DE WERELD NU

Eurobonds en Corona – Griekenland is failliet

Eurobonds

Nu Nederland zich met hand en tand verzet tegen Eurobonds heerst er onbegrip in EU-kringen. Want Corona! Frits Bosch legt in deze serie de redenen uit, en laat zien dat Corona niet meer dan het laatste zetje was.

Er zijn nogal wat economen en politici die de rationaliteit uit het oog verliezen als het om steun voor Zuid-Europese landen gaat. Ze weten dat deze landen al decennia een gat in hun hand hebben. Maar emoties vieren hoogtij en Nederland moet “moreel leiderschap” tonen en deze landen koste wat kost steunen, “want anders gaan wij ook onderuit“, zo is de mantra. Hoe deze landen er feitelijk voorstaan laten politici de hoi polloi[1] niet weten. Wel, ik laat u weten hoe de situatie is: desastreus. En in deze serie zal ik u dat toelichten.

We gaan graag naar Griekenland op vakantie maar we weten eigenlijk niet zo veel van dit prachtige land. Ik beperk me tot een paar gegevens. Het land telt 11,2 miljoen inwoners met een bevolkingsdichtheid van iets meer dan eenvijfde van ons land. De economie van Griekenland is 193mrd. De Nederlandse economie is bijna vier maal zo groot. De bevolking veroudert snel. De afhankelijkheid van ouderen, gepensioneerden, ten opzichte van werkenden, neemt snel toe. Volgens VN data zijn er in 2050 veel meer ouderen dan werkenden. Net als Italië, Spanje is voor Griekenland die verhouding 70/30%, een dodelijke verhouding.

Spanje, Griekenland, Italië en Portugal hebben veruit de slechtste afhankelijkheidsratio van ouderen ten opzichte van werkenden in de EU. Onduidelijk hoe deze ouderen zullen overleven. En dat bij een vruchtbaarheid van 1,2 kinderen terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Zorgwekkend!.

Griekenland is een bodemloze put. Het land had voor de Coronacrisis al een staatsschuld van bijna 185% van de omvang van de economie, terwijl dat van Nederland 50% beslaat. Nu wordt die schuld van Griekenland nog veel groter. Er is geen houden meer aan. De situatie is desastreus. Volgens ECB normen mag dit tekort maximaal 60% beslaan en heeft Griekenland hier ‘the point of no return’ verre overschreden. Het land kent voor de Corona-crisis bij voortduring een negatieve handelsbalans, in 2019 van bijna 18,3 miljard, omvangrijk op deze kleine economie.

Griekenland kende voor de Corona-crisis al een werkloosheid van 24%. De dienstensector beslaat 73% van de economie, veel toerisme dat nu ‘op de tocht’ staat. Griekenland heeft een omvangrijke zwarte economie, ruim een vijfde van de economie is zwart geld, bijna 40miljard. Belastingontduiking zit de Griek in het bloed. De overheid probeert het tevergeefs te beteugelen. Griekenland is na Polen, Tsjechië, maar voor Italië, Portugal en Spanje het meest corrupte land in de EU. Griekenland zet al decennia de tering niet naar de nering. Integendeel, het land bezit een schuldenlast die het land voor de Corona-crisis al in geen eeuwen had kunnen afbetalen. Het land heeft dit verderfelijke pad enkel voortgezet. Men steekt de hand nooit in eigen boezem. Maar nu de nood het hoogst is en wij iedere euro zelf hard nodig hebben om de ellende het hoofd te bieden, vindt men onze weigering voor Eurobonds “walgelijk”. Men wil onze creditcard.

Griekenland zal de broekriem sterk moeten aanhalen. Maar gaan ze dat doen? Ik zet daar geen geld op in. Griekenland zal eindelijk eens moeten begrijpen dat men niet steeds de hand bij de sterke landen kan ophouden. Merkwaardigerwijze vaart de EU voortdurend hard uit tegen Polen en Hongarije, landen waar wij budgettair geen last van hebben. Griekenland voldoet nooit aan de EU-norm voor het begrotingstekort. Men komt aan deze bodemloze put financieel tegemoet, en honoreert hun wensen met slappe knieën.

Italië, Griekenland, Spanje en Portugal hebben vergelijkbare profielen. Het zijn naar Europese verhoudingen ‘failed states’, failliete landen, althans zonder de oeverloze steun van de ECB en dus ook zonder ons. Er zijn nogal wat economen en politici die deze waarheid niet onder ogen willen/durven te zien. We zouden ‘solidariteit’ moeten betonen, maar dat doen we al decennia. En ‘als zij ten onder gaan dan wij ook’. Wat een argument is dat, zeg! Willen wij via de EU steeds in een dwangsituatie leven van de Zuid-Europese landen? Willen wij alsmaar door hen gegijzeld worden? Het is de hoogste tijd dat we eens daarover diep gaan nadenken. En onze knopen tellen.

