DE WERELD NU

Corona-tijd – ‘Premier Rutte, hoe was ùw kindertijd?’

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur, angst, geweldig Nieuwjaar

Werd ook U in uw kindertijd voortdurend verteld dat de wereld vergaat? En dat een crisis als Corona ieders’ leven bedreigt?

U kreeg geen mandaat om wie dan ook in Nederland af te blaffen en voor tuig uit te maken en toch doet u dat herhaaldelijk. U kreeg geen mandaat om in de harten van vele volwassenen en kinderen angst te zaaien en toch schroomt u daarover niet. U zegt tegen Nederlanders dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Maar terwijl uw mandaat groeide om op verantwoordelijke wijze Nederland te leiden, lijkt u steeds vaker en steeds grotere steken te laten vallen. In hoeverre verwacht u nog gerespecteerd te worden als u zelf geen respect toont? U is nooit gevraagd een socioloog te zijn, maar enig empathisch vermogen mag toch wel verwacht worden van iemand die de functie van premier van een land bekleed?

In Nederland gaat het om 55+ of om de 18- tot 34-jarigen. De ouders van jonge kinderen, volwassenen die in het merendeel van de gevallen het beste voor hebben met hun eigen jonge kroost, die geeft u geen stem. Terwijl het steeds twijfelachtiger is of u deze jonge kinderen wel kunt en wilt vertegenwoordigen. Uw gedrag vertoont van alles, behalve een voorbeeld voor hen te zijn. Als ze immers televisie zouden kijken, leren ze van u dat je anderen tuig mag noemen en vertellen dat ze hun bek moeten houden. Het gedrag van anderen mag dan nog zo laakbaar zijn, in uw rol dient u zich in ieder geval voor de camera te beheersen. Anderen aanspreken op hun gedrag hoeft nog niet te leiden tot verlies aan decorum.

Wat ook verwijtbaar is, is dat met het beleid waarvoor u namens de gehele regering de verantwoordelijkheid draagt, u niet alleen de mensenlevens van iedereen in Nederland schaadt op álle vlakken in hun leven, maar ook angst zaait in de harten van jonge kinderen. U berooft hen vroegtijdig van hun onschuld.

Al geruime tijd moeten kinderen aanhoren dat de wereld vergaat en we er allemaal aangaan als we NU niets aan klimaatverandering doen. Hoe veilig denkt U dat kinderen zich dan nog voelen? En in tegenstelling tot het geschetste rampscenario bewijzen we als mensheid al miljoenen jaren dat we met klimaatverandering kunnen omgaan. Hadden we dat namelijk niet gekund, dan waren we als soort allang  uitgestorven. Dat we jaarlijks, of het nu veel of weinig regent, te maken hebben met droogte en de overheid telkens klimaatverandering als primaire oorzaak aanwijst is eenvoudig te makkelijk.

Sinds het begin van de 21e eeuw is de bevolking met ruim een miljoen mensen toegenomen, zijn bepaalde boeren kwistig met de aanleg van drainagesystemen aan de slag gegaan en is mensen nog meer smetvrees aangepraat waardoor sommigen bijkans de hele dag onder de douche willen staan. Heeft u daar ooit al een keer het waterbeheerbeleid op aangepast, voordat u het klimaat de schuld geeft? Of wees in ieder geval tenminste eerlijk dat klimaatverandering niet aan alles (primair) ten grondslag ligt.

In het algemeen heeft de overheid steeds vaker te maken met steeds snellere veranderende ontwikkelingen, terwijl het besluitvormingsproces de dag van vandaag eerder nog trager lijkt te gaan dan in de 20e eeuw. Nederland houdt dan ook van polderen, desnoods tot er geen werkend besluit meer uit voortvloeit. Hoe meer instanties meepraten, hoe slapper het aftreksel lijkt te worden en toch slaagt men er ook nog vaak in belanghebbenden die hadden moeten meepraten buiten de gesprekken te houden. Zouden besluiten daarom niet het gewenste effect opleveren?

