde rechtlijnigheid en moed toe die u aan de dag legt in uw bestrijding van de islam, in het onder ogen durven zien van de door mensen veroorzaakte versnelde opwarming van het klimaat. Voor wie onderbouwing wensen, zoek eerst eens onder conformation bias en zoek daarna verder. Ik wens iedereen veel succes en moed toe bij deze zoektocht.

 23. LT schreef:

  @ Siemon: U stelt: “Er is wel degelijk sprake van een door de mens veroorzaakte versnelde opwarming van het klimaat. Daar is een solide wetenschappelijke basis voor.”

  Voor zover mij bekend is er slechts een geclaimde wetenschappelijke consensus. Op die consensus is, na nadere inhoudelijke beschouwing veel (wetenschappelijke) kritiek, want er valt het nodige op af te dingen. Die discussie ga ik nu niet verder met u aan.

  Iedere goed opgeleide wetenschapper weet dat consensus geen wetenschappelijk bewijs is. Het wetenschappelijke bewijs is er niet. U claimt iets dat niet is geleverd. Onderbouwing laat u na.

  Ik ben nog altijd blij indertijd gekozen te hebben voor een degelijke wetenschappelijke opleiding, zodat ik onzinnige praatjes zonodig kan weerleggen..

 24. Ronald Kaatee schreef:

  Interessant artikel, daar niet van, maar wat ik mis, is het antwoord op de vraag waarom ‘klimaatontkenner’ een goede geuzennaam zou zijn ondanks de schandelijke associatie die er is met ‘Holocaustontkenner’.

 25. Cool Pete schreef:

  @Siemon : u draait het – foutief – om.
  Wetenschap is geen speculatieve grabbelton.
  De bewijs-last ligt bij degenen die als eerste stellingen opperen : de “klimaat”-alarmisten, dus.

  Tot nu toe, heeft kritisch wetenschappelijk onderzoek , die stellingen van “klimaat”-
  alarmisten, gefalsificeerd: die stellingen zijn dus onjuist gebleken.

  Zo werkt wetenschap.

 26. El Cid schreef:

  ” Er is een ruime consensus binnen de wetenschappelijke wereld, dat er een door menselijk toedoen, versnelde klimaat opwarming plaats vindt.” 🙂

  Zoals anderen ook al zeggen: Wetenschap is geen democratie óf meeste stemmen tellen. U redeneert als een kind. Er was in de middeleeuwen consensus dat de aarde plat was. Tot Copernicus..enz.

  Wat u moet gaan begrijpen is dat als u een bewering doet, dat u dan moet bewijzen dat de bewering correct is? Niet andersom. Er is een enorme berg bewijs van het tegendeel van uw stelling. En dat niet alleen. Uw vriendjes frauderen met temperatuur reeksen. Uw vriendjes weigeren hun “bewijzen” aan te leveren. Uw vriendjes hebben zichzelf gediskwalificeerd. U bent een bange, goedgelovige, wezel.

 27. Henk Albarda schreef:

  Ik constateer dat zowel Siemon als Ronald Katee geen enkele belangstelling hebben hier een goed onderbouwde reactie te plaatsen. Van Siemon krijg ik geen enkele reactie op mijn voorstel net als ik tenminste een jaar Climategate te studie-lezen.
  Ik hoop dat de redactie het mij vergeeft dat ik hier meld wegens de toen al bewezen leugens van rutte in 2016 bij de VVD (lid vanaf 1987) te zijn vertrokken en op basis programma in 2017 lid en kiezer te zijn geworden van FvD.
  Wie zich baseert op NRC, Volkskrant, Trouw, Parool, en NPO, weet dat hij gelooft in fabeltjes, en 10 t/m 35% waarheden (die media laten 65 % belangrijke feiten achterwege).