Mijn keuze is loskoppelen van deze landen! En snel ook voordat ze ons in hun val meeslepen. Als relatief solide land zitten wij in het bootje met Zuid Europese landen die in onze ogen niet willen deugen. Het zijn zonnige landen, zonder zonnige toekomst. Willen wij daaraan gekoppeld blijven?

Dat lijkt mij niet. Er komt een moment dat we ‘antio!’ moeten zeggen. Dat moment ligt wat mij betreft eigenlijk al geruime tijd achter ons.


 1. Dat bent u, lezer. Met hoi polloi wordt de klassieke Jan Modaal bedoeld.

Meer over Eurobonds vindt u hier op Veren of Lood.

Over Griekenland en de euro staat hier nog vrij veel.

Andere afleveringen van de serie Eurobonds vindt u tzt hier.


Frits Bosch is auteur van “Wereld op een keerpunt”, “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer. Linkjes in zijn biografie

13 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Goed stuk. De sleutelrol van Frankrijk in dit Noord-Zuid drama wordt alleen niet genoemd. Frankrijk. Negentiende-eeuwse ophitser in de eeuwidge Duits-Franse strijd. Belangrijke koloniale mogendheid. Dat weer in de strijd met Engeland om de hegemonie. Nog steeds vol met ideeen over grandeur en superioriteit. Dat wordt vooral op politiek niveau uitgedragen en zit in het culturele DNA van de Franse elite. Frankrijk ook dat zijn grandeur in toenemende mate ziet verschrompelen. Frankrijk dat zich graag afficheert als erfopvolger van de klassieke oudheid. Ook dat zit in het DNA van de Franse elite. De cultuurvolken zijn de Middellandsezeevolken. De barbaren zijn de Noordzee en Oostzeevolken. De fundamentele bedreigingen en belangen van de Middellandsezeevolken zijn hetzelfde zoals Frits Bosch helder aangeeft. De Europese Unie was de oplossing. En de Tweede Wereldoorlog, want zo kon Duitsland eindeloos worden uitgemolken. Gemakshalve worden economisch en demografisch gelijksoortige landen als Nederland ook uitgemolken. Frankrijk speelt als eeuwige tegenspeler van Duitsland in dit uitmelken de rol van vertegenwoordiger van de zuidelijke landen. Duitsland weet dat het om de export op gang te houden van de sympathie van die landen afhankeljik is. Dat geldt ook voor Nederland, maar in veel mindere mate (met onze kaas en tulpenbollen). Frankrijk – en ik heb het hier nadrukkelijk over de Franse elite – moet een andere rol aannemen. Dat had het al lang geleden moeten doen, maar het bleef tot op heden in zijn oude rol hangen. Dat Frankrijk ook nu nog blijft aandringen op Eurobonds wijst erop dat dat besef nog niet erg is doorgedrongen. C’est fini, la fete. Hier. Avant-hier.

 2. Johan P schreef:

  Griekenland is niet failliet maar is NOG STEEDS failliet en is dat al meer dan 20 jaar. Het was bij het vormen van de Euro al duidelijk dat het niet aan de normen voldeed maar werd er toch ingelaten en er is sindsdien niets verbeterd. Sterker nog, het toelaten nam de mogelijkheid tot devalueren weg wat de ellende alleen maar erger maakte.
  Moeten we solidair zijn? Ja en nee. Wat betreft medische hulp voor corona, ja. Niet dat we daar kunnen helpen want onze eigen gezondheidszorg is vakkundig afgebroken en het zal decennia duren voordat die herstelt, gerekend vanaf het moment dat daarmee begonnen wordt.
  Wat betreft de grensbewaking en provocaties van Turkije, ja. Maar ook daar geldt dat onze defensie vakkundig is gesloopt.
  Echter wat betreft voortdurend financieel wanbeheer, nee. Dat is niet iets wat wij moeten oplossen.

  Maar wat betreft het aantal kinderen, daar moeten ALLE europese landen meer inzetten op de eigen bevolking.

 3. karton schreef:

  Das óók wat : Griekenland failliet en NL heeft nog miljoenen euro’s tegoed + rente, volgens Weekers tenminste. Hij kwam uit het clubje van Rutte dus zal hij wel gelogen hebben.

 4. Dick Ahles schreef:

  Informatief stuk.
  Wat ik mis een inschatting van de niet officiele economie van Griekenland.
  Door de laatste Euro crisis en dus euro-schaarste bij de bevolking (het geld dat wij leenden/gaven/schonken) is naar de grote internationale beleggers gegaan, niet naar de eigen bevolking) moet er een uitvoerige secundaire economie zijn ontstaan met diensten/producten aan elkaar met eigen betaalmiddelen die zich onttrekt aan de officiele inkomens gegevens en waarover dus oo geen inkomstenbelasting wordt betaald.

