DE WERELD NU

Energietransitie: ook CU/SGP in de regio houdt windmolens niet tegen

kernramp, windmolens

Voor een moratorium op de energietransitie in Nederland bestaan diverse goede redenen. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde is er één van. Dick Kraaij ziet met lede ogen aan hoe echter zelfs de SGP meebeweegt met de Pandemie van Parijs.

Ergens rond de decenniumwisseling 1979/’80 kwam NRC Handelsblad, toen nog een beste krant, met een apart boekje op A5-formaat of kleiner. Thema: ruimtelijke ordening en het beleid daarvoor. Titel van het essay-achtige werkje: “Dringen op de vierkante meter”. Ik las het als student journalistiek. Ook toen al overheerste het gevoel dat Nederland best vol was. Geen wonder, want Nederland = VOL was al een kreet die letterlijk of bijna letterlijk uit de monden van Vadertje Drees, Koningin Juliana en de voortrekkers van de Club van Tien Miljoen kon worden opgetekend. Als de ouwe Drees niks had gezegd, hadden we misschien nooit een Amerikaanse ambassadeur gekend die luistert naar de naam Pete Hoekstra.

‘Dringen op de vierkante meter’ moest wel aanslaan als we bedenken dat het lezerspubliek van juist ‘het’ NRC bovengemiddeld vaker in ons immense buitenland had rondgeneusd. Als toerist die het zich kon veroorloven, of als hoge functionaris binnen overheid of bedrijfsleven. Frequent (ver) buiten Nederland reizen was, hoewel niet abnormaal, nog lang niet zo’n commodity als in 2019, vier decennia later. In dat opzicht hebben de Corona-jaren wel wat weg van de late jaren zeventig, nietwaar?

Dringen op de vierkante meter. Was het een ‘rechts’ thema? Misschien. Als je alles in de PvdA dat zich niet inliet met Nieuw Links rechts mag noemen. Nóg rechtser kon het zeker. DS’70 was een afsplitsing van de PvdA. Ironisch genoeg was Nederland vier jaar eerder verrijkt met de Democraten 66, afgekort D’66 (met apostrof, want Jokvrouw Orwellgren c.s. waren in nog geen velden of wegen te bekennen). D’66 fungeerde in belangrijke mate als vluchthaven voor ex-VVD’ers — ballingen van een kneiterrechtse partij. DS’70, rechts van het midden; niet zo rechts als de VVD; D’66 links van het midden, niet zo links als de PvdA. Iedereen blij. Leer ons de verrommeling in de Polder kennen.

Het is tegen die, door mij overpeinsde achtergrond dat ik met het hoofd op tafel bonkte toen ik een uitnodiging ontving van de gezamenlijke fractie van ChristenUnie en SGP in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Had ik maar niet zo gereageerd. Dezelfde avond maakte het NOS-Journaal melding van een nieuwe COVID19-Coronatrigger: hoofdpijn. Als ik daaraan in enige mate lijd, moet ik mij laten testen.

Wat wil de CU/SGP-combifractie van mij? Nadat zij kortgeleden nog Forum voor Democratie na veel wikken en wegen de wacht hadden aangezegd? Wanneer zou het geweest zijn? Iets van anderhalf jaar geleden nog maar? Pre-Coronagebeurtenissen, hoe spectaculair ze ook waren, lijken soms zo ver weggezakt. FvD was bij de PS2019-verkiezingen in één klap de grootste partij van het land geworden, nipt groter dan de VVD, en kwam vooral in de volkrijkste provincie, Zuid-Holland, met donderend geraas de Staten binnen. De rest is geschiedenis: FvD ging nergens besturen behalve in Noord-Brabant en in een soort ‘partijloze’ c.q. ‘all parties’-constructie in Limburg.

De provincie heeft een startnotitie “vitale landbouw” uitgebracht en er wordt gewerkt aan het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland en het vergroten van biodiversiteit. Er ligt een stikstof-opgave met onder andere gevolgen voor de agrarische sector.