 28. Henk Albarda schreef:

  Siemon verwacht kennelijk dat de WELdenkende Nederlanders, waarvan er een aantal hier hun reacties plaatsen, speciaal voor hem hier een selectie gaan plaatsen van artikelen van Climategate. Siemon, Zelfwerkzaamheid…..
  U ‘Er is een ruime consensus….’ U refereert wellicht naar de zgn 97 % wetenschappers (???) die zouden stellen dat de mens een aanzienlijke EN afrembare bijdrage levert aan de opwarming van de aarde? Dat % is bewezen ONjuist. Minder dan 15 % (de berekening vind u op Climategate) van een beperkte groep wetenschappers heeft beweerd overtuigd te zijn dat de mens een belangrijk veroorzaker is. Een meerderheid van die beperkte groep ‘kan het zich voorstellen, maar vind het vraagstuk veel te complex’. Links plus VN heeft die grote groep doodleuk opgeteld bij de fanaten. Tenslotte is een kleine minderheid van die beperkte groep ervan overtuigd dat de mens GEEN invloed op de aarde temperatuur heeft.
  Ik ben ervan overtuigd dat het klimaat op aarde jaarlijks, decennia-lijks, eeuwlijks, eeuwig, verandert. Maar omdat ik niet geloof dat de nietige mens daar meer dan een marginale invloed op heeft, Scheldt u mij uit voor klimaat-ontkenner, en voor allerlei termen als stupide, sukkel, t/m termen die samenhangen met AH, 30’er jaren vorig jaar, etc.
  Ik herhaal, LEES CLIMATEgate en kijk in de spiegel…….
  Ronald Kaatee, ik STEL dat klimaatontkenner een geuzennaam is, OMDAT Groen Links en D66 mij die naam geven omdat ik onder geen voorwaarde geloof dat de Nietige mens meer dan een marginale invloed op de temperatuur op aarde heeft. Zou ik de kans krijgen, dan zou ik die 2 partijen verbieden. En nee, dat is niet democratisch.

 29. Ronald Katee schreef:

  @Henk Albarda, 11.54: hoe kom je erbij dat ik geen enkele belangstelling heb om hier een goed onderbouwde reactie te plaatsen? Ik constateer in mijn reactie van 9.30 enkel maar dat ik in het overigens interessante artikel van Frans Groenendijk het antwoord mis op de vraag waarom ‘klimaatontkenner’ een goede geuzennaam zou zijn ondanks de schandelijke associatie die er is met ‘Holocaustontkenner’. Heb jij dat antwoord op die vraag wel gezien?

 30. Ronald Kaatee schreef:

  @Henk Albarda, 12.16: dat is geen antwoord op mijn vraag. En met alle respect: ik ben vooral benieuwd naar het antwoord van Frans Groenendijk.

 31. Siemon. schreef:

  Henk Alberda, ik verwacht niet zoveel hoor en zeker niet dat men speciaal voor mijn hier stukken uit Climategate gaat plaatsen. Ik moest alleen een paar zaken kwijt, zonder de illusie te hebben de hier aanwezige geloofsgemeenschap te overtuigen. En om die reden ga ik hier geen water naar de zee dragen, men doet zijn eigen huiswerk maar. Ik vind het alleen een bijzonder sneue zaak hoe intelligente mensen zich op een dergelijke domme manier buiten de discussie plaatsen. Maar troost u, een aantal jaren terug werd mij de toegang tot Joop.nl ontzegd wegens schending van de huisregels, ik had namelijke op een in mij eigen ogen correcte manier, een bekeerlinge tot de islam terecht gewezen,die gewag maakte van de emancipatie en vrouwvriendelijke attitude van de profeet Mohammed. Vandaag heeft de huishistoricus van der Horst een artikel, waarin mensen terecht worden gewezen die het over immigratie willen hebben, waarmee hij maar weer eens bewijst dat stupiditeit ook een bijzonder grote linkerkant. heeft. Dus jonge en oudelui kop op en maar weer in het zand dat hoofd.

 32. Cool Pete schreef:

  @Siemon : u doet als of alleen uw mening alomvattend juist is, en dus die van alle anderen, beperkt en fout is. En dan nog verwoord, is een hautain toontje.

