DE WERELD NU

Islamitische honden

honden, Oekraïne

Nee, deze column gaat niet over Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, deze zetelrovers hebben reeds een podium  bij mij gehad. Het gaat hier om andersoortige honden, het (huis)dier. De hond is door de eeuwen heen beschreven als “de trouwe vriend” van mensen.

Niet verrassend is dat de mohammedaanse profeet, die zijn volgers opdracht gaf alle ongelovigen af te slachten, hen ook de opdracht gaf om diens trouwe vriend af te slachten.  Het begon allemaal met de profeet en een puppy.

Sahih Muslim 5511/81(2104) beschrijft de overlevering;

Aisha zei: ”Jibril (waarschijnlijk de engel Gabriël) beloofde op een zeker uur te verschijnen aan de Boodschapper van Allah, maar op die tijd was hij er niet. Hij (de Boodschapper) had een stok in z’n hand die hij neer gooide en zei: ‘Allah breekt Zijn belofte niet en ook zijn Boodschappers doen dit niet.’ Toen draaide hij zich om en zag een puppy onder een bed zitten. Hij zei; ‘O Aisha, wanneer is deze hond hier gekomen?’ Zij zei:’Bij Allah, ik weet het niet.’  Hij gaf opdracht de hond naar buiten te nemen, en Jibril kwam. De Boodschapper van Allah zei:’U maakte een afspraak met me en ik wachtte maar u kwam niet.’ Hij zei:’Ik werd tegengehouden door de hond die in uw huis was. Wij gaan geen huis binnen waar een hond is of een afbeelding.’ ”

Dus de aartsengel Gabriël heeft angst van puppies en afbeeldingen ervan. Nadat Mohammed geleerd had van Gabriëls Fobie, had hij natuurlijk zijn huis kunnen doorlopen als hij wist dat Gabriël zou komen maar we hebben het hier wèl over Mohammed en  Mohammed zou Mohammed niet zijn zonder bloedbad.

Sahih Muslim 4016/43(1570) beschrijft het volgende;

“De overlevering door Ibn’Umar zegt dat de Boodschapper van Allah opdroeg honden te vermoorden.”

Sahih Muslim 4018/45(..) beschrijft;

De overlevering door ‘Abdullah bin’Umar  zegt: “De Boodschapper van Allah beval honden af te maken,en ik ging door heel Al-Madinah, slachtte alle honden af zonder er één te sparen, zelfs zouden wij de hond doden van een vrouw van het woestijnvolk”

Echter sommigen van Mohammeds volgers klaagden omdat zij honden hadden voor de jacht en het hoeden van schapen. Mohammed veranderde daarom van gedachte.

Sahih Muslim 4021/48(1573) beschrijft;

De overlevering door Ibn‘Al-Mughaffal zegt: “De Boodschapper van Allah had plezier in het vermoorden van honden, toen zei hij: ‘Wat is het probleem met hen en honden?’ Toen verleende hij een vrijstelling met betrekking tot honden voor de jacht of het schapen hoeden.”

Dus bepaalde honden waren prima zolang ze jouw vogels pakten of jouw schapen hoedden. Maar een aantal honden waren veel erger dan anderen, een aantal honden representeerden de duivel.

Sahih Muslim 1137/265(510) beschrijft;

De overlevering door ‘Abdullah bin As-Samit van Abù Dharr zegt: ”De Boodschapper van Allah zei:’Wanneer iemand van jullie het offergebed brengt, wordt gekeken of deze iets voor hem heeft dat lijkt op de achterkant van een rib- lendestuk, zo niet, dan zal zijn gebed onderbroken worden wanneer een aap, een vrouw of een zwarte hond voor hem passeert’” Ik zei: “O Abù Dharr! Wat is het verschil tussen een zwarte hond, een rode en een gele hond?” Hij zei: “O zoon van mijn broeder, ik stelde de Boodschapper van Allah dezelfde vraag en hij zei: ‘De zwarte hond is een duivel’

Meer mohammedaanse tijdloze wijsheid over satan van de profeet die zei dat satan in je oor pist, satan zich in je neus verstopt en satan een scheet laat wanneer hij de oproep tot gebed hoort.

Over de mohammedaanse profeet vinden we in de Koran; K21/107:

“En wij hebben u (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden. ”

Maar kennelijk sluit dit de trouwe vriend der mensen uit en al helemaal zwarte honden. Want de kleur van de vacht bepaalt of het de duivel is. Dus als u zich verbaasd over het feit dat Mohammed zegt dat zwarte honden de duivel voorstellen, houdt u dan in gedachte dat die profeet ook zegt dat satan eruit ziet als een zwartgetintiër.  Mohammed, die witte profeet met zwarte slaven.

