DE WERELD NU

De ultieme islambeleving van Peter Emile sinds 9/11

9/11

Post van Martien Pennings wordt niet door iedereen gewaardeerd. Maar: een 9/11 stukkie dat je van mij uit de mottenballen mag halen? Doen we!

Goeie keus van Bart van Rossem-Nijman tot Westerflier! Onder zijn Twin Towers topic heeft hij een comment gevonden dat ik –  iemand die toch ook wel eens pregnant heeft verteld hoe ik de islam zie en onderga – niettemin voorlopig als Het Sluitsteenwoord Van De Eeuw beschouw. Omdat SteenGijl de tekst van Peter Emile (vzmh) ook maar voor niks heeft gekregen, ben ik zo vrij de herblogregels te overtreden en het hele stuk van Peter Emile (vzmh) over te nemen. Hier komt-ie:

-/-/-/-

Sinds 9/11 – het Pearl Harbor van de 21ste eeuw – is mijn visie op de wereld, en vooral die op de islam, compleet omgeslagen.

9/11 was een oorlogsverklaring van de islam aan Amerika, aan het westen, u, aan mij – aan alles waar wij voor staan en aan onze levenswijze.

Sinds die oorlogsverklaring, in de afgelopen 15 jaar dus, zijn er in dit land talloze nieuwe moskeeën gebouwd, talloze nieuwe islamitische scholen en onderwijsinstituten opgericht, en is het aantal islamieten dat hier (veelal op grond van leugens en zielige praatjes) een verblijfsvergunning heeft gekregen, geëxplodeerd.

Sinds de oorlogsverklaring van de islam aan het westen – ons dus – zijn er door Nederlandse huisvrouwen “welkom in mijn land”-liedjes op internet verspreid, hebben talloze Nederlandse burgers, columnisten, politici, opiniemakers en journalisten het direct of indirect voor deze verschrikkelijke ideologie opgenomen, hebben universiteiten en hogescholen overal in Nederland een islamitische gebedsruimte gekregen, en hebben we tegelijkertijd miljoenen moeten uitgeven aan beveiliging van openbare gebouwen, synagoges, joodse scholen, luchthavens, grote evenementen, vliegtuigen, treinen, metro- en treinstations, politici en opiniemakers. Beveiliging tegen de aanhang van de islam. De ideologie die in dit land zo bereidwillig en grootschalig wordt gefaciliteerd. Want stel je voor dat ze eens boos worden, die islamieten.

Sinds 9/11 ben ik boos. Nee, woedend. Niet alleen tegen die subversieve, barbaarse woestijn-ideologie uit de voor-middeleeuwen, maar vooral ook tegen de blinde, naïeve mutsen waaraan dit land – en heel West-Europa trouwens – zo rijk is, en die niet ophouden de islam in bescherming te nemen en zelfs te faciliteren.

Als homo voel ik me permanent en in toenemende bedreigd door een alsmaar groeiende aanhang van de islam in Europa, in Nederland, in mijn stad, mijn wijk, mijn straat. En het gevolg van die dreiging is niet zozeer angst, maar vooral woede. Woede over de aanmatiging van een religie die geen religie is maar een totalitair project, woede over de domheid, de achterlijkheid, het stompzinnige machismo, de op niets gebaseerde arrogantie en de schaamteloze discriminatie en onderdrukking van deze ideologie.

De islam heeft op 9/11 de oorlog verklaard aan ons. Aan u. Aan mij. Een oorlog trouwens, die al veel langer als een soort ondergrondse veenbrand onder onze voeten woekerde, en die zich manifesteerde als een kralenketting van sociale en culturele conflicten, botsingen en irritaties.

Sinds 9/11 zijn die conflicten geëscaleerd tot een reeks van elkaar opvolgende aanslagen, even barbaars als lafhartig, en verspreid over heel West-Europa: Parijs, Brussel, Londen, Madrid, Toulouse, Amsterdam, Nice. En dan heb ik het nog nog niet eens over de aanslagen die werden voorkomen.

En nog.

En nog is het voor talloze mensen niet duidelijk.

