DE WERELD NU

De Bersiap – de vergeten massaslachting

Bersiap

In het wegmoffelen van de Bersiap is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Het Openbaar Ministerie (OM) wil niemand vervolgen voor het bekladden van twee monumenten in de zomer van 2020.

Het gaat om: de bekladding van het Indië-monument in Amsterdam (het voormalige Van Heutz monument) en de bekladding van het standbeeld van Johan van Oldebarnevelt bij de Hofvijver in Den Haag. De acties zijn opgeëist door de zich ‘Indonesische actiegroep’ noemende Aliansi Merah Putih (AMP). AMP riep na deze acties op om nog meer Indische oorlogsmonumenten onder handen te nemen.

Merah putih staat voor de rood-wit vlag van Indonesië en de beweging noemt zich op de gelijknamige Facebookpagina een: ‘Indonesische grassroot organisatie voor rechtvaardigheid (sic) van het Nederlands kolonialisme’. 1.338 Mensen liken deze pagina en 1.460 mensen volgen hen.

De Federatie Indische Nederlanders heeft meteen aangifte gedaan en vervolgens de burgemeester van Den Haag gewaarschuwd voor een mogelijke bekladding van het Indisch Monument in de residentie. De ‘aliansi’ riep namelijk ook op om in verzet te komen tegen ‘verheerlijking’ van het kolonialisme en sprak suggestief van nog “268 (Indische) monuments to go”. Onze waarschuwing heeft niet kunnen voorkomen dat AMP ook het Indisch Monument daags voor de Nationale Indië-herdenking heeft beklad.

Justitie ziet geen grond voor vervolging omdat de bekladdingen en de oproep om andere Indische monumenten te vernielen ‘geen strafbare groepsbelediging inhoudt, noch aanzet tot geweld tegen goederen van Indische Nederlanders’. De oproep zou volgens de officier van justitie weliswaar als strafbare opruiing kunnen worden gekwalificeerd, maar “gelet op de capaciteit en de gestelde prioriteiten kies ik ervoor om de mogelijke opruiing niet op te (laten) pakken”. De evidente vernieling verandert die beslissing niet, want “van de daders ontbreekt elk spoor”.

Toch weten we het een en ander over de daders. Zo noemt de actiegroep zichzelf “dochters en zonen van Divisi Bambu Runcing”, De bambu runcing is de scherp geslepen bamboestok waarmee onder andere (Indische) Nederlanders tijdens de Bersiap op grote schaal zijn vermoord. Bersiap is Maleis voor ‘gereed’ (voor de strijd) en de AMP sluit zijn schotschrift af met: kami besiap (wij zijn er klaar voor).

Zeker is ook dat zolang deze mensen niet zijn opgespoord en gestraft, zij van zich zullen laten horen. Zij zullen doelwitten blijven zoeken, want actie is aandacht. Nu al weten we dat de AMP zich niet alleen richt tegen (Indische) Nederlanders en alles wat herinnert aan het kolonialisme. Zij richten hun pijlen ook op ‘koninklijke eigendommen’.

Op de site van ‘histori bersama’ staat een statement van de AMP waarin wordt gezegd: “Zolang de Gouden Koets afbeeldingen toont van Afrikaanse en Javaanse slaven die de witte koningin bewieroken, zullen we koninklijke eigendommen aanvallen’. De aliansi: ‘Het Koninklijk Paleis van Amsterdam toont dezelfde afbeeldingen en is ook niet veilig’.

Opgemerkt zij, dat Bersiap ook slaat op de gewelddadige periode, die volgde op de capitulatie van Japan. Gedurende de Bersiap zijn op een bevolking van 300.000 tenminste 5.500 (Indische) Nederlanders gemarteld, verkracht en vermoord vanwege hun Nederlandse afkomst. Ook onder Chinezen, Molukkers en andere christelijke minderheden zijn een groot aantal slachtoffers gevallen.

