DE WERELD NU

Hoe de EU zichzelf tegenwerkt

EU

De EU zegt te streven naar Europese eenheid, maar laat de culturele wortels die daarvoor de meest logische aanknopingspunten zijn volledig links liggen.

De EU en de Amerikaanse identiteit
Gedurende het afgelopen decennium heeft de EU de verschillende identiteiten binnen Europa behandeld als obstakels die verwijderd dienen te worden. Ze hebben hard hun best gedaan om de Europeanen zodanig te bespelen dat zij hun identiteit de rug toe zouden keren. Omdat de Europeanen die naar de Verenigde Staten waren vertrokken zich naarmate de tijd verstreek Amerikaans gingen voelen, gingen de leden van de afgelopen paar Europese Commissies er gemakshalve vanuit dat de verschillende Europeanen zich na een tijdje automatisch Europees zouden gaan voelen, in plaats van bijvoorbeeld Nederlands, Frans of Pools.

Het is belangrijk om te erkennen dat de Verenigde Staten hierin slaagden doordat de Amerikaanse identiteit écht ergens voor stond, namelijk voor vrijheid, kansen en mogelijkheden. Daarbij emigreerden er uitsluitend Europeanen naar Amerika die ook echt graag zelf deel uit wilden maken van dit project.

Waar de EU meer succes mee zou kunnen boeken, is door een nieuwe identiteit aan te bieden aan de inwoners van Europa, in plaats van zich te verzetten tegen hun bestaande identiteiten. Het is natuurlijk zo dat het erg moeilijk is om mensen die al een sterke identiteit hebben, en deze graag willen behouden zoals de Polen en de Hongaren, te motiveren om een nieuwe identiteit aan te nemen. Indien de EU deze Oost-Europeanen aan zich wilt binden, is het dus dés te belangrijker om hen een krachtige, aantrekkelijke en positieve identiteit aan te kunnen bieden.

Helaas is de EU momenteel niet in staan om mensen te voorzien van een mooie identiteit. De EU is tot nu toe enkel in staat gebleken om identiteiten onder druk te zetten en te demoniseren. Het is een zielloze bureaucratie die, ondanks het feit dat het erin geslaagd is om sommige landen te voorzien van economische voordelen, op het culturele niveau niets anders te bieden heeft dan leegte, verwarring en verval.

Een positieve Europese identiteit
Eigenlijk is dit falen van de EU heel erg vreemd. Een positieve en krachtige Europese identiteit bestaat eigenlijk al. Het ligt voor het oprapen. In tegenstelling tot de meeste Europeanen, zijn mensen in verre landen hier gek genoeg wél van op de hoogte. De Chinezen weten het, de Zuid Amerikanen weten het en de Indiërs weten het ook. Wanneer zij naar Europa kijken, dan zien zij iets wat Europeanen zelf kennelijk niet zien. Zij zien dat Europa eigenlijk het meest geweldige continent op aarde is. Het is de bron van de moderne beschaving: democratie, mensenrechten, secularisme, gelijkheid voor de wet, vrouwenrechten, de vrijheid van expressie, ongekende wetenschappelijke vooruitgang. Belangrijke figuren zoals John Locke, Isaac Newton en Leonardo Da Vinci hebben het leven op aarde voorgoed veranderd. Bijna alles wat mensen overal ter wereld vandaag de dag in hun dagelijkse leven gebruiken is mogelijk gemaakt dankzij de Europese Wetenschappelijke Revolutie. Ook zijn de Europeanen de eersten die ooit de slavernij hebben afgeschaft. Niet omdat zij niet anders konden, maar puur vanwege morele redenen. Nergens in de wereld heeft een gemeenschap van naties ooit zo iets belangrijks en blijvends neergezet als in Europa.

Ook is het leuk om te weten dat Europa eigenlijk van zichzelf al divers en multicultureel is. Ieder Europees land is een beetje anders en dit natuurlijke en spontane Europese multiculturalisme zou gevierd moeten worden in plaats van gedemoniseerd. Multiculturalisme is geen probleem indien de verschillende cultuurelementen maar dezelfde basis met elkaar delen. In Europa kun je deze basis omschrijven als Grieks-Romeins, joods-christelijk.

Precies dit is wat de EU zou moeten vieren en verdedigen! De EU zou de verschillende Europeanen juist moeten voorzien van een nóg sterkere en positievere identiteit dan die ze al hebben, in plaats van de huidige identiteit kapot proberen te maken. Een prachtige Europese identiteit bestaat eigenlijk al! De EU hoeft deze alleen nog maar te benoemen en met veel kracht te verdedigen.

Nu is de grote vraag: Waarom doet de EU dit eigenlijk niet?

De islam
Het antwoord op deze vraag kan waarschijnlijk niet worden begrepen zonder een zeer belangrijke factor in overweging te nemen. Deze factor heet: islam. De EU heeft de afgelopen jaren miljoenen moslims binnengelaten. Dit zijn mensen die deel uitmaken van een totalitaire politieke ideologie die compleet TEGEN de fundamenten van onze Grieks-Romeinse, joods-christelijke basis ingaat. Ook is het belangrijk om te weten dat de islam in Europa hard groeit.

Om precies deze reden is de EU niet in staat om de Oost-Europeanen te voorzien van een krachtige en positieve Europese identiteit. Men kan niet (1) een positieve Europese identiteit neerzetten waar Europeanen zich door aangetrokken voelen en (2) gelijktijdig de islam binnenlaten en pleiten voor meer tolerantie en diversiteit. Deze twee zaken sluiten elkaar wederzijds uit.