Nog zijn er tallozen die het blijven opnemen voor die ‘arme’ moslims, de ‘nieuwe joden’; altijd het slachtoffer van onze onderdrukking, onze discriminatie. Terwijl ze verdomme al decennia lang álle mogelijkheden aangereikt krijgen om hier in het westen iets van hun leven te maken. Alles krijgen ze aangeboden: asiel, een leven in vrede, een stabiele omgeving, gratis geld, uitkeringen, toeslagen en subsidies, moskeeën, gebedsruimtes, water & voedsel in overvloed, eerste klas gezondheidszorg, woningen, onderwijs. En het enige dat ze daar tegenover stellen is vijandigheid, wantrouwen, minachting, veroordeling, afkeer en het verspreiden van achterlijkheid en morele rotting.

Ik heb het al heel lang helemaal gehad met de islam. En ik zal die verderfelijke ideologie tot mijn laatste snik bestrijden. Met het enige wapen waarover ik vooralsnog beschik: woorden. Veel woorden.

Al heb ik niet de illusie dat het veel uitmaakt; de politieke correctheid om ons heen is verstikkend. En dodelijk. Letterlijk. Peter Emile | 11-09-16 | 16:45

Twee kortere comments als toegift
Daarmee viel voor mij het masker van alle laffe politici zonder ruggengraat die op 4 mei staan te doen alsof. RRMerlin | 11-09-16 | 15:03

Zelf geboren in 1980. Zorgeloze jeugd gehad en de 90s kan ik me herinneren als de dag van gisteren als een mega relaxte, onschuldige periode waarin alles mooi en top was. Misschien is het ook de leeftijd, maar 11 september 2001 was wat mij betreft het keerpunt van die onschuldige en mooie periode. Daarna ging het allemaal snel bergafwaarts met Nederland imo. Dood Fortuyn, invoering Euro, overgang EEG naar Europese Unie, enorme uitbreiding van EU bananenlanden uit Midden en Oost Europa en vreemd volk wat allemaal vrij hierheen kwam, dood van Gogh, etc. Het is er allemaal zeker niet gezelliger op geworden in Nederland sindsdien. 11 september 2001 symboliseert wat mij betreft de piek van het leven in het Westen, die sindsdien niet meer geëvenaard is. Banana008 | 11-09-16 | 15:06


Voor wie in de mottenballen wil grasduinen: dit stuk staat sinds jaar en dag hier.

Meer van Martien Pennings vindt u hier.

9 reacties

 1. K. Neppérus schreef:

  Wat gaat Nederland er aan doen ?

 2. Gerrit Joost schreef:

  De D66 en Gl deugers zullen het totaal opeens zijn met uw verhaal. CDA en CU zullen vinden dat we barmhartig moeten zijn. Ik vind het een geweldig stuk! TOP. STOP de Islamisering NU!

 3. Dick Orwell schreef:

  Waar ik met mn verstand niet bij kan, is dat niet iedereen er zo over denkt.
  Wat is toch die affectie van links voor de islam en de drang om iedereen met islam-kritiek als gek (islamofoob) weg te zetten?

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Het verschil van het islamitische 9/11 met het Pearl Harbor is belangrijk: 1. Japan had een regulier leger met een centraal gezag dat de overgave kon tekenen; 2. de ideologie van Japanse superioriteit kon aangepast worden aan nieuwe inzichten in de realiteit; 3. er lag geen wereldveroveringsprincipe ten grondslag aan die ideologie, ook al kon die wel vervormd worden tot breed gedragen Showa nationalisme; 4. de japanse cultuur is geworteld in landbouw en kent geen dehumaniserende sexuele en esthetische taboes; 5. de japanse cultuur is een toonbeeld van leer- en aanpassingsvermogen. Het kon zich op die manier wel ontwikkelen tot een anti-westers expansionistisch-bureaucratisch militarisme, vergelijkbaar met het anti-semitische nazisme. Beiden leunden sterk op een militaristische adelstand; 6. het militarisme is vervangen door een soort economisme. De islam bezit al deze kenmerken niet. Het ontbreekt eenvoudig aan de culturele en intellectuele middelen om uit de waanzin ervan los te komen. Of, voor zover die middelen er zijn, worden ze verworpen en onderdrukt, immers islam is onderwerping en onderdrukking in alle denkbare opzichten.

 5. jantje schreef:

  De pure Islam was I S, de islamitische staat.
  gewaarborgd door doctor in de islam Al Bagdad.
  Iedereen herinnert zich nog wel de zieke, satanische, filmpjes en foto’s.
  Veel van de IS duivels zijn in Europa geboren en getogen.
  DAT woont er in grote getale in ons land.

 6. Martien Pennings schreef:

  @ BegrensEuropa! 13 augustus 2020 om 15:59

  Goed commentaar! Heb je dat allemaal zelf bedacht of toch ook een boekje gelezen? Hoe dan ook prima samengevat. Complimenten.