  DAT nu is uw fatale vergissing. U bent gestopt OPEN en ACTIEF na te denken, en gestopt bereid te zijn uw mening, na voortschrijdend inzicht, te herzien.

 33. Johnny schreef:

  Wie zijn nu eigenlijk de klimaatontkenner? Ik ga er zelf vanuit dat het 1000 jaar geleden globaal warmer was dan nu. Zo was er 1000 jaar geleden op Groenland verbouwing van gerst. Dat is met het huidige klimaat op Groenland geen haalbare kaart. Er zijn boerderij-restanten gevonden die nu op permafrost staan. Het was geen lokaal verschijnsel; op meerdere plekken is het warme klimaat te bevestigen, via schelpjes, via pollen en ook via het ijs op Antartica. Ook 2000 jaar geleden was het warmer dan nu, eigenlijk was het het grootste gedeelte van de laatste 10.000 jaar warmer dan nu. Rond 1700 was een koude periode, ook wel het Maunder minimum genoemd, met een bevroren haven van Marseille, de Middellandse zee bevroren bij Nice. Een ware klimaatontkenner wil hier niks van weten, omdat het diens bedoeling is dat het klimaat vrijwel stabiel was tot het moment dat fossiele brandstoffen verbrand gingen worden. Klimaatontkenner is daardoor eerder een geuzennaam voor de klimaatalarmisten.

  De werking van een broeikas berust overigens op het blokkeren van opstijgende warme lucht, met infrarood heeft het niets te maken.

 34. Johan P schreef:

  @Siemon
  Uw reactie van 14:54 is enigszins teleurstellend; blijkbaar wilt u geen links plaatsen om anderen de gelegengeid te geven die te bestuderen.
  Zelf zie ik mijzelf niet als een klimaatontkenner (er valt niets te ontkennen, behalve misschien het idee van HET klimaat aangezien klimaten verschillen) maar als een klimaatscepticus. Dat klimaten veranderen wordt ook niet ontkend, de oorzaak echter wel.

  Er zijn 2 zaken die de voornaamste oorzaken zijn.
  1 – de zonneactiviteit
  2 – de regelamtige verandering van de helling van de aardas en de baan van de aarde.

  Vergeleken bij deze 2 oorzaken is de rest slechts ruis in de marge.
  Nu kan men heel goed het argument maken dat we technisch gezien bij een combinatie van deze twee momenteel al in een ijstijd hadden moeten zitten en dat het feit dat dit niet zo is, is te wijten aan het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot die dat veroorzaakt.
  Het probleem is dat dat een veronderstelling is. Maar zelfs als die veronderstelling juist is dient men zich af te vragen of men daarin in wil grijpen. Zelf heb ik er niet buitengewoon veel behoefte aan om deze uitstoot ongedaan te maken om vervolgens tot de conclusie te komen dat het permanente landijs net als de voorgaande ijstijden oprukt tot voorbij Utrecht en dat het gebied tot aan Parijs een soort tundra wordt. Zelfs niet als daar enige tijd over heen gaat.

  Het probleem met veel ‘klimaatactivisten’ is dat ze om de een of andere reden denken dat het mogelijk is om de verschillende klimaten zoals die er nu zijn in verschillende gebieden allemaal permanent zo zouden moeten blijven en dat de mens dat kan regelen.

 35. Henk Albarda schreef:

  Als ik een onredelijke reactie plaats, wordt mijn reactie door de redactie verwijderd.
  Ronald Kaatee, klimaatontkenner heeft geen enkele associatie met holocaustontkenner. Ik geef ongevraagd mijn antwoord omdat ik het, mild uitgedrukt, zeer onfatsoenlijk vind om at all klimaatontkenner in relatie te brengen tot holocaust ontkenner, een woord dat al langere tijd op geniepige wijze door Groen Links en D66 wordt misbruikt. Ik ben half Joods en heb familie vlakbij Lake Tiberias in Israel. Wat zou ik het geweldig vinden als Groen Links en D66 zouden worden verboden vanwege misbruik van het woord ‘holocaustontkenner’ en hun misdadige anti-semitisme.