Het is overduidelijk dat de EU heeft gekozen voor het laatste. Zo heeft niemand minder dan Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Defensiebeleid van de EU, gezegd dat de islam een toekomst heeft in Europa en dat zelfs de politieke islam hierin een rol kan spelen. Onze eigen Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, gaf onlangs een bijzonder onlogische toespraak waarin hij beweerde dat diversiteit de eindbestemming van de mensheid zou zijn en dat deze diversiteit iets te maken zou hebben met de Europese waarden. Het moge duidelijk zijn dat dit soort gedrag helemaal niks te maken heeft met het vertegenwoordigen de Europese bevolking en nog minder met het neerzetten van een positieve Europese identiteit.

De EU doet zelf aan sabotage
Het zou een beetje komisch zijn, als het niet zo gevaarlijk en potentieel catastrofaal was. De leden van de Europese Commissie zijn gefrustreerd en zetten zich met kracht af tegen de Oost-Europese leiders, die in hun ogen slechts “xenofoben” en “nationalisten” zijn. Guy Verhofstadt schreeuwde laatst in het Europese Parlement: “Orbán wants the European money, but not our values”. Wat de Europese Commissie maar niet begrijpt is dat juist door de waarden die zij proberen op te dringen aan de bevolking, ze de weerstand waarmee ze geconfronteerd worden alleen maar vergroten. En dat is maar goed ook! De Oost-Europeanen weten dat islam en multiculturalisme niets, maar dan ook helemaal niets, te maken hebben met échte Europese waarden. Zodra zij van een van de leden van de Europese Commissie een preek krijgen over “European values”, weten zij wat er wordt bedoeld: politieke correctheid, Islamitische hoofddoeken, moskeeën, aanslagen en betonnen blokken rondom kerstmarkten en evenementen.

Nieuwe hoop
Het zou zomaar zo kunnen zijn dat degenen die nu worden neergezet als “populisten”, uiteindelijk beter in staat blijken te zijn om een krachtige en positieve Europese identiteit neer te zetten dan de huidige West-Europese leiders en leden van de Europese Commissie. Degenen waarvoor figuren zoals Frans Timmermans momenteel de mééste angst hebben, zouden er zomaar in kunnen slagen om Europa te verenigen in een Europese superstaat. Geen superstaat waar niemand op zit te wachten, maar een superstaat waar ieder Europees hart sneller van gaat kloppen.

Ik kijk met goede hoop naar Oost-Europa en de “populisten” in West-Europa.


Paul Nielsen is auteur van How to Debate the Left on Islam

6 reacties

 1. Bob Fleumer schreef:

  Dan moet eerst de bezem door de Brusselse EU en grondig!

 2. Teunis schreef:

  De volgende Europese Commissie zal een stuk minder federalistisch zijn en het volgende Europees Parlement ook, als de soevereinistische kiezer komt opdagen tenminste.

 3. Voight-Kampff schreef:

  De enige mogelijke constructie is een Europeese douane op basis van autonome natiestaten die gebaseerd zijn op het zelfbeschikkingsrecht van de soevereine burgers.

  Iedere ander construct draagt de tikkende tijdbom van confrontatie tussen het volk en haar bestuurders met zich mee.

 4. Johan P schreef:

  Niet alleen dat de amerikaanse identiteit ergens voor stond, maar de amerikaanse identiteit werd ook afgedwongen. Als men de taal niet sprak, had men nulkommanul kansen. Er was geen sociaal vangnet. Je had wat je zelf meebracht, of zelf kon maken en dat was het.
  En wat de meeste mensen niet lijken te weten is dat immigranten aan een fysieke keuring werden onderworpen voordat ze binnen werden gelaten en velen werden teruggestuurd.

  Wat betreft multiculti: Europa is enorm divers, maar de landen hebben veelal dezelfde wortelen in de grieks-romeinse christelijke cultuur. Zoals de auteur al aangeeft is dat een cultuur die enorme voorspoed over de gehele wereld heeft gebracht en vrijwel alle grote ontwikkelingen zijn hieraan te danken.
  Diegenen die constant op de negatieve elementen wijzen schijnen volkomen voorbij te gaan aan alle goede punten. En hoewel ik absoluut niet wil ontkennen dat er negatieve elementen zijn, ben ik persoonlijk van mening dat die in het niet vallen vergeleken met de positieve kanten. Nog even daargelaten dat de negatieve kanten van de andere culturen vaak vele malen groter zijn dan die van de west-europese.

  Het beste dat nu zou kunnen gebeuren is onwaarschijnlijk: dat de EU inziet wat voor ellende het heeft aangericht, actief islam gaan verbieden en moslims gaat repatrieren.
  Dat is echter een droom die niet uit zal komen. De eerstvolgende beste oplossing is dat de EU scheurt en dat een aantal landen een soort EU 2.0 zal gaan vormen waarbij, naast het bovenstaande, een hoop van de waanzin van deze EU ongedaan zal worden gemaakt. Een samenwerkingsverband op gebied van handel (mogelijk zonder eenheidsmunt), gezamenlijke bewaking van de buitengrenzen. En pas als dat goed werkt kijken naar mogelijke verdere stappen.

 5. Voight-Kampff schreef:

  Europeese douane = Europeese douane unie

 6. Cool Pete schreef:

  Achter de schermen, bij die “wereld-leiders” en andere “bestuurders”,
  is al lang besloten, dat dat “EU”-konstrukt op een “Europese Eenheids-Staat” moet
  uitdraaien: De “Europese Heil-Staat”, ook wel genoemd: ‘Das Vierte Reich’.
  Alles is daar op gericht.
  Want ze weten uit het verleden, dat dwangmatig “het paradijs op aarde” opleggen,
  een heel goed idee is: zie: nazisme, fascisme, socialisme, communisme, mohammedanisme.