  Ik licht er 2 zinnen uit: “De islam bezit al deze kenmerken niet. Het ontbreekt eenvoudig aan de culturele en intellectuele middelen om uit de waanzin ervan los te komen.”

  Ja, de islam is idd onhervormbaar: https://martienpennings.wordpress.com/2015/01/10/de-islam-is-een-onhervormbare-moordenaarsideologie/

 7. Frans Groenendijk schreef:

  @BegrensEuropa De aanpak van het politiek shintoïsme -de facto door de Amerikanen- loog er ook niet om!
  Lees hier op VOL de verschillende artikelen in het dossier http://verenoflood.nu/?s=shintoisme
  Met name de artikelen van Erik ‘De Boorman’ Driessen (hij overleed voordat hij zijn serie kon afmaken).
  Ik citeer één alinea die op impliciete wijze eigenlijk juist nadruk legt op de overeenkomst tussen shintoïsme en het mohammedanisme:

  “Hoe was het zo ver gekomen?
  Tussen 1889 en 1931 schoot een kankergezwel wortel in de westelijke Grote Oceaan. Een natie van zeventig miljoen mensen werd gehersenspoeld en heropgevoed in een cultuur en ideologie van absolute gehoorzaamheid en opoffering aan de keizer, die als god op aarde diende te worden beschouwd. Het kankergezwel zaaide al gauw uit en ontwikkelde zich tot een continentale oorlog die werd ontketend tegen Mantsjoerije in 1931 en daarna tegen China in 1937.”

 8. Johan P schreef:

  @Frans Groenendijk.
  Dat heeft heel lang in Japan geduurd en is feitelijk een onderdeel van de oosterse mentaliteit. Niet alleen Japan, maar ook China, waar de communistische partij nu min of meer de rol van de keizer op zich heeft genomen. Evenals veel andere oosterse landen overigens.
  De oosterse mentaliteit stelt groepsbelang boven individueel belang, punt uit. Voor Japan was er de bijkomstigheid dat het een eiland is, waardoor contacten met andere beschavingen nog minder waren dan gemiddeld, plus dat natuurlijk meespeelde dat het erg arm is aan grondstoffen en land. Het land mag behoorlijk groot lijken, maar een groot deel is (vrijwel) onbruikbare bergen.

  Dat gezegd hebbende toch even de opmerking waar ik mee had willen beginnen; de auteur slaat de plank behoorlijk mis. Niet dat ik zijn woede niet begrijp, die begrijp ik heel goed en ik voel die woede zelf ook. Waar hij de plank mis slaat is de aanslag van 9-11 te zien als een oorlogsverklaring van islam aan het westen. Dat was het niet, het was wel de grootste slag die in tijden was toegebracht.

  Maar islam heeft de oorlag verklaard aan de rest van de wereld nadat Mekka werd veroverd en is sindsdien niet anders gedaan dan oorlog voeren tegen de rest van de wereld. De enige reden dat dat een tijdlang minder is geweest is dat ze bij Wenen werden tegengehouden en sindsdien qua technologie erg achterliepen, waardoor ze gewoon niet bij machte waren zich tegen de wil van het westen te verzetten.
  In principe zou dat nog steeds zo zijn, ware het niet dat het westen ze nu zo ongeveer alles gratis geeft om datzelfde westen de keel af te snijden. Daardoor voelen de aanhangers zich met de dag zekerder van hun zaak en wanen ze zich onaantastbaar. En totdat het westen de vuisten balt en weer opstaat hebben ze verdomme nog gelijk ook.

 9. oude vlegel schreef:

  Onze huidige bestuurders zijn juist voor het binnen halen van de islam ,we hebben zelfs een moslimminister vanBZ. Zo houden ze doelbewust de asielindustrie ln stand zoals vluchtelingenwerk en het COA waar geen enkele controle op is.Dit zijn schimmige organisaties die blijkbaar zoveel macht hebben dat ze van ons land een shithole maken. De echte Nederlander zou zich moeten bedenken dat dei islam zich steeds verder invreet in de bestuurslagen bij justitie politie en rechtelijke macht en marokkanen zitten al in deVVD.We zijn jaren voorgelogen door Rutte en hij zal daar schaamteloos mee doorgaan om de toekomst van onze kinderen kapot te maken,denk daaraan bij de volgende verkiezingen