Aldus de toelichting op de eerste deelsessie (van drie) in een online achterbanbijeenkomst die de Zuid-Hollandse CU/SGP-fractie binnenkort organiseert. “Graag” gaan zij met mij in gesprek en informeren ze mij over de laatste ontwikkelingen. Wat vind ik ervan? Wat speelt er in mijn regio? Waar moet de provincie zich (meer) op richten?

De derde deelsessie gaat over Ruimte en Energie; de tweede over Economie en Werklocaties. Ruimtelijke Ordening is een van de belangrijkste taken van de provincie (en daarmee minder van het Rijk en gemeenten).

Waar moet gewoond worden, waar moet gewerkt worden, enzovoort. En stel dat het allemaal op orde is, dan komt er een energietransitie. Die transitie gaat ook gebruik maken van diezelfde ruimte. Hoe kunnen we dat nu het beste in goede banen leiden zodat er gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden, terwijl ook de opgaven vanuit het Klimaatakkoord worden gehaald?

Ik word uitgenodigd mee te denken over “transitie van de ruimte om ons heen”. Die transitie, die komt er dus. Kennelijk. Met de zegen van de SGP. Maar ik wíl helemaal geen transitie, als daarmee bedoeld wordt dat ik alleen nog maar kan aangeven wáár de zonneweiden komen, en de windturbines van ruim 2x de Domtoren. Dat is geen optie. Ik wil dat mijn partijen het oprukken van de Parijse Pandemie tot staan brengen. Zoals FvD dat zóú gaan doen. “We” gaan in Nederland helemaal niet “met elkaar” de CO2-uitstoot terugbrengen “zoals afgesproken”. Niet alleen is dat onhaalbaar, de prijs is vele malen te hoog, en het is ook je reinste flauwekul. Hooguit een ingrijpende koerswijziging door de allergrootste landen zal van betekenis zijn. Dat maakt dit soort inspraak tot een wassen neus; het lijkt verdacht veel op een poging de burger medeplichting aan zijn eigen noodlot te maken.

GroenLinks met den Bijbel
De ChristenUnie lijkt hier bovendien behoorlijk anders over te denken dan de SGP. Het bestaan van gecombineerde CU/SGP-fracties in deze tijd lijkt daardoor surrealistisch. De ChristenUnie gedraagt zich op een toenemend aantal gebieden als GroenLinks met den Bijbel, terwijl ik vanuit de SGP (in elk geval vanuit spraakmakende stemmen in de achterban) de meest vernietigend kritische geluiden hoor over de klimaatgekte, die, al ze niet gestopt wordt, het aanzien van Nederland onherstelbaar gaat veranderen, funest is voor natuur en milieu en ons — in het slechtste geval — misschien wel aan de bedelstaf zal brengen. De CU heeft inmiddels wel besloten dat kernenergie niet mag worden uitgesloten (bij aangenomen amendement op het Verkiezingsprogramma 2021-2024). Maar de achterban blijft hierover scherp verdeeld, en kerncentrales kunnen en zullen sowieso niet op korte termijn klaarstaan voor gebruik.
Een symptoom van de Parijse variant in de Linkse Deugziekte is de overtuiging dat we haast hebben. De tijd tot 2030 zou cruciaal zijn om Het Klimaat te redden. Daarnaast is de kans klein dat de landelijke CU bereid zal zijn in een kabinet te stappen dat de opmars van de Groene Khmer tot staan wil brengen; eerder integendeel. Met de zogenaamde “verkeerde populisten”, aangevuld met een post-Rutte-VVD en een CDA in de geest van Pieter Omtzigt (en misschien Wopke Hoekstra) zal de CU niet willen regeren. Terwijl Kees van der Staaij maar wat graag weer eens op de achterbank van de Audi van de (beoogd) premier zal willen plaatsnemen voor een goed gesprek.

