DE WERELD NU

Hongarije mag voorbereiden wet omzeilen niet strafbaar stellen

Hongarije

Moedwillig voorbereiden van het omzeilen van immigratie-wetgeving mag Hongarije niet straffen, vindt het EU-hof.

De EU-laven berichtten:

Hongarije mag personen of organisaties die vluchtelingen en migranten bijstaan met het indienen van een asielaanvraag niet vervolgen, stelt het Europees Hof van Justitie. Het EU-land heeft het helpen van asielzoekers in 2018 met een nieuwe wet strafbaar gemaakt, maar de hoogste Europese rechter oordeelt dat die maatregel Europese asielwetgeving schendt en eist dat de zogenoemde anti-Soroswet wordt ingetrokken.

Soroswet?

De wet staat bekend als anti-Soroswet naar de Amerikaans-Hongaarse zakenman en activist George Soros. De Hongaarse premier Viktor Orbán ziet in Soros een politieke intrigant die veel migranten naar Europa zou willen halen. Sinds in 2015 het aantal asielaanvragen enorm steeg doet de Hongaarse regering er alles aan om asielzoekers te weren en is de asielwetgeving verschillende malen aangepast.

Maar daar denkt het EU-hof heel anders over.

In de anti-Soroswet staat onder meer dat een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk kan worden verklaard als de asielzoeker Hongarije is binnengekomen via een ‘veilig’ land, waar hij niet aan vervolging is blootgesteld of waar een toereikend beschermingsniveau wordt gewaarborgd, zoals buurland Servië. Hulporganisaties of activisten die deze mensen helpen met hun asielaanvraag in Hongarije zijn strafbaar als van tevoren al “boven elke redelijke twijfel” duidelijk was dat die aanvraag niet kon slagen.

Het EU-hof vindt echter dat onnozel doen niet strafbaar mag zijn;

Volgens het hof hoeven hulporganisaties niet al vooraf te beoordelen wie er recht heeft om te mogen blijven. Dat is nu juist de taak van de instanties, en niet startpunt maar uitkomst van de procedure.
De Europese Commissie had de zaak voor de rechter gebracht. Het land is al meermaals door de commissie en de Europese rechter op de vingers getikt over het asielbeleid.

Principieel is het standpunt van het EU-hof redelijk, maar het najagen van aan immigratie gerelateerde kwesties maakt dat dit een vies smaakje geeft aan deze uitspraak. Hongarije lijkt dat precies zo te vinden:

In een reactie zegt de Hongaarse regering dat ze de uitspraak van het hof erkent. Maar ook dat Boedapest het recht voorbehoudt om stappen te nemen tegen activiteiten van buitenlandse en met buitenlands geld gefinancierde niet-gouvernementele organisaties waarvan de overheid meent dat ze uit zijn “op het bevorderen van migratie”.

En zo is het maar net.


Nexit wordt een steeds beter idee. Maar dat ga je pas zien als je voelt en ziet wat men doet. Overigens laat deze hele charade zien wat de snelste en goedkoopste weg uit de EU is: de boel blokkeren tot ze blij zijn ons te laten gaan. Het alternatief is er uitgegooid te worden als je wetgeving van de wensen van de rest gaat afwijken – maar dat is het natuurlijk niet waard.


Over de worsteling van Polen en Hongarije met de EC leest u onder de links.

3 reacties

  1. Bas schreef:

    Na het “ollongrennetje” van treinfarizeeër Segers weten we dat de ‘rechtse’ kartelpartijen VVD/CDA ook nog meer uitvreters hier naar binnen wil halen, naast meer bevoegdheden overdragen aan de Enemies United. Het verschil met Orban is dus dat Rutte en de rest van de kartel nsb’ers Nederland bewust, gewillig en doelgericht naar de totale verdommenis helpen. Dat stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Volgens Lullewijk Asscher kunnen al die apothekers, dokters en billenwassers gelukkig meteen aan de slag. Oh, wacht…

  2. Cool Pete schreef:

    Voorbereiden de wet te overtreden, is natuurlijk wel strafbaar.

    Dat “EU”-konstrukt heeft geen enkel mandaat.
    Hongarije heeft groot gelijk.

  3. Erik schreef:

    Polen en Hongarije zijn aanslagen vrij, ze laten geen moslims toe.