Ja, dit komt dus allemaal rechtstreeks uit de Hadith-bronnen van de mohammedanen. Lachen zegt u mogelijk. Maar het trieste ervan is evenwel dat de hedendaagse mohammedaan hier nog steeds naar leeft. We kunnen dan ook regelmatig nieuwsberichten lezen over wrijving tussen mohammedanen en mensen die een trouwe vriend hebben of de roep vanuit de islam om een “hondenverbod” of de gruwelijke manier waarop onze trouwe vrienden worden afgeslacht.

Wat zijn dan de algemene stellingen door de moslimgemeenschap aangaande honden?

Het is haram (Arabisch: حَرَامْ: onrein, verboden) voor de mohammedaan een hond te houden, behoudens ontheffingen zoals hierboven in de bronnen weergegeven. De beloning van mohammedanen die een hond als huisdier nemen, behalve een hond voor de jacht of de landbouw (vee), wordt iedere dag verminderd.

Al Bukhari 5059 en Sahih Muslim 2941 hadith: Ibn ‘Umar zei:

“Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: ‘De beloning van degene die een hond houdt, met uitzondering van honden getraind voor de jacht of vee, wordt elke dag met twee qiraat verminderd.’”

Qiraat is een metafoor voor een groot deel van de beloning, bij afbreuk aan deze beloning betekent dit dat degene die een hond als huisdier neemt een zonde pleegt. Het verliezen van beloning impliceert het verbod.

De onreinheid van een hond/speeksel  (behoort tot een van de grootste onreinheden van dieren) is uitsluitend te verwijderen met 7x wassen waarvan 1x met aarde. Zelfs varkens, dit verbod wordt genoemd in de Koran, zijn niet zo onrein als een hond.

Honden zijn onrein en vies, ongelovigen (kafirs) hebben een obscene gewoonte honden als huisdier te houden zonder noodzaak en behoefte ertoe. Een hond wordt nimmer rein, al zou je de hond wassen met alle water uit de zee! Het advies aan de mohammedaan die hierin meegegaan is, is om berouw te tonen aan Allah, en honden weg te houden van hun huizen. Een hond mag, behoudens gebruik uit noodzaak voor jacht of vee buiten, nooit binnen gehouden worden. Als je een hond verwijdert, dus het huis uitdoet, ben je er niet meer verantwoordelijk voor. Laat een hond niet bij jou in huis.

Het aanraken van een hond (en zeker het speeksel) maakt de mohammedaan onrein volgens de mening van vele islamgeleerden. Het is daarna verplicht de handen 7x te wassen waarvan 1x met zand. Potten en pannen waar een hond uit likt, eet of drinkt moeten verplicht 7x gewassen waarvan 1x met zand zoals dit bevestigd is in de overlevering van Abu Hurayrah e.a.in Al Bukhari / Sahih Muslim:

Als een hond drinkt uit een van jullie keukengerei dan dien je dit zeven maal te wassen waarvan eenmaal met zand.”

En Allah is alwetend.


Ps. Het spreekwoord “de hond in de pot vinden” is de mohammedaan waarschijnlijk vreemd…

Ps2. De gespannen voet aangaande integratie met hondenbezitters? Ach ja, u weet wel…

3 reacties

 1. Freek Groeneveld schreef:

  Wat ook typerend is aan de goedmens is hoe het ook op dit punt capituleert. http://www.imdb.com/title/tt0439123/ “Azur & Asmar” een film dat, door “onconventioneel” te zijn een 2 dimensionaal, kitscherig kleuren festijn als animatiefilm voor de connaisseur probeert weg te zetten, laat de protagonist, wanneer deze in de Islamitische wereld aanstrandt, aangevallen worden door een hond, die hij met een stok van zich af moet slaan. De concessie die in zijn voordeel wordt gemaakt is… dat het “blauwe ogen zijn het ‘kwade oog’” wordt verworpen (denk aan the Painted Bird en verwissel de locatie en kleur).

 2. Cool Pete schreef:

  Er zijn aannemelijke theorieen, dat het domesticeren van wolven, voor de mensheid van groot belang is geweest, om te overleven. Uit deze wolf-achtigen, kwamen later, door
  fokken, de hond-achtigen voort: een trouwe metgezel van de mens.
  Idem de geschiedenis met paarden.

  Mensen, die honden, of: dieren, haten, deugen niet.

 3. vraagstaart schreef:

  Daarom heb ik een (uiteraard zwarte) Rottweiler in het orthodox-islamitische Sunda. Naast de mensen die met een boog om hem heenlopen omdat-ie haram is heb ik ook talloze ervaringen van diepgelovige moslims die hem aanhalen en met ‘m op de foto willen. En inmiddels hebben er meerdere mensen in ons dorp een hond. Allah’s wegen zijn ondoorgrondelijk.