Dit zou de instreek van CU en SGP in de provincie Zuid-Holland moeten zijn:

 • Een moratorium op de energietransitie in de huidige vorm
 • Niet meewerken in de regio aan landelijk opgelegd beleid — waarom zou je ook per definitie?
 • Streep door de beleidsvoornemens tot 2030; dispensatie voor Nederland (en daarmee aan de regio’s) omdat we hier nu al veel te veel ‘dringen op de vierkante meter’
 • Onmiddellijk stoppen met bouwen van windturbines en aanleggen van zonneweiden (zonnepanelen op platte daken van bedrijven en nutsgebouwen, prima — alhoewel… Maar de lezer begrijpe het verschil)
 • Volledige medewerking aan het uitrollen van kernenergie in de regio in een zo nabij mogelijke toekomst
 • Besef dat de invloed van de mens op het klimaat beperkt is, en de invloed van Nederland op klimaatverandering zo goed als nihil
 • Openhouden van steenkolencentrales — we hebben hier de schoonste ter wereld
 • Iedere vorm van gasverbod (inclusief gedram, morele druk) is taboe — gas is schoonste fossiele brandstof

Meer over de klimaathoax en het politieke functioneren ervan leest u hier op Veren of Lood.

10 reacties

 1. anton schreef:

  Het standpunt van de CU verbaast mij allerminst. De CU wordt niet voor niets het kerkkoor van GroenLinks genoemd. Als gereformeerden hun God inruilen voor het Klimaat, blijven het gewoon dezelfde drammers en eeuwige-gelijk-hebbers. Stem ze weg.

 2. Jan de Jong schreef:

  Keuze uit FVD, PVV en de judassen van Ja21. Verder niks.

 3. carthago schreef:

  Goed artikel, dank Dick.
  Zonder de vogelhakselaars ,de biomassa woudslopers en de woestijnweides worden de huidige farizeeërs van het covidkartel geheel brodeloos. En dus eet je voor genoeg stemvee “natuurlijk” samen met de groene khmer en frenske ganzenlever een broodje afrikaanse larven,het nieuwe dieet voor.NL.
  Gaaf land .

 4. Neef Jansen schreef:

  Ik denk dat op heel wat plaatsen in Nederland gewoon een programma wordt uitgerold, waarin van gemeentewege wordt medegedeeld dat iedereen aan de isolatie en warmtepompen en zonnepanelen en windmolens moet en ook van het aardgas af moet en dat je eigenlijk een absolute aso bent als je daar niet juichend aan meewerkt. En voor de vorm worden er dan nog een soort van wijkgesprekken georganiseerd, waar je als gewone burger nog wat mag piepen en kraken, maar je bent verwacht natuurlijk om begripvol mee te doen omdat je anders echt jawel een absolute aso bent. En aldus hobbelt het volk maar mee in die waan waarover in de grote media nog nooit een maatschappelijke discussie is gevoerd, maar die wel zeker een hoop mensen richting financiele nood en armoede en voedselbanken en mogelijks zelfs dakloosheid zal drijven. In ieder geval zal het installatiewezen er flink aan verdienen, en zal het menig Groen Linkser een natte droom bezorgen.

 5. Henri Ossevoort schreef:

  De politieke partijen wensen zich maar niet te verdiepen in wat erin werkelijk aan de hand is met de Parijse waanzin die nooit bewezen is noch onderbouwd.
  Lieve mensen wordt toch eens wakker en kijk om je heen. Daarnaast luister eens een keer naar de stem uit de bevolking over windmolens en alle woningen van het gas af. Alle ellende die op ons afkomt en het doel nooit gehaald kan worden
  Waar zit het gezonde verstand, van nadenken en in de breedte op onderzoek uit te gaan.
  Groet,
  Henri Ossevoort

 6. Kanaloa01 schreef:

  De partijen die voor de energie transitie zijn moeten wel leden en/of stemmers hebben die redelijk veel geld hebben want om als particulier even je woning te laten isoleren en aanpassen incl. hybride warmtepomp, tenminste als de woning niet te oud is, moet je wel over een redelijk gevulde bankrekening beschikken want de kosten van het vergroenen van je woning zijn toch gemiddeld €50.000,00..Bij oudere woningen zijn de kosten veel hoger.
  In de kop van Noord Holland draaien de gigantische hoeveelheid windmolens slechts beperkt omdat het elektra net er niet op berekend is.

