Tags: gasverbod

Asielmigranten, apenpokken, racist, Naar een revolutie, Wachtlijst voor verlof?, Stikstofbeleid,boerenprotesten,Pakistan, ,Bankiers, Inflatie, linkse paranoia, Corona, Racisme, Islam, Twitter, Energielabel, Zwarte Piet, Qatar, Asielmigratie, Excuses, Slavernij, Aan het gas, Armoedegrens, Viagra, Schieten, Lintjes, Songfestival, Fiets, Ontstopt, Loeren, woke, Paupers, Onder gelijken

Aan het gas – voortgaande waanzin klimaathoax

Aan het gas? Nog steeds?? Dat mag immers niet langer van onze weldenkende deugmeutes? En het wordt steeds erger.

kernramp, windmolens

Windmolens – arrest Raad van State: uitstel, geen afstel

In zijn arrest van 30 juni heeft de Raad van State geoordeeld dat Europees recht dwingt tot een milieubeoordeling voor windmolens en -turbines. Maar de champagne kan nog niet open: de RvS geeft gemeenten...

kernramp, windmolens

Energietransitie: ook CU/SGP in de regio houdt windmolens niet tegen

Voor een moratorium op de energietransitie in Nederland bestaan diverse goede redenen. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde is er één van. Dick Kraaij ziet met lede ogen aan hoe echter...

Nederland, klimaathoax, klimaatgedram, klimaatbewustzijn, Nederland is vol

Klimaathoax en contractuele overheidsverplichtingen

Ontslaat een democratisch genomen besluit over de klimaathoax de overheid  van verdere contractuele verplichtingen? Denkelijk niet, en dat is waar het over gaat met de kolencentrale in de Eemsmond.

Klimaatdebat, Klimaathoax

Klimaatdebat? Ed Nijpels mag het ditmaal democratisch doen

Vóót de verkiezingen van 2017 werd niemand verteld dat het volgende kabinet zònder klimaatdebat een reeks maatregelen zou doorvoeren die het aangezicht van ons land veranderde. Syp Wynia bekeek wat nu plaatsvindt.

Gasverbod, gas, energiecrisis, Duitsland, Groningen, gasopslagg, gasvoorraden, energie

Klimaathoax en gasverbod – van het gas, aan het gas?

Over de waanzin van de klimaathoax en het gasverbod zullen vermoedelijk ook generaties toekomstige historici niet snel uitgepraat raken.

achter de dijken, klimaatbeleid, Dwingeland, CDA

Eigen handel eerst – Nederland terug achter de dijken

Trekt Nederland zich economisch voorzichtig iets terug achter de dijken? Syp Wynia wijst op een trend, ook al is die nog weinig consistent.