DE WERELD NU

Een zalig kerstfeest…

kerstfeest

Willem Seepma begint een stickeractie.

Ik hoor u denken; “Da’s wel héél vroeg.” U heeft een punt en ik een reden EN kerstkaarten. Mocht u uitsluitend informatie over deze stickeractie willen zonder deze (interessante) overweging of beargumentatie in de vorm van een “kerstgedachte”… scroll dan gelijk naar beneden.

kerstfeest

Wanneer ik om mij heen kijk, zie ik een totale afkalving van wat wij in onze cultuur en tradities steeds knellender dienen te omarmen om het niet te verliezen. Onder dwang van en tot multi-culti wordt immer meer druk gelegd op onze traditionele feestdagen. Zo ook kerst, het zal niet lang meer duren voor het is verworden tot een ziellugh kerstfeest in plaats van een zalig kerstfeest. Steeds meer mensen in allerlei geledingen alsook winkelketens wijken voor de politiek correcte sfeer die dominanter en dominanter wordt, en ontkennen voorts onze culturele roots waaronder ook de feestdagen.

kerstfeest

Er is de enorme neiging om richting de steeds verder oprukkende islam en de daarmee gepaard gaande islamisering, politiek correct rekening te houden met onze mohammedaanse medemens. Wie wil er tenslotte voor racist worden uitgemaakt, nietwaar? Over het Zwarte Piet gezeur zal ik hier niet verder uitwijden, maar ook daarin wordt vermeend racisme volledig uitgebuit.

kerstfeest

Ondertussen gaan, sedert inmiddels vele jaren, allerlei minderheidsgroeperingen met deze term aan de haal. Tegenwoordig moet u uw woorden op een goudschaaltje wegen alvorens iets te zeggen. Want U bent zomaar xenofoob, islamofoob of racistisch bezig.

Gekoppeld aan de nog steeds groeiende migrantenpopulatie in Europa en ook Nederland, acht ik een causaal verband met het hiervoor genoemde, samengesmolten met de lijm van politieke correctheid. De in ons land heersende elite gaat voorop om mensen uit andere culturen vooral te ontzien in hun achterlijkheden bijzonderheden. Sterker nog, in het licht van de multicultuur omarmt men dit, want we hebben diversiteit als verrijking nodig in een veranderende samenleving.

kerstfeest

Wij moeten dit dus, van bovenaf opgelegd, verwelkomen. Het “rekening houden met” bestaat voor een groot gedeelte uit onze eigen “dingetjes” wat minder pregnant tot uitdrukking laten komen. Wij mogen ons daarmee minder profileren. Het zou zomaar de mohammedaanse “medeburger” kunnen shockeren. Eigenlijk komt het neer op wat Angela Merkel afgelopen week in Duitsland wist uit te kramen; “Wir müssen integrieren von rechts” en dat vanwege het langzamerhand zelf een minderheid zijn. Daarmee zal onze “eigenheid” op korte termijn volledig verdwijnen.

kerstfeest

Vraag is of de doorsnee Nederlander daartoe bereid is. Ik niet, en afgaande op de huidige peilingen, heel veel Nederlanders niet lijkt me. Wanneer we om ons heen kijken en de niet-MSM berichten volgen dan zien we alle ellende die wordt veroorzaakt door een groot gedeelte van de migranteninstroom en alsmede door de al aanwezige allochtone medelanders. Het volledig mislukte integratieproces en de onoverbrugbare cultuurverschillen, normen en waarden liggen hieraan ten grondslag. Dieper onder deze nogal politiek correcte stelling ligt dan toch veelal weer de mohammedaanse achtergrond. Daarin gaat het al mis bij de opvoeding en helemaal fnuikend is een eventuele latere islamitische scholing waarbij indoctrinatie van giftige haat tegen ons als ongelovigen de norm is.

kerstfeest

Nederland dient echt te stoppen met het faciliteren van allerlei voorzieningen en organen die het islamiet zijn alhier bevordert. De islam verbiedt, bij Koran, integratie omdat de mohammedaan (K3:28) nimmer vrienden mag worden met de kafir (ongelovige, dus niet-moslims) en de mohammedaan wordt door Allah superieur geacht boven elke niet-islamiet. Dit om maar twee zaken even aan te stippen. Om het laatste aan te tonen even 2 verzen uit het islamitische handboek soldaat, de mohammedaanse heilige Koran;

kerstfeest

Ik zal u hier verder geen Koranonderricht geven want dan wordt dit een very very very long read… Wel kunt u hier wat interessante artikelen van mij vinden over diverse onderwerpen van de islam en islamisering in het westen.