  Wat er dus naast de loskoppeling uit de Euro moet gebeuren is het doorhalen van all;e schulden aan de internationale speculanten die enorme bedragen hebben verdient aan het vertrtouwen op de domheid van de ECB.

 5. Joop Karnemelk schreef:

  Franse ideeën, of het nu gaat om de invoering van de euro, het subsidieren van de landbouw of het invoeren van gezamenlijkse schulden in de vorm van Europese staatobligaties, komen altijd op hetzelfde neer:

  Iedereen betaalt mee aan lege Franse belastingpot en moet afdragen aan de grijpgrage handjes van types als de kleine Napoleon.

  Dat moet echt eens afgelopen zijn, ook voor die slappe moffen, die zich steeds maar laten chanteren door die schimmelkaas vreters met een veel te grote bek.

 6. Ernie van de Wal schreef:

  Feitelijk gaan we dus hoe dan ook uit de €. Op korte termijn met vrij lichte schade, of op langere termijn, berooid.

 7. Henri G. schreef:

  Je bent pas echt failliet, als je crediteuren je huis veilen en je inboedel onder je achterste uit verkopen. Maar zolang die crediteuren op hun handen zitten, en zelfs nog bijstorten uit angst voor bepaalde neveneffecten, is er “alleen” sprake van een technisch faillissement, dat verder geen uitvoering kent. Nu kan een land niet failliet gaan, maar wel worden geconfronteerd neteisen tot zekerheidsstelling, economische blokkades e.d.

 8. El Cid schreef:

  Een failliete overheid is ook minder overheid. Een goede zaak!

  Dat de huishoudboekjes van de spaghetti landen niet kloppen is geen geheim. Dat is helemaal niet zo erg als sommigen beweren. Wat kan het ons nou schelen dat een Griek met 55 met pensioen gaat. Of met 70? Of dat er in Rome nu geen extra snelweg aangelegd kan worden.

  Dit hele euro project staat bol van de aannames en economische waanzin. De gulden moet terug! Die nieuwe gulden moet door de Nederlandse overheid maar aan één ding besteed worden….De Nederlanders.

  Het belang van de Nederlandse regenten (de werkgevers, de exporteurs) ligt niet in Griekenland of Italië. Met de vrijgekomen gelden kan elke Nederlander desgewenst een nieuwe BMW kopen.. Mogen de Grieken en de Italianen eindelijk eens gaan werken en op gepaste tijden met pensioen gaan. Wellicht zelfs wat babies maken ipv parasiteren op Nederlandse inspanningen.

 9. Ravian schreef:

  Als de ene hard werkende de andere hardwerkende, die wat tegenslag heeft gehad, helpt het hoofd boven water te houden dan noem je dat solidariteit.
  Als echter deze hardwerkende structureel een werkschuwe luilak aan de vreet houd dan heeft dat niets met solidariteit te maken, in dat geval is die eerste gewoon een sukkel, en die tweede een handige profiteur.
  Hoog tijd dat we dit EU spelletje eens beëindigen.
  Nexit dus.

 10. Hannibal schreef:

  @Karton
  Ik meen dat het intussen is omgezet in een honderjarige lening. Renteloos, zoals je begrijpt.

 11. Walter Claeys schreef:

  België telt een Franse gemeenschap. De Vlamingen ervaren reeds sedert 1830 wat dat inhoudt. Zij zijn reeds 190 jaar “onvoorwaardelijk solidair” (daar heeft Derrida dus de mosterd gehaald): zij moeten de Franse grandeur-op-de-wijze-van-Jean-Bédel-Bokassa financieren zonder dat de Franse gemeenschap over het gebruik van het geld verantwoording moeten afleggen, zonder dat de Franse gemeenschap zich tot minimale prestaties verplicht en zonder dat de Vlamingen voor hun geld een bedankje ontvangen. De betrekkingen in Europa zijn een afspiegeling van de Belgische “entente”.

 12. Wijsneus schreef:

  Wat een ongelooflijke waarheden allemaal – helaas. ERUIT is de beste oplossing, alles beter dan nog meer bodemloze putten binnenhalen. ALLES is beter dan erin blijven!!!

 13. Wijsneus schreef:

  Toevoeging: we hebben geen miljoenen maar miljarden tegoed dankzij de plofkop lees de man die naderhand een ereboon kreeg bij KPN. Op zondag: wij (heel royaal) dragen anderhalf miljard bij aan de Grieken. Op dinsdag, ineens royaler, het gaat tien miljard worden anders hebben ze een probleem.
  Op zaterdag, tsja, het moet toch wel wat meer worden, naar ik meen zes of zevenentwintig miljard anders gaat het niet. ABN Amro stak b.v. ruim 800 miljoen in de metro vand de griekse hoofdstad. Die betaalden meer rente het enige probleem was dat ze helemaal niets betaalden. Voortschrijdend inzicht.