DE WERELD NU

Corona – is de doofpot groot genoeg?

doofpotcultuur, politie, Politie, Corona

De parlementaire enquête Corona in 2026 lijkt een doodlopende weg. Overheidsdocumenten worden nauwelijks vrijgegeven, data blijken geruimd, onderzoek wordt gesaboteerd. En straks klinkt het in Den Haag: “Vuilnisman, mag deze ENORME doofpot ook mee?”

De Corona-enquête is pas vanaf voorjaar 2025 voor de buitenwereld te volgen. Dan beginnen de openbare verhoren met de betrokken ministers en virologen. De Tijdelijke commissie Corona stuurt op korte termijn haar onderzoeksplan naar de Tweede Kamer. De enquête wil “lessen trekken”, zodat Nederland beter voorbereid is op een eventuele volgende gezondheidscrisis. “Maar de Corona-pandemie was zo omvangrijk dat het onderzoek nog jaren voortsleept”, stellen betrokkenen, dus het kan ook 2026 of daarna worden.

Dat is dus fijn voor Haagse kringen, want dat vergroot de kans dat verantwoordelijke en betrokken politici, medici en de gezondheidsautoriteiten de dans kunnen ontspringen. Zand erover en het met een sisser laten aflopen, dat ziet iedereen het liefst. Terwijl inmiddels de voorbereidingen voor nieuwe prikrondes en -straten alweer in gang zijn gezet. Sommige ziekenhuizen, huisartsen en apotheken zijn ook alweer met de mondluier begonnen, nieuwe vaccins worden gebrouwen, kuchschermen komen weer uit de opslag. Maar waarom? Er zijn nog talloze onbeantwoorde vragen rond het overheidsingrijpen in drie jaar Corona.

Eigenlijk is het ongehoord dat de overheid zich weer uitlevert aan de vaccinproppers, de EU en de WHO voorop. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft alweer de handelsvergunning afgegeven voor Covid 19-vaccins, een herhalingsvaccinatie tot drie maanden na de laatste dosis, dus dat zijn vier prikken per jaar! Ondertussen betracht men doodse stilte rond sterfte na vaccinatie, oversterfte, overlijden met of door Covid, bijwerkingen worden gebagatelliseerd, long covid wordt klakkeloos aangenomen, ambulances met naar lucht happende geboosterden rijden af en aan en over post-infectie- of post IC-syndroom is vrijwel niets te horen.

Exemplarisch voor hoe de Nederlandse overheid zich niet bezighoudt met haar Corona-verleden is het verslag van Corona prikschade slachtoffers The long shot van het gesprek met het ministerie van Volksgezondheid (VWS). “In ons buurland Duitsland is Post Vaccinatie Syndroom een normaal woord geworden, op tv of in kranten wordt dat woord gewoon gebruikt. In Nederland lopen we blijkbaar nog behóórlijk achter op dit onderwerp. Als we het hebben over vaccinatieschade zit ons land vast in The Dark Ages.”

In het gesprek werd officieel bevestigd wat ze eigenlijk al twee jaar wisten: er was nooit een plan om mensen met bijwerkingen te helpen. Het ondersteuningspunt C-support was in eerste instantie alleen bedoeld voor Long Covid patiënten. Pas vele maanden later werd naar buiten gecommuniceerd dat vax schade patiënten zich ook kunnen melden bij C-support, nadat vele Corona vaccinatieschade slachtoffers aan de deur klopten bij het ministerie. VWS meent echter dat een adviserende rol voldoende hulp zou moeten bieden aan slachtoffers, dus enkel inventariseren en doorverwijzen. Hiermee hebben ze ook voldaan aan de vereiste van de WHO om slachtoffers hulp te bieden.