 7. Jan de Jong schreef:

  Vergroenen is een Newspeak woord (war=peace enz.).

 8. Anonymous schreef:

  Op https://resinbeeld.nl/regios-op-de-kaart/ kunt u zien wat ze vooralsnog voor uw omgeving in petto hebben.

  Dat is exclusief al het graafwerk dat moet gebeuren om woningen en wijken te voorzien van de juiste stroombekabeling teneinde ze gasloos te maken, de duizenden en duizenden laadpunten voor de accu auto’s, de zonnepanelen, de warmtepompen die flink stroom gaan trekken als de duizenden en duizenden buizen in de grond te weinig warmte kunnen onttrekken, de extra airco’s vanwege de dan extreem geisoleerde huizen, stadsverwarming (ook wel stoepverwarming genoemd) en vast wel nog een paar dingen. Zoals, wat ze allemaal gaan bedenken om energie van elektriciteit op te slaan (waterstof, ammonia).

  Mag u allemaal zelf betalen (via belastingen, toeslagen, heffingen, doorbelasting, noem maar op), om daarna, uit eigen zak, nog meer te betalen, want ja, voor al die “gratis” energie moet wel extra betaald worden, helemaal als u tot stadsverwarming (gekoppeld aan de stijgende gasprijs) wordt verplicht. En omdat uw huis in waarde stijgt, en de verzekering het als extra risico ziet. Nog los van het feit dat al die plannen veel te rooskleurig worden voorgespiegeld, dus dat wordt bijbetalen. En omdat we kennelijk vergeten zijn dat hier af en toe grote hagelstenen naar beneden komen, waar zonnepanelen niet goed tegen kunnen.

  Daarvoor krijgt u horizonvervuiling, vogelgehakt, verschraalde gronden, kans op hoofdpijn of slapeloosheid door al het gezoem en gebrom, plaatselijke milieurampen als er een zonnepark in de hens vliegt, een gegarandeerde enorme afvalberg in de toekomst, een onbetrouwbaar energienet, en wellicht gezondheidsklachten door stank en roet vanwege biomassa, of anders wel sick building syndrom.

  Ja, er zijn echt hagelbestendige zonnepanelen, niet brommende warmtepompen, enzovoorts, maar daar zit een duurder prijskaartje aan, dus het gros gaat dat niet doen.

  Beton schijnt een grote CO2 factor te zijn die door mensen wordt veroorzaakt, dus bouwen we veel hele hoge windmolens. Er zal vast wel een manier gevonden worden om dat te compenseren. Overigens, gas en kolen blijven we massaal gebruiken voor de industrie, en alles wat die industrie aan extra kosten moet maken wordt doorberekend.

  Of we doen dat allemaal niet (gegeven dat we een druppel op een gloeiende plaat zijn) en blijven gebruik maken van bestaande middelen (scheelt een hoop CO2, afval, kosten, noem maar op), desnoods haal je gas uit het buitenland, en bouwen ondertussen een paar kerncentrales.
  Mij is vroeger geleerd dat je duurzaam bent als je zo lang als mogelijk gebruik maakt van de spullen die je hebt.

 9. Jefke schreef:

  We kunnen het beste zonder er bij na te denken veel vogelhakselaars bouwen en zonneweides maken.
  We komen er later wel achter dat we eten moeten importeren, omdat we onze vruchtbare grond voor zwaar gesubsidieerde energie hebben gebruikt. Maar ja, regeren is vooruitzien

 10. Neef Jansen schreef:

  Als je het die jongens en meisjes van Groen Links helemaal naar de zin wil maken, dan wordt Nederland één grote islamitische warmtepomp, waarin enkel nog Afrikanen wonen, en met een transgender lesbische koningin, die eigenlijk de huishoudster is van Frau Merkel is, en uiteraard zal dan niemand nog iets bezitten en zullen we allemaal heel gelukkig zijn, en voor iedereen die nog wat te mauwen heeft, wordt op de Veluwe een leuke gezellige Goelag Archipel ingericht.