Bovenstaande toont het probleem van de islam binnen de Nederlandse samenleving en geeft gelijk voldoende argument om deze ideologische cult religie van de vrede hier te lande te verbieden en geheel uit te bannen, zoals in Japan. De Islam is als een wolf in schaapskleren, zij kent vredige verzen die prima samengaan met democratie. Anderzijds staat de Koran vol met haatoproepen tegen de ongelovige en is daarmee een ultiem gewelddadig boek. Het is een politiek manifest, een veroveringsideologie verpakt in een kokertje verzegelt met een stempeltje “Religie”. Dat stukje religie is echter maar marginaal. De islam is een “way of life” waarbij elk detail nauwgezet is voorgeschreven door een pakket aan literatuur waaronder de Koran en de Sunnah (het leven, Sira èn de uitspraken van Mohammed, Hadith)

kerstfeest

De laatste Surah van meneer Mohammed is nummer 9, ook wel zijn testament genoemd. Het probleem van vele Surah’s is dat ze niet historisch zijn maar zonder restrictie in de tijd, ze jagen de mohammedaan aan Mohammeds handelingen na te volgen en voort te zetten tot de dag des oordeels… Hier wat verzen uit genoemde laatste Surah;

kerstfeest

Mij interesseert het werkelijk niets of een mohammedaan met zijn reet afgedraaid van Mekka ene Allah wil bejengelen bejubelen zolang dat achter de voordeur gebeurt (ieder z’n ding) en ik niet  dat gejammer vanaf een moskee hoor… Het hoort hier niet. Ja, zegt u misschien maar uh… kerkklokken? Ja, die horen hier wel, dat is ONZE cultuur van oudsher.

Er is momenteel maar één politieke partij die hier de absolute noodzaak van inziet omdat echte crusaders weten hoe het met andere culturen en religies afloopt wanneer de islam te machtig wordt. Onderstaand figuur geeft links de agressie vanuit de islam in 548 oorlogen terwijl rechts in aantal 9 het weerwoord van de crusaders is weergegeven. Tot zover even een stukje geschiedenis.

kerstfeest

Kijkt u naar vernietiging van cultuurgoed al waar de islam zijn voet zet, gewoon fysieke molest van cultureel erfgoed waarvan talloze voorbeelden te vinden zijn op internet maar die heel behoedzaam worden afgeschermd door de NPO. Dit soort leugenmedia draaien vol mee in het vooral met positieve beelden naar voren brengen van de islam. Niets is minder waar, het is allemaal dood en verderf waar islam binnenkomt.

kerstfeest

Wist u dat Syrië, Egypte en zelfs Turkije van origine christelijke naties waren? Alles en iedereen zonder relatie met de islam wordt vernietigd evenals de te tolerante mohammedaan die wordt aangeduid als hypocriet in de Koran. Deze hypocriete gematigde moslims worden door Allah beschouwd als afvalligen en dienen dus eveneens gedood te worden

kerstfeest

In de kern is het volgende wat plaats vindt: zolang er in den Lande een paar duizend mohammedanen wonen, werken, leven is er geen enkel probleem omdat zij zich onderdanig zullen gedragen. Wanneer echter die gemeenschap groeit zal zij steeds meer eisen gaan stellen en ons hun gebruiken en gewoonten opdringen onder het mom van “vrijheid van godsdienst”, een wet die wij zelf ooit verzonnen hebben. Heeft die gemeenschap een flinke omvang gekregen dan komt er een agressievere benadering richting de autochtoon en wanneer deze reageert dan trekt men de racismekaart in samenspel met rechtszaken. Wederom verwijst men dan naar wetten die wij ook weer zelf hebben verzonnen. Daar waar de allochtoon als minderheid eerst tolerant en meegaand leek, verandert die houding richting het gastland waar men is gaan wonen naarmate ze als groep groter wordt.