Corona

Met toestemming van http://www.saltooo.be/ (bewerkt)

VWS wil wel het RIVM om internationale wetenschappelijke literatuur over bijwerkingen van het vaccin vragen. In 2023 al! Hanteert het ministerie de benadering van oogkleppen op en de mondluiers ferm over de ogen? De ambtenaren zijn evenmin van plan om actie te ondernemen vanwege gesjoemel met onderzoeksdata van Pfizer en Astra Zeneca over het testen van de mRNA-vaccins en het verzwijgen van massaal geconstateerde bijwerkingen. Hoewel dit uitgebreid onderzocht is en in wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd wenst men zich kennelijk verre te houden van zogenaamde ‘complottheorieën’.

Meldingen bij het bijwerkingencentrum Lareb vonden de ambtenaren verder niet alarmerend. The long shot: “Blijkbaar krijg je bij de overheid dus alleen hulp als je aan bepaalde aantallen voldoet? Het VWS gaat wel om opheldering bij het Lareb vragen over verdwenen en gewijzigde data en waarom er geen opvolging naar slachtoffers wordt gedaan. Arbeidsongeschiktheid is geen reden voor alarm.” Waarmee ook de bevindingen van het #WOBteam Corona worden genegeerd, die concludeerden dat Lareb vooral werd ingezet om de bereidheid tot vaccinatie onder de bevolking te vergroten. Is dat geen institutionele fraude?

De vaccinatieslachtoffers zijn boos. “Politici, zoals Jan Paternotte van D66 [1], mogen ook gewoon blijven zeggen dat vaccinatieschade niet bestaat (we hebben te horen gekregen dat we ze zelf hebben gekozen). Zij gaan niet-politici de mond snoeren. We mochten het niet hebben over schadevergoedingen, maar de jurist kwam er zelf mee dat de producent verantwoordelijk is voor schade en dat we daar met onze jurist terecht kunnen. Er werd gezegd dat het niet klopt dat de overheid verantwoordelijk is.”

Daar gaan we dus weer: kluitje in het riet en ongewenste informatie moet de doofpot in. Terwijl nog talloze vragen onbeantwoord en talloze kwesties onopgehelderd blijven. Dit allemaal beschrijven zou twee kloeke boeken vergen, maar gelukkig heeft neuroloog Jan Bonte zijn kronieken over de Coronaperiode ‘De Gifbeker’ en ‘Der neue Untermensch’ uitgegeven, waarin hij smakelijk verhaalt en complexe wetenschap voor de leek uitlegt over alles en meer wat er aan de hand was in de Coronatijd.

Op deze plek wordt daarom volstaan met het opwerpen van prangende vragen die – juist omdat de overheid ze onbeantwoord laat – aangeven dat de hele zaak gigantisch stinkt. En dat om die reden alle doofpotvoorbereiders, ambtenaren, communicatiemedewerkers, social meda-trollen en MSM in paniek bezig zijn om de laatste bewijzen (zoals vroeger) door de papierversnipperaar te jassen, databestanden in rook op te laten gaan of te klutsen – zoals bij het Centraal Bureau voor de Statistiekfraude (CBS) – en afleidingsmanoeuvres te bedenken om het ‘narratief’ te sturen zodat alles OK lijkt…

Neponderzoeken 
De overheid weigert gegevens te verstrekken, wel lopen er negen neponderzoeken van clubjes vol met overheidslakeien om zogenaamd de waarheid te achterhalen. De Wet open overheid (voorheen: Wob) wordt structureel gedwarsboomd, de overheid betaalt zelfs boetes wegens overschrijding van termijnen, waarvan onder meer de Volksverlakkerskrant haar zakken vult en via de bekroonde fopwetenschapsredacteur – historicus en cultureel antropoloog – het volk al jaren overheidszand in de ogen strooide. Het is in het “algemeen belang” dat gepeupel als onderzoeksjournalisten, Omtzigt en Leijten niet hun neus steken in zaakjes die het daglicht niet kunnen verdragen.