 36. Henk Albarda schreef:

  Siemon, blijkbaar teveel moeite het stukje in mijn reactie aan u gericht te lezen. Ik stelde u voor eerst eens een jaar Climategate te lezen voor hier ongefundeerde meningen te strooien. Ik ben eerst vragen gaan stellen, werd verwezen naar Climategate, heb daarna kennis op gedaan op Climategate en daarna ben ik hier mijn met feiten onderbouwde mening gaan plaatsen.
  U zou als mijn zwakheid kunnen benoemen dat ik overwegend geen woord meer geloof van publicaties in NRC, Volkskrant, Trouw, Het Parool, NPO.

 37. Ronald Kaatee schreef:

  @Henk Albarda, 17.28: zie bijvoorbeeld https://www.climategate.nl/2016/10/gideon-levy-klimaatontkenners-vara/ waar ik onderstaand stukje uit 2016 vandaan heb.
  ‘Gideon Levy: De klimaatontkenners (VARA)
  Op maandagavond zond de VARA op NPO 2 ‘De klimaatontkenners’ van Gideon Levy (zie afbeelding) uit, een reportage met gesprekken met Amerikaanse voor- en tegenstanders van de AGW-hypothese (AGW=’Anthropogenic Global Warming’). Ik heb mij met frisse tegenzin voor de TV geïnstalleerd om de uitzending te bekijken. ‘Met frisse tegenzin’, omdat de titel mij al in het verkeerde keelgat schoot. Deze is gespeend van logica. Niemand onder de sceptici ontkent het klimaat. Niemand onder hen ontkent de opwarming van de atmosfeer. En bijna niemand ontkent dat CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijk of menselijke) daarop enige invloed zou moeten hebben. Maar op grond van goede theoretische argumenten en waarnemingen zijn zij ervan overtuigd dat die niet dominant en zelfs onbeduidend is.

  De term klimaat’ontkenner’ heeft voorts een duidelijke Holocaust-connotatie. Zij is door radicale aanhangers van de AGW-hypothese geïntroduceerd om klimaatsceptici in diskrediet te brengen. Zo ga je niet met je opponenten om! Het is vreemd dat iemand als Gideon Levy toch die kwalificatie heeft overgenomen en niet de onbeladen term ‘klimaatsceptici’ heeft gebruikt. Hij had m.i. meer begrip moeten tonen voor de bezwaren die vele klimaatsceptici hebben tegen het gebruik van die tendentieuze woordkeus.’

 38. Frans Groenendijk schreef:

  @Siemon Met genoegen accepteer ik uw excuses, ook al zijn ze nogal in bedekte termen.
  Uw verhaal is voor mij een stimulans om nog eens terug te komen (in januari wellicht) op een aantal problematische aspecten, zeg maar gerust dilemma’s, die samenhangen met wetenschapsbeoefening.
  Hier alvast een tipje van de sluier opgelicht. Kort citaat uit dit stuk:
  https://www.academia.edu/37125243/Peer_reviewing_en_het_aanzien_van_de_wetenschap
  “De superioriteit van wetenschapsbeoefening ten opzichte van andere vormen van kennisverwervingen -verspreiding, schuilt in het verwelkomen van kritiek, anders gezegd: in de focus op inhoud van hetgeen geschreven of uitgesproken wordt in plaats van op de gezagspositie van de schrijver of spreker.”
  Serieuze wetenschapsbeoefening wordt niet gedefinieerd door drs, dr, master of andere titels, deze eeuw nog heel veel minder dan in voorgaande eeuwen. Veel vraagstukken die mensen proberen serieus wetenschappelijk te lijf te gaan, echt veel, lenen zich helaas niet voor de (onvolprezen) benadering via het falsificatie principe.
  Kent u een serieuze ß-wetenschapper die in die 97%-termen spreekt of schrijft?
  @Ronald Katee
  Ik neem uw opmerking serieus. Dat zou een verschrikkelijk neveneffect zijn. Zoals u hier kunt lezen,
  is de nooit-meer-holocaust gedachte voor mij letterlijk al meer dan een halve eeuw een belangrijke drijfveer: http://verenoflood.nu/bezorgd-brieven-en-opstellen-aan-mijn-kinderen/

  Voor mij is de term ‘ontkennen’ echt niet zo onlosmakelijk verbonden met de holocaust als bij u. Ik zou wel willen weten hoe anderen daarover denken.