Met moet zich eens berekenen wat dit zou betekenen op een bevolking van pakweg tien miljoen, ongeveer het aantal inwoners van Nederland eind jaren 40. Zou dat aantal slachtoffers ooit zijn vergeten?

Wie beweert dat Nederland troepen stuurde naar Indië om de vrijheidsstrijd van de Indonesiërs te onderdrukken, vergeet de pogroms tegen de Nederlandse en Nederlandsgezinde minderheden in Indië. Die pogroms waren soms religieus of politiek geïnspireerd, maar vaak ook crimineel van oorsprong. De komst van het Koninklijk Leger heeft een einde gemaakt aan het moorden en plunderen.

De Aliansi Merah Putih verheerlijkt met haar acties wreedheden tegen ongewapende burgers en meent de strijd tegen het kolonialisme op Nederlandse bodem te moeten voortzetten. Helaas ziet het OM niet in hoe pijnlijk dit is voor Indische Nederlanders die hebben moeten vluchten voor bendes bloeddorstige jongeren met kapmessen en bamboe roentjings.


Hans Moll is voorzitter van de Federatie Indische Nederlanders (FIN, www.federatie-indo.nl)

Meer van Hans Moll op Veren of Lood vindt u hier.

7 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Zo. Zullen we een heel lang verhaal kort maken, en het toegeven NU?
  ” Multikultuur” is het EINDE van vrede. Altijd zo geweest.
  En als Blanke, rechtmatige nakomeling van hen die dit land opbouwden; klaar, allochtonen. Sodemieter op naar dat heilige land van je voorouders. Ga zo door- en Blanken als ik gaan HUN land en ONZE cultuur verdedigen. Wat deze Bersiapfantasten betreft; wij heb nog wat Blanke huiden van jullie tegoed ( die apen vilden hun slachtoffers). Weet wat jullie aan het aanhalen zijn…
  In het algemeen- ik ben dat ONDANKBARE ALLOCHTONE GEJANK OM GELD- WANT DAAR GAAT HET ALTIJD OM- ZAT. ROT OP ALS HET JE HIER NIET BEVALT. Ga naar modern Indonesië- en leef in armoed onder islamitische terreur ( zonder de Blanke beschaving was het immers snel over, die mooie wegen, ziekenhuizen, VREDE EN VEILIGHEID).- ga naar dat heilige continent Afrika- en leer dat Wakanda filmgelul is. Ga dan? Nee- WEL de VRUCHTEN VAN BLANKE ARBEID willen- en daarbij de Blanke willen knechten? Sterf.
  ” Wie oorlog zoekt zal haar vinden”- en dit land wordt niet enkel door genderneutrale Hollanders bewoond.

 2. Bennie schreef:

  GL en ander links gajes zit achter deze acties.
  Wanneer slaan we terug?.
  Zakkenvuller Rutte lacht alles weg en loopt aan de leiband van zijn Duitse bazin.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  De onmenselijk wrede bersiap van het radicale nationalisme in Indonesie was aangejaagd door Japans imperialisme, de Communistische Internationale, en islamitisch wereldkalifatisme, en niet zozeer door Nederlands kolonialisme, dat t.o.v. de eerste drie veel verder teruggaat in de geschiedenis. Eigenlijk was van al deze modellen, het Nederlandse kolonialisme een toonbeeld van matiging en vooruitgang. Er zaten natuurlijk ook negatieve en wellicht zelfs zwarte kanten aan, maar in grote lijnen was de balans positief. Het radicale nationalisme heeft de papoea’s en het oostelijk deel van indonesie tot tweederangsgebied gedegradeerd voor hervestiging van javanen die het land verder moesten islamiseren. Het japanse imperialisme was van ongekende wreedheid met 6 miljoen doden, waarvan 2 miljoen javanen. Het dodental van het communisme loopt net als dat van het wereldkalifatisme in de tientallen miljoenen doden. De aantallen doden zijn natuurlijk slechts een indicatie van de wreedheid en onmenselijkheid van de regimes. Japan zit terug in het hok, Nederland ook, maar de islam, het communisme en het rabiate nationalisme nog lang niet. Internationalisme is geen oplossing tenzij het bevordering van heilzaam nationalisme beoogt.