Van de rechtelijke macht hoeven we weinig te verwachten: driekwart is op de hand van D66 en GroenLinks, dus van Rutte. Zij zullen redeneren dat de overheid hard haar best heeft gedaan en dat terugkijken met de kennis van nu – hadden ze beter kunnen of moeten weten? – net zo zinvol is als een koe in de kont kijken. De verantwoordelijken zijn gevlogen, de EU stond erachter, de WHO stond erachter, de meerderheid van het Ruttoïde kartelparlement stond erachter, de rest is bestuurlijke en ambtelijke ruis. Bovendien willen rechters ook graag een keer hogerop, en zo lang ze benoemd worden door de ministerraad zullen zij hun knopen tellen, zeker bij de gepolitiseerde (D66) Raad van State.

De eerste onderzoeken lieten al zien dat natuurlijke immuniteit, verkregen na het doormaken van een virusbesmetting, breder en langduriger beschermde dan de vaccins. Belangrijk om hier ook aan te geven dat het virus voor verreweg de meeste mensen niet levensgevaarlijk was. Voor mensen onder de 70 lag het risico lager dan de seizoensgriep. Hoe vaker gevaccineerd hoe meer risico op Covid. Deze signalen waren er al lang.

Desinformatie
We hebben de Corona-maatregelen allemaal zelf kunnen meemaken. Zoals vaccinatie beschermt jou en je omgeving: bleek onwaar. Lockdowns hielpen? Niet dus, zij veroorzaakten groot leed en kostten kapitalen. Avondklok werkte? Mensen werden voor niets thuis opgesloten. Corona-pas werkte goed? Ook niet, kostte ook veel geld en in 2023 nog eens 161 miljoen euro. PCR-tests betrouwbaar? Niet dus. Maskers hielpen? Nada. Boosters waren goed en een veilige bescherming? Ook al niet. Vaccins waren uitgebreid getest? Nope. Weinig bijwerkingen? Ook niet, die werden weggemoffeld. Twijfel over van alles, inclusief quarantaineplicht en isolatie bij besmetting? De Denktank Desinformatie (zie ook hier) maakte er korte metten mee.

Hoe kan het dat het massaal vaccineren de oversterfte niet omlaag heeft gebracht? Waarom hebben landen die amper hebben gevaccineerd nu verreweg de laagste oversterfte? Waarom hebben landen met een minimale vaccinatie nu toch geen sterfte meer aan corona? Waarom lijkt de oversterfte bij de hoog gevaccineerde landen eerder verder te stijgen dan te dalen? Vreemd dat Covid niet in twijfel getrokken wordt, want de symptomen waren hetzelfde als de griep, het overlijdenscijfer was hetzelfde als de griep en de griep was zogenaamd verdwenen. In meer dan honderd landen over de hele wereld vanaf maart/april 2020.

‘Staat in gevaar’
Via openbare cijfers van OurWorldInData zijn de sterftecijfers onder 818 miljoen inwoners bij elkaar gebracht. Het betreft vrijwel alle Europese landen plus Rusland, Israël, Canada, Australië en Zuid-Afrika. Daaruit kan geconcludeerd worden dat er zonder vaccinatie geen oversterfte zou zijn geweest. Vanaf 2022 Omikron (snotneusje, meer niet) waren er bijna geen overlijdens door Corona. Britse cijfers geven bijvoorbeeld aan dat herinfecties kort na elkaar met verschillende varianten voorkwamen ná de booster vaccins. Bijna alle ‘COVID’-doden in Canada blijken nu te wijten aan mRNA-vaccins.

Uitgebreid bevolkingsonderzoek toont een forse toename van myocarditis en pericarditis bij gevaccineerde post-COVID-19-patiënten. Ongevaccineerden hebben er geen last van. Het Duitse Federale Instituut voor Bevolkingsonderzoek: “Er is een sterk verband tussen het begin van vaccinatieprogramma’s en de daling van de vruchtbaarheid negen maanden later. Geen verband gevonden met COVID of werkloosheid – alleen met vaccinaties.”