 39. Henk Albarda schreef:

  Ronald kaatee, je bedoelt het goed. Jij en ik lijken het grotendeels eens te zijn over de klimaat hysterie, zou ik uit je 17.51 reactie concluderen.
  Aangezien ik uitzonderlijk snoeihard lijnrecht tegenover Groen Links sta (criminelen, ook de meeste kiezers) is ieder scheldwoord dat zij gebruiken, een Geuzennaam voor mij. Helaas heb ik meer dan een half A4tje nodig om volledig uit te leggen waar ik sta en waarom ik OOK klimaatontkenner als geuzenwoord blijf houden. Nogmaals, jij en ik (en de meeste reacties hier) zouden het wel eens eens kunnen zijn over de klimaat hysterie.
  Je kunt mij waarschijnlijk als klimaat-scepticus benoemen. En ik heb een diepe minachting voor diegenen in het linkse front die kritiekloos achter klavertje en jetten aanhollen, en hun kop diep in het linkse zand houden, want stel je voor dat je de heel langzaam groeiende groep wetenschappers zou gaan geloven, INCL de eerste Groen linksers, die de klimaat hysterie van GL, D66 EN PvdA voor onzin verklaren.
  Helaas pas over 10 – 15 jaar gaan die kiezers zich om hun oren slaan dat ze zooo naief en dom waren.

 40. El Cid schreef:

  @Henk Albarda

  “Helaas pas over 10 – 15 jaar gaan die kiezers zich om hun oren slaan dat ze zooo naief en dom waren.” Die laatste zin. Zo ging het bij de massa-immigratie. Zo ging het bij het invoeren van de euro, zo ging het bij het verspillen van de aardgas baten. Straks natuurlijk ook met deze klimaat hysterie. Nederlanders zijn helemaal niet zo slim als ze zelf lijken te denken. Het is dat we midden in Europa liggen aan rivieren en dus schathemeltje rijk zijn, anders was dit al lang heel fout afgelopen.

  Overigens hebben we hier in panelen weer eens een voorbeeld gezien van linkse waanzin. Ik zou er een heel stuk over kunnen schrijven. Voor nu zou ik willen volstaan met het voorstel om geen onderscheid meer te maken in “extreem” links en gewoon links. Socialisme/communisme is altijd extreem en altijd slecht. Die hele leer bestaat bij een crimineel feit. Het afpakken van het bezit van een ander met hulp van de staat om er zelf beter van te worden. Moreel zeer laag bij de grond en extreem. Of ze zichzelf nu “gematigd” noemen of niet. Het extremisme klapt er vanaf. De mens verantwoordelijk voor een eventuele verandering in een miljarden jaar oud ” klimaat”.? 🙂

  Frans Groenendijk herinnert ons er zeer terecht aan het aardrijkskunde onderwijs met al zijn verschillende klimaten. Het wereld klimaat op een bepaalde temperatuur houden? 🙂 Megalomaan, gestoord en zo conservatief.

  En verder wat hier gezegd wordt:https://klimaatgek.nl/wordpress/

 41. Ronald Kaatee schreef:

  @Frans Groenendijk, 20.58: was u zich wel bewust van de link met de Holocaust die achter het etiket ‘klimaatontkenner’ zit toen u uw artikel schreef? Zo ja, waarom bent u daar dan niet op ingegaan? Het was voor mij de directe aanleiding om uw artikel te lezen. Voor mij zal de benaming ‘klimaatontkenner’ om die reden nooit een geuzennaam zijn.
  Uit uw link kan ik overigens wel bezorgdheid over de islamisering van onze cultuur opmaken, maar geen al meer dan een halve eeuw oude drijfveer om nooit meer een Holocaust mee te maken (of het moet zijn dat de islamisering van onze cultuur in uw ogen onontkoombaar tot een nieuwe Holocaust moet leiden, hetgeen ik een begrijpelijke angst vind).