In 1964 werd een Corona-virus ontdekt. Dat betekent dat het al minstens 56 jaar onder ons is. Met name chronisch zieken en ouderen lopen risico om te overlijden, vergelijkbaar als griep en tevens ligt de mortaliteit in de buurt van influenza. We leven dus al ruim een halve eeuw met Corona-virussen, zonder dat daarvoor tot begin dit jaar een lockdown nodig was. Het virus muteert, net als influenza dat doet en toch hebben we bij griep nooit een lockdown, ondanks dat het ook gevaarlijk is voor ouderen, chronisch zieken en tevens heftige klachten kan opleveren bij kinderen en 65-minners tot ziekenhuisopname, dood en/of langdurig herstel of blijvende schade aan toe. Dat Corona een gevolg is van de wijze waarop we met dieren samenleven, is ook twijfelachtig. Ik nodig u uit naar de film Daens te kijken en dan de vraag te beantwoorden of we dan maar weer op die wijze moeten gaan samenleven met dieren in steden als aan het einde van de 19e eeuw.

Het valt evenmin uit te leggen dat het Corona-beleid gestoeld is op de positieve resultaten die rollen uit het toepassen van de PCR-methode. PCR toont immers alleen hooguit genetisch materiaal aan en zegt verder helemaal niets over het materiaal, laat staan of het besmettelijk is. Van Dissel bevestigt dit. Dat er minder vals-positieven zouden zijn omdat er alleen getest wordt bij mensen met klachten, is ook een drogreden. Jongeren die bijvoorbeeld massaal tijdens de zomervakantie gingen feesten in het buitenland binnen de 1,5 meter lieten zich terug in Nederland daarna testen om hun onverantwoordelijke gedrag recht te praten en zo zijn er een heleboel voorbeelden van mensen die zonder klachten worden getest.

Mede een reden waarom het zolang duurt dat je getest kunt worden. Zoveel dagen gaan er overheen, dat je je kan afvragen of er daarmee niet voldoende tijd is om een betrouwbaar bloedonderzoek uit te voeren. Veel waarschijnlijker dat u dan wel betrouwbare resultaten krijgt om kwetsbaren te beschermen en gedegen besluiten te nemen die de samenleving op alle vlakken weer vooruit helpen.

In plaats van zo meteen een golf van censuur over Nederland uit te rollen omdat iedereen zijn twee Corona-prikjes volgens minister Hugo de Jonge moet halen. Met censuur is tevens de mythe vol te houden dat alleen anti-vaxxers kritische vragen hebben ten aanzien van het Corona-vaccin.

We hebben het meer dan een halve eeuw zonder Corona-vaccins gedaan en aan de griep kun je ook dood gaan. Mensen hebben het recht om te kiezen aan welke risico’s ze willen worden blootgesteld en hoe, zonder dat ze voor asocialen worden uitgemaakt. Allen die roepen dat mensen die kritisch zijn over de Corona-regels asocialen zijn, mogen zelf een keer hun eigen asociale gedrag in de spiegel in de ogen zien. Aan natuurlijk menselijk gedrag en behoeften is namelijk niks asociaals.

Verder heeft uw kabinet het niet zo hoog op met de boeren momenteel. De stikstofuitstoot moet omlaag. Maar u vergeet erbij te vertellen dat ondanks verdere economische ontwikkeling juist de stikstofuitstoot ten opzichte van 1990 enorm is afgenomen

We moeten ook af van onze olie- en gasafhankelijkheid in naam van het klimaat. Maar niettemin neemt de toepassing van microplastics in onze kleding en andere producten buitenproportioneel toe en wordt ons voorgelogen dat kleding van bamboe en dennennaalden duurzamer is dan katoen, wol en zijde terwijl je bij die eerste toch echt chemie moet toepassen willen die vezels aan mekaar blijven plakken.

En met de biodiversiteit gaat het ook zogenaamd bar slecht, terwijl je op het platteland tegenwoordig allerlei vogels en wild kunt aanschouwen zonder dat je je naar enig natuurgebied hoeft te begeven. En hoe kan het met die biodiversiteit zogenaamd zo slecht gaan, terwijl slechts één procent van de biodiversiteit op aarde is onderzocht? En waarom gaat het vooral in gebieden van het Wereld Natuur Fonds zogenaamd slecht met bepaalde populaties? En hoe lukt het om die ongerepte plaatjes natuur in propagandafilms weer te geven naast plaatjes van vervuiling, terwijl het toch overal in de wereld zogenaamd mis is met de natuur? Moeten we dan al die milieuregels in Nederland maar afschaffen, gezien overheden en NGO’s stellen dat het sinds de invoering van die regels alleen nog maar bergafwaarts is gegaan?