 4. Cool Pete schreef:

  Belangrijk artikel.

  @Begrens Europa ! : goede uitleg.
  Toevoeging : de verschillende eilanden en culturen, waren nooit een eenheid;
  en Papua Guinea [ Ned. / Australisch ] lag er helemaal buiten.

  @Grapjas : inderdaad : “multi-kultuur”: gedwongen, opgelegd, in een land –
  is onmogelijk; en loopt altijd uit op een ramp.

 5. Ravian schreef:

  Het wegpoetsen van de Bersiap periode is noodzakelijk om oorzaak en gevolg om te kunnen draaien zodat in het linkse narratief de “juiste” schuldigen aangewezen kunnen worden.
  De politionele acties waren geen oorzaak maar een gevolg van massale door de Indonesische “vrijheidsstrijders” aangerichte bloedbaden onder de bevolking.
  En ook de neerwaartse spiraal wat wreedheid betreft gedurende de politionele acties werd gedreven door de barbaarsheid van deze Indonesische “vrijheidsstrijders”.
  Die er overigens na het verkrijgen van hun onafhankelijkheid bepaald geen gras over lieten groeien om zelf de koloniaal uit te gaan hangen.
  De erfgenamen van deze patjakkers terroriseren Indonesië en haar koloniën nog altijd.
  En de linkse media blijven deze hele leugenconstructie maar pushen, omdat de door blanken gecreëerde welvaartsmaatschappij kapot moet, zodat ze op de puinhopen hun socialistische heilstaat kunnen verwezenlijken.

 6. Johan P schreef:

  Leten we wel zijn, onder het kolonialisme zijn wreedheden begaan. Mijn stelling is; En dus? Want daarvoor werden er ook wreedheden begaan. En daarna net zo goed. Ik ben het zat dat de blanke altijd maar wordt afgeschilderd als slecht.
  Nederland en Engeland (in die tijd) koloniseerden op verschillende manieren. Engeland hield het principe van ‘trade follows the flag’, oftwel veroveren en daarna handelen als een deel van het rijk. Nederland werkte meestal via het principe ‘the flag follows trade’, oftwel eerst handelsovereenkomsten sluiten en dan kijken of het de moeite waard is om het gebied in te lijven, of zich vrijwillig aan te sluiten.
  Maar linksom of rechtsom hebben al die koloniale landen heel veel voorspoed te danken aan dat verleden als kolonie. Evenals een goed opgezette infrastructuur, met wegen en spoorwegen, hospitalen, scholen en uiteraard zaken als mijnen, plantages, boerderijen, scheepswerven en ga zo maar door. Dat alles was in die landen nooit ontstaan als de blanken het er niet hadden opgezet.
  Ik heb dan ook geen probleem met hun onafhankelijkheid, maar er zou verdomme wel eens wat meer aandacht mogen zijn voor de welvaart die werd gebracht, ook in die landen. De meeste landen zijn na hun onafhankelijkheid steeds sneller in verval geraakt en zijn daar nooit echt uitgekomen.

 7. Jaantje schreef:

  Tante (blank)van mijn moeder(blank) heeft in zo een jappenkamp gezeten haar man (spoorwegen ambtenaar)werd vermoord en zij heeft met haar kinderen eentje dood van de honger en buikloop heel veel meegemaakt .
  En de half bloedjes waren idd de klos net als in Vietnam die werden over de kling gejaagd of in een een werkkamp.
  Herkende het woord Bersiap meteen uit mijn kindertijd er werd toen enkel met familie over gesproken en niet vaak te veel zeer en verlies .