Kuipers vindt wat anders: “Meer openbaarheid over de corona-aanpak brengt het functioneren van de staat in gevaar.” Dat is natuurlijk merkwaardig omdat het impliceert dat de kabinetsleden bewust gelogen en bedrogen hebben – en dat daar, bij openheid, onrust over kan ontstaan. Door het niet openbaren van belangrijke (beleids)informatie, wakkert deze regering het wantrouwen in de overheid en het ‘complotdenken’ verder aan. In Duitsland beginnen de processen over vaccinatieschade. Zwitserland stopt met COVID-vaccinaties, artsen zijn voortaan aansprakelijk. De Australische overheid geeft vergoedingen na vaccinatieschade.

De oversterfte is sinds vaccinatie verdubbeld. Het CBS probeert dit te bagatelliseren. Maar het is er gewoon, sinds vaccinatie, maar het verband mag niet gelegd worden. Sinds vaccinatie is er vijf keer zoveel oversterfte als door Corona.

Ook het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is duidelijk: er was geen reden en geen onderbouwing voor alle verregaande en schadelijke maatregelen. Onterecht zat de hele Nederlandse bevolking bijna 100 dagen ‘s avonds thuis opgesloten. Net voor zijn vertrek uit de Eerste Kamer heeft Kuipers z’n nieuwe, totalitaire pandemiewet erdoorheen gejast. Waarom? Als niemand ons had verteld dat er een Corona-pandemie was geweest, dan zou wellicht 99% van alle Nederlanders er niets van gemerkt hebben.

Corona (lees: griep) lijkt nu een kwartaalverschijnsel te worden. Te hopen is dat er veel geprikt gaat worden dan kunnen we de bijwerkingen en de sterfte beter registreren. Het is een tikje cynisch, maar dat is het des te meer wanneer het in de doofpot zou verdwijnen. Want, minister Kuipers, erover zwijgen en het achterhouden maakt het niet plausibeler dat wat er in veel andere landen is gebeurd in Nederland niet zou zijn voorgekomen. Tribunalen, iemand?

 


 1. Bij D66 wijst men liever naar de complotwaanzin van het FvD dan de balk in eigen oog te beschouwen.

Het Corona-dossier van Veren of Lood is inmiddels zéér omvangrijk, lees hier meer.

4 reacties

 1. niets is wat het lijkt schreef:

  Ik hoef geen parlementaire enquête meer hoor. Ik heb genoeg leugens en geheugenverlies voorbij zien komen tijdens de enquête over Groningen. Met alle respect overigens voor de mensen in de commissie. Het hélpt niet meer om integriteit in het landsbestuur terug te brengen.
  Het NL parlement is sowieso onder Rutte tot een tandeloze tijger gemaakt. Helaas voor de bijtertjes die er nog steeds wel zijn in dat parlement, hij heeft er met zijn dichtgetimmerde coalitieakkoorden en kadaverdiscipline in de coalitiepartijen (waar is stemmen zonder last gebleven?) voor gezorgd dat ze gewoon blijven doen wat ze willen. Al is het slecht voor NL. Al is het funest voor het welzijn in NL.
  Maar we blijven het als volk blijkbaar pikken.

 2. Anonymous schreef:

  Alles wat het daglicht niet verdragen kan is minimaal verdacht.

 3. El Benny schreef:

  Uit die doofpot is ook Pvda coryfee/heks Guusje ter Horst naar boven gekropen.
  https://www.geenstijl.nl/5171144/nepo-baby-guusje-ter-horst-niet-sywert-liep-binnen-met-mondkapjesdeal-via-vip-route/
  De zoveelste linkse hypocriete zakkenvuller.

 4. Hannibal schreef:

  @niets is wat het lijkt

  U krijgt uw zin, niemand wil er tijd aan besteden. Lessen trekken en bekijken welke regels werden overtreden zou alleen maar meer complotdenkers gelijk geven. 🙂