Verder mogen kinderen met (een) blanke ouder(s) aanhoren hoe racistisch hun ouders wel niet zijn en ‘privileged’ en daarmee zijzelf eveneens, ook al maken ze bij het spelen met andere kinderen geen onderscheid op basis van uiterlijkheden. Sterker nog, de kans is best reëel dat deze kinderen zelf allochtonen zijn, ondanks hun blanke huid.

Meisjes wordt van jongs af ingeprent dat ze gedoemd zijn om onderdrukt te worden op basis van hun geslacht en als ze met een pop willen spelen moeten ze zich afvragen of ze wel normaal zijn. Want ‘gender’uitingen zijn tegenwoordig, hoezeer het overduidelijk is dat deze niet opgedrongen zijn door ouders ‘not done’. En dat geldt mutatis mutandis uiteraard ook voor jongens.

De helden in kinderlevens zijn volgens de overheid tegenwoordig mensen die anderen verrot willen schoppen, mensen die anderen per definitie uitmaken voor racist op basis van huidskleur, mensen die al dansend op straat de samenleving willen ontwrichten en mensen die overlopen van slachtofferschap.

En zodra iemand een andere huidskleur heeft, is het een minderjarige vluchteling die asiel mag aanvragen, ook al komt hij uit een veilig land en is het dus gewoon een economisch migrant. Een migrant die mogelijk een gevaar is voor de mensen die reeds in Nederland leven, maar het lijkt alsof de overheid nog nooit gehoord heeft van terroristische motieven. Maar de mensen in Groningen die in gescheurde huizen moeten wonen vanwege aardbevingsschade moeten hun bek houden, zult u wel denken. Die moeten maar genoegen nemen met uw jaarlijkse PR-bezoekje.

Hoe was uw kindertijd eigenlijk als ik u vragen mag? Werd u toen ook maniakaal verteld dat de wereld naar de klote gaat, je ouders niet deugen en als je oma knuffelt, je haar de dood injaagt?

U bent verantwoordelijk voor een sociaaleconomische crisis in Nederland die zijn weerga niet kent; die u tegen alle logica in stand houdt ondanks dat uw hele onderbouwing als drijfzand te omschrijven valt. Maar het ergste van al is dat u kinderen hun kindertijd ontneemt, kinderen van hun onschuld berooft, alsook van hun toekomstdromen en meer bovendien. Doordat u zowel hen als hun ouders volledig ontkent, geeft u blijk geen bal om hen te geven. Hoezo toekomstige generaties? U bekommert zich niet eens om de huidige.

Wie als volwassene jonge kinderen op dusdanige wijze beschadigt, is gewoon af!


Dit artikel verscheen eerder op Groningerkrant.nl

Meer over het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar economische gevolgen vindt u hier.

3 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.

  Dit virus Sars-CoV-2 is een kunstmatig virus; dat is de kern van het probleem.
  Daarom wordt het politiek ingezet. New World Order.

  Het figuur Rutte, is, hoe dan ook, bevangen door zelf-overschatting.
  Innerlijke leegte. Geen ruggegraat. Geen eerlijkheid. Geen hart, en geen verstand.
  Grootheids- en hoogmoeds-waan. Dat zijn de ergsten.
  Dat veroorzaakt altijd de grootste ellende voor heel veel mensen.
  Kijk maar in de geschiedenis.

 2. Fran schreef:

  Dat machtsgrepen en misdadige politiek na 1945 in het ontwikkelde westen niet opnieuw de kop op zou kunnen steken is een naïeve gedachte.

  De misdaden voor en achter de covid schaamlap van het afgelopen half jaar, zijn meer dan bekend.

  De internationale en nationale bendes zijn kennelijk behept met zoveel irrationele overmoed dat zij menen hun misdadige agenda ongestraft te kunnen uitrollen.

 3. Raymond Peil schreef:

  Kick Out Rutte en Bek Houden Rutte !!
  Ik parafraseer….