 42. Ronald Kaatee schreef:

  @Henk Albarda, 21.18: we zijn het vast grotendeels eens wat betreft het klimaathysterie-verhaal (ook al gaf ik dat citaat van climategate.nl alleen maar om duidelijk te maken dat de link tussen de termen ‘klimaatontkenner’ en ‘Holocaustontkenner’ niet door mij is verzonnen). Voor mij zal de term ‘klimaatontkenner’ nooit een geuzennaam zijn.

 43. Frans Groenendijk schreef:

  Nee @Ronald Katee, dat was ik me niet bewust.
  De tekst achter de link is best lang: bijna 50 bladzijden in het boek (zie daarover ook het recente stuk van Ad Rek).
  Ik bedoelde de paragraaf ‘De nazi”, onder de foto’s.
  Ik citeer hem maar even:
  “De belangrijkste boeken die ik las toen ik op de middelbare school zat,stonden niet op de verplichte literatuurlijst en ik las ze ook niet voor enig ander schoolwerk. Ze gingen over nazi-Duitsland en meer in het bijzonder over de gebeurtenissen in de vernietigingskampen. Ze grepen me natuurlijk bijzonder aan. Door het lezen van die boeken ging ik voor het eerst over politiek denken. Ik wilde eraan gaan bijdragen dat dit soort gebeurtenissen zich nooit meer zouden voordoen. Vóor mijn achttiende realiseerde ik me al dat nazi-jagerSimon Wiesenthal niet het eeuwige leven had: hij was al in de zestig toen. Misschien moest ik zijn opvolger worden? In ieder geval stond voor mij vast dat nooit, nooit vergeten mag worden tot welke gruwelijkheden mensen in staat zijn en dat zeker de Holocaust -het massale, industrieel georganiseerde vernietigen van Joden, homo’s,zigeuners en gehandicapten- nooit vergeten mocht worden. Die gedachte is nooit helemaal uit mijn hoofd verdwenen maar in de loop der decennia wel wat op de achtergrond geraakt. Wiesenthal werd overigens 96 jaar oud en is tot op zéer hoge leeftijd actief geweest.
  Gelukkig was de Amerikaanse legerleiding in 1945 niet zo naïef optimistisch als ik in mijn jonge jaren was. “

 44. Henk Albarda schreef:

  Mijn reactie op 26.12 om 21.18 was gericht aan Siemon.
  Siemon, zodra u in uw reacties ref klimaat hysterie blijkt geeft OOK Climategate te studie-lezen, zal ik uw reacties serieus nemen en met aandacht lezen. Uw islam en immigratie standpunt lijkt behoorlijk met dat van mij overeen te komen. Echter, ik streef ernaar OF gefundeerd te reageren OF met verwijzing naar bv Climategate, Veren of Lood, of OpinieZ te reageren.
  Ronald Kaatee, voor de duidelijkheid, IK zal nooit zelf de term ‘Holocaust’ ijdel gebruiken. Ik ben indirecte familie verloren in de Holocaust.

 45. Ronald Kaatee schreef:

  @Henk Albarda, 10.17: ik had allang begrepen dat je het woord Holocaust nooit ijdel zou gebruiken. Net als Frans Groenendijk en ik. Maar ik vermoedde dat jullie niet wisten van de perfide bedoeling achter het munten van de term ‘klimaatontkenner’. Je kunt ook niet alles weten.

 46. Ronald Kaatee schreef:

  @Frans Groenendijk, 00.54: dank voor het citaat. Duidelijk en begrijpelijk. Vindt u de term ‘klimaatontkenner’ nog steeds een prima geuzennaam, nu u weet van de perfide bedoeling achter het munten van de term?