kerstfeest

Vanuit onze tolerantie vinden wij dat ieder dezelfde rechten en mogelijkheden moet hebben binnen onze grenzen en rechtsstaat. Het gevolg is dat de islam op “legale” wijze infiltreert in ons overheidsapparaat. Zelfs een “christelijke” partij als het CDA heeft islamieten, die vanuit hun overtuiging volgens de Koran christenen moeten vermoorden en aangespoord worden tot jihad, in hun geledingen.

kerstfeest

We schieten in onze eigen voet. U begrijpt dat, naarmate de populatie islamieten bij overheidsorganen toeneemt, beleid zeker zal veranderen ten gunste van de mohammedaanse gemeenschap. Dit fenomeen, vernietiging van een gemeenschap van binnenuit wordt civiele jihad genoemd.

kerstfeest

Het is goed waarneembaar bij de soldaten van Erdogan politieke partij DENK. Zij komen louter op voor de islamiet. Interessant ook wellicht om hier mijn eerder gemaakte Analyse van hun partijprogram eens door te nemen.

Zonder dat wij als autochtoon het ons realiseren, is er reeds een verregaande doorvoering van allerlei Sharia wetgeving, de islamitische wetgeving uit onder andere de Koran en Hadith.

kerstfeest

Deze heilige wetsregels van Allah prevaleren gelden voor elke mohammedaan te allen tijde boven elke andere wet door de mens verzonnen.

kerstfeest

Vooralsnog gaat het hier in Nederland om allerlei bizarre uitzonderingen, klein beginnende signalen en eisen, voortvloeiend uit de islam, waarbij u de vraag kunt stellen of het haram of halal is, door islamitische bril en waar wij als niet-mohammedaan eigenlijk geen boodschap aan hebben.

kerstfeest

Zwemmen, eten, bidruimtes, halal-hypotheken, seperate behandeling bij een arts enzovoort… Steeds meer eisen vanuit de almaar groeiende en veel-kindertjes-barende (geboorte jihad) mohammedaanse gemeenschap.

kerstfeest

Sprekend over geboorte kunnen we ook een enorm probleem constateren doordat vanuit de islam een ander fokprogramma geldt ten aanzien van gezinsplanning of uitbreiding hetgeen beter tot uitdrukking komt in een pakkende picture hieronder. Ook het geoorloofde polygamie, oftewel veelwijverij binnen de islam waarbij de heerser van het gezin tot max 4 vrouwen mag hebben, laat ik buiten het bestek van dit stuk.

kerstfeest

De mohammedaanse pedofiele heilige profeet had overigens als enige minstens 11 vrouwen waarbij zijn jongste vrouw Aïsha 6 jaar was. Maakt u zich niet ongerust want hij neukte haar pas toen ze 9 jaar was. Voor die tijd speelde hij er alleen leuk mee.

kerstfeest

Wist u trouwens dat die oorlogszuchtige krijgsheer heilige profeet Mohammed het ultieme rolmodel is voor elke mohammedaan? De islamiet dient deze meneer tot in elk detail te imiteren om tot Allah te komen en verzekerd te zijn van een beloning in het hiernamaals.

kerstfeest

kerstfeest

Ik wil het hier nu ook niet met u hebben over de vanzelfsprekende oorlogsbuit als resultante van de diverse vormen van jihad zoals de mohammedanen dat vanuit hun Koran mogen ervaren of voelen wanneer zij ons sociale stelsel van voorzieningen totaal kapot maken door het leeg te zuigen. Afwijkingen door inteelt met daarbij een gemiddeld lager IQ dragen bij tot een zwaardere belasting op voorzieningen.

kerstfeest

Belasting op de zorg en indirect ook op het sociale stelsel daar de koppen veelal eerst rollen aan de onderkant van de sociale ladder. Maximale subsidies en tegemoetkomingen… enfin, vult u het maar in. Die hoog opgeleide doctoren uit Aleppo blijkt toch ook iets anders uit te pakken zo is gebleken. Nog geen 10 procent is hoger opgeleid terwijl een groot gedeelte analfabeet is van de binnenstromende migranten. Verrijking, economisch belang, verdienmodel of toch een ordinaire en desastreuze omvolkingsslag?

Ik hoop u met deze informatie aan het denken gezet te hebben. In deze beknopte opsomming heb ik u willen wijzen op wat er hier in Nederland gaande is en de verdere gevaren die daar zeker uit voort zullen vloeien wanneer wij geen maatregelen nemen om een einde te maken aan met name de verkeerde omgang met de islam. Deze ideologie stelt zich tot doel een samenleving te ontwrichten, door infiltratie en gebruik makend van ’s lands eigen wetten, op een legale manier een systeem en bewind omver te werpen om vervolgens over te gaan op de totale vernietiging van dat systeem. De democratie is dan ter ziele en we zullen in een islamitisch kalifaat leven onder de genoemde islamitische wetgeving, parallel aan een bewind als in Turkije, Iran of Saudi-Arabië. Het is hopelijk overbodig uit te leggen wat voor systeem in deze landen heerst en wat daarvan de consequenties zijn. Over democratie of mensenrechten hoeven wij dan niet meer te spreken in het licht van de Sharia want in alles staat dat haaks op elkaar.

kerstfeest


S T I C K E R – I N F O

Deze actie is gestart vanuit een bewogenheid voor Nederland omdat ik van mijn land houd en niet wil dat het verwordt tot een islamitische staat waarin de mens als individu met rechten, in bescherming en met een open geest en vrijheid van meningsuiting op een fijne manier moet kunnen leven.

Ik heb geen hekel aan mensen, zelfs niet aan moslims, maar ik haat die verderfelijke ideologie waarvan wij haast elke dag in negatieve zin getuige zijn. Op deze manier draag ik een steentje bij aan mijn ideologisch beeld van een Nederland voor alle mensen die in vrijheid kunnen leven zonder een ander in zijn of haar vrijheid te beperken door die ander jouw “ding” op te leggen. Ik doe dit OOK voor de onwetenden, de ongeïnteresseerden, de naïevelingen, de vrouwen, de leftiërs, de wegkijkiërs en de kop-in-het-zandiërs… en alle andere niet-moslims.

Kerst blijft toch een tijd van bezinning, in welke hoedanigheid dan ook, hoewel Kerst voor de ware mohammedaan een gruwel is. In ieder geval hoop ik, en hopelijk u met mij, na het lezen van dit artikel en daaraan gerelateerd de juiste keuze in maart 2017, dat we in Nederland kunnen blijven zeggen; “Zalig Kerstfeest”

We dienen daarvoor wel de juiste keuzes te maken omdat de islam onverbiddelijk is in de dwang van opleggen en verbieden. In Brunei bijvoorbeeld geen kerstfeest of versiering omdat dat daar bij wet verboden is, er is dan ook geen scheiding van kerk en staat binnen de islam.

En dan nu over de “kerststickers” voor de verkiezingen in maart 2017, deze kunt u bemachtigen door een mail te sturen naar eaglewings@versatel.nl ovv “PVV-sticker”, u ontvangt dan een mail met de vervolgafhandeling. Ze zijn verkrijgbaar (333 stickers/bundel) per 1, 2, of 3 bundels tegen de kostprijs (inclusief verzending) van resp. 22,50 \ 42,50 of 62,50. Een halve bundel kan ook voor 12,50. Plak ze op, deel ze uit, geef ze kado of verkoop ze, het maakt allemaal niet uit zolang ze maar overal verschijnen in het land. Veel plezier.


Francis Dominicus is de ontwerper van het portret op de sticker. Hij maakt meer werk zoals te zien op Common Sense Ads. Hij ook tevens een jaar actief geweest in de Trump-campaign.

kerstfeest

1 reactie

  1. Cool Pete schreef:

    Willem Seepma slaat steeds weer de spijker op de kop !!! ………………………………………………..

    Stickers: geweldig !
    Hollandse